FELAVATJÁK TÓTH GÁBOR EMLÉKTÁBLÁJÁT

Tóth Gábor (1920-2003) az ELTE BTK Neveléstudományi Tanszékének docense, a neveléstudomány kandidátusa. 1953-ban rövid időre, majd 1956-tól 1984-ig igazgatta az ELTE Ménesi úti intézményét. Javaslata alapján létrejöttek a szakkollégiumok, az intézmény visszanyerte nevét és ismét collegiumként működött. Az 1960-as években készíttette el azt az emlékplakettet a Collegium bejáratáról és jelmondatáról ("Szabadon szolgál a szellem"), amellyel ma is megajándékozzák a Collegiumért áldozatos munkát végzőket. 1974-ben befogadta a Fragmenta Codicum Kutatócsoportot, ahol latin szakos kollégisták is munkálkodtak. Kezdeményezte a Collegium Ménesi út 12. szám alatti B épületének átalakítását, amelyben 1983-tól a Bibó István Szakkollégium kapott helyet. Az 1970-es években megszervezte az Eötvös József Collegium Baráti Körét, kezdeményezésére alakult meg az intézmény saját könyvtára; elindította és szerkesztette az Eötvös-füzetek új folyamát. Neveléstörténeti, helytörténeti publikációi közül több az Eötvös József Collegium történetével foglalkozik. 

Az egykori igazgató emlékiratait az Eötvös Collegium 2011-ben adta ki.

Az emléktáblát leleplezik és a Tóth Gábor termet megnyitják: Kóczián Lilla rektori koordinációs központvezető, Horváth László igazgató és Hóvári János elnök.

A részvétel védettségi igazolvány bemutatásához és maszkviseléshez kötött.

Meghívó