Információk behívottaknak

A szóbelire behívottak listája itt érhető el!


Gratulálunk a felsorolt hallgatóknak, akik sikerrel túljutottak a megmérettetés első fordulóján!

FONTOS TUDNIVALÓK:

Amennyiben még nem kapott kellő tájékoztatást az egyetemi képzési rendszerről, szeretnénk felhívni a figyelmét az ELTE Tanulmányi Szabályzatára, mely szerint a diszciplináris képzésben résztvevők közül csak az kaphat BA diplomát, aki a fő szakja mellett elvégez egy ún. minor képzést is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az a BTK-s hallgató, aki nem osztatlan tanárképzésben vesz részt, egy másik szakon is elkezdi felvenni a tanegységeket. Nyomatékosan kérjük, hogy a felvételire úgy jelenjenek meg, hogy már körvonalazódik Önökben az elképzelés, hogy milyen minoros tanegységek elvégzését kezdik meg szeptembertől. Ez az információ az Önök érdekét szolgálhatja az egyes műhelyekbe történő besoroláskor.

Mindenkinek, aki szállást igényelt, módunkban áll szállást biztosítani.

Kérjük, ágyneműhuzatot hozzanak magukkal! A számos jelentkező miatt sok esetben csak földre helyezett ágybetéteken tudjuk biztosítani a nyugodt pihenést. A szálláskérelem kedd, szerda és csütörtök éjszakákra szól, megosztásra nincs mód. A három éjszaka ára 1500 Ft.

Emlékeztetni szeretnénk, hogy a jelentkezés során csatolt dokumentumok eredeti példányát (beleértve az önéletrajzot is) és a nyelvvizsga-bizonyítványok ill. versenyeredmények igazolásait a felvételire hozzák magukkal. Ezeket a bizottságok elé – behívásuk előtt közvetlenül – maguk fogják beadni.

Megjelenés: alkalomhoz illő ruhában.
Időpontok:

1) A háromnapos felvételit Horváth László, a Collegium igazgatója nyitja meg augusztus 21-én (szerdán) 10.00 órakor a kerti sportpályán (rossz idő esetén a tornateremben).

2) A szakmai bizottságok (több teremben, párhuzamosan zajló) felvételijét követően az igazgatói iroda folyosóján kifüggesztjük azon bentlakó (!) helyre felvételizők szakonkénti névsorát (1-3 fő), akiket a bizottságok igazgatói beszélgetésre javasolnak. (A szakmai felvételi rangsora mindemellett nem jelent automatikus felvételt.) Kérjük, figyeljék ezt a táblát és, ha meglátják nevüket, azonnal jelentkezzenek az igazgatói beszélgetésre! Az igazgatói beszélgetések augusztus 21-én és 22-én folyamatosak. (A bejáró felvételizők kizárólag szakmai és diákbizottsági meghallgatáson vesznek részt. A felvételi eredményről a honlapon kapnak tájékoztatást legkésőbb augusztus 24-én.) 

3) Az igazgatói meghallgatások végeztével, augusztus 22-én legkésőbb 22.00 órakor függesztjük ki az igazgatói hirdetőre azon hallgatók névsorát, akiket részint a másnapi (augusztus 23.) „fejkopogtatásra” várunk, részint az Igazgató úr közvetlenül („fejkopogtatás” nélkül) felvételre javasol a tanári értekezletnek. Kérjük, figyeljék a táblát! 

A FELVÉTELI MENETÉRŐL A „FELVÉTELI KISOKOS” TÁJÉKOZTATÓ FÜZETBEN TOVÁBBI ELIGAZÍTÁST TALÁLNAK: Felvételi KisOkos
A három nap alatt a hallgatói Választmány színes programokkal igyekszik hangulatossá tenni a felvételit. Ha részt kívánnak venni a programokon, hozzanak magukkal sportfelszerelést is.
Az Eötvös Collegium Felvételi facebook eseménye