Olasz műhely

Olasz műhely

Műhelyvezető/Tutore: Ludmann Ágnes

A Filológiai Kabinet vezetője: Falvay Dávid

Műhelytitkár/Segretario scientifico: Kéri Anna Katica

Partnerintézmények/Istituzioni partner: COLLEGIO SUPERIORE (Bologna), SCUOLA NORMALE SUPERIORE (Pisa), ALMO COLLEGIO BORROMEO (Pavia)

A műhelyről

A magyar-olasz kapcsolatok, köztük az Eötvös Collegium és a pisai Scuola Normale együttműködése igen gazdag múltra tekintenek vissza. A 2009-ben megtalapított Olasz műhely célja az italianisztika és az olasz filológia iránti érdeklődés erősítése. Segíti azokat a hallgatókat, akik elmélyülten kívánnak foglalkozni Itália történetével, irodalmával, nyelveivel, valamint a művészettörténettel. A legfőbb cél, hogy a legkiválóbb tanárok együttműködésével a műhely olyan oktatási-kutatási központtá váljék Magyarországon, ahol a legtehetségesebb hallgatók kiemelkedő szakmai színvonalú képzésben részesülnek, kutatási lehetőségekhez jutnak, és ahol a doktoranduszok és a fiatal kutatók is csatlakozhatnak a munkához. Fontos szempont továbbá, hogy a tehetséges magyar diák ne kerüljön hátrányba az élvonalban tanuló olasz és más országbeli fiatal kutatókkal szemben: a műhely törekszik arra, hogy határozottan és lényegre törően egészítse ki az egyetemi képzést.

A képzés kiegészítő jellegét két elv együttes alkalmazása biztosítja:

  • az órák kis létszámú szemináriumi keretek között kívánják a hallgatókkal megismertetni az egyetemi oktatásból kiszoruló témákat és tudományterületeket: latin és olasz paleográfia, kodikológia, középkori humanisztikus és modern filológia, szövegkritikai kiadás elmélete és gyakorlata, Dante- és Petrarca-tanulmányok, könyvtörténet, urbanisztika és tájkultúra (város és vidék, modern gazdaság és régi hagyományok, stb.), zenetörténet, stb.;
  • a műhely óraadásra felkért oktatói az Eötvös Collegiumhoz kötődő kiváló tudósok, magyarok és olaszok egyaránt, akikkel az egyetemi képzés során a hallgatók különböző okok miatt kevéssé találkozhatnak.

A nemzetközi kapcsolatok területén az elsődleges cél az Eötvös Collegium olasz kapcsolatainak erősítése. Ezek közül kiemelendő a pisai Scuola Normale Superiorével való, a kiválósági hálózaton belüli együttműködés, illetve a bolognai tudományegyetemmel való Erasmus-kapcsolat: ezeknek köszönhetően az érdeklődő és tanulmányi eredményüket tekintve kiemelkedő collegistáknak lehetősége nyílik arra, hogy elsőrangú olasz kutatóközpontokban tanulhassanak.

A műhely tagjai

név felvétel éve szak
Szvoren Eszter 2023 Újlatin nyelvek és kultúrák (olasz) BA
Torma Viola 2023 Olasz-informatika OT
Tóth Fanni 2023 Olasz - nemzetiségi német OT
Jassó Luca 2022 Olasz - matematika OT
Horváth Miklós Csaba 2021 Portugál BA-olasz minor
Jakab Noémi Nelli 2021 Olasz-angol OT
Kelemen Luca Lilla 2021 Szabad bölcsészet – művészettörténet specializáció
Sándor Anna Viola 2021 Magyar BA-olasz és portugál minor, Pszichológia BA
Kéri Anna Katica 2020 Fordító-tolmács MA

Alumni

Balássy Fanni, Balga Nóra, Barta Viola, Békefi Teodóra, Béres Csenge, Burkus Dóra, Cséby Flóra Hanna, Csejtei Dóra, Cservég Viola, Csomár Tünde, Czakó Viktória, Farkas-Németh Anna, Feró Dóra Zsófia, Fridl Viktória, Hári Kata, Heim Fanni Alexandra, Horváth Zsófia, Hunyadvári Zoltán, Huszthy Viola, Kerber Balázs, Medvegy Tímea, Nagy-Mihály Ágnes, Palkó Réka, Pálóczy Emese, Simon Gergely, Szemere Ditta, Tetzel Barbara, Varga Fruzsina Sára, Vörös Anna

Műhelyórák

Félév Óra neve
Minden félév Olasz nyelvi gyakorlatok
/Esercizi di lingua italiana
Félévenként változó órakínálat a következő témákban: Műfordítási gyakorlat (Középkori olasz szövegek)
/Pratica della traduzione letteraria (Testi italiani medievali)
Az olasz irodalom filológiája
/Filologia della letteratura italiana
Tematikus szókincsfejlesztés
/Sviluppo tematico di lessico
Az olasz filmművészet
/Il cinema italiano
OTDK előkészítő
/Corso di preparazione per OTDK
Olasz kortárs irodalmi tanulmányok és fordítószeminárium
/Studi sulla letteratura italiana moderna e contemporanea e workshop di traduzione letteraria 
Kurzusok a Collegium ALFONSÓ programjában olaszul tanuló hallgatói részére Olasz kezdő
/Italiano per principianti
Olasz félközéphaladó
/Italiano per il livello semiintermedio
Olasz középhaladó
/Italiano intermedio

Eredmények

OTDK

Név Év / OTDK száma helyezés téma
Szemere Ditta 2017/XXXIII. I. Olasz irodalom
Burkus Dóra 2019/XXXIV. döntőbe jutott Olasz nyelvészet és irodalom
Medvegy Tímea 2019/XXXIV. döntőbe jutott Olasz nyelvészet és irodalom
Kéri Anna Katica 2023 XXXVI. döntőbe jutott Italianisztika
Sándor Anna Viola 2023 XXXVI. döntőbe jutott 20. századi magyar irodalom

A műhely által szervezett konferenciák

Konferencia neve Megjegyzés
III. Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban Az Aurélien Sauvageot Francia Műhely, a Spanyol műhely, és az Olasz Műhely szervezésében
II. Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban Az Aurélien Sauvageot Francia Műhely, a Spanyol műhely, és az Olasz Műhely szervezésében
Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban Az Aurélien Sauvageot Francia Műhely, a Spanyol műhely, és az Olasz Műhely szervezésében
Bisanzio e l’Occidente A Byzanz und das Abendland nemzetközi konferencia olasz szekciója

Publikációk, kiadványok