A 2013. évi Benda Kálmán-jutalom pályázati kiírása

A 2013. évi Benda Kálmán-jutalom pályázati kiírása
03/12

2013. március 12.

03/12

2013. március 12. -


 

A 2013. évi Benda Kálmán-jutalom pályázati kiírása

 

Idén ünnepeljük a Collegium jeles diákja, az interdiszcpilináris tudós, Benda Kálmán történész születésének 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból hagyományteremtő szándékkal – mint a Collegium egykori hallgatói – megalapítottuk a Benda Kálmán-jutalmat, amellyel a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat kívánjuk díjazni.

 

A pályázati feltételek az alábbiak. A Benda Kálmán-jutalmat minden évben a névadó születésnapján, november 27-én adjuk át az Eötvös Collegiumban. A díj összege évenként változik, ebben az esztendőben 60 000 forint. Ezt minden alkalommal csupán egyetlen pályázó kaphatja meg, akinek személyét a beérkezett pályázatok értékelése alapján választjuk ki. A pályázatot lehetőség szerint minden év januárjában hirdetjük meg. A pályázaton indulhat az Eötvös József Collegium bármilyen szakos, bejáró és bentlakó hallgatója, függetlenül attól, hogy BA vagy MA képzésben vesz részt. A pályázaton évenként váltakozva egy történeti esszé, illetve egy hagyományos, hivatkozásokkal ellátott tanulmány írásával lehet indulni. Az esszék és tanulmányok témája minden évben Benda Kálmán életútjához vagy tudományos munkásságához kapcsolódik.

 

A pályaműnek a pályázó olyan önálló szellemi alkotásának kell lennie, amelyet más pályázatra, versenyre (pl. OTDK) még nem nyújtott be. A pályamű elkészítése során felhasználhatóak a pályázó korábbi szemináriumi vagy évfolyamdolgozatainak szövegei, azonban ezt hivatkozásban jelezni kell, s a felhasznált szövegek nem haladhatják meg a pályamű terjedelmének 50%-át. Készülő szakdolgozat fejezete a védést megelőzően, amennyiben az azévi kiírásnak megfelel, benyújtható pályaműként. Ez esetben meg kell nevezni a témavezetőt. Az egyes címeknél nem feltétlenül az adott téma teljes feldolgozását kívánjuk, hanem elfogadunk annak bizonyos részeit feldolgozó tanulmányokat is.

 

2013-ban a pályázóktól forrásfeldolgozáson alapuló, hivatkozásokkal ellátott tanulmányt kérünk. Az alábbi három témakörben várunk írásokat:

1.      Az Eötvös Collegium és a magyar népi mozgalom kapcsolata 1932–1944

2.      A moldvai magyarság iránti magyarországi tudományos és közéleti érdeklődés története

3.      A felvilágosult abszolutizmus valláspolitikájának megítélése a protestáns történeti hagyományban

 

A tanulmányok minimális terjedelme 60 000 leütés (szóközökkel együtt), vagyis másfél ív, maximális terjedelmi határ nincsen. A tanulmányok beadási határideje: 2013. október 15. Az elkészült szövegeket elektronikus úton az alábbi címre küldjék el:  pst23@freemail.hu

Az üzenet tárgymezőjében tüntessék fel: Benda-jutalom 2013.

A kísérőlevél tartalmazza a pályázó nevét, szakját (szakjait) és évfolyamát, valamint nyilatkozatát, miszerint a megküldött pályamű az ő szellemi alkotása.

 

Budapest, 2013. március 31.

 

                           Hermann István                Papp István                   Veres Sándor

                                                     a Benda Kálmán-jutalom alapítói

 

A pályázati kiírás letölthető itt.