Test-symposium kötetbemutató

Test-symposium kötetbemutató
05/09

2022. május 09. 16:00

Eötvös József Collegium

05/09

2022. május 09. 16:00 -

Eötvös József Collegium


Megjelent a 2021. júniusában a DOSz és az Eötvös Collegium együttműködésében megrendezett Test-symposium konferencia-előadásaiból született tanulmányválogatás. Ahogy az esemény, úgy a kötet is rendkívül sokszínűen mutatja be a testkutatás lehetőségeit az irodalomtudományban– a közel 500 oldal 15 elemző értekezést tartalmaz. A kötetben szereplő tanulmányokat tematikus csoportokba gyűjtöttük, segítve a témakörök közötti tájékozódást. A tanulmánykötetben megjelenő első két írás ókori művek szövegében vizsgálja a test jelentésformáló szerepét. A második szegmensben azok az írások szerepelnek, amelyek a 19. századtól a 20. századig terjedő időszak drámai, lírai és prózai szövegeiben vizsgálják a testírás különböző lehetőségeit. A harmadik szerkezeti egységben Ottlik Géza Iskola a határon című művéről olvashatóak testpoétikai szempontú elemzések, a negyedik szegmensben pedig az identitásformálódás testi vetületét a nemiség és szexualitás tükrében feldolgozó írások kaptak helyet. Az ötödik csoportban szereplő három tanulmány kortárs szövegekhez közelít a narrációban megjelenő testtapasztalatok elemzését emelve a középpontba, a hatodik szakasz tanulmányai pedig az irodalom határterületein felbukkanó korporális kérdéseket vizsgálják.

A kötetet május 9-én 16:00-tól az Eötvös Collegium Nagyklubjában mutatják be a szerkesztők, az esemény plakátját itt találják.