Matematika-Fizika műhely

Matematika–Fizika Műhely

Műhelyvezető: Bozóki Tamás

Műhelytitkár: Sebe Anna Eszter

 

A műhelyről

Bár az Eötvös József Collegium elsősorban bölcsész fellegvárként ismert, életének mindig is szerves részét képezték a természettudós (szakzsargonnal élve dögész) collegisták. A Collegiumba felvételt nyert matematikus és fizikus hallgatók szakmai tevékenységét a korábbi Természettudományi műhelyből 2003-ban önálló műhellyé alakuló Matematika–Fizika Műhely fogja össze, amely megalapítása óta az Eötvös József Collegium egyik legnépesebb műhelyét alkotja.

A collegiumi hagyományokkal és irányelvekkel összhangban a Matematika–Fizika Műhely egyik legfőbb feladatának a jövő nagy magyar matematikusainak, fizikusainak és nem utolsó sorban tudós-tanárainak képzését és gondozását tekinti. Ebben a szellemben szervezzük szakmai kurzusainkat, melyek az egyetemi tananyagon túlmutató, azt kiegészítő ismeretek megszerzésére adnak lehetőséget. Fontos célunk, hogy ezeken az órákon a matematika és a fizika aktuális kutatási témáival is megismerkedhessenek a résztvevők; ez később nagy segítséget jelenthet a saját kutatási téma kiválasztásához. Nagy hangsúlyt fektetünk a collegisták önálló kutatásának (TDK dolgozat, szakdolgozat) támogatására többek között előadási lehetőségek biztosításával, szakmai együttműködések megszervezésével (műhelyen belül, vagy akár a Collegium más műhelyének tagjaival, illetve egyetemi oktatókkal).

Azt gondoljuk, hogy a legnagyobb támogatást mégis elsősorban az jelenti, hogy a felvételt nyert collegisták egy a tanulmányaikban sikeres és a szakmai munkájuk iránt elkötelezett hallgatókból álló közösségbe kerülnek, ahol az egyetemi élet minden kérdésében hasznos tanácsokat gyűjthetnek, legyen szó akár témavezető/gyakorlatvezető választásról, adminisztrációs feladatról vagy arról, hogy hol lehet meginni egy jó sört. Ezekre a beszélgetésekre persze sor kerülhet spontán módon a folyosón vagy zuhanyzás közben, de közösségi programjainkkal külön is igyekszünk megteremteni erre a lehetőséget.

Műhelyünk szabályzata itt tekinthető meg.

A műhely tagjai

Név Felvétel éve Szak
Ajtai Boglárka 2019 Matematika-kémia tanári
Apagyi Dávid 2020 Alkalmazott matematikus MSc
Babják Sára 2021 Matematika-spanyol tanári
Baumann Kristóf Péter 2022 Fizika BSc
Berta Dénes 2015 Fizika PhD
Czett Mátyás 2020 Fizika-matematika tanári
Egyházi Hanna 2022 Matematika BSc
Földes Szabolcs 2022 Fizika BSc
Földesi András János 2022 Matematika BSc
Fraknói Ádám 2019 Elméleti matematikus MSc
Für Dominik László 2021 Fizika BSc
Hajós Balázs 2023 Matematika BSc
Husznai Mirjam Gabriella 2023 Matematika-nemzetiségi német tanári
Imre Balázs 2022 Matematika BSc
Jassó Luca 2021 Matematkia-olasz tanári
Kínyó Kincső 2021 Matematika BSc
Kövér Blanka 2021 Matematika BSc
Melján Dávid Gergő 2023 Matematika BSc
Mészáros Botond 2019 Elméleti matematikus MSc
Nagy Ábris László 2022 Fizika BSc
Nagy Kartal 2016 Matematika PhD
Nagy Leila Vivien 2023 Matematika BSc
Pákozdi Áron 2023 Fizika BSc
Sasvári Angelika 2022 Matematika-német tanári
Schefler Barna 2017 Matematika PhD
Schefler Gergő 2016 Matematika PhD
Schmercz Blanka 2023 Fizika BSc
Sebe Anna Eszter  2019 Matematika-kémia tanári
Sipos Marcell 2023 Fizika BSc
Szakács Lili Kata 2017 Matematika rövid ciklusú tanári
Szaniszló Dávid 2023 Fizika BSc
Szanyi Attila 2023 Matematika BSc
Száraz Dániel 2019 Fizikus MSc
Tarján Teréz 2022 Matematika-magyar tanári
Tárkányi András 2023 Fizika BSc
Tompos Anna 2023 Matematika-informatika tanári
Zsiga Tamás 2020 Fizikus MSc

Korábbi tagok (2008-tól)

Név Felvétel éve Szak
Hegyi Ádám 2008 Fizikus
Horváth Péter 2008 Fizikus
Gilyén András 2008 Matematikus
Poór Márk 2008 Matematikus
Tóth László Márton 2008 Matematikus
Bokányi Eszter 2009 Fizikus
Bencs Ferenc 2009 Matematikus
Blázsik Zoltán 2009 Matematikus
Estélyi István 2009 Matematikus
Huszár Kristóf 2009 Matematikus
Varga László 2009 Matematikus
Wolosz János 2009 Matematikus
Czank Tamás 2010 Fizikus
Janosov Milán 2010 Fizikus
Benyó Krisztián 2010 Matematikus
Fonyó Dávid 2010 Matematikus
Márkus Bence 2010 Matematikus
Sárai Zoltán 2010 Matematikus
Bondici László 2011 Matematikus
Földvári Viktória 2011 Matematikus
Laky Tibor 2011 Matematikus
Bozóki Tamás 2012 Fizikus
Galgóczi Gábor 2012 Fizikus
Vona István 2012 Fizikus
Szalkai Balázs 2012 Matematikus
Kapás Kornél 2013 Fizikus 
Koman Zsombor 2013 Fizikus
Kovács Áron 2013 Fizikus
Mezősi Máté 2013 Fizikus
Tardos Jakab 2013 Matematikus
Bécsy Bence 2014 Fizikus
Horicsányi Attila 2014 Fizikus
Kecskés Boglárka 2014 Magyar–matematika tanár
Pintér Richárd 2014 Fizika–matematika tanár
Sisák Mária Anna 2014 Matematikus
Tóth Zsuzsa Veronika 2014 Spanyol–matematika tanár
Gula Miklós 2015 Fizikus
Hegyi Anna 2015 Német–fizika tanár
Nagy Gergely 2015 Matematikus
Seller Károly 2015 Fizikus
Vass Máté 2015 Fizikus
Bärnkopf Anna 2016 Fizika–matematika tanár
Boldizsár Bálint 2016 Fizikus
Keliger Dániel 2016 Matematikus
Major András 2016 Fizikus
Plaszkó Noel 2016 Fizikus
Fábián Erik 2017 Történelem–fizika tanár
Kormányos Hanna Rebeka 2017 Fizikus
Németh Róbert 2017 Fizikus
Szajbély Zsigmond 2017 Közgazdaságtan
Török Tímea 2017 Matematika-magyar tanár
Gyulai Márton 2019 Fizikus
Sulan Ádám 2019 Matematikus
Szajbély Sámuel 2019 Fizikus
Domán Dániel Gergő 2020 Matematikus
Horváth Csongor 2020 Matematikus
Kelemen Lajos 2020 Matematikus
Malatinszky Adél 2020 Fizikus
Al-Hag Máté Amin 2021 Matematikus
Espán Márton 2021 Matematikus
Kovács Alex 2022 Matematikus
Csontos András 2022 Fizikus
Csóti Kristóf 2022 Matematikus

A Matematika–Fizika Műhely szakmai munkája

A műhely képzési programját igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az minél jobban megfeleljen valamennyi hallgató évfolyamonként és szakonként/szakirányonként gyakran nagyon eltérő igényének. Ebben a szellemben hirdetjük meg 2016 tavaszától Kutatószeminárium kurzusunkat, melynek teljesítése minden műhelytag számára kötelező, de a teljesítés módja sokszor személyenként is eltérő.

Első- és másodéves műhelytagok számára általában évfolyamonként és szakonként szervezzük a tanórákat, melyeket felsőbbéves collegisták és meghívott előadók tartanak. Ezekkel az órákkal egyrészt az aktuális egyetemi tananyag mélyebb megértését és kiegészítését, a később előkerülő tananyagok gondos megalapozását, másrészt a képzés során nem előkerülő témakörökbe történő betekintést kívánjuk lehetővé tenni. Érthető okokból az egyetemen a matematika és a fizika már megszilárdult, biztos ismeretei kerülnek bemutatására, mi azonban fontosnak tartjuk, hogy a collegiumi kurzusokon az aktuális kutatási témák (“hot topics”) is előkerüljenek. A munkát feladatmegoldó szemináriumok és önképző körök órái egészíthetik ki.

Felsőbb évfolyamokon a szakirányos specializáció és az ehhez kapcsolódó érdeklődésbeli eltérések miatt már évfolyamonként sem érdemes egységes órát szervezni. Ettől kezdve a műhelytagok egyedileg vállalnak valamilyen szakmai tevékenységet a Kutatószeminárium kurzus teljesítésére. Ilyen lehetőség például saját kutatási téma bemutatása, cikkfeldolgozás, illetve óratartás alsóbbévesek számára. Ez utóbbit különösen fontosnak tartjuk, mivel régi tapasztalatunk, hogy a megszerzett tudás akkor válik igazán sajátunkká, amikor képesek vagyunk azt mások számára is továbbadni. Alkalmanként plenáris előadásokat is szervezünk, melyekre a matematika és a fizika jeles magyar képviselőit hívjuk meg műhelyünkbe.

A műhely által korábbi félévekben meghirdetett kurzusok

2023/2024. őszi félév:

 • Kutatószeminárium 15. (BMVD-200./EC): Bozóki Tamás

2022/2023. tavaszi félév:

 • Kutatószeminárium 14. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2022/2023. őszi félév:

 • Kutatószeminárium 13. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2021/2022. tavasz félév:

 • Kutatószeminárium 12. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2021/2022. őszi félév:

 • Kutatószeminárium 11. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2020/2021. tavaszi félév:

 • Kutatószeminárium 10. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2020/2021. őszi félév:

 • Kutatószeminárium 9. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2019/2020. tavaszi félév:

 • Kutatószeminárium 8. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2019/2020. őszi félév:

 • Kutatószeminárium 6. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2018/2019. tavaszi félév:

 • Kutatószeminárium (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2018/2019. őszi félév:

 • Kutatószeminárium (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2017/2018. tavaszi félév:

 • Kutatószeminárium 5. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2017/2018. őszi félév:

 • Kutatószeminárium 4. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2016/2017. tavaszi félév:

 • Kutatószeminárium 3. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2016/2017. őszi félév:

 • Kutatószeminárium 2. (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2015/2016. tavaszi félév:

 • Kutatószeminárium (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

2013/2014. tavaszi félév:

 • Kvantum – számításelmélet (IKP-9228): Gilyén András

2013/2014. őszi félév:

 • Elemi számelméleti algoritmusok és alkalmazások (IKP-9218): Burcsi Péter

2012/2013. tavaszi félév:

 • Szimmetriák és csoportjaik (ff1n9f23): Bántay Péter

2012/2013. őszi félév:

 • Eötvös Collegiumi kutatószeminárium (ff1n9k41): Varga Dezső

2011/2012. tavaszi félév:

Nem került meghirdetésre kurzus.

2011/2012. őszi félév:

 • Eötvös collegiumi problémamegoldó szeminárium (mxxn9em1): Burcsi Péter
 • Fizikai versenyfeladatok kitűzése és megoldások elemzése (ff2n9k53): Varga Dezső

2010/2011. tavaszi félév:

 • Femtoszekundumos optika (ff2n9k52): Varga Dezső, Cserti József
 • Topologikus kombinatorika (mm1c9a45/ec): Csorba Péter

2010/2011. őszi félév:

 • Eötvös collegiumi kutatószeminárium (mm1c9o10/ec): Végh László, Burcsi Péter
 • Szisztematikus és statisztikus hibaforrások elemzése természettudományos mérésekben (ff1n9k37): Varga Dezső

2009/2010. tavaszi félév:

 • Algoritmikus játékelmélet (mxxn9017/EC1): Végh László
 • Fejezetek a modern fizikából (fffn9k51/1): Varga Dezső

2009/2010. őszi félév:

 • A matematikatudomány története (m5mn1toa/ec1): Deák Ervin
 • Amenábilis csoportok (mm1n9a27/ec1): Lippner Gábor
 • Digitális publikációs technikák (IKP-9159/1): Lócsi Levente

2008/2009. tavaszi félév:

 • A görög matematika (xxxm9818EC/1): Kutrovácz Gábor
 • Szimmetriák és csoportjaik (ff1n9f23/1): Bántay Péter

2008/2009. őszi félév:

 • Eötvös collegiumi problémamegoldó szeminárium (mxxn9em1/1): Burcsi Péter
 • Szisztematikus és statisztikus hibaforrások elemzése természettudományos mérésekben (ff1n9k37): Varga Dezső

2007/2008. tavaszi félév:

 • Bevezetés a fizikai kozmológiába (cf1n1b02/1): Hetesi Zsolt
 • Fejezetek a matematikából (mm1n9a24/1mmtn9a24/x1): Buczolich Zoltán, Mezei István

2007/2008. őszi félév:

 • Bölcselet és a világmindenség kutatása (cccn1s57/1): HetesiZsolt
 • Kombinatorikus geometria (mxxn9k32/1): Elekes György
 • Statisztikai módszerek a gépi tanulásban: bevezetés (IKP-9096/ea1): Szita István

2006/2007. tavaszi félév:

 • Az érzékelés biofizikája II. (fffn9b21/1): Horváth Gábor
 • Evolúciós játékelmélet (fffn9k28/1): Szabó György
 • Idegennyelvű tudománytörténet szeminárium (xxxn9036EC/1): Siklér Ferenc

2006/2007. őszi félév:

 • Az érzékelés biofizikája I. (fffn9b20): Horáth Gábor
 • Tudományfilozófia (xxxn9299EC/1): Szegedi Péter

2005/2006. tavaszi félév:

 • Bevezetés a csoport- és reprezentációelméletbe II. (eotvos001#2/ea1): Szabó Endre
 • Statisztikai módszerek a gépi tanulásban: bevezetés (IKP-9096/ea1): Szita István

2005/2006. őszi félév:

 • A kísérleti részecskefizika legújabb fejleményei (eotvos002/ea1): Siklér Ferenc
 • Bevezetés a csoport- és reprezentációelméletbe I. (eotvos001/ea1): Szabó Endre

A Matematika-Fizika Műhely eredményei

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (korábban Köztársasági Ösztöndíj)

Sebe Anna Eszter 2023
Fraknói Ádám 2023
Mészáros Botond 2022, 2023
Czett Mátyás 2022
Nagy Kartal 2020
Berta Dénes 2018
Bozóki Tamás 2017
Bécsy Bence 2015, 2016
Földvári Viktória 2015
Kapás Kornél 2015
Kovács Áron 2015
Benyó Krisztián 2014
Bodnár József 2009
Bokányi Eszter 2010, 2012, 2013
Fonyó Dávid 2013
Janosov Milán 2011, 2013, 2014
Nagy Dániel 2010, 2012, 2013
Nagy Gergely 2005, 2006
Strenner Balázs 2007, 2008, 2009
Szalkai Balázs 2010, 2012
Tóth László Márton 2010

Kar Kiváló Hallgatója díj

Nagy Kartal 2019
Bozóki Tamás 2016
Bécsy Bence 2015
Földvári Viktória 2015
Kapás Kornél 2014, 2015
Benyó Krisztián 2014
Gilyén András 2012
Janosov Milán 2013
Mezei Tamás 2013
Nagy Dániel 2013
Szalkai Balázs 2012
Szőke Nóra 2013
Varga László 2013

Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Mészáros Botond 2022, 2023 I. helyezés
Tompos Anna 2022 I. helyezés
Nagy Kartal 2020 I. helyezés
Nagy Kartal 2018 II. helyezés
Berta Dénes 2018 II. helyezés
Bozóki Tamás 2018 I. helyezés
Vass Máté 2016 I. helyezés
Horicsányi Attila 2016 III. helyezés
Horicsányi Attila 2015 III. helyezés
Földvári Viktória 2014 II. helyezés
Bozóki Tamás 2014 I. helyezés
Kapás Kornél 2014 II. helyezés
Kapás Kornél 2014 III. helyezés
Koman Zsombor 2014 III. helyezés
Kovács Áron 2014 I. helyezés

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Fraknói Ádám 2023 I. helyezés
Czett Mátyás 2023 II. helyezés
Nagy Kartal 2019 dicséret
Bozóki Tamás 2019 különdíj
Berta Dénes 2019 Kiemelt különdíj
Vass Máté 2017 I. helyezés
Bozóki Tamás 2015 I. helyezés
Földvári Viktória 2015 III. helyezés
Galgóczi Gábor 2015 I. helyezés
Kovács Áron 2015 II. helyezés
Laczkó Zoltán 2015 II. helyezés
Bokányi Eszter 2013 II. helyezés
Janosov Milán 2013 dicséret
Nagy Dániel 2013 I. helyezés
Varga László 2013 III. helyezés

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

Nagy Leila Vivien 2023
Melján Dávid 2023
Mészáros Botond 2019, 2021, 2022, 2023
Nagy Kartal 2020
Bozóki Tamás 2017
Bozóki Tamás 2016

Külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak

Szakács Lili Kata 2023 tavasz Montpellier
Berta Dénes 2022 Karlsruhe Institute of Technology; Karlsruhe
Nagy Kartal 2020 tavasz Universität Innsbruck; Innsbruck
Benyó Krisztián 2014 ősz – 2015 tavasz Université Paris-Est, Marne-la-Valée; Párizs
Márkus Bence 2014 ősz – 2015 tavasz Vrije Universitet Amsterdam; Amszterdam
Bencs Ferenc 2014 tavasz Humboldt-Universität zu Berlin; Berlin
Bokányi Eszter 2014 tavasz Humboldt-Universität zu Berlin; Berlin
Estélyi István 2012 ősz – 2015 tavasz Univerza na Primorskem; Koper
Gilyén András 2012 ősz – 2013 tavasz University of Cambridge; Cambridge
Huszár Kristóf 2011 ősz Ruprecht-Karls-Universität; Heidelberg
Janosov Milán 2011 ősz Fraunhofer IISB; Erlangen
Huszár Kristóf 2011 tavasz Beloit College; Beloit

Ortvay Rudolf fizikai problémamegoldó verseny

Koman Zsombor 2014 III. díj
Kovács Áron 2014 I. díj
Kovács Áron 2013 I. díj
Laczkó Zoltán 2013 II. díj
Vona István 2013 II. díj
Laczkó Zoltán 2012 III. díj
Pásztor Attila 2008 I. díj
Farkas Ádám László 2007 III. díj

Nyílthelyi Fifiqs Fiziqs Feladatok csapatverseny

Berta Dénes, Bécsy Bence, Kapás Kornél 2017 1. helyezés
Bécsy Bence, Bozóki Tamás, Kapás Kornél, Mezősi Máté 2016 2. helyezés
Berta Dénes, Horicsányi Attila, Vass Máté 2016 3. helyezés
Bozóki Tamás, Galgóczi Gábor, Kapás Kornél, Laczkó Zoltán 2014 3. helyezés
Bozóki Tamás, Galgóczi Gábor, Kapás Kornél 2013 2. helyezés
Vona István 2013 3. helyezés
Gilyén András, Janosov Milán 2012 1. helyezés
Janosov Milán 2011 1. helyezés

International Mathematical Competition for University Students

Nagy Dániel 2012 2. díj
Nagy Dániel 2011 1. díj
Nagy Dániel 2010 2. díj
Strenner Balázs 2008 1. díj
Strenner Balázs 2007 1. díj
Strenner Balázs 2006 1. díj

Schweitzer Miklós Emlékverseny

Szalkai Balázs 2012 III. díj
Nagy Dániel 2012 II. díj
Strenner Balázs 2008 I. díj

További versenyeredmények

Berta Dénes 2019 PLANCKS 14. hely
Szalkai Balázs 2013 Ericcson C++ programozói verseny 1. hely
Bencs Ferenc 2011 Sapientia programozói csapatverseny I. helyezés
Szalkai Balázs 2011 Ericcson C++ programozói verseny 1. hely

Konferencia részvétel

Mészáros Botond XXV. Bolyai Konferencia (2021)
Mészáros Botond XXII. Eötvös Konferencia (2021)
Mészáros Botond ELTE Kárpát-Medencei Nyári Egyetem, Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia (2021)
Mészáros Botond XXVI. Bolyai Konferencia (2022)
Mészáros Botond XXIII. Eötvös Konferencia (2022)
Mészáros Botond Bemutatkozik az ELTE Márton Áron Szakkollégium (2022)
Mészáros Botond ELTE Kárpát-Medencei Nyári Egyetem, Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia (2022)
Mészáros Botond XXVII. Bolyai Konferencia (2023)
Mészáros Botond XXIV. Eötvös Konferencia (2023)
Mészáros Botond ELTE Kárpát-Medencei Nyári Egyetem, Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia (2023)
Berta Dénes VIII. Eötvözet Konferencia (2019)
Berta Dénes XX. Eötvös Konferencia (2019)
Berta Dénes XXI. Eövötözet Konferencia (2020)
Berta Dénes IX. Eötvös Konferencia (2020)
Berta Dénes XIII. Országos Anyagtudományi Konferencia (2021)
Berta Dénes XXIII. Eötvös Konferencia (2022)
Berta Dénes Avalanche 2022 (2022)
Berta Dénes MMM10 (2022)
Berta Dénes COMPLAS 2023 (2023)

Matematika–Fizika Műhely Galéria

Matematika–Fizika Műhely Galéria

0

/

0

0

/

0