II. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia és az EC megemlékezése

II. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia és az EC megemlékezése
05/20

2015. május 20.

05/20

2015. május 20. -


Eötvös József Collegium, a magyarság közös eszménye

- Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia II.

és

az ELTE Eötvös József Collegium megemlékezése

 

                                                                                       (Éberhard, 2015. június 3.)

A Collegium hat éve fejlesztett kárpát-medencei szakkollégiumi hálózatának tagjaival, a határontúli régiók diákjainak részvételével Eötvös József Collegium, a magyarság közös eszménye - Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia II. (Révkomárom – Nyitra, 2015. május 30 – június 3.) címmel természettudós („dögész”) és társadalomtudós („filosz”) ülésszakokból álló kétrészes konferenciát rendez. A tudományos programokat a nemzeti összetartozás napjának előestéjén koszorúzás, majd a szlovák testvérintézmény meglátogatása és kiskonferencia zárja.

 

Program

·        2015. május 30. 9.00 órától az Ingenia Hungarica I. Az I. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia tanulmánykötetének bemutatója és „Dögész” ülésszak. Selye János Egyetem Gazdaságtudományok Kara (Révkomárom, Vár utca 2.)

 

·        2015. június 1. 8.20 órától „Filosz” ülésszak. Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (Nyitra, Dražovská 4.)

 

·        2015. június 3. 8.30 órától. Éberhard, Apponyi-kápolna

Koszorúzás Apponyi Albert sírjánál. Történelmi áttekintést nyújt: Kovács László Tanár úr. Megemlékező beszédet mond: Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke. Tisztelgő szavakat szól: Horváth László, az ELTE Eötvös József Collegium igazgatója.

 

·        2015. június 3. 11.30 órától. Pozsonyivánka

Látogatás és kölcsönös bemutatkozás a „szlovák Oxfordban”, a Kolégium Antona Neuwirtha szlovák testvérintézményben. Az együttműködés kiszélesítése.

 

 

„Filosz” ülésszak

 

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara

(2015. június 1. Nyitra, Dražovská 4.)

 

8:20 – 8:40        Köszöntők: Komzsík Attila, dékán és Horváth László, igazgató

Elnök: Bárczi Zsófia, dékánhelyettes

08:40 – 08:55    Szalma Judit (ÚE BTK Magyar Tanszék – Újvidék): Nakonxipáni hóesésben

08:55 – 09:10    Pál Edina (KETK –Nyitra): Szókészleti jelenségek vizsgálata Tajtin és Szeredben

09:10 – 09:25    Voda Zsófia (KETK –Nyitra): A női identitás elhallgatott tapasztalatai Borbély Szilárd halálverseiben

09:25 – 09:40    Németh Ágnes Adél (ELTE – EC): Szituatív nyelvhasználat és identitás? Ålandi nyelv- és identitásváltozás Svédországban

09:40 – 09:55    Pusztai Ferenc (ELTE – EC): A nyitrai ev. ref. missziói egyházközség első húsz éve a magyarországi források tükrében

09:55 – 10:10    Ternovácz Fanni(ÚE BTK Zsurnalisztika Tanszék – Újvidék): A Vajdasági (délvidéki) magyar sajtó 1945 után

10:10 – 10:25    Dávid Bence (SJE; TéKa – Révkomárom): Csehszlovákiai magyar katolikus lelkészek helyzete és szerepe a jogfosztottság éveiben

                                  10:25-10:45      Kávészünet

                                   Elnök: Mészáros Tamás, tudományos munkatárs

10:45 – 11:00    Kassai Gyöngyi (ELTE – EC): Conradus de MureFabulariusa, Novus Graecismusa és a Poeta Christianus Genealogiae deoruma

11:00 – 11:15    Gyarmati Sándor (SZTE – EL): Számadáskönyvek a 15. századi városi gazdálkodás kutatásában

11:15 – 11:30    Dudlák Tamás (ELTE –EC): Törökország és a forrongó Közel-Kelet - érdekek és értékek közt

11:30 – 11:45    Benedek Viktória (KFSz – Beregszász): Kárpátalja népességszámának alakulása a 20092014 időszakban

11:45 – 12:00    Konkoly Sándor (PTE – SzSzK): A Balkán földrajzi lehatárolásának problematikája

12:00 – 12:15    Balatoni Balázs (SZTE – EL):Illír levelek: Arthur Evans és a délszláv egység a brit politikai gondolkodásban

12:30 – 12:45    Dolenai Zsuzsanna (UNE Magyar Történelem Tanszék – Ungvár): Kisebbségi érdekérvényesítés a Kárpát- medencében  az Európai Unió kontextusában

12:45 – 13:00    Zárógondolatok

                                                13:00 – 14:00   Ebéd

                                                14:00 -     Városnézés 

 

„Dögész” ülésszak

 

Selye János Egyetem Gazdaságtudományok Kara

(Révkomárom, Vár utca 2.)

 

09:00 – 09:10  Köszöntők: Juhász György, rektorhelyettes és Horváth László, igazgató

09:10 – 09:30  Kötetbemutató: Ingenia Hungarica I. Az I. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia tanulmánykötete (Budapest, 2015). Bemutatja a szerkesztő, Ternovácz Bálint.

Elnök:Bukor József, dékán

09:30 – 09:45  László Sándor (EMTE – Marosvásárhely):Geometriai algoritmusok

09:45 – 10:00  Laczkó Zoltán (ELTE – EC): Integrálható modellek

10:00 – 10:15  Simon Levente (BBTE – ELTE): Erdős-Rényi hipergráfok fraktálelemzése

10:15 – 10:30  Hevele Balázs (EMTE – Marosvásárhely): Bináris keresőfák

10:30 - 10:45 Koman Zsombor (ELTE - EC): Evolúció, programozás és kvantummechanika - avagy hogyan inspirálják egymást a különböző tudományterületek

10:45 - 11:00 Oláh Péteer (SZTE - EL): Az Aujeszky-féle vírus génexpressziós karakterizálása

11:00 – 11:15  Kávészünet

Elnök: Nagy Melinda, tanszékvezető adjunktus

11:15 – 11.30  Csáky Veronika (UKF – Nyitra): Egy 10-11. századi populáció archeogenetikai vizsgálata

11:30 – 11:45  Mátéffy Kornél (ÚE TTK Analitikai Kémiai Tanszék, Apáczai Kollégium – Újvidék):Maleinsav-anhidriddel oltott kaucsukok vizsgálata termoanaliti-kai módszerekkel

11:45 – 12:00  Zaj András (ÚE Építőmérnöki Kar – Szabadka):A vasbeton lemezek átszúródás-vizsgálata

12:00 – 12:15 Szlávicz Eszter (SZTE – EL):Heroinfogyasztáshoz kapcsolódó bőrtünetek

12:15 – 12:30  Lukács Tamás (ELTE – EC): Zajterjedés az NMR relaxometriában

12:30 – 12:45  Pálos Zsófia(ELTE – EC): A Campi Flegrei vulkanizmusának hatása Nápoly térségére 

12:45 – 13:00  Záró gondolatok

13:00 – 14:00  Ebéd

14:00 – Városnézés

Csatolt dokumentum:

II. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia és az EC megemlékezése program.pdf