Eredmények

Alább olvashatók az Angol-Amerikai Műhely eredményei az elmúlt másfél évtizedből, kategóriákra lebontva.

Új Nemzeti Kiválóság Program nyertesei

2023/2024. tanév:

Süle Dóra Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Metaforaalapú segédlet használata az evészavarosok pszichoterápiás kezelésében
Vojtek Lili Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj „Ismertem egyszer egy kis leányt...” – A Cilike – és Csöpike – könyvek összehasonlítása a XX. század eleji leánynevelés tükrében

2022/2023. tanév:

Erdei Judit Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj La linguistique cognitive au service de l’enseignement du FLE : Le cas des prépositions de lieu en français
Papp Júlia Eszter Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj A történelem metaforái az amerikai politikai újsághírekben
Süle Dóra Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Az anorexia nervosa konceptualizálása felgyógyuló anorexiások körében

2021/2022. tanév:

Garai Luca Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj A legyintés árnyalatai: /t, n, nt/ mögöttes fonémák percepciója különböző akusztikájú realizációkban

2020/2021. tanév:

Garai Luca Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Nazális-zárhang kapcsolatok legyintésének gyakorisága és percepciója az amerikai angol nyelvben

2019/2020. tanév:

Érsek Csenge Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Longitudinális esettanulmány fordítóképzésben résztvevő hallgatók kognitív és textuális fordítási stratégiáiról
Garai Luca Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj A legyintő nazális megjelenései az amerikai angol nyelvben

2018/2019. tanév:

Érsek Csenge Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Longitudinális esettanulmány fordítóképzésben résztvevő hallgatók attitűdjéről és stratégiáiról - második szakasz

2017/2018. tanév:

Érsek Csenge "A" keret Longitudinális esettanulmány fordítóképzésben résztvevő hallgatók fordítói attitűdjéről és fordítási stratégiáiról

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjasok (Köztársasági Ösztöndíjasok)

2023/2024. tanév:

 • Erdei Judit
 • Vojtek Lili

2022/2023. tanév:

 • Erdei Judit

2021/2022. tanév:

 • Erdei Judit
 • Vojtek Lili

2019/2020. tanév:

2018/2019. tanév:

 • Barabás Gergő
 • Érsek Csenge
 • Garai Luca
 • Kapusi Bence
 • Török Márk Werner

2017/2018. tanév:

 • Egyed Regina
 • Érsek Csenge

2015/2016. tanév:

 • Dezsényi Balázs
 • Kassai Gyöngyi

2013/2014. tanév:

 • Kovács Györgyi

2012/2013. tanév:

2011/2012. tanév:

 • Kovács Györgyi

2010/2011. tanév:

2009/2010. tanév:


OTDK helyezések

OTDK 2023:

II. helyezés Süle Dóra Kognitív nyelvészet és pragmatika The Conceptualization of Eating Disorders among Recovering Anorexics and Bulimics
II. helyezés Vojtek Lili Média- és Kommunikációtudomány II. Szubverzív gyermekkultúra - A ,,Hull a pelyhes dinamit" regionális változatai

OTDK 2021:

I. helyezés Finta Klára Enikő Alkalmazott nyelvészet, fonetika, pszicholingvisztika, stilisztika Irányított spontán narratívák demenciában
I. helyezés Garai Luca Angol nyelvészet The flapping of /nt/ clusters in American English

OTDK 2019:

I. helyezés Érsek Csenge Fordítástudomány Longitudinális esettanulmány fordító szakos hallgatók részvételével
II. helyezés Egyed Regina Középkori és kora újkori egyetemes történelem A hitves, az uralkodó és az előadó. Női szerepek a 14–16. századi angol királyi bevonulásokon
II. helyezés Wynn Anna Patrícia Brit és amerikai irodalom a kezdetektől a 20. századig Motherhood, Sexuality and the Male Gaze in Angela Carter’s The Bloody Chamber
III. helyezés Garai Luca Angol nyelvészet és alkalmazott nyelvészet Flapped nasals, nasalised flaps in American English

OTDK 2017:

II. helyezés Érsek Csenge Fordítástudomány Értékek, célok, stratégiák és döntések egy nyelvtanuló fordítási folyamatában – esettanulmány
IV. helyezés Egyed Regina Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történelem Hold up our yong kyng – Gyermekkor és hatalmi reprezentáció a 14-16. századi angol királyi bevonulásokon

OTDK 2013:

III. helyezés Gyuris Kata Angol nyelvű kultúra és irodalom II. Games of Gender and Power in J. M. Coetzee’s Fiction
III. helyezés Tala Nóra Szövegtan, stilisztika, alkalmazott nyelvészet Confundo linguam

Egyéb eredmények

7th Undergraduate and Graduate Students’ Poster Presentation Day (2017. február 21., SEAS-ELTE)

Linguistics (OTAK) Barabás Gergő The Etymology of Chemical Names Best poster at MA/TEFL Level
Applied Linguistics (BA) Érsek Csenge The translation process of a language learner in the light of the research-inference framework  

gyakornok (teaching assistant) az Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvészeti Tanszékén:

2017–2020: Garai Luca

2016–2017: Barabás Gergő

2011–2012: Kucsera Márton


Tudományos kiadványok

The Black Friday Proceedings (2019)

Szerk. Fejérvári Boldizsár, Barabás Gergő, Egyed Regina, Érsek Csenge, Garai Luca, Kapusi Bence, Kovács Györgyi, Wynn Anna Patrícia

A kiadvány elérhető itt.

Rasselas (2014)

Szerk. Fejérvári Boldizsár, ford. Csanádi Sára, Dezsényi Balázs, Fejérvári Boldizsár, Gaál Mónika, Kassai Gyöngyi, Kondi Viktória, Kovács Györgyi, Králl Janka, Lőrincz Nanetta, Magyarkuti Zsófia, Mikó Katalin, Pádár András, Radács Kata Hermina, Ribiczey Júlia, Solymosi Nóra, Soponyai Bianka, Szabó Mátyás Zoltán, Tala Nóra, Zalasch Tímea, Zsin Eszter Erzsébet

A kiadvány elérhető itt.

„Úgyse hiába” – Emlékezések és tanulmányok a műhelyalapító Géher István tiszteletére (2013)

Szerk. Szlukovényi Katalin, Gyuris Kata, Kállay G. Katalin, Sántháné Gedeon Mária

A kiadvány elérhető itt, a hozzá tartozó kiegészítés pedig itt.

Small Miracles (2011)

Szerk. Sántháné Gedeon Mária

A kiadvány elérhető itt.

Changing Phases (2011)

Szerk. Sántháné Gedeon MáriaGyuris Kata

A kiadvány elérhető itt.


Műhelykonferenciák

14TH WORKSHOP CONFERENCE (2023. november 24.)

Előadó Cím
Hainrikffy Sára On the Shoulders of Giants: Authors Borrowing their Titles from Poetry and Plays
Rákóczy Krisztina Anti-Fraternal Material in the Texts of Piers Plowman
Bíró Beáta The Main Themes and the Use of Language in Dystopian Literature
Orendács Petra Lovecraftian Influences on George R. R. Martin’s World-Building in A Song of Ice and Fire
Vojtek Lili Children’s subversive culture in the English-speaking world
Németh Kristóf Marcell Can we learn English playing video games?
Süle Dóra The visual and tactile conceptualization of eating disorders and their treatment among recovering anorexics and bulimics
Garai Luca

Plenary Lecture
The perception of sound change: Nasal and oral flaps in American English

Farkas Márton From Ten Pound Poms to Boat People: Australian Immigration between the 1940s and 1970s
Tarnai Csillag “They’re coming to get you, Barbara!” Jokes and Monsters in The Night of the Living Dead (1968) and Stranger Things (2016–)
Rémai Martin Changing attitudes towards multiculturalism in Canada 

13TH WORKSHOP CONFERENCE (2022. november 25.)

Előadó Cím
Illés Mária Sarolta Bilingual Arithmetic versus Thought: How We Conceptualise Numbers and Why It Is Different from Thinking
Süle Dóra The Conceptualization of Eating Disorders among Recovering Anorexics and Bulimics
Papp Júlia Eszter The Concept of History in US Political News
Rákóczy Krisztina The Junius Psalter and the Tollemache Orosius: A Close Examination, and the Implications Thereof
Grégász Dorottya How Fairies Fooled a Famous Figure: Sir Arthur Conan Doyle and the Cottingley Fairy Hoax
Pop Lara Success Abroad as an Immigrant: Film Producer Róbert Lantos’s Career in Canada
Tarnai Csillag Rats in a Maze: Taking a Walk in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (1985)
Vojtek Lili The Ghost of Christmas Future: Videogames Inspired by the Works of Charles Dickens
Szabó Lilla Translating Gayspeak into Hungarian and Spanish: The Analysis and Comparison of the Original and Translated Speech of a Gay Character in the Subtitles of an American Movie
Kanász Zsanett Use of Modal Expressions in EU Legal Texts: A Comparative Analysis of Different Language Versions of a Propsosal for a Directive of the European Union

12TH WORKSHOP CONFERENCE (2021. november 26.)

Előadó Cím
Süle Dóra The Linguistic Representation of Anorexia Nervosa
Papp Júlia Eszter The Concept of History in American Democratic Political News
Rácz Balázs Courage Is Beautiful: Positive Conceptualizations of the Pandemic Is War Metaphor in Two Television Commercials
Erdei Judit Applying Cognitive Linguistics to SL teaching
Németh Kristóf Marcell The History and Rivalry between the Guilds of London
Rákóczy Krisztina Narrative in Byrhtferth’s Enchiridion
Rémai Martin Initial Challenges of Bilingual Geography Teaching
Berta Réka Applicability of Target Language Literature in ESL and GSL Classes
Grégász Dorottya Did Henry James Believe in Ghosts?
Orendács Petra Feminine and Masculine Spaces in Gilman’s “The Yellow Wallpaper”
Pop Lara Henri Bergson’s Philosophy Presented through 20th-century Literary Works

11TH WORKSHOP CONFERENCE (2020. november 27.)

Előadó Cím
Varga Regina The Legacy of the American Nazi: George Lincoln Rockwell
Kanász Zsanett English Borrowings in the German Dubbing of American Family Sitcoms
Kovács Györgyi Supernatural and Sympathy in Ann Radcliffe's The Romance of the Forest (1791)
Migléc Izabella Oscar Wilde's Influence and Reception in Germany
Vojtek Lili Old Ladies in Detective Fiction: The Defemination of Women in Detective Stories
Wynn Anna Patrícia The Gaze in Angela Carter's The Bloody Chamber
Erdei Judit 'Who're you calling an idiom?' Understanding Unfamiliar Idioms in Terry Pratchett's Discworld Series
Finta Klára The Analysis of the Relationship between Working Memory, Episodic Memory and Language in Dementia
Garai Luca The Flapping of Intervocalic /nt/ clusters in American English: An Empirical Study

10TH WORKSHOP CONFERENCE (2019. november 29.)

Előadó Cím
Grégász Dorottya The Book of Kells and Its Recurrent Symbols
Egyed Regina Communities Within the Community: The Livery Companies of Medieval London and Their Role in Society
Szabó Csenge Prison: A Place of Punishment or Rehabilitation?
Varga Regina The Haka and the All Blacks: How a Rugby Team Is Making a Maori Tradition Relevant on a Global Stage
Réder Ferenc The Broadside Ballad
Kovács Györgyi Ghosts in the 18th Century
Migléc Izabella Poetic Didacticism in Thomas Gray’s “Elegy Written in a Country Churchyard”
Molnár Boldizsár Time and Narrative in Samuel Beckett’s Endgame
Sinka Andor Guide to the Names of Porrúa and Göncz: A Comparative Analysis of the Spanish and Hungarian Translation of Names in The Lord of the Rings, based on Tolkien’s Guide to the Names in the Lord of the Rings
Kapusi Bence Dubbing Curb Your Enthusiasm
Finta Klára Cognitive Dysfunctions and Language Impairments in Multiple Sclerosis
Érsek Csenge Translation Strategies 2.0: Evaluating a Research Design and Proposing an Alternative

9TH WORKSHOP CONFERENCE (2018. november 23.)

Előadó Cím
Sinka Andor Testwiseness, is it even more important than actual knowledge?
Érsek Csenge Strategies from a Cognitive Perspective
Barabás Gergő Hungarian Secondary-school Students’ Pronunciation Difficulties with Chemical Terms
Szabó Csenge Blessing of Babel: The Effects of Bilingualism on Cognitive Processing
Garai Luca The Road to Neutralization: Flapped Consonants in English
Molnár Boldizsár Sherlock Holmes and the Ideas of Positivism
Wynn Anna Patrícia Feminist Retelling of Fairy Tales – Angela Carter’s The Bloody Chamber
Kovács Györgyi The Radcliffean Female Gothic tradition in A Song of Ice and Fire
Egyed Regina Women on Stage in 16-17th century England
Török Márk Werner Sexuality and Denotation in The Country Wife
Kapusi Bence Music at the Movies
Fogas Lívia The Wonders of Shetland

8TH WORKSHOP CONFERENCE (2017. november 24.)

Előadó Cím
Garai Luca Chasing the Dream: The Representation of Major American Values in Death of a Salesman
Solymosi Nóra Violence in A Clockwork Orange
Kapusi Bence Play in David Foster Wallace’s Infinite Jest
Kovács Györgyi The Fantastic and the Supernatural in Two Novels by Ann Radcliffe
Fogas Lívia Madness in “Porphyria’s Lover”
Kasuba Rebeka The Decline of Irish Gaelic and Its Coexistence with English
Barabás Gergő English Errors in a Hungarian Secondary-School Text Book: A Case Study
Sinka Andor Using the First Language in the Teaching of the Second Language
Varga Gábor Are Video Games a Potential Tool in the English as a Foreign Language Classroom?

7TH WORKSHOP CONFERENCE (2016. november 25.)

Előadó Cím
Wynn Anna Patrícia The Feminist Critique of Far from the Madding Crowd and Its Implications Today
Dánics Adrienn Tennyson’s “The Lady of Shalott” and Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray: The Place of Reflections in Victorian Literature
Nagy Flóra A Phenomenological Analysis of William Faulkner’s Barn Burning
Baqais Dávid The Feminine, the Feminist and the Female in Sylvia Plath’s Bee Poems
Egyed Regina The Theatre of Welcome: Catherine of Aragon’s Arrival in London (1501)
Kassai Gyöngyi Image and Identity: John Bale’s The Image of Both Churches
Lepár Sarolta Why Did Brexit Happen?
Kucsera Márton Multiple Wh-Structures in Hungarian: A Late Insertion Approach
Garai Luca How L2 Speakers of English Can Benefit from Their Non-Nativeness
Nagy Linda Conversational Styles and Communicative Competence: A Gender Approach
Érsek Csenge Values, Choices, and Decisions in the Case of Intuitive Translators

6th Workshop Conference (2015. március 20.)

Előadó Cím
Solymosi Nóra Education and Reform Pedagogy in More’s Utopia
Kassai Gyöngyi Shame and Fame in Dryden’s Translation of Aeneid IV
Kovács Györgyi Death, the Afterlife, and the Supernatural in The Mysteries of Udolpho
Szabó Mátyás The Cyborg and the Monstrous: Transhumanity in Mary Shelley’s Frankenstein
Péter Fruzsina Sociolinguistics: An Introduction and Overview
Kucsera Márton The Input of English Restrictive Relatives in a Syntax First Alignment (SFA) System
Mikó Katalin Retranslation Theory and The Catcher in the Rye
Baqais Dávid Ambivalence in Red: Poles of Identity in Sylvia Plath’s Ariel poems
Kovács Vivien Ireland in the 1960s: The Representation of Women in Edna O’Brien’s The Country Girls
Nagy Flóra A Phenomenological Analysis of Caroline Knapp’s Drinking: A Love Story
Dánics Adrienn The Gothic Novel and Its Relationship with Urban Fantasy

5th Workshop Conference (2012. november 16.)

Előadó Cím
Benczi Melinda How and Why Do the Lovers Not Get Any Closer Even in a Midsummer Night’s Dream?
Kovács Györgyi Names in Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream
Sándor Júlia Inside and Out: Crossing Thresholds in W. B. Yeats’s The Land of Heart’s Desire and J. M. Synge’s Riders to the Sea
Kassai Gyöngyi Spiritual and Bodily Health in the Bible – A Cognitive Linguistic Approach
Juhász Dávid Important Values in Sports in the United States
Dezsényi Balázs Briticisms in American English
Lőrincz Nanetta The Role of the Critical Period Hypothesis in Second Language Acquisition
Kucsera Márton The Comparison of English and Hungarian Participles
Széll Melinda More Problem English: An Investigation of Common Errors by Hungarian Speakers of English
Tala Nóra Misuse of Synonyms
Bagyina Eszter Sexuality and Misogyny in D. H. Lawrence’s Lady Chatterley’s Lover
Czifra Zsuzsanna Drawing the Fictional World with a Multidimensional Pen: Focalisation in Doris Lessing’s The Grass Is Singing
Gyuris Kata Doris Lessing’s Waste Land: A Case Study in Intertextuality
Sütő Fanni The Representation of the Victorian Era in Contemporary Young Adult Fiction: Philip Pullman
Varga Zita The Interpretation of Dreams in Cormac McCarthy’s The Road

4th Workshop Conference (2010. május 22.)

Előadó Cím
Nagy Ida Strategies of Adaptation in Julie Taymor’s ‘Titus
Fehér Adrienn The Role of the Moon in a Shakespeare Play
Máhr Borbála Sounds of the ‘ghetto blaster’  in Hungarian
Sántháné Gedeon Mária From Speaking English to Thinking English
Kugyela Tamás No perfect system? Unusual results at the 2010 British and Hungarian parliamentary elections and the changes they might trigger
Tala Nóra Society in Dickens’s ‘Great Expectations’ and Orwell’s ‘Coming Up For Air
Gyuris Kata “That blessed mood” – Instances of the experience of the Romantic sublime in Iris Murdoch’s ‘The Bell
Bacsi Dorottya Inside, Outside and All Behind Them in Harold Pinter’s ‘The Caretaker
Fejérvári Boldizsár The Insane Syntax of Religious Despair and Devotion