Sajtóanyag az Eötvös Collegium 2011. június 4-i megemlékezéséről

Sajtóanyag az Eötvös Collegium 2011. június 4-i megemlékezéséről
06/09

2011. június 09.

06/09

2011. június 09. -


Sajtóanyag az Eötvös Collegium 2011. június 4-i megemlékezéséről

           A trianoni diktátum aláírásának napját, június 4-ét az Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Ezzel párhuzamosan az Eötvös Collegium – az ország felsőoktatási intézményei közül egyedüliként – 2010. június 4-én ünnepélyes emlékező közgyűlést tartott (a Collegium Baráti Körével és a Bethlen Gábor Alapítvánnyal közösen), valamint diákjai és könyvtárosa kamarakiállítást rendeztek Trianon 90 – Emlékezzünk! címmel a Collegium nagytermében a diktátum kilenc évtizedes történetéről.        

      

Hagyományteremtő szándékkal – a Collegium fölújítása miatt ezúttal a Bölcsészettudományi Kar nagylelkű fölajánlása nyomán a Múzeum körúti Kari Tanácsteremben – gyűlt össze a Collegium ifjúsága emlékezni a Nemzeti Összetartozás Napján idén is. A Himnusz eléneklése után Horváth László igazgató köszöntötte a többtucat fős emlékező gyűlést. A hazai értelmiségképző intézmények hivatásáról szólva kiemelte, hogy az utánpótlás csak jólszervezett tanári vezetés és áldozatos, szeretettel vállalt diákmunka nyomán jöhet létre, majd méltatta az Eötvös Collegium Történész Műhelyének vezetőjét, Farkas Zoltán docenst és diákságát, akik hagyományosan szervezői a Collegium megemlékezéseinek és szimpóziumainak. Borsodi Csaba rektorhelyettes személyes hangvételű házigazdai köszöntőjében a nemzeti összetartozás ünnepélyes, bátorító és reményteli vonatkozásaira figyelmeztetett a borongós napon. Az ünnepi szónoklatot Ternovácz István délvidéki tudósító (Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, Magyar Országgyűlés-díj, Táncsics Mihály-díj, Napleány-díj) tartotta. A délvidéki magyarság 1919 utáni sorsáról szóló, személyes szálakkal egybeszőtt irodalmi igényű, megrendítő áttekintése a lelki és szellemi összetartozás lélekemelő gondolataival zárult. Rigó Balázs történelemszakos diák művészi előadásában elhangzott Buda Ferenc Himnusz haza című verse, majd Horváth László igazgató megnyitotta a Történész Műhely diákjai által rendezett kamarakiállítást. Az ünnepség végén az emlékezők elénekelték a Szózatot.

            A kiállítást a szerencsi Zempléni Múzeum vezetője, Fazekasné Majoros Judit igazgatóasszony és Szerencs Város Polgármesteri Hivatala nagylelkű fölajánlása nyomán rendezhettük meg. A Zempléni Múzeum országos hírű képeslapgyűjteménye számos, a történeti Magyarország megyeszékhelyeit és főbb városait bemutató levelezőlappal rendelkezik, ezekből állított össze a múzeum vezetője részletes és igényes kamarakiállítást. A közel 60 tablóból álló tárlat a történeti Magyarország vármegyéit bemutató képeslap-vándorkiállítás hazai körútjának utolsó állomása. Amellett, hogy itt látható utoljára, a vármegyék szerint csoportosított képeslapgyűjtemény külön értéke, hogy közel azonos időből mutat tablóképet a széthullása előtti Magyar Királyságról. A tárlatot az Eötvös Collegium Történész Műhelyének I. és II. évfolyama (Orgován Kinga, Őze Eszter, Simonkay Márton, Székely Márton és Ternovácz Bálint) válogatta és rendezte föl. A kiállítás terébe belépve az érdeklődők Vereckétől haladhatnak a Kárpát-medence összes tája és közigazgatási egysége felé.

            A kiállítás megtekintése után az emlékezők átvonultak az Eötvös Collegiumba, ahol elhelyezték virágaikat Teleki Pál, a Collegium kurátorának Rieger Tibor szobrászművész által készített, 2010. október 26-án, a Collegium épületének centenáriumi ünnepségei közepette Bertényi Iván baráti köri elnök és Lezsák Sándor országgyűlési alelnök által fölavatott szobránál (az első és egyelőre egyetlen budapesti Teleki-szobor, a Balatonbogláron felállított eredeti alkotás kisplasztikája). A szobornál a Collegium ifjúsága nevében Ternovácz Bálint, a Történész Műhely tagja mondott beszédet. A megemlékezés szerény fogadással ért véget a Collegium függőkertjében.

            A kiállítás megtekinthető június 17-ig minden nap a Múzeum krt. 4. (ELTE BTK „A” épület) Kari Tanácstermében délután 4 és este 6 óra között. A belépés ingyenes.