Bizánc és a Nyugat VII. – Nagy nemzetközi konferencia

Bizánc és a Nyugat VII. – Nagy nemzetközi konferencia
11/22

2019. november 22.

11/22

2019. november 22. -


Figyelmükbe ajánljuk a VII. Bizánc és a Nyugat 2019. november 25–28. között megrendezett nagy nemzetközi konferenciát. A programot itt találják, a rendezvénysorozat leírását pedig alább olvashatják.

A Byzanz und das Abendland / Byzance et l’Occident nemzetközi konferenciasorozat az alapkutatásokat támogató magyar pályázat (OTKA NN 104456 – Classical Antiquity, Byzantium and Humanism. Critical Editions of Latin and Greek Sources with Commentary) keretein belül 2012 novemberében kezdődött. A támogatás feltétele a nemzetközi együttműködés volt. Az első 5 év alatt 52 külföldi intézmény képviseletével 333 tudományos előadás hangzott el a konferenciákon. A rendezvénysorozat folytatásához 2017-ben újabb nagy nemzetközi támogatást sikerült elnyerni, és az új pályázat (NKFIH NN 124539 Textual Criticism in the Interpretation of Social Context: Byzantium and Beyond) keretében idén immár a 7. konferenciát tudjuk megszervezni. A projekt vezetője Dr. Horváth László, az ELTE BTK Görög Tanszék docense, az ELTE Eötvös József Collegium igazgatója, székhelye a Collegiumban alapított Byzantium Központ (http://byzantium.eotvos.elte.hu/). A konferencia társszervezője magyar részről a Magyar Bizantinológiai Társaság (http://mbt.eotvos.elte.hu/). Külföldi partnerintézményeink az Université Rennes 2. CELLAM (https://intranet.univ-rennes2.fr/cellam), és a Serbian Academy of Sciencies and Arts Institute for Byzantine Studies (https://www.sanu.ac.rs/en/sasa-institutes/institute-for-byzantine-studies/) – az évek óta tartó szoros együttműködés után – idén társszervezőkként is csatlakoztak a konferencia megvalósításához. A konferencia kísérőrendezvényeit a Magyarországon működő diplomáciai és kultúrképviseletek vezetői és tudományos referensei támogatják.

A konferenciákon Bizánc és a Nyugat kölcsönhatását rendszerint 5 (francia, olasz, osztrák/német, újgörög és bizánci) egységbe szervezett szekciók keretein belül vizsgáljuk. Az előadások szerkesztett változatai minden alkalommal konferenciakötetekben jelennek meg a nemzetközi tanácsadó-testülettel létrehozott Antiquitas – Byzantium – Renascentia könyvsorozatban (ISSN 2064-2369). A könyvek pdf formátumban letölthetők a Byzantium Központ honlapjáról: http://byzantium.eotvos.elte.hu/kiadvanyok/on-line/. A 90 aktív résztvevőt számláló VII. Byzanz und das Abendland konferencián a kutatócsoporthoz kötődő újabb 5 kötetet mutatunk be, megjelenik az ABR sorozat 40. tétele is.

Szakterületünk továbbélése szempontjából kiemelten fontosnak tartjuk az utánpótlás támogatását, ezért konferenciánk végén hagyományosan külön ülésszakon biztosítunk lehetőséget a fiatal tehetségek bemutatkozására.