Történész műhely konferenciája

Történész műhely konferenciája
02/24

2016. február 24.

02/24

2016. február 24. -


Konferencia Clio műhelyében II.

Az Eötvös Collegium Történész műhelyének konferenciaprogramja

 

Időpont, helyszín: 2016. 02. 26–27., az Eötvös Collegium nagyterme

 

2016. 02. 26.

 

10:00   Horváth László, az Eötvös József Collegium igazgatójának köszöntője

10:10   Körmendi Tamás, a Történész műhely vezetőjének megnyitója

10:15   Horn Ildikó – Plenáris előadás: Bethlen Gábor korának elitje az Erdélyi Fejedelemségben

 

11:00–11:15 kávészünet

 

11:15–13:20    1. szekció – Ókortörténet

11:15   Végh Márton – Homéros és Spárta

11:40   Anga Zalán – Devotio Decii. Köztársaság kori háború a szakrális szférában

12:05   Egyed Regina –Az ezerarcú Livia -- Livia-ábrázolások a forrásokban

12:30   Ternovácz Adél – Feliratok Pannonia I. századi történetéhez

12:55   István Czeti The role of the vis imaginationum in the ancient and medieval medical and exegetical literature from Galen to Maimonides

 

13:20–14:30 ebédszünet

 

14:30–16:10    2. szekció – Középkori történelem

14:30   Kristóf György Veres – The possible influence of the royal chancellery on the seals of the chapters from Bela III to Andrew II

14:55   Bachusz Dóra – Az Árpád-kori bírósági szervezet historiográfiája

15:20   Varga Virág – A szlavón bánság az Árpád- és az Anjou-korban: historiográfiai áttekintés

15:45   Bálint Ternovácz – The Banate of Macho in the 13–14th century

 

16:10–16:30 kávészünet

 

16:30–18:10    3. szekció – Kora újkori történelem

16:30   Dávid Faragó – The road to the coronation of Maximilian I Habsburg (1563)

16:55   Csurgai Anna –A murányi szövetséglevél (1666) történeti előzményei és koncepciója

17:20   Rácz Balázs Viktor – Gazdasági és társadalmi változások a huszti váruradalomhoz tartozó falvakban a XVII. század második felében

17:45   Attila Boda –The status of the Hungarian oppida in the 18th century focusing on the North-Eastern region of the country

 

 

 

 

 

 

 

2016. 02. 27.

 

 

10:00–11:15    4. szekció – Újkori történelem

10:00   Pap Lázár – Magyar emigráció az Egyesült Államokba az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc után

10:25   Kádár Ilona – A Magyar Nemzeti Múzeum „küludvarának” kialakulása és közéletben betöltött szerepe

10:50   Imre Júlia magnólia – „Multikulti” egy 19. századi magyar fürdővárosban, avagy Balatonfüred mint a társadalmi egyenjogúság egy lehetséges demonstrátora?

 

 

11:15–11:30 kávészünet

 

 

11:30–13:10    5. szekció – Két világháború közötti történelem és művelődéstörténet

11:30   Pusztai Ferenc – A nyitrai református egyházközség első két évtizede

11:55   Erdős András Patrik – Kispest nagyközség tanácsdirektóriumának működése

12:20   Taschek Zoltán – Bethlen István belpolitikai témájú írásai a sajtóban 1935–1939 között

12:45   Eszter Mónok – „als sei es eine seichte, willenlose Herde von Mitläufern“

Die Weiße Rose gegen die gleichgeschaltete deutsche Gesellschaft und das NS-Regime

 

 

13:10–14:30 ebédszünet

 

 

14:30–16:10    6. szekció – II. világháború utáni történelem és művelődéstörténet

14:30   Bodonyi Orsolya Erzsébet  – A paraszti társadalom mint a kommunista rendszer áldozata Magyarországon. A kortárs kulákkutatás eredményeinek összegzése

14:55   Somogyi Dániel – A Német Demokratikus Köztársaság és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai 19491956

15:20   Máté Márk – Szélsőségek között: Bereczky Albert lelkészi és egyházkormányzati tevékenysége

15:45   Halász Tibor – A magyar bencések tevékenysége Brazíliában

 

 

16:10–16:30 kávészünet

 

 

16:30   az Opuscula Historica I. c. kötet bemutatója – Borsodi Csaba

 

 

17:00   Körmendi Tamás műhelyvezető zárszava

Csatolt dokumentum:

KCm2_plakát.jpg