Tehetséggondozó Tábor

Tehetséggondozó Tábor
01/11

2013. január 11.

01/11

2013. január 11. -


Tehetségtábor – ELTE Eötvös József Collegium 2013

 
Az ELTE Eötvös József Collegium az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
2012. április 27-én megjelentetett, NTP-KNYT-12 kódszámú, „A felsőoktatási intézmények
által szervezett, középiskolásoknak szóló tehetséggondozó táborok támogatása” elnevezésű
pályázati felhívásra benyújtott, NTP-KNYT-12-0011 pályázati azonosítón nyilvántartásba
vett „Tehetséggondozó tábor a 2011/12. évi OKTV és szakirányú versenyhelyezetteknek –
ELTE Eötvös Collegium” című pályázatával az oktatásért felelős miniszter döntése alapján
támogatást nyert. A program felelős lebonyolítója és a pályázat témavezetője: Horváth László,
az ELTE Eötvös Collegium igazgatója. A szakmai programok megvalósításában a Collegium
műhelyei (műhelyvezetők, vezetőtanárok és műhelytitkárok), a szabadidős programok
lebonyolításában az Eötvös Collegium Diákbizottsága és a műhelyek felsőbb éves tagjai
működnek közre.

 

Az Eötvös Collegium az összetett szakmai és szabadidős program keretében olyan
középiskolás diákokat hívott meg egyhetes „táborozásra”, akik a 2011. évi OKTV és egyéb
szakirányú versenyeken kiemelkedő helyezést nyertek el, illetve akiket a szakok szerint
szerveződő tanári egyesületek és tanár kollégák ajánlottak, és a 2012/2013. tanévben a 12.
évfolyamon tanulnak. A rendezvény célja az, hogy a tehetségüket már bizonyított diákokat a
tudomány számára szórakoztató programok szervezésével is megnyerjék, és – az augusztusi
felvételik, a híres collegiumi „fejkopogtatás” előkészítéseképpen – biztosítsák az ELTE és az
Eötvös Collegium tagsága számára a színvonalas utánpótlást.
 
Az Eötvös Collegium műhelyeinek megfelelő 17 szakterület szerint (angol nyelv, biológia,
fizika, földrajz, francia nyelv, informatika, kémia, latin nyelv, magyar nyelv- és irodalom,
matematika, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, történelem) közel 50
középiskolás diák táboroztatása valósul meg 2013. január 21. és 25. (hétfő–péntek) között. A
tábor első programjának kezdete: 2013. január 21. (hétfő) 10.00 óra. A délelőtti foglalkozások
helyszíne az ELTE Eötvös József Collegium (Ménesi út 11–13.) szemináriumi szobái. A
diákok iskoláinak igazgatói a tehetséggondozás célját támogatva a résztvevőket egy hétre
felmentették iskolai kötelezettségeik alól. A pályázati támogatás a félszáz diák úti- és
szállásköltségeit, a reggelik és a meleg ebédek, valamint a szabadidős programok költségeit
fedezi.
 
***
 
A tábor munkaterve
 
2013. január 21. (hétfő)
 
8.00–9.50 Érkezés, regisztráció, a szállás elfoglalása
9.50–10.00 Ünnepélyes tábornyitó, igazgatói köszöntő
10.00–10.45 A tehetségek ösztönzése. Tapasztalatok és javaslatok – OKTV ügyvezető
elnökök előadásai a szakterületükhöz kötődő tehetséggondozásról, az elért eredményekről
kollégák és diákok számára: Dóka Dezső Kálmán (a német OKTV ügyvezető elnöke); Sztrés
Erzsébet (az orosz OKTV ügyvezető elnöke)
11.00–11.45 Tanulni és kutatni az ország első egyetemén, az ELTE-n: Borsodi Csaba, az
ELTE oktatási rektorhelyettese
 
12.00–13.30 Szemináriumi foglalkozások szakonként meghívott előadókkal – az Eötvös
Collegium műhelyei szerint szervezve (3–4 fős diákcsoportoknak, lásd alább, szakonként,
szakpáronként bontva)
13.40–14.30 Ebéd a SoReCa éttermében (Ménesi út 5.)
15.30 órától „Ménesi úti örömök”: fürdőzés a Gellért fürdőben
 
*
 
2013. január 22. (kedd)
 
7.00–8.00 Reggeli (Ménesi út 5.)
8.00–9.30 A tehetségek ösztönzése. Tapasztalatok és javaslatok – OKTV ügyvezető elnökök
előadásai a szakterületükhöz kötődő tehetséggondozásról, az elért eredményekről kollégák és
diákok számára: Zsigri Ferenc (a fizika OKTV ügyvezető elnöke), Zoltán Márta (a spanyol
OKTV ügyvezető elnöke), Kerner Anna (a filozófia OKTV ügyvezető elnöke), Bartha
Gabriella (a francia OKTV ügyvezető elnöke)
9.45–10.45 Régi és mai collegisták, oktatás, kutatás és diákélet az Eötvös Collegiumban:
Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója
11.00–13.00 Szemináriumi foglalkozások szakonként meghívott előadókkal – az Eötvös
Collegium műhelyei szerint szervezve (3–4 fős diákcsoportoknak, lásd alább, szakonként,
szakpáronként bontva)
13.00–14.00 Ebéd a SoReCa éttermében (Ménesi út 5.)
15.00 órától „Ménesi úti örömök”: a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának megtekintése
 
*
 
2013. január 23. (szerda)
 
7.00–8.00 Reggeli (Ménesi út 5.)
8.00–8.45 A tehetségek ösztönzése. Tapasztalatok és javaslatok – OKTV ügyvezető elnökök
előadásai a szakterületükhöz kötődő tehetséggondozásról, az elért eredményekről kollégák és
diákok számára: Ruzsinszkiné Lukácsy Margit (a matematikai OKTV ügyvezető elnöke) Bán
Sándor (a magyar biológiai diákolimpiai csapat vezetője)
9.00–9.45 Régi és mai collegisták, oktatás, kutatás és diákélet az Eötvös Collegiumban:
Ritoók Zsigmond akadémikus
10.00–10.45 Tehetség a tudományban és a közéletben – Brusznyai Árpád, a tudós tanár
mindmáig élő áldozata: Havas László (professor emeritus)
11.00–13.00 Szemináriumi foglalkozások szakonként meghívott előadókkal – az Eötvös
Collegium műhelyei szerint szervezve (3–4 fős diákcsoportoknak, lásd alább, szakonként,
szakpáronként bontva)
13.00–14.00 Ebéd a SoReCa éttermében (Ménesi út 5.)
15.00 órától „Ménesi úti örömök”: sportversenyek a Collegium udvarán és tornatermében
(labdarúgás, kosárlabda, pingpong stb.).
17.30 Játékos csoportfoglalkozás a nagyteremben
 
*
 
2013. január 24. (csütörtök)
 
7.00–8.00 Reggeli (Ménesi út 5.)
8.00–9.45 Tanárnak lenni – az EC Cathedra Magistrorum előadásai: Feld-Knapp Ilona, Iványi
Rudolf, Jakus Enikő, Perge Gabriella
10.00–10.45 Régi és mai collegisták, oktatás, kutatás és diákélet az Eötvös Collegiumban:
Keszthelyi Lajos akadémikus
11.00–13.00 Szemináriumi foglalkozások szakonként meghívott előadókkal – az Eötvös
Collegium műhelyei szerint szervezve (3–4 fős diákcsoportoknak, lásd alább, szakonként,
szakpáronként bontva
13.00–14.00 Ebéd a SoReCa éttermében (Ménesi út 5.)
15.00 órától „Ménesi úti örömök”: ismerkedés az Országos Széchényi Könyvtárral (majd
csoportbontás három részre: Kézirattár, Régi Nyomtatványok Tára, Térképtár)
 
*
 
2013. január 25. (péntek)
 
7.00–8.00 Reggeli (Ménesi út 5.)
8.00–8.45 Tanárnak lenni – az EC Cathedra Magistrorum gyakorlata: Perge Gabriella
9.00–9.50 „Az innovatív ELTE”, a találmányok ösztönzése: Antoni Györgyi, az ELTE PIK
igazgatója
10.00–10.45 Régi és mai collegisták, oktatás, kutatás és diákélet az Eötvös Collegiumban:
Kiss Jenő akadémikus
11.00–13.00 Szemináriumi foglalkozások szakonként meghívott előadókkal – az Eötvös
Collegium műhelyei szerint szervezve (3–4 fős diákcsoportoknak, lásd alább, szakonként,
szakpáronként bontva)
13.00–14.00 Ebéd a SoReCa éttermében (Ménesi út 5.)
 
17.30-tól „Colifoglaló”, játékos vetélkedő felsőbbéves diákokkal.
19.00 órától „Ménesi úti örömök”: bográcsgulyás a Collegium pinceklubjában; közben:
20.30-kor táborzárás
 
*
 
2013. január 26 (szombat)
 
7.00–8.00 Reggeli (Ménesi út 5.), hazautazás
 
***
 
A szakonként / EC-műhelyenként szervezett szakmai programok (3–4 fős diákcsoportok)
részletes programja:
 
1) Angol (helyszín: EC 015-ös terem)
Hétfő: Angol nyelvi foglalkozás (Sántháné Gedeon Mária)
Kedd: A 18–19. századi angol költészet magyar fordításban (Fejérvári Boldizsár)
 
Szerda: Nyelvi érdekességek, nyelvészeti bevezető (Kucsera Márton)
Csütörtök: 20. századi és kortárs brit és amerikai próza (Gyuris Kata)
Péntek: Interaktív brit és amerikai színháztörténeti áttekintés (Sándor Júlia)
 
2) Biológia és kémia (helyszín: EC 016-os terem)
Hétfő: Miért érdekes a kémia? (Kóczán György)
Kedd: Genetika az orvostudományban (Vellainé Takács Krisztina)
Szerda: Szerves kémia (Jalsovszky István)
Csütörtök: Hálózatok a biológiában (Korcsmáros Tamás)
Péntek: Műhelytagok beszámolói az ELTE-n folyó kutatásokról, lehetőségekről
 
3) Földrajz (helyszín: EC 019-es terem)
Hétfő: Térképészet: a ferdíthető valóság (Tolnai Gábor)
Kedd: Gazdaságföldrajz és a globális értékláncok (Czirfusz Márton)
Szerda: Földrajztudomány és politika – a tudomány társadalmi beágyazottsága (Győri Róbert)
Csütörtök: A nemzetközi migráció társadalmi és gazdasági hatásai a célországban (Pfening
Viola)
Péntek: Etnikai „térfoglalás”, statisztika és ami mögötte van – az erdélyi Kalotaszeg példája
(Szentpáli Áron)
 
4) Francia (helyszín: EC 24-es terem)
Hétfő: Országismereti szeminárium (Vargyas Brigitta)
Kedd: Fordítás franciáról magyarra, részletek Marcel Aymé novelláiból (Szabics Imre)
Szerda: Nyelvgyakorlat (Arató Anna)
Csütörtök: A "francia szellem" - az irodalom és a képzőművészet tükrében (Vargyas Brigitta)
Péntek: 2012 legfontosabb eseményei, francia szemszögből (Aurélia Peyrical)
 
5) Informatika (helyszín: EC 018-as terem)
Hétfő: Komplex függvények színes ábrázolása (Lócsi Levente)
Kedd: Grafikus felületek programozása (Giachetta Roberto)
Szerda: Funkcionális programnyelvek (Tóth Melinda)
Csütörtök: Assembly programozás (Kitlei Róbert)
Péntek: A lambda-kalkulus (Csörnyei Zoltán)
 
6) Latin (helyszín: EC 20/A terem)
Hétfő: Klasszika-filológia az Eötvös Collegiumban (Mészáros Tamás)
Kedd: Bevezetés az ókortudományba (Mészáros Tamás)
Szerda: Görög és római irodalmi arcképcsarnok (Horváth László)
Csütörtök: Bizánc (Juhász Erika)
Péntek: Játszunk Hellast! (Juhász Erika és a műhelytagok)
 
7) Magyar nyelv és irodalom (helyszín: EC 011-es terem)
Hétfő: Új közelítések a nyelvhez (Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, Petykó Márton)
Kedd: A fecskék fészket raknak – műelemző szeminárium (Lengyel Zsolt)
Szerda: Könyvtárlátogatás (Bucsics Katalin, Kovács Györgyi, Sebestyén Ádám)
Csütörtök: Tévéstúdió-látogatás (Markó Anita, Takács Dóra, Melchardt Gergő)
Péntek: Beszélgetés az irodalom és a társadalom viszonyáról (Inzsöl Kata, Gyöngyösi
Megyer)
 
8) Matematika-fizika (helyszín: EC nagyterem)
 
Hétfő: Számrendszerek és általánosításaik (Burcsi Péter)
Kedd: Dinamikai rendszerek (Burcsi Péter); feladatmegoldó szeminárium felsőbb éves
colllegisták vezetésével
Szerda: Komplex függvények színes ábrázolása (Lócsi Levente)
Csütörtök: A Higgs-részecske jelentősége és felfedezésének körülményei (Varga Dezső)
Péntek: Valószínűség-számítás a problémamegoldásban (Burcsi Péter)
 
9) Német (helyszín: EC 012-es terem)
Hétfő: Wozu die (germanistische) Literaturwissenschaft? (Czeglédy Anita)
Kedd: Wozu die (germanistische) Sprachwissenschaft? (Sára Balázs)
Szerda: Wozu die (deutsche) Sprachgeschichtsforschung? (Sára Balázs)
Csütörtök: Forschungsprojekte im Germanistischen Seminar (Sára Balázs)
Péntek: Deutsche Musik – gibt's die? (Dávid Gábor Csaba)
 
10) Olasz (helyszín: EC 022-es terem)
Hétfő: Szakfordítás és műfordítás (Ludmann Ágnes)
Kedd: Olasz–magyar kapcsolatok a középkorban (Falvay Dávid)
Szerda: Az olasz kultúra a filmművészeten keresztül (Michele Sità)
Csütörtök: A maffia a modern olasz prózában (Ludmann Ágnes)
Péntek: Az olasz dialektusok helyzete, szerepe, fontossága (Ludmann Ágnes)
 
11) Orosz (helyszín: EC 205/B terem)
Hétfő: Szláv irodalom és vizualitás (Boros Lili, Kondor-Szilágyi Mária)
Kedd: Műfajok orosz irodalmi tanulságai: miben hasonlít a vicc, a detektívregény és a
fantasztikus történet? (Selmeczi János)
Szerda: Szatirikus gondolkodás szláv irodalmi kontextusban (Piller Mónika)
Csütörtök: Irodalom, zene, színpad – a Jevgenyij Anyegin átváltozásai (Kocsis Géza)
Péntek: Mitikus szörnyek a kortárs orosz prózában, Pelevin regénypoétikája (Simándi Csaba)
 
12) Spanyol (helyszín: EC 19-es terem)
Hétfő: Spanyolország és Latin-Amerika kultúrföldrajza (Klempáné Faix Dóra)
Kedd: Spanyolország és Latin-Amerika művelődéstörténete (Klempáné Faix Dóra)
Szerda: Irodalmi szövegolvasás (Klempáné Faix Dóra)
Csütörtök: A kortárs spanyol társadalom tipikus jelenségei (Klempáné Faix Dóra)
Péntek: A spanyol történelem fordulópontjai (Bubnó Hedvig)
 
12) Történelem (helyszín: EC 23-as terem)
Hétfő: Mi a forráskritika? – Mi a történelem? (Farkas Zoltán)
Kedd: A kora újkori Magyarország történetének főbb kérdései (Bojtos Anita); a
szemináriumot az EC Mednyánszky Dénes Könyvtár és Levéltár bemutatása követi
Szerda: A Bölcsészkar Történeti Intézetének bemutatása, séta az egyetemen, könyvtárak
bemutatása (Boa Kriszta)
Csütörtök: Keresztény felekezetek egymással való kapcsolata a 16. század közepétől a 20.
század első feléig. (Szász Lajos)
Péntek: Az irodalom- és történettudomány határán. 18–19. századi országgyűlési gúnyversek
értelmezése (Nagy János); a szemináriumot az Eötvös Könyvtár megtekintése zárja