Konferenciafelhívás

Konferenciafelhívás
09/15

2014. szeptember 15.

09/15

2014. szeptember 15. -


Átjárások – áthallások

Az Eötvös József Collegium Magyar Műhelye Átjárások – áthallásokcímmel interdiszciplináris konferenciát szervez a humán tudományok alap-, mester-, valamint doktori képzésben résztvevő hallgatói számára. A magyar nyelvű előadásokat a következő területeken várjuk: irodalomtudomány, filmtudomány, színháztudományművészetelmélet, nyelvtudomány, médiatudományés kultúratudomány. A szekciók kialakítása a jelentkezések függvényében történik.

 

A konferencia időpontja: 2014. november 7–8., helyszíne az Eötvös József Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)

A konferencia plenáris nyitóelőadását Prof. Dr. Szegedy-Maszák Mihály tartja Összművészet: kísértés vagy kudarc?címmel.

A konferenciára olyan tematikájú előadásokat várunk, amelyek többek között az irodalomtörténeti korszakok, műfajok, alkotások, illetve különböző kultúrák, nyelvek, ideológiák és diszciplínák közötti kapcsolatokkal foglalkoznak. Az előadások olyan  kérdéseket tárgyalhatnak, mint például az úgynevezett magas- és tömegkultúra közötti átjárások, a  fordítás, az interkulturalitás vagy a műfajváltások problémaköre. Szívesen látunk a témához kapcsolódó konkrét esettanulmányokat, valamint általános igényű, elméleti állásfoglalásokat is.  A konferencia legfőbb célja, hogy a különböző tudományterületek képviselői között aktív és termékeny gondolatcsere alakuljon ki.

A beérkező absztraktok bírálatát neves egyetemi oktatók végzik. Az előadások 20 percesek, melyet 10 perc vita követ. Az absztraktokat legfeljebb 2000 leütés terjedelemben az atjarasok@gmail.comcímre várjuk. Jelentkezési határidő: 2014. október 13. éjfél.

Igény esetén a Collegiumban kedvezményes szálláslehetőséget tudunk biztosítani.

Az előadások szerkesztett és válogatott anyagából konferenciakötet megjelentetését tervezzük.

A konferencia honlapja: https://eotvos.elte.hu/error_404

Csatolt dokumentum:

á-á felhívás.docx