Az ELTE Eötvös József Collegium szlovéniai tanulmányútja

Az ELTE Eötvös József Collegium  szlovéniai tanulmányútja
03/09

2016. március 09.

03/09

2016. március 09. -


A Nemzeti Tehetség Program (NTP-SZKOLL-15-0010) és a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-NO-15-SZ-0427) támogatásának köszönhetően a Collegium 45 fős küldöttsége 2016. március 11-15 között Szlovéniai kapcsolatépítő tanulmányúton vesz részt és együtt ünnepel a helyi magyar szervezetekkel.

Támogató nyilatkozatok: https://eotvos.elte.hu/error_404.

Program

- Kis-konferencia a Maribori Egyetem Magyar Tanszékén, a Collegium és szervezeti egységeinek, oktatási-kutatási műhelyeinek, valamint a hallgatói önkormányzat, a Választmány tevékenységének ismertetése. A Tanszék bemutatkozása, majd együttműködési megállapodás aláírása intézményeink között.

- Isonzó-völgyi kirándulás. A visintini (Doberdo del Lago) magyar kápolna és északabbra az Isonzó-völgyben fekvő magyar katonatemető felkeresése, emlékezés, koszorúzás.

- Közös ünneplés a ljubljanai Vasárnapi Iskola diákjaival (József Attila Magyar Kulturális Egyesület), valamint a követség munkatársaival és a meghívottakkal. A hivatalos központi program (ljubljanai vár és Balassi Intézet) meghatározó eleme a Collegium diákjainak közreműködése (Nagykövet Asszony terjesztésre küldött meghívóját csatolom).

- Látogatás a Lendvai Gimnáziumban, közös program és iskolai ünnepség, majd részvétel a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésben megvalósuló központi ünnepségen.

- Tanulmányút a csáktornyai Zrínyi-várba; 17.00 órától koszorúzás a budai vár alatt a Bécsi Légió emléktáblájánál. Köszöntőt mond Dr. Susanne Bachfischer az Osztrák Kulturforum igazgatója (a meghívót csatolom).

A Collegium 2010 óta eredményesen építi kárpát-medencei magyar tehetséggondozó hálózatát (immár tizenhat testvérszervezet fejezte ki tettekben és foglalta írásba együttműködési készségét). https://eotvos.elte.hu/error_404

Köszönjük a pályázati támogatóknak, hogy lehetővé tették a 2016. évi szlovéniai tanulmányutat. Köszönjük a határon túli magyar szervezetek meghívását, vendégszeretetét és mindenekelőtt köszönjük a Collegium tagságának lelkes részvételét.

 

                                          

                 
                                                                          

Csatolt dokumentum:

Márc. 15 - meghívó Ljubljana-2.pdf