Kurzusok

2017 őszi félév

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG-112/g Thu/Cs 12:15–13:45 Fejérvári Boldizsár Introduction to Literary Studies / Bevezetés az irodalomtudományba
2 BBN-ANG-214/d Thu/Cs 14:00–15:30 Fejérvári Boldizsár English Literature from the Restoration until 1890 / Angol irodalom a restaurációtól 1890-ig
3 BBN-ANG-219/A3 Tue/K 16:00–17:30 Fejérvári Boldizsár The Brownings / A Browningok
4 BMA-ANGD-C1.308 Fri/P 9:00–12:00 Pikli Natália From Ballads to Romances: Reading early modern popular literature / Balladáktól prózarománcokig: kora újkori populáris szövegek
5 BMVD-200/655/EC Thu/Cs 20:00–21:30 Fejérvári Boldizsár English Special Usage C1 / Angol szaknyelv C1
6 BMVD-200/656/EC Tue/K 15:30–17:00 S. Gedeon Mária Cultural differences between America and Hungary / Amerikai-magyar kulturális különbségek
7 BMVD-200/714/EC és BMVD-200/715/EC Fri/P 14:00–15:30 és Fri/P 15:30–17:00 S. Gedeon Mária English Level C1 A I. and B I. / Angol C1 haladóknak A I. és B I.
8 BMVD-200/716/EC  Mon/H 18:00–19:30 és Tue/K 20:00–21:30 Fogas Lívia, Sinka Andor, Solymosi Nóra English B2 I. / Angol B2 I.
9 BMVD-200/658/EC Thu/Cs 18:00–19:30 S. Gedeon Mária et al. Methodology in Language Teaching / Módszertan a nyelvoktatásban

2017 tavaszi félév

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG.-216/d Tue/K 12:00–13:30 Fejérvári Boldizsár English Literature from the Restoration till 1890 / Az angol irodalom a restaurációtól 1890-ig
2 BBN-ANG-219/F6 Tue/K 14:00–15:30 Fejérvári Boldizsár The Rape of the Lock as a focal point in English Literary History / A fürtrablás mint az angol irodalom fókuszpontja
3 BBN-ANG11-312.151 Tue/K 16:00–17:30 Fejérvári Boldizsár Theory at Roxbury / A Diszkópatkányok elmélete
4 BBN-ANG11-342.140 Fri/P 10:30–12:00 Kucsera Márton Logic and Meaning / Logika és jelentés
5 BBN-ANG11-342.139 Tue/K 18:00–19:30 Nádasdy Ádám Survey of the History of English /Az angol nyelv történetének áttekintése
6  BMVD-200.624/EC Tue/K 20:00–21:30 Fejérvári Boldizsár Research and presentation / Kutatás és előadás angolul
7  BMVD-200.562/EC Fri/P 14:00–15:30 S. Gedeon Mária English Level C1 A / Angol C1 haladóknak A
8  BMVD-200.563/EC Fri/P 15:30–17:00 S. Gedeon Mária English Level C1 B / Angol C1 haladóknak B
9 BMVD-200.625/EC Mon/H 18:00–19:30;
Tue/K 19:30–21:00
Kasuba Rebeka, Solymosi Nóra, és Szántó Hanna English B2 / Angol B2

2016 őszi félév

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG-112/g Tue/K 12:15–13:45 Fejérvári Boldizsár Introduction to Literary Studies / Bevezetés az irodalomtudományba
2 BBN-ANG-214/i Tue/K 14:00–15:30 Fejérvári Boldizsár English Literature from the Restoration until 1890 / Angol irodalom a restaurációtól 1890-ig
3 BBN-ANG-218/L/2 Tue/K 16:00–17:30 Fejérvári Boldizsár Reading, Translating, Editing Literaure / Az irodalom olvasása, fordítása, szerkesztése
4 BBN-ANG-252/k  Fri/P 10:30–12:00 Kucsera Márton Syntax / Mondattan
5 BBN-ANG11-342.137 Tue/K 18:00–19:30 Nádasdy Ádám Origin and History of English Words /Angol szavak eredete és története
6   Tue/K 20:00–21:30 Fejérvári Boldizsár English Special Usage C1 / Angol szaknyelv C1
7   Tue/K 15:30–17:00 S. Gedeon Mária Cultural differences between America and Hungary / Amerikai-magyar kulturális különbségek
8   Fri/P 14:00–15:30 S. Gedeon Mária English Level C1 / Angol C1 haladóknak

2016 tavaszi félév

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG-219/E1 Tue/K 16:00–17:30 Fejérvári Boldizsár Music and Poetry / Zene és költészet
2 BBN-ANG-216/d Tue/ K 12:00–13:30 Fejérvári Boldizsár English Literature from 1890 to 1960 / Angol irodalom 1890-től az 1960-as évekig
3 BBN-ANG11-312.97 Tue/K 14:00–15:30 Fejérvári Boldizsár To Be Translated / Lefordíttatni
4 BBN-ANG-212/f Tue/K 09:30–11:00 Pikli Natália Medieval and Renaissance English Literature/ A középkor és a reneszánsz angol irodalma
5 BBN-ANG-218/A4 Wed/Sz 18:00–19:30 Ruttkay Veronika Robert Burns and Hungary / Robert Burns Skóciában és Magyarországon
6 BMVD-200.385/EC Tue/K 20:00–21:30 Fejérvári Boldizsár Research and Presentaion Skills / Kutatás és előadás angolul
7 BMVD-200.465/EC Thu/Cs 17:30–19:00 S. Gedeon Mária The teaching of English grammar and vocabulary / Az angol nyelvtan és szókincs tanítása
8 BMVD-200.389/EC Mon/H 17:00-20:00 Scholz Lászlóné, Dr. Varga Péter Bibliodrama / Bibliodráma
9 BMVD-200.387/EC   Kassai Gyöngyi, Kovács Györgyi English Level B2 / Angol nyelv B2
10 BMVD-200.386 Fri/P 14:00–15:30 S. Gedeon Mária English Level C1 / Angol C1 haladóknak

2015 őszi félév

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG-112/r Tue/K 12:00–13:30 Fejérvári Boldizsár Introduction to Literary Studies / Bevezetés az irodalomtudományba
2 BBN-ANG-214/h Tue/K 14:00–15:30 Fejérvári Boldizsár English Literature from the Restoration until 1890 / Angol irodalom a restaurációtól 1890-ig
3 BBN-ANG11-312.10/EC Tue/K 18:00–19:30 Mók Mihály Walking and Music-making with Joyce’s Dubliners / Séta és zenélés Joyce dublini embereivel
4 BBN-ANG-218/a2 Tue/K 16:00–17:30 Fejérvári Boldizsár Constructing Thomas Chatterton / Thomas Chatterton megkonstruálása
5 BBN-ANG-252 Thu/Cs 12:00–13:30 Kucsera Márton Syntax / Mondattan
6 BBV-200.115/EC Tue/K 20:00–21:30 Fejérvári Boldizsár English Academic Language C1 / Angol tudományos nyelvhasználat C1
7   Tue/K 15:30–17:00 S. Gedeon Mária Cultural differences between America and Hungary / Amerikai-magyar kulturális különbségek
8   Fri/P 14:00–15:30 S. Gedeon Mária English Level C1 / Angol C1 haladóknak

2015 tavaszi félév

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG-219/u Tue/K 16:00–17:30 Fejérvári Boldizsár Moses, Aristotle and Jesus in Dogville / Mózes, Arisztotelész és Jézus Dogville-ben
2 BBN-ANG-216/a Tue/ K 12:00–13:30 Fejérvári Boldizsár English Literature from 1890 to 1960 / Angol irodalom 1890-től az 1960-as évekig
3 BBN-ANG11-312.97 Tue/K 14:00–15:30 Fejérvári Boldizsár To Be Translated / Lefordíttatni
4 BBN-ANG-212/k Tue/K 09:15–10:45 Pikli Natália Medieval and Renaissance English Literature/ A középkor és a reneszánsz angol irodalma
5   Tue/K 20:00–21:30 Fejérvári Boldizsár Research and Presentaion Skills / Kutatás és előadás angolul
6 BBV-200.239/EC Thu/Cs 18:00–19:30 S. Gedeon Mária Teaching for Life: the Four Basic Skills and Bexond / Módszertan os nyelvhasználat C1
7     Mikó Katalin et al. English Level B2 / Angol nyelv B2
8 BMVD-200.386 Fri/P 14:00–15:30 S. Gedeon Mária English Level C1 / Angol C1 haladóknak

2014 őszi félév

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG-112/j Tue/K 12:00–13:30 Fejérvári Boldizsár Introduction to Literary Studies / Bevezetés az irodalomtudományba
2 BBN-ANG-214/f Tue/K 14:00–15:30 Fejérvári Boldizsár English Literature from the Restoration until 1890 / Angol irodalom a restaurációtól 1890-ig
3 BBN-ANG-218/l Tue/K 16:00–17:30 Fejérvári Boldizsár Readinf Texts, Translation and Edting / Szövegek olvasása, fordítása és szerkesztése
4 BBN-AND-301.01 Mon/H 16:00–19:00 Halácsy Katalin Bibliodrama, Play and Self-Awareness / Bibliodráma, játék és önismeret
5 BBN-ANG-219/s Thu/Cs 10:30–12:00 Ruttkay Veronika Reading Possession by A.S. Byatt / A.S. Byatt Mindenem című regényének olvasása
6 BBN-ANG11-312.137 Tue/K 12:30–14:00 Benczik VeraPikli Natália Cultural Icons 2: Sherlock Holmes / Kulturális ikonok 2: Sherlock Holmes
7 BBV-200.173/EC Tue/K 20:00–21:30 Fejérvári Boldizsár Communication Training C1 / Angol kommunikációfejlesztés C1
8 BBV-200.172/EC Tue/K 15:30–17:00 S. Gedeon Mária Cultural differences between America and Hungary / Amerikai-magyar kulturális különbségek
9   Fri/P 14:00–15:30 S. Gedeon Mária English Level C1 / Angol C1 haladóknak

2014 tavaszi félév

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG-219/r Tue/K 14:00–15:30 Fejérvári Boldizsár Text Reading Seminar / Szövegolvasó szeminárium
2 BBN-ANG-216/j Tue/K 12:00–13:30 Fejérvári Boldizsár English Literature from 1980 until the 1960s / Az angol irodalom 1890-től 1960-ig
3 BBN-ANG-312.97 Tue/K 16:00–17:30 Fejérvári Boldizsár To Be Translated / Lefordíttatni
4 BBN-ANG-212/j Tue/ K 10:00–11:30 Halácsy Katalin Medieval and Renaissance English Literature / A középkor és a reneszánsz angol irodalma
5     Törkenczy Miklós Linguistic Special Seminar / Nyelvészeti speciális szeminárium
6   Tue/K 20:00–21:30 Fejérvári Boldizsár Academic Writing Practice Level C1 / Szakmai írásgyakorlat C1
7     S. Gedeon Mária Language Practice Level B2 / Nyelvvizsga-előkészítő B2
8     S. Gedeon Mária Language Practice Level C1 / Nyelvvizsga-előkészítő C1

2013 tavaszi félév

 

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG-312.92 Tue/K 14:00–15:30 Fejérvári Boldizsár Applied Literary Criticism: Literary Translation in Theory and Practice / Alkalmazott irodalomkritika: műfordítás elméletben és gyakorlatban
2 BBN-ANG-214/j Tue/K 12:00–13:30 Fejérvári Boldizsár English Literature from the Restoration until 1890 / Az angol irodalom a restaurációtól 1890-ig
3 BBN-ANG-342.54 Tue/K 16:00–17:30 Nádasdy Ádám Reading Middle English: Chaucer / Középangol szövegolvasás: Chaucer
4 BBN-ANG-312.44 Wed/ Sz 18:00–19:30 Halácsy Katalin Popular Medieval Genres / A középkori angol irodalom műfajai
5   Thu/Cs 10:00–11:30 Fejérvári Boldizsár Academic Writing Practice Level C1 / Szakmai írásgyakorlat C1
6   Fri/P 10:00–11:30 S. Gedeon Mária Language Practice Level B2 / Nyelvvizsga-előkészítő B2
7   Fri/P 14:00–15:30 S. Gedeon Mária Language Practice Level C1 / Nyelvvizsga-előkészítő C1
8   Fri/P 14:00–15:30 S. Gedeon Mária English Level C1 / Angol C1 haladóknak