Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra

Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra
08/30

2018. augusztus 30.

08/30

2018. augusztus 30. -


A konferencia teljes program- és absztraktfüzete elérhető INNEN   November 16., péntek 9.00–9.20 Megnyitó, A Találkozásokcímű konferenciakötet bemutatója Borzsák terem 9.20–11.50: Paradigma és átírás Borzsák terem Szekcióelnök: Tamás Ábel 9.20–9.50: Kukri Márta ELTE EJC: Az antikvitás adekvát recepciójának kérdése az európai gondolkodásban Wieland Alcesteés Goethe Götter, Helden und Wielandcím műve alapján 9.50–10.20: Farkas Flóra ELTE EJC: „Multos multa iuvant” – Horatius-parodiák a 17. századi magyarországi neolatin alkalmi költészetben 10.20–10.50: Kerti Anna Emese ELTE EJC: „Maszkodat viselvén csetlek-botlok előtted”. Kovács András Ferenc „Calvus-verseiről” 10.50–11.20:   Kovács Györgyi ELTE: Ann Radcliffe és a megmagyarázott természetfeletti 11.20–11.50:  Balázs Renáta ELTE: Periféria a centrumban: perspektívák a finn (nemzeti) irodalomtörténetírásban 12.00–13.00: Plenáris előadás: Margócsy István: Az irodalom társadalmi használata és kultikus szemlélete Borzsák terem 13.00–14.00: Ebédszünet 14.00–17.00: Színház, film, képregény Borzsák terem szekcióelnök: Deres Kornélia 14.00–14.30: Balássy Fanni ELTE EJC: Tennessee Williams A vágy villamosac. darabjának és Woody Allen Blue Jasminec. filmjének érzékterületekre gyakorolt hatása 14.30–15.00: Ungvári Sára ELTE EJC: Szép Magyar Drámaelemzés – Drámamodell paradigma, dramaturgia eszközök és implicit instrukciórendszer Balassi Bálint Szép Magyar Komédiacímű drámájában 15.00–15.30: Szabó Adrienn ELTE EJC: Ne lapozz, görgess! – a kortárs online képregény 15.30–16.00:   Kovács Viktor ELTE EJC: „Ki ne ismerné föl mindjárt első áriájában a ravasz léprecsalót?” - A Miríggyel párhuzamos szerepanalógiák a bécsi Zauberposse irodalmában 16.00–16.30: Kovács DominikELTE EJC: „A mi bibliánk írva vagyon… bajban: emelt fővel” - Traumakultúra Bródy Sándor A szeretőcímű darabjában 16.30–17.00: Gregor LillaELTE: Fertőzésveszély. Metalepszisek Charles Burns Black Holecímű képregényében 14.00–16.30: Medialitás és irodalom 018 szekcióelnök: Vásári Melinda 14.00–14.30: Szabó Csanád ELTE EJC: Kép, elbeszélés, hazugság – a hozzáférhetőség problémája Ottlik Géza Hajnali háztetőkcímű kisregényében 14.30–15.00: Mosa Diána ELTE: A képmások helye két árvaságregényben 15.00–15.30: Ballagó Márton ELTE EJC: Kontinuitás – diszkontinuitás Ottlik Gézánál és Samuel Beckettnél 15.30–16.00: Santavecz Anita ELTE: A vizuális kultúra stratégiái Képégetés Czóbel Minka A hagyatékcímű novellájában 16.00-16.30: Branczeiz Anna PTE: Perspektívaváltások: Csontváry Kosztka Tivadar és Nemes Nagy Ágnes cédrusai November 17., szombat 9.00–11.30: Nyelvtudomány és alkalmazási lehetőségei Borzsák terem szekcióelnök: Farkas Tamás 9.00–9.30: Ballagó Júlia ELTE EJC: Az internetes receptportálok műfaji jellemzőinek pragmatikai vizsgálata 9.30–10.00: Havasi Zsuzsanna ELTE EJC: Nyelvtanulói önértékelés és a feladatravonatkozó visszajelzések egy nyelvvizsga-tendencia kapcsán 10.00–10.30: Bajzát Tímea Borbála ELTE EJC: „Időt akar nyerni” - a tud + főnévi ige  akar + főnévi igenév és a mer + főnévi igenév kompozitumszerkezet szintaktikai vizsgálata 10.30–11.00: Bahus Réka UNE: A ragadványnévadás motivációja Kárpátalján 11.00–11.30: Hauber Kitti ELTE EJC: Személynév – nyelvhasználat – etnikum.Dimenzionális nyelvszemlélet a 17–18. századi boszorkányperekben 9.00–11.30: Modern perspektívák Nagyklub szekcióelnök: Smid Róbert 9.00–9.30: Békefi Teodóra ELTE EJC: Nézéssel dönteni – elbeszélői nézőpont ésethosz Németh Gábor prózájában 9.30–10.00: Szabó Barbara PTE: Séta Calvinóval egy téli éjszakán 10.00–10.30: Szemes Botond ELTE EJC: Poszthumán történetek. A narratív művészetek lehetőségei a 21. században 10.30–11.00: Török Tímea ELTE EJC: Az elkövetkezendő perspektívájából – „a jövővonzása már erőtlen?” – Versek közti kohézió Rakovszky Zsuzsa műveiben; a Naptárlapokés az időmotívum 11.00–11.30: Fülöp Barnabás ELTE EJC: Az (ön)ismétlő emlékezet perspektívái –képiség és elbeszélhetőség viszonya Kertész Imre Felszámolásában 11.40–12.40 Plenáris előadás: Prószéky Gábor: A nyelvtechnológia mai kihívásai Nagyklub 12.40–13.40:Ebédszünet 13.40–17.20:Klasszikus magyar irodalom Borzsák terem Szekcióelnök: Gyimesi Emese 13.40–14.10: Pintér Kitti ELTE: Nyelv és morál a Szerelem bolondjaiban 14.10–14.40: Kazsimér Soma ELTE EJC: És mit szólnak hozzá a növények? –        Bizonytalanság és növényi jelenlét Mikszáth Kálmán A jó palócokcímű szövegében 14.40–15.10: Kőszeghy Ferenc ELTE: Az idill is elégia. Chloé szerepe Csokonai Vitéz Mihály: Csókokcímű művében 15.10–15.40: Veszely Anna ELTE: A XVIII. század végi hitvita és műfaji interpretációja 15.40–15.50:szünet 15.50–16.20: Muraközy Virág ELTE EJC: Napóleon és Mária Lujza házasságánakrecepciója Kazinczy A nagyság és szépség diadalma c. epigrammájánaktükrében 16.20–16.50: Vásárhelyi Petra ELTE: Jókai és a hőskeresés 16.50–17.20: Rétfalvi P. Zsófia PTE: Emi kontra Lidércke, Madách Imre és FráterErzsébet válásának története 13.40–16.50: Módszer és elmélet Nagyklub szekcióelnök: Józan Ildikó 13.40–14.10: Daróczi Jakab ELTE EJC: Kánon és Zsáner: Irodalomoktatás másképpen 14.10–14.40: Róth Judit ELTE: Kapitánytól a parancsnokig - egy Whitman-vers több fordításban 14.40–15.10: Vaszecsko Karina UNE: Az elsődleges szocializáció képalkotásisajátossága, avagy egy szépirodalomi mű megismertetésének tanulságai 15.10–15.20:szünet 15.20–15.50: Gules Christiana SZTE: Módszertani kérdések egy hibrid műfajfeltárásához 15.50–16.20: Tóth Anikó ELTE: Gyergyai Albert irodalomközvetítő szerepének vizsgálata Balogh Józseffel váltott levelein keresztül 16.20–16.50: Juhász Zoltán András ELTE: Balassi a középiskolában

 

Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra

Konferencia a Magyar műhelyben

FELHÍVÁS

 

Az Eötvös Collegium Magyar műhelye Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra címmel konferenciát szervez olyan alap-, mester-, osztatlan tanári, valamint doktori képzésben résztvevő hallgatóknak, akik irodalomtudománnyal, kultúratudománnyal, nyelvtudománnyal, valamint ezek határterületeivel foglalkoznak.

A magyar nyelvű előadásokat a következő területekről várjuk:

irodalomelmélet – filológia – textológia, irodalom és interpretáció, irodalom mint a kultúrák találkozási területe (pl. színháztudomány, fordítástudomány stb.), valamint nyelvelmélet és nyelvfilozófia, leíró nyelvészet és funkcionalitás, nyelvtudomány és alkalmazási lehetőségei.

A konferencia időpontja: 2018. november 16–17.

Helyszíne: Eötvös József Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)

A konferencia célkitűzése egyrészt az, hogy az egyes diszciplínákban elmélyülő hallgatók találkozhassanak az övékhez hasonló tematikájú kutatásokkal, és ezáltal termékeny tudományos diskurzus alakulhasson ki perspektíváik között. Ugyanakkor a konferencia nem titkolt célja, hogy párbeszédet teremtsen az egyes tudományszakok között, hiszen a felsorolt területek számos ponton érintkezhetnek, így tehát a konferencia kitűnő alkalom lehet akár új kutatási szempontok felvetésére, megtalálására is.

A beérkező absztraktok bírálatát az adott tudományterületen jártas, neves egyetemi oktatók végzik. Az előadások 20 percesek, amelyet 10 perc vita követ.

Jelentkezni a jelentkezési űrlap kitöltésével, valamint egy 2000-2500 leütés terjedelmű absztrakttal lehet, amelyet szintén az űrlapon kell feltölteni.

A jelentkezési határidő 2018. október 7. (vasárnap) éjfél.

Az űrlap ide kattintva érhető el.

További információval a perspektivak.ejc@gmail.comlevelezési címen szolgálunk.

A konferencia szerkesztett és válogatott anyagából konferenciakötet megjelentetését tervezzük.

A konferencia résztvevőinek igény esetén a Collegiumban kedvezményes szálláslehetőséget biztosítunk.