Gehér István elhunyt

Gehér István elhunyt
06/18

2012. június 18.

06/18

2012. június 18. -


Dr. Géher István egyetemi tanár, az Eötvös József Collegium Angol-amerikai Műhelyének alapítója és egykori vezetője, 2012. június 11-én, életének 72. évében váratlanul elhunyt.

Tisztelt Collegium!

Dr. Géher István egyetemi tanár, az Eötvös József Collegium Angol-amerikai Műhelyének alapítója és egykori vezetője, 2012. június 11-én, életének 72. évében váratlanul elhunyt. Személyében Magyarország legkiválóbb Shakespeare-tudósa, az angol-amerikai irodalom nagyszerű ismerője, az Európa Kiadó egykori szerkesztője, József Attila-díjas költő, angol szakos tanárok, irodalomkritikusok, költők, műfordítók generációinak tanára, mestere távozott az élők sorából.

Géher tanár úr 1990-ben lett a Collegium tanára, az általa alapított Angol-amerikai műhelyt 2003-ig vezette, amikor az ELTE BTK Angol-amerikai Intézetének professzora lett.  Nagyszerű órái, szuggesztív előadói képességei, csodás pedagógiai érzéke, a hallgatók iránti odaadása mindenki számára emlékezetes marad, aki valaha is tanítványa volt.

Temetésére 2012. június 28-án, csütörtökön 13.30-kor kerül sor a Farkasréti Temetőben.

Pintér Károly / Charlie Pinter
docens / associate professor
Anglisztika Intézet / Institute of English Studies
Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pazmany Peter Catholic University
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. / 1 Egyetem St, H-2087 Piliscsaba, Hungary
T: 36-26-375375 ext.2886

 

 

 

Amikor Géher tanár úr 1990-ben az Eötvös Collegium tanára lett, az általa alapított Angol-Amerikai Műhely évnyitóján barátságos pohárköszöntőt mondott, s akkor hallottam Tőle először a később gyakran felidézett mondatot: "Játsszunk egyetemet!" Az éppen (át)alakulóban lévő világban, a kezdeti eufóriában a "Játsszunk egyetemet!" szinte úgy hangzott: "Játsszunk szabadságot!" Tegyünk úgy, mintha a mi világunkban - az egyetemen, a Collegiumban - minden rendben lenne;  s rendben is lesz, ha mi - tanárok és diákok - a magunk munkáját tisztességesen, a tőlünk telhető lehető legjobban végezzük. Azután még több mint húsz alkalommal köszöntötte Géher István a Műhely oktatóit és diákjait a hagyományossá lett pohárköszöntős félévnyitó és félévzáró rendezvényen. Ünnep lett így a kezdet és a vég, s természetesen ünneppé lett a közbeni sok-sok műhelyóra, különösen, ha azokat Géher tanár úr vezette. A nagy tanáregyéniség tud hagyományt teremteni.

 

Végtelen bölcsesség, nyugalom, derű, tisztelet, tapintat és humánum jellemezte Géher tanár urat. (Nagy kár - és nem az Eötvös Collegium döntése volt -, hogy  az egyetemek országos pénzszűke, s adminisztratív rendelkezések miatt Géher István "aranykori" műhelyvezetése 2003-ban  megszűnt.) A tanár úr egy-egy irodalmi mű órai elemzésére határozott elképzeléssel érkezett, de őszintén és bőkezűen szórta a dícséretet a diákvéleményekre, külön értékelve, ha az az övétől eltért vagy új értelmezési utat sejtetett. A hetvenes évek elején óraadóként került az Eötvös Kollégiumba, s akkor lettem lelkes diákja. A tananyag igencsak megelőzte korát: máig emlékszem az elemzett Ted Hughes versekre, a Sylvia Plath-regényre és versekre, a Faulknerekre és a többire. Szívesen készültünk az óráira, örömmel voltunk jelen, s valami boldog érzéssel, emelkedett lélekkel mentünk haza. A nagy tanáregyéniség alkot és teremt minden órán, s alkotótárssá emeli-segíti diákjait is.

 

A humor, az irónia és az önirónia, a kérdve-kifejtés, a híres és elmaradhatatlan paradoxonok - Géher István mesteri módszerével valósággal fölcsigázta a hallgatóság érdeklődését. Tudtunk sokféle rangjáról, tálentumáról, de számunkra elsősorban "tanár úr" volt és marad. A nagy tanáregyéniség sértetlenül él tovább tanítványai emlékezetében.

 

Sántha Ferencné Gedeon Mária

tanár

ELTE Eötvös Collegium

Angol-Amerikai Műhely