Benda-pályázat

Benda-pályázat
09/15

2014. szeptember 15.

09/15

2014. szeptember 15. -


A 2014/2015. tanévi Benda Kálmán-jutalom pályázati kiírása

            2013-ban ünnepeltük a Collegium jeles diákja, az interdiszciplináris tudós, Benda Kálmán történész születésének 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból hagyományteremtő szándékkal – mint a Collegium egykori hallgatói – megalapítottuk a Benda Kálmán-jutalmat, amellyel a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat kívánjuk díjazni.

 

            A pályázati feltételek az alábbiak. A Benda Kálmán-jutalmat minden évben a  tavaszi szemeszter végén adjuk át az Eötvös Collegiumban. A díj összege minden évben változó összeg, ebben az esztendőben 60.000 forint. Ezt minden alkalommal csupán egyetlen pályázó kaphatja meg, akinek személyét a beérkezett pályázatok értékelése alapján választják ki az alapítók. A pályázatot lehetőség szerint minden év szeptemberében hirdetjük meg. A pályázaton indulhat az Eötvös József Collegium minden bejáró és bentlakó hallgatója, függetlenül attól, hogy BA vagy MA képzésben vesz részt. A pályázaton évenként váltakozva vagy tudományos esszé vagy hagyományos, lábjegyzetes tanulmány írásával lehet indulni. Az esszék és tanulmányok témája minden évben Benda Kálmán életútjához, vagy tudományos munkásságához kapcsolódik.

 

            A pályaműnek a pályázó olyan önálló szellemi alkotásának kell lennie, amelyet más pályázatra, versenyre (pl. OTDK) még nem nyújtott be. A pályamű elkészítése során felhasználhatóak a pályázó korábbi szemináriumi vagy évfolyamdolgozatainak szövegei, azonban ezt hivatkozásban jelölni kell, s a felhasznált szövegek nem haladhatják meg a pályamű terjedelmének 50%-át. Készülő szakdolgozat fejezete a védést megelőzően, amennyiben az azévi kiírásnak megfelel, benyújtható pályaműként. Ez esetben meg kell nevezni a témavezetőt. Az egyes címeknél nem feltétlenül az adott téma teljes feldolgozását kívánjuk, hanem elfogadunk annak bizonyos részeit feldolgozó tanulmányokat is.

 

            2014-ben a pályázóktól forrásfeldolgozáson alapuló, lábjegyzetekkel ellátott tanulmányt kérünk. Az alábbi három témakörben várunk írásokat:

1.      Az Eötvös Collegium és a magyar népi mozgalom kapcsolata 1932–1944

2.      A moldvai magyarság iránti magyarországi tudományos és közéleti érdeklődés története

3.      A felvilágosult abszolutizmus valláspolitikájának megítélése a protestáns történeti hagyományban.

 

A tanulmányok formai követelményei az alábbiak: PDF-formátum, 12-es, Times New Roman betűtípus, másfeles sorköz, láb- vagy végjegyzetek. A minimális követelmény 60 000 leütés (szóközökkel együtt), vagyis másfél ív, maximális terjedelmi határ nincsen. A tanulmányok beadási határideje: 2015. április 1. A pályázatot jeligével lássák el. A jeligét tartalmazó levélben, amely lezárt borítékban a kinyomtatott példányt tartalmazó nagy borítékben kell elhelyezni, tüntessék fel a pályázó nevét, szakját (szakjait) és évfolyamát, valamint nyilatkozatát, miszerint a megküldött pályamű az ő szellemi alkotása. Ezt a borítékot kérjük a Collegium igazgatójánál szíveskedjenek elhelyezni. Az elektronikus változatot az alábbi címre küldjék: kormendi.tamas@btk.elte.hu.

 

Budapest, 2014. július 29.

 

Hermann István                     Papp István                Veres Sándor

 

a Benda Kálmán-jutalom alapítói

Csatolt dokumentum:

Benda-pályázat (1).doc