„Eötvös kollégisták voltak… „ - Dr. Szíjártó István

„Eötvös kollégisták voltak… „ - Dr. Szíjártó István
11/23

2011. november 23.

11/23

2011. november 23. -


MEGHÍVÓ

az „Eötvös kollégisták voltak… „ sorozat 30. estjére, ahol vendégünk lesz

Dr. SZÍJÁRTÓ ISTVÁN tanár úr, aBalatonAkadémiaalapítóigazgatója.

Időpont:2011. november 29-én kedden 18 óra

Helyszín:a Collegium Díszterme       

Beszélgető társa: Bakos István

Közreműködik: Élthes Ágnes, aki hajdan Kaposváron, majd az Eötvös Collegium - ban is Szíjártó tanár úr tanítványa volt

MOTTÓ:„…Azt a reményemet fejezem ki, hogy miként a mi nemzedékünk egységesen törekedett a hely szellemének őrzésére, tudva hogy az Eötvös Collegium nem pusztán  kő, fa, könyvek, számítógépek –hanem minden hajdani és mai diákja törekvése a jóra és igazra. Sikerei és kudarcai, elismerések és bukások, gyakran láthatatlan erőfeszítések az egyetemes emberiség és a magyarság javára. Az egész nemzet ádventi várakozásban él, hiszem, sokan érezzük hajdani Kurátorunk Teleki Pál szavainak igazságát: „Becsületünkelőbbrevalójólétünknél!” Ami személyes sorsunkat illeti: Keresztury Dezsőt idézem: „Sorsunknálunknagyobbhatalmakkezébenvan, dejellemünkamagunkéban!”(idézetSzíjártóIstván - BKelnöki tisztségrőlleköszönő –leveléből, 2007.)

Szíjártó Istvángazdag életműve, közéleti szerepvállalása, az Eötvös József Collegium és a magyar művelődésügy szolgálatában végzett kiemelkedő munkássága valamint a húsz éves Balaton Akadémia a fő téma estünkön, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Sorozatszerkesztő: Mátyus Aliz és Bakos István.

Mindenhajdaniésmostanikollégistát, illetveérdeklődőismerőstszeretettelvárunk!

                                                        Az Eötvös Kollégium Baráti Kör vezetősége