Pályázati felhívás Beloitba

Pályázati felhívás Beloitba
10/28

2014. október 28.

10/28

2014. október 28. -


2015. tavaszi félévében 1 ösztöndíjas hallgatót küldhetünk Beloitba.

A fogadó intézmény vállalja a tandíj, a kollégium és az étkezés költségeit.

A fogadó intézmény vállalja a tandíj, a kollégium és az étkezés költségeit. Az oda-és a visszautazást, illetve az egészségbiztosítást a kiutazó hallgatónak kell fedeznie. (Ehhez megpályázhatók alapítványi, illetve HÖK-ös támogatások.)

Pályázhatminden megfelelő nyelvismerettel rendelkező, legalább 1 éve felvételt nyert angol és nem angol szakos bejáró és bentlakó collegista.

A pályázatokat elektronikus úton kérjük eljuttatni a titkárságra, illetőleg az Angol-Amerikai Műhely vezetőjének és titkárának, e-mailben a titkarsag@eotvos.elte.hu, a fejervari@gmail.com, illetve a katalin.miko.nw@gmail.com címekre, „Beloit College Application” tárgymegjelöléssel.

A pályázati csomag tartalmazzon

– angolszász típusú önéletrajzot (magyar és angol nyelven);

– tanulmányi tervet (magyar és angol nyelven), melyhez kérjük a beloiti kurzuskínálat felhasználását, mely letölthető itt: http://www.beloit.edu/;

– legalább két tanári ajánlást (magyar vagy angol nyelven);

– nem angol szakosok esetében nyelvvizsga-bizonyítványt vagy nyelvtanári ajánlást .

A pályázatok beérkezési határideje:

                                          2014. november 17. (hétfő) déli 12 óra

A pályázatokat - a benyújtási határidőt követő nyolc napon belül – öttagú bizottság értékeli (tagjai: Fejérvári Boldizsár, az Angol-Amerikai Műhely vezetője és a csereprogram koordinátora, S. Gedeon Mária, a Műhely oktatója, Mikó Katalin, a Műhely titkára, Ádám Zsófia, a Választmány elnöke és Dr. Horváth László igazgató). A bizottság véleményének figyelembevételével az ösztöndíj odaítéléséről a Collegium igazgatója dönt.

 

.

Csatolt dokumentum:

Pályázati felhívás Beloit 2014-2015.pdf