A Collegium ifjúsága a nyugat-magyarországi (burgenlandi) magyarokkal ünnepel és emlékezik

A Collegium ifjúsága a nyugat-magyarországi (burgenlandi) magyarokkal ünnepel és emlékezik
03/04

2019. március 04.

03/04

2019. március 04. -


Tisztelt Collegium! A Collegium ifjúsága a nyugat-magyarországi (burgenlandi) magyarokkal ünnepel és emlékezik az 1848-as szabadságharcra. A kárpát-medencei hálózatépítő tevékenységét, a tanulmányutak és a közös ünneplések hagyományát folytatva az ELTE Eötvös József Collegium ifjúsága 2019. március 15-én az Alsóőri Magyar Média és Információs Központban a helyi magyarokkal ünnepel. Március 15-én 16.00 órakor Kelemen László és Horváth László igazgatók köszöntő szavait követően szavalatok és zenedarabok hangzanak el. A Collegium ifjúságának nevében Egyed Regina negyedéves történészhallgató tart ünnepi beszédet. Az ünneplést a „Nyergelj, fordulj…” című collegiumi énekfüzet alapján ’48-as dalok, közös éneklés és a Szózat zárja. (Az alsóőri magyarokról: https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/magyarnak_lenni_burgenlandban és a Magyar Média és Információs Központról: http://www.umiz.at/hu/index.php/ueberuns) Március 15-én 9.00 órakor a Collegium Petőfi Sándor emlékére Sopronban, a „sírbak” helyén is koszorúz. „…Nekem a bor hogymikép is                                   Zöld hajtókás, sárga pitykés Ártana?… Hát hiába voltam volna                Közlegény...    Katona?                                                         Egész a közlegénységig Úgy biz, aki fölmarkolta, katona                    Fölvivém! Mégpedig bakancsos voltam valaha.             Jó: bakancsom hogy hamar lerúghatám;                                                                                        Még idővel degradáltak volna tán. …”    Március 13–17. között a Collegium Nyugat-magyarország és a régió történelmi és földrajzi nevezetességeit keresi fel (Graz, Fraknó, Kismarton, Dévény, és így tovább…). Fővárosi hagyományainkat megtartva a Collegium ifjúságának koszorúja a Bécsi Légió budavári emléktáblájánál is jelen lesz. A program innen tölthető le.