Pályázati felhívás

Tisztelt Egyetemi Polgár!

Az Eötvös József Collegium igazgatójaként gratulálok sikeres egyetemi felvételijéhez, és köszöntöm az egyetemi polgárok között. Tanulmányaihoz sok örömet és sikereket kívánok!

Kérem, jelentkezzen az ELTE Eötvös József Collegium felvételijére! Sokéves tapasztalatunk, hogy az Eötvös Collegium hírneve olykor inkább elijeszti, semmint felbátorítja a vidéki hallgatókat. A Collegium nem bevehetetlen fellegvár, ahol publikációk, „szakmai” teljesítmények, gimnáziumi és egyetemi dolgozatok híján nem is érdemes megjelenni. Sikeres felvételije egyértelmű bizonysága annak, hogy helye van az Eötvös Collegiumba jelentkezők között. Szívesen látjuk! A Collegium hivatása alapításától fogva az Önhöz hasonló hallgatók támogatása. A Collegiumi tagságra az ELTE Bölcsészettudományi, Informatikai, Társadalomtudományi, Természettudományi és Gazdaságtudományi Karára felvett nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, illetve kivételes esetben olyanok, akik a Collegium valamelyik műhelyéhez kapcsolódó minort végeznek. Felvételizni a képzések teljes időtartama alatt lehetséges. 2015-től különösen fontos számunkra, hogy a collegiumi tagságot az ELTE valamennyi karán tanuló tanárszakos hallgatók is minél nagyobb számban elnyerjék. A Collegium vidéki és budapesti hallgatók számára egyaránt nyitott. A budapesti diákok bejáró státuszra tarthatnak igényt, amely teljes jogú collegiumi tagságot biztosít.

A pályázat beküldési határideje: 2021. augusztus 13. 2021. augusztus 16. hétfő éjfélig meghosszabbítva!

A pályázatnak a következőt kell tartalmaznia:

 • pályázati űrlap;
 • önéletrajz (hagyományos, leíró jellegű);
 • szakfelvételi engedély (vagy az egyetemi felvételről szóló értesítés másolata).

Csatolható továbbá:

 • szakmai eredmények dokumentumai másolatban (pl. tanulmányi versenyek, nyelvvizsga-bizonyítvány stb. pdf/jpeg formátumban, szkennelve)

Behívásuk estén zárt borítékban a felvételire hozható az Ön korábbi munkáját jól ismerő szaktanár ajánlása.

A szaktanárok előzetes véleményezését követően a collegiumi felvételire behívottak névsora – a felvételi űrlapon való egyéni hozzájárulás alapján – augusztus 18-án 10 órától tekinthető meg a Collegium honlapján. A felvételi szóbeli beszélgetésekből áll, melyet a műhelyek saját hatáskörben írásbeli résszel egészíthetnek ki. A felvételi kizárólagos időpontja: augusztus 23-24-25. A felvételit idén jelenléti formában tervezzük megtartani. Amennyiben a járványügyi helyzet ezt mégsem tenné lehetővé, úgy online módon, a Microsoft Teams rendszeren keresztül kerül lebonyolításra. Az esetleges változásról a honlapon tájékoztatjuk majd az érintetteket.

A humánus „fejkopogtatáson” a jelentkező szaktudását és általános műveltségét vizsgáljuk, a felvételizőt egy-egy oktatói és hallgatói bizottság fogja kérdezni. A felvételi napok többi részét kötetlen programok töltik ki. A Collegium a – bentlakást igénylő – felvételizők számára 1500 Ft (megérkezéskor, helyszínen fizetendő) regisztrációs díj ellenében a felvételi teljes időtartamára (három éj: hétfő-kedd-szerda) szállást biztosít (ágyneműhuzatot hozni kell). A felvételi mindhárom napján számítunk a jelenlétére, ezért a szállás igénybevételét figyelmébe ajánlom! Kérem, szándékát a felvételi űrlap megfelelő mezőjének kitöltésével jelezze. A jelentkezések sorrendjét ebből a szempontból figyelembe vesszük, mert összesen száz férőhelyünk van, amelyek elosztása jelentkezési sorrendben történik.

Kérjük, pályázatát kizárólag elektronikus úton nyújtsa be.

Jelentkezési felület

Pályázatában feltétlenül tüntesse fel, hogy az ELTE melyik tanári szakjaira vagy alapszakjára és (a Collegium melyik műhelyének profiljához illő) szakterületre nyert felvételt, a középiskolában milyen nyelvet tanult.

Hiányos pályázatot nem fogadunk el. A pályázati anyagot nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

További információért, kérem, keresse fel a Collegium honlapját, vagy írjon a titkarsag@eotvos.elte.hu címre, illetve telefonáljon a 06-1-460-4481-es telefonszámra.

Jelentkezését várva, szeretettel üdvözlöm,

Dr. Horváth László

igazgató

 

A felvételihez kapcsolódó linkek:

Felvételi felhívás: eotvos.elte.hu/felveteli

Főoldal: eotvos.elte.hu

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/766048967362890

 

Természettudós és informatikus kollégák!

 

Hadd ajánljuk külön az Önök figyelmébe az ELTE rangos szakkollégiumai között az Eötvös Collegiumot! A napjainkban elsősorban bölcsész profilú intézményben alapításától kezdve mindig megbecsült helyet kapott a természettudomány, és a TTK-sok illetve az informatikusok ma is szerves részét képezik a Collegiumnak. Ma a természettudós hallgatók négy műhelybe (Biológia–Kémia, Földrajz – Föld- és Környezettudomány, Informatika, Matematika–Fizika) szerveződve hallgathatnak az egyetemi képzésben foglalt ismeretanyagnál több és magasabb ismereteket nyújtó órákat. Az Önök számára különleges előnyöket is ígér ez a szakkollégium, más kifejezetten természettudományú profilú szakkollégiumokhoz képest. Egyrészt olyan multidiszciplináris közegbe kerülnek, ahol a „szürke hétköznapok” folyamán alkalmuk nyílik a szűkebb szakterületük mellett más tudományok világába, gondolkodásmódjába is bepillantani. A bölcsész szakos hallgatókkal való együttélés kiváló lehetőség mind verbális, mind írott kommunikációs képességük pallérozására. Másrészt az Eötvös Collegium idegen nyelvi műhelyei minden hallgató számára ingyen biztosítják nyelvóráikat, ami lehetőséget teremt arra, hogy megalapozott nyelvismerettel követhessék leendő „tudóstanárként” szakterületük kurrens eredményeit. A Collegium aktív nemzetközi kapcsolatrendszere lehetőséget teremt arra, hogy még a diákévek alatt közvetlen kapcsolatot szerezzenek a legrangosabb nemzetközi műhelyekben. A Collegium régebbi hallgatói segíthetik az egyetemi tanulmányok befejezését követően.

 

Bepillantás a mai és a régi természettudós világba:

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/07/dogeszek.pdf

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/07/informatikusok.pdf

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/07/fizikusok.pdf

 

Arra biztatjuk Önöket, hogy bátran jöjjenek el a Collegium felvételijére!

 

A „dögész” kabinet

 

A Választmány, a diákok ajánlója

 

Az Eötvös József Collegium diákjainak élete nem csak a tanulás és szakmai kutató tevékenység végzése! Hallottál már a Közösségünkről, a sportprogramjainkról, vagy éppen az Estikéről? Most összefoglaljuk néhány pontban, mi mindenre van lehetőséged nálunk a műhelymunka mellett:

 • Kedvezményesen mehetsz kiállításokra és színházba.
 • Filmezhetsz, bulizhatsz a pinceklubban és a társalgóban.
 • Minden évben részt vehetsz az Eötvös Majálison, a bográcsozásokon és a kirándulásokon, valamint a góJaprogramokon.
 • INGYENES nyelvoktatásban részesülhetsz
 • Előadhatsz az Eötvös Konferencián, az OTDK utáni második legnagyobb hallgatói konferencián.
 • Külföldi cserekapcsolatokban vehetsz részt.
 • Írókörbe, Biblia-körbe, sakkozni járhatsz.
 • Open mic felolvasóesteken léphetsz fel, és ugyanitt meghallgathatsz másokat.
 • Sportolhatsz a kültéri sportpályán, a torna-, vagy a konditeremben.
 • Csatlakozhatsz a Választmány valamelyik bizottságához, és te is részt vehetsz a Collegium életének szervezésében, legyen szó közösségépítésről, konferenciaszervezésről, éjszakai sportról, plakátolásról vagy élelmiszergyűjtésről

Keresd fel az Instagram vagy Facebook oldalunkat, ahol további betekintést nyerhetsz a közösségi életünkbe, illetve nézd meg az Oktondis bemutatkozó videónkat! Amennyiben további kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal az ejc.valasztmany@gmail.com címen.

Ha jobban érdekel, hogy működik a diákélet szervezése, vagy hogy pontosan hogyan vehetsz részt a tudományos és közösségi élet szervezésében, itt olvashatsz bővebben a Választmányról.

 

Rémai Martin

a Választmány elnöke