A Magyar Bizantinológiai Társaság meghívója

A Magyar Bizantinológiai Társaság meghívója
10/07

2015. október 07.

10/07

2015. október 07. -


MEGHÍVÓ

 

A Magyar Bizantinológiai Társaság tisztelettel meghívja Önt

a 2015. évi hatodik felolvasó ülésére

október 19-en (hétfőn) 17.00 órára

                                                              az Eötvös Collegium nagytermébe.

Zsupán Edina

Források új fényben: a corvinalaudáció műfaja

A kutatásban szívósan továbbélő ellentmondások sokszor az elsődleges források ismételt átgondolására késztetnek. Jelen előadás a Corvina Könyvtár egyik fontos forrása esetében kísérli meg ugyanezt. Azok a sorok, amelyeket a polihisztor Hermann Conring vetett papírra a wolfenbütteli hercegi könyvtárban őrzött corvinákról 1661-ben, Hunyadi Mátyás könyvtárának elsődleges, 15/16. századi forrásaihoz vezettek el. E források elsősorban rétorikai alapú elemzése pedig körvonalazott egy új műfajt, a corvinalaudációt. Az előadás megkísérli bemutatni ennek a műfajnak az ismérveit, alkotóelemeit és esetleges forrásait is. Az új szempontú megközelítés akaratlanul is új megvilágításba helyezi a kérdéses szövegeket, s talán hozzájárul ahhoz, hogy közelebb jussunk régi kérdések– így pl. Naldo Naldi a Corvina Könyvtárat leíró verses művének párhuzamai, előzményei – megválaszolásához.

Zsupán Edina az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Igazgatóságának és Kézirattárának munkatársa. Szakterülete a 15. századi, itáliai és magyar vonatkozású humanista kéziratosság (elsősorban a Corvina- és a Vitéz-könyvtár), annak kodikológiai, paleográfiai, művészettörténeti és filológiai megközelítése, forrásainak, újkori recepciójának, kutatástörténetének vizsgálata. A tárgyban számos tanulmányt és más publikációkat tett közzé, kiállításokat rendezett, szerkeszti az OSZK Supplementum Corvinianum c. sorozatát, hazai és nemzetközi kutatócsoportok tagja.

Csatolt dokumentum:

Meghívó Zsupán Edina előadására (2015. október 19).pdf