Eötvös Collegiumért emlékérem

Az Eötvös Collegium kurátora az igazgató személyi javaslatai alapján a kuratórium támogatásával -- a régebbi collegiumi gyakorlatot felelevenítve -- az őszi ünnepi közgyűlésen Eötvös Collegiumért emlékérmet adományoz a Collegium önzetlen támogatóinak. Köszönetünket három területen fejezzük ki: "külfilosz", azaz nem collegista, "öreg collegista", azaz korábban végzett növendék és "távozó collegista", azaz a Collegiumból kiköltöző collegista kategóriákban.


Emlékérmet kaptak:
2009. szeptember:
Gyuris Ferenc, az EC Mendöl Tibor Földrajz-, Föld- és Környezettudományi műhely seniora
Szabó András, az EC egykori könyvtárosa
Szabó Zoltán, az FDSZ ELTE elnöke
2010. szeptember:
Forgács József, az ELTE Műszaki Osztályának vezető munkatársa
Rétfalvi Gábor, az ELTE Műszaki Osztályának vezető munkatársa
Szövényi Zsolt, az OKM főosztályvezetője
Tóth Károly, az EC Történész műhely seniora
2011. szeptember:
Gintli Tibor, az EC Magyar műhely leköszönő vezetője
Kozma László, az ELTE IK dékánja
Lócsi Levente, az EC Informatika műhely seniora
Sántháné Gedeon Mária, az EC Angol–Amerikai műhely leköszönő vezetője
2012. június 4-én:
François Laquièze, a Budapesti Francia Intézet igazgatója
Bernard Le Calloc’h professzor
2012. szeptember:
ifj. Arató György, az EC levéltárosa
Borsodi Csaba, az ELTE oktatási rektorhelyettese
Rovó Petra, az EC Biológia–Kémia műhely vezetőtanára
Szvorák Katalin művésznő
2013. szeptember 19-én:
Huszár Kristóf, „távozó collegista”
Szabics Imre, az EC Aurélien Sauvageot műhely tiszteletbeli elnöke
Tóth Olivér, „távozó collegista”
2013. szeptember 21-én:
Susanne Bachfischer, az Osztrák Kulturforum igazgatója
2013. október 29-én:
Elisabeth Kornfeind, az Osztrák Kulturforum leköszönt igazgatója
2014. szeptember 25-én:
Cséri Tamás, „távozó collegista”
Farkas Zoltán, az EC Történész műhely vezetője 2006–2013 között
Kocziha Péter, „távozó collegista”
Mátyás Eszter, titkárságvezető, az „Eötvös Collegium hivatástörténete” című állandó
kiállítás berendezője
Sipos Enikő, az „Eötvös Collegium hivatástörténete” című állandó kiállítás berendezője
Zámboriné Fikó Katalin, az „Eötvös Collegium hivatástörténete” című állandó kiállítás berendezője
2014. október 17-én:
Gina Giannotti, a Budapesti Olasz Intézet igazgatója
2015. szeptember 3-án (Eötvös József-nap):
Benyó Krisztián, „távozó collegista”
Csörnyei Zoltán, az EC Informatika műhely alapító vezetője 2004–2015 között
Dezső Tamás, az ELTE Bölcsészettudományi Karának prodékánja
Dinyés Soma, az Ars Longa Consort csoport (zenekar) vezetője
Peter Schreiner, bizantinológus, professor emeritus
2016. szeptember 2-án (Eötvös József-nap):
Hudecz Ferenc prorektor, az EC Biológia–Kémia műhely leköszönt vezetője
Jutai Péter, olvasó-szerkesztő, tördelő
Kecskeméti Gábor, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója
Takó Ferenc, „távozó collegista”
2017. szeptember 5-én (Eötvös József-nap):
Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem prorektora
Noszkó Ilona Éva, a Collegium gazdasági osztályvezetője
Ternovácz Bálint, „távozó collegista”
Vidumánszki László, olvasó-szerkesztő, tördelő
2017. október 17-én:
Hoffmann Tamás, Budapest XI. kerülete polgármestere


borsos-plakett

2018. szeptember 4-én:
Dimitrios Letsios, Görögország magyarországi nagykövete - laudatio
Frédéric Rauser, a Budapesti Francia Intézet igazgatója - laudatio
Faragó-Szabó István, az EC Filozófia műhely vezetője 2002–2018 között - laudatio
Róth Judit, „távozó collegista” - laudatio

2018. december 12-én:
Gian Luca Borghese, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója - laudatio

2019. szeptember 9-én:
Ritoók Zsigmond, a történelmi Collegium tagja, akadémikus - laudatio
Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója - laudatio
Körmendi Tamás, az EC Történész műhelyének leköszönt vezetője - laudatio
Körmendy Mariann, a Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány igazgatója - laudatio
Balga Nóra, távozó collegista - laudatio
Lukács Tamás, távozó collegista - laudatio

2021. szeptember 1-jén:
Kiss Jenő, a Kuratórium örökös elnöke, akadémikus - laudatio
Kóczián Lilla, az ELTE Rektori Koordinációs Központ vezetője - laudatio
Cseszregi Tamás, az ELTE Oktatási Igazgatóság igazgatója - laudatio
Barabás Gergő, távozó collegista - laudatio
Horicsányi Attila, távozó collegista - laudatio
Luksa Norbert, távozó colllegista - laudatio