V. Tehetségtábor

V. Tehetségtábor
01/18

2017. január 18.

01/18

2017. január 18. -


Egyetemi utánpótlás toborzása az Eötvös Collegiumban Hannibal ante portas– „Hannibal azelőtt portás volt” (Tehetségtábor V.)

Az ELTE Eötvös Collegium egyhetes „táborozást” tart január 23-27 között érettségi előtt álló középiskolás diákoknak. A rendezvény célja, hogy a tehetségüket már bizonyított diákokat a tudomány és a tanári hivatás számára szórakoztató programok szervezésével is megnyerjék, és – az augusztusi felvételik, a híres collegiumi „fejkopogtatás” előkészítéseképpen – biztosítsák az ELTE és az Eötvös József Collegium tagsága számára a színvonalas utánpótlást.

Az Eötvös Collegium csaknem valamennyi műhelyének megfelelő szakterület szerint (angol, biológia, fizika, földrajz, francia, informatika, kémia, latin, magyar nyelv- és irodalom, matematika, német, olasz, spanyol, történelem, stb.) közel 50 középiskolás diákot várnak a Ménesi útra. A diákok a közös előadások meghallgatása után választott szakjaik szerint másfél-kétórás szemináriumi foglalkozásokon vesznek részt, amelyeket a Collegium szakvezetői, önkéntes oktatói és felsőbb éves diákok tartanak.

A „Hannibal ante portas” szállóige abban a történelmi helyzetben keletkezett, amikor a római szenátus tagjai (Kr. e. 216-ban) így riogatták egymást: „Hannibál a kapuk előtt áll”, beveszi Rómát (csaknem sikerült…). A latinul tanuló egyszerű diák a szállóigét így fordította: „Hannibál azelőtt portás volt…” ti. az ante = „előtt” elöljárószó alig különbözik az antea = „azelőtt” latin határozószótól. A tábor szempontjából: szó szerinti fordításban az „ante portas” = „a kapuk előtt” átvitt értelme magától értetődik (az ELTE-EC kapuján zörgető majdani felvételiző), egyszersmind történelmi verete, áthallása van (de benne sejlik a gimnáziumi tréfa is).

A Collegium évről évre abból a meggyőződésből cselekszik, hogy a tehetséges fiatalok száma nem csökken, ám egyre nehezebb megnyerni őket a piaci kihívásokkal szemben a tudománynak és a tanári hivatásnak.

További információkat, például a tábor programját a Tehetségtábor oldalán találhat meg! Az oldal elérhető az alábbi linkre kattintva: a Tehetségtábor honlapja