Pályázati felhívás

A 2021-es felvételi kiírása hamarosan elérhető lesz, alább a tavalyi felhívás olvasható.

Tisztelt Egyetemi Polgár!

Az Eötvös József Collegium igazgatójaként gratulálok sikeres egyetemi felvételijéhez, és köszöntöm az egyetemi polgárok között. Tanulmányaihoz sok örömet és sikereket kívánok!

Kérem, jelentkezzen az ELTE Eötvös József Collegium felvételijére! Sokéves tapasztalatunk, hogy az Eötvös Collegium hírneve olykor inkább elijeszti, semmint felbátorítja a vidéki hallgatókat. A Collegium nem bevehetetlen fellegvár, ahol publikációk, „szakmai” teljesítmények, gimnáziumi és egyetemi dolgozatok híján nem is érdemes megjelenni. Sikeres felvételije egyértelmű bizonysága annak, hogy helye van az Eötvös Collegiumba jelentkezők között. Szívesen látjuk! A Collegium hivatása alapításától fogva az Önhöz hasonló hallgatók támogatása. A collegiumi tagságra az ELTE Bölcsészettudományi, Informatikai, Társadalomtudományi és Természettudományi Karára, valamint Gazdálkodástudományi Intézetébe felvett nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, illetve kivételes esetben olyanok, akik a Collegium valamelyik műhelyéhez kapcsolódó minort végeznek. Felvételizni a képzések teljes időtartama alatt lehetséges. 2015-től különösen fontos számunkra, hogy a collegiumi tagságot az ELTE valamennyi karán tanuló tanárszakos hallgatók is minél nagyobb számban elnyerjék. A Collegium vidéki és budapesti hallgatók számára egyaránt nyitott. A budapesti diákok bejáró státuszra tarthatnak igényt, amely teljes jogú collegiumi tagságot biztosít.

A pályázat beküldési határideje: 2020. augusztus 12. 24.00 óra
Meghosszabbított határidő: 2020. augusztus 15. 23:59 óra

A pályázatnak a következőt kell tartalmaznia:

 • Felvételi határozat
 • Önéletrajz (hagyományos, leíró jellegű)
 • Érettségi bizonyítvány
 • Az Ön által legjobbnak ítélt saját munkája (csak a Filozófia műhelybe jelentkezés esetén)

Csatolható továbbá:

 • Nyelvvizsga bizonyítványok
 • Szakmai eredmények dokumentumai másolatban (pl. tanulmányi versenyek igazolása, oklevelek stb. pdf/jpeg formátumban, szkennelve)
 • Az Ön korábbi munkáját jól ismerő szaktanár ajánlása

A szaktanárok előzetes véleményezését követően a collegiumi felvételire behívottak névsora – a felvételi űrlapon való egyéni hozzájárulás alapján – augusztus 18-án 10 órától tekinthető meg a Collegium honlapján. A felvételi idén rendhagyó módon online, a Microsoft Teams rendszeren keresztül kerül lebonyolításra. A felvételi szóbeli beszélgetésekből áll, melyet a műhelyek saját hatáskörben írásbeli résszel egészíthetnek ki. A felvételi kizárólagos időpontja: augusztus 24-25. A kétnapos eseményen a felvételizőt műhelyenként egy-egy oktatói és hallgatói bizottság fogja kérdezni, majd a sikeresen továbbjutó bentlakó jelentkezőknek az igazgatóval kell beszélgetniük.

Technikai információk:

A jelentkezés során a pályázóknak meg kell adniuk az ELTE-s azonosítójukat (más néven IIG-s, Caesar-os), mellyel a Teams rendszert használhatják (ez minden hallgatónak biztosított). Az azonosítót az alábbi oldalon történő bejelentkezéssel igényelhetik a felvételi értesítőt követő napokban az egyetem részéről e-mailben kiküldött Neptun azonosítóval és jelszóval: https://ugykezelo.elte.hu/ A behívott hallgatókat az itt megadott azonosítóval fogjuk felvenni a Teams-en létrehozott Felvételi csoportba, ahol a felvételit fogjuk lebonyolítani. Itt nincs teendőjük a felvételi kezdetéig (augusztus 24.), annak pontos menetéről a behívottakat e-mailben értesítjük. A felvételi során a jelentkezőknek webkamerát kell használniuk, annak meglétét a felvételiig kérjük biztosítsák.

Kérjük, pályázatát kizárólag elektronikus úton nyújtsa be.

Jelentkezési felület: felveteli.eotvos.elte.hu.

Pályázatában feltétlenül tüntesse fel, hogy az ELTE melyik tanári szakjaira vagy alapszakjára és (a Collegium melyik műhelyének profiljához illő) szakterületre nyert felvételt, a középiskolában milyen nyelvet tanult.

Hiányos pályázatot nem fogadunk el. A pályázati anyagot nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

További információért, kérem, keresse fel a Collegium honlapját: https://eotvos.elte.hu, vagy írjon a titkarsag@eotvos.elte.hu címre, illetve telefonáljon a 06-1-460-4481-es telefonszámra.

Jelentkezését várva, szeretettel üdvözlöm,

Dr. Horváth László
igazgató

 

A felvételihez kapcsolódó linkek:
felvételi: https://felveteli.eotvos.elte.hu/
főoldal: https://eotvos.elte.hu/
felvételi hírek: https://eotvos.elte.hu/collegiumrol/felveteli

 


Természettudós és informatikus kollégák!

Hadd ajánljuk külön az Önök figyelmébe az ELTE rangos szakkollégiumai között az Eötvös Collegiumot! A bölcsész profilúnak tűnő intézményben alapításától kezdve mindig megbecsült helyet kapott a természettudomány, és a TTK-sok illetve az informatikusok ma is szerves részét képezik a Collegiumnak. Ma a természettudós hallgatók négy műhelybe (Biológia–kémia, Földrajz – föld- és környezettudomány, Informatika, Matematika–fizika) szerveződve hallgathatnak az egyetemi képzésben foglalt ismeretanyagnál több és magasabb ismereteket nyújtó órákat. Az Önök számára különleges előnyöket is ígér ez a szakkollégium, más kifejezetten természettudományú profilú szakkollégiumokhoz képest. Egyrészt olyan multidiszciplináris közegbe kerülnek, ahol a „szürke hétköznapok” folyamán alkalmuk nyílik a szűkebb szakterületük mellett más tudományok világába, gondolkodásmódjába is bepillantani. A bölcsész szakos hallgatókkal való együttélés kiváló lehetőség mind verbális, mind írott kommunikációs képességük pallérozására. Másrészt az Eötvös Collegium idegen nyelvi műhelyei minden hallgató számára ingyen biztosítják nyelvóráikat, ami lehetőséget teremt arra, hogy megalapozott nyelvismerettel követhessék leendő kutatóként vagy „tudóstanárként” szakterületük kurrens eredményeit. A Collegium aktív nemzetközi kapcsolatrendszere lehetőséget teremt arra, hogy még a diákévek alatt közvetlen kapcsolatot szerezzenek rangos nemzetközi műhelyekben. A Collegium régebbi hallgatói segíthetik az egyetemi tanulmányok befejezését követően.

Bepillantás a mai és a régi természettudós világba:
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/07/dogeszek.pdf
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/07/informatikusok.pdf
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/07/fizikusok.pdf

Arra biztatjuk Önöket, hogy bátran jöjjenek el a Collegium felvételijére!

A „dögész” kabinet


A Választmány, a diákok ajánlója

Az Eötvös József Collegium nem csak szakmai műhelyként működik. Nincs színvonalas tudományos munka összetartó közösség és felelős együtt gondolkodás nélkül.

Most összefoglaljuk néhány pontban, mi mindenre van lehetőséged nálunk a műhelymunka mellett:

 •  Izgalmas beszélgetéseken vehetsz részt az irodalmi és a színházi élet kiválóságaival.
 •  Collegistaként kedvezményesen mehetsz kiállításokra és színházba
 • A Közösségi Csütörtökökön filmezhetsz, bulizhatsz a pinceklubban és a társalgóban.
 • Minden évben részt vehetsz az Eötvös Majálison, a közös karácsonyozáson, a bográcsozásokon és a kirándulásokon, valamint a gólyaprogramokon.
 • Előadhatsz az Eötvös Konferencián, az OTDK utáni második legnagyobb hallgatói konferencián.
 • Külföldi cserekapcsolatokban vehetsz részt.
 • Írókörbe, Biblia-körbe, színjátszókörbe járhatsz. Tagja lehetsz a Collegium énekkarának.
 • Open Mic felolvasóesteken léphetsz fel, és ugyanitt meghallgathatsz másokat.
 • Sportolhatsz a kültéri sportpályán, a torna-, vagy a konditeremben.
 • Csatlakozhatsz a Választmány valamelyik bizottságához, és te is részt vehetsz a Collegium életének szervezésében.

Ha további információkra lenne szükséged, fordulj hozzánk bizalommal az ejc.valasztmany@gmail.com címen, vagy látogasd meg folyamatosan frissülő Facebook és Instagram (@eotvoscoli) oldalainkat is, ahol szintén tudsz üzenetet küldeni nekünk!

Rémai Martin
a Választmány elnöke