Nemzetközi konferencia

Nemzetközi konferencia
11/12

2014. november 12.

11/12

2014. november 12. -


Az ELTE Eötvös József Collegium 2014. november 24-28. között nemzetközi konferenciát rendez Byzanz und das Abendland / Byzance et l'Occident III. (Studia Byzantino-Occidentalia) címmel.

Byzanz und das Abendland / Byzance et l'Occident III.

Studia Byzantino-Occidentalia

nagy nemzetközi konferencia (2014. november 24-28. ELTE Eötvös József Collegium,

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.)

 

Az ELTE Eötvös József Collegium 2014. november 24-28. között nemzetközi konferenciát rendez Byzanz und das Abendland / Byzance et l'Occident III. (Studia Byzantino-Occidentalia) címmel. A nagy nemzetközi konferencia – amely a Collegiumban működő OTKA kutatócsoport szervezésében immár a harmadik – első részét a Collegium hagyományos francia kapcsolatainak megfelelően, elsősorban a francia nyelvű középkori irodalomnak és kultúrának szentelik. A rendezvényt Roland Galharague Franciaország magyarországi nagykövete nyitja meg. A „Nyugat” forrásait elemzik az olasz, a spanyol és a német ülésszakok világhírű előadói is. Az olasz vonatkozású (Italica) előadásokat Gina Giannotti, a spanyol vonatkozásúakat (Hispanica) Rosa María Sánchez-Cascado Nogales, a német vonatkozásúakat (Germanica) pedig Susanne Bachfischer igazgató asszony, az anyanemzetek budapesti kultúrintézeteinek vezetői nyitják meg. A görög stúdiumoknak szentelt bizánci és újgörög ülésszakokat Dimitris Yannakakis Görögország magyarországi nagykövete vezeti be. A Bizánccal („Kelet”) foglalkozó szekciók már kedden elkezdődnek. November 25-27-én – a többéves nemzetközi együttműködésnek köszönhetően – francia, osztrák, német, cseh, szlovák, amerikai, olasz és szerb bizantinológusokat lát vendégül a Collegium. A tematikus ülésszakokon a tapasztalt kutatók mellett a magyar hallgatóknak is lehetősége nyílik a bemutatkozásra, akik előadásokkal is szerepelnek (Dies studiosorum), másrészt a külföldi vendégprofesszorok jóvoltából a konferenciával párhuzamosan intenzív szemináriumi kurzusokon (Ergastéria Mathétón / Officinae Studiosorum) vesznek részt.

Kiemelkedő tudományos jelentősége van, hogy a konferenciát Michel Zink plenáris előadása nyitja (november 24-én 10.00 órakor). A vendégprofesszor a Collège de France hivatalos programjaként idén az Eötvös Collegiumba látogat.

A nemzetközi konferencia keretében az anyanemzetek kultúrintézeteiben az Eötvös Collegium négy kiadványát is bemutatják. 2014. november 24-én 19.45-től a Budapesti Olasz Kultúrintézetben a Fonti e Interpretazioni (szerk. Ludmann Ágnes) című tanulmánykötetet; 2014. november 25-én 20.00 órakor a Budapesti Francia Intézetben Az ógörög nyelv szelleme (Petites leçons sur le grec ancien) (szerk. Horváth László) című népszerűsítő kötetet; 2014. november 26-án 19.00 órakor az Osztrák Kulturális Fórum nagytermében aByzanz und das Abendland II. (szerk. Juhász Erika), és a Quelle und Deutung I. (szerk. Sára Balázs) tanulmányköteteket. Mindhárom tanulmánykötet a tavalyi konferencia egyes ülésszakainak előadásait tartalmazza. (A nemzetközi rendezvény felelős szervezője: Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója: horvathl@eotvos.elte.hu, tel.: 20 9188 084.)

  A konferencia plakátja és programfüzete.