Spanyol műhely

Spanyol műhely

Műhelyvezető: Faix Dóra

Műhelytitkár: Horváth Levente

A műhelyről

A 2009-ben megalapított Spanyol műhely az Eötvös Collegium spanyol szakos diákjainak képzését egészíti ki. Tagjai számára olyan – az egyetemi órák közé illeszkedő, illetve azokon felüli – szemináriumokon és rendezvényeken biztosítja a részvételt, amelyek célja a diákok érdeklődésének felkeltése, nyelvi és tárgyi ismereteik elmélyítése, végül, de nem utolsósorban, az önálló kutatómunkára való nevelés, valamint a publikálásra való felkészítés. A műhely másik meghatározó mozzanata az interdiszciplinaritás: az irodalmi párhuzamok vizsgálata mellett a tematika része a modern és a kortárs spanyol művészeti háttér, illetve a különböző művészeti ágakban (zene, fotográfia, festészet, stb.) megnyilvánuló párhuzamok, jelenlétek is.

A műhely tagjai az Eötvös Loránd Tudományegyetemre felvett spanyol szakos hallgatók közül kerülnek ki. A Spanyol Filológia Műhely törekvése, hogy magas szintű nyelvtudással rendelkező hallgatókat vegyen fel soraiba, mivel az órák és előadások spanyol nyelven folynak, a szakirodalmat magyarul és spanyolul egyaránt olvassuk és elemezzük. Ezen kívül szempont az is, hogy a felvett új tagok tájékozottak, érdeklődőek, nyitottak legyenek.

A műhely oktatási- és kutatási tevékenységének meghatározó mozzanata az interdiszciplinaritás. Az irodalmi párhuzamok vizsgálata mellett megvitatásra kerül a modern és kortárs spanyol művészeti háttér, illetve a különböző művészeti ágakban (zene, fotográfia, festészet stb.) megnyilvánuló párhuzamok, jelenlétek is.

Az órák az Eötvös Collegiumban zajlanak, de sokszor külső helyszínen is dolgozunk, például a Cervantes Intézetben, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és más múzeumokban, de járunk színházba, illetve voltunk már konferencián is a Magyar Tudományos Akadémián, továbbá Spanyolországban is meglátogattuk a madridi Residencia de Estudiantest. 2021-ben az Olasz Műhellyel és az Aurélien Sauvagot Francia Műhellyel közösen szerveztük háromnyelvű konferenciát Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban címmel. A konferencia legkiválóbb előadásaiból jelenleg tanulmánykötet készül, idén pedig 2022. november 11–12.-én sor került a konferencia második felvonására.

A műhely tagjai

név felvétel éve szak
Babják Sára 2021 Spanyol–Matematika OT
Csikós Martina 2022 Nemzetközi gazdálkodás BSc
Horváth Levente 2019 Spanyol-Történelem OT
Hoványi Anna Dóra 2023 Kereskedelem és marketing BA
Kálmán Lili 2023 Spanyol-Angol OT
Lajó Odil 2023 Filmtudomány MA
Szabó Lilla 2019 Spanyol-Angol OT
Takács Regina 2023 Spanyol BA

Korábbi tagok

 • Almás Zsófia
 • Baglyosi Leona
 • Bálint Zsuzsa
 • Bartha Diána Gabriella
 • Bátyai Attila
 • Fazekas Boglárka
 • Fazekas Gábor
 • Gaál Zoltán Kristóf
 • Hajdú Anna
 • Hauber Kitti
 • Hentes Beatrix
 • Kasuba Ágnes Rebeka
 • Kolak Fatma
 • Lápossy Rita
 • Lovass Edina
 • Nagy Vilmos
 • Óvári Kitti
 • Sinka Andor Dénes
 • Sum Viktória
 • Szabó Ákos
 • Szabó Lilla Zsuzsánna
 • Szántó Hanna Magdolna
 • Tóth Regina Petra
 • Tóth Zsuzsa Veronika
 • Varju Kata
 • Vezekényi Fanni

Kurzusaink

Félév Óra neve
2021/22 I. Magyar irodalom a mai spanyol könyvpiacon 1.; Nyelvi készségfejlesztés
2021/22 II. Nyelvi készségfejlesztés 2; Magyar irodalom a mai spanyol könyvpiacon 2.
2022/23 I. Magyar-Spanyol Párhuzamok; Kutatószeminárium
2023/24 I. Spanyolország történelmének és művelődéstörténetének fejezetei 1.; Spanyol nyelvoktatás; Bevezetés a romanisztikai kutatásokba; Nyelvi készségfejlesztés 1.

Korábbi kurzusaink

2019/2020. őszi félév:

 • Modernkori „hősök” hispán kontextusban 2.
 • Prezentációs technikák

2018/2019. tavaszi félév:

 • Modernkori „hősök” hispán kontextusban
 • Spanyol nyelvű szövegek saját élmény alapú olvasatai

2018/2019. őszi félév:

 • Spanyol civilizációs terepgyakorlat
 • Új irodalmi jelenségek a spanyol irodalomban

2017/2018. tavaszi félév:

 • Spanyol civilizációs terepgyakorlat
 • Irodalomolvasás és -értelmezés a 21. században

2017/2018. őszi félév:

 • Spanyol civilizációs terepgyakorlat
 • Modern és kortárs spanyol irodalomkritika 1.
 • Magyar irodalom a mai spanyol könyvpiacon 1.

2016/2017. tavaszi félév:

 • A spanyol nyelvtudomány aktuális kérdései
 • Spanyol-magyar párhuzamok

2016/2017. őszi félév:

 • Modern, ill. kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 2.
 • A mai spanyol irodalomkritika előzményei 2.

2015/2016. tavaszi félév:

 • Spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata
 • Magyar irodalom a mai spanyol könyvpiacon
 • Az újlatin nyelvtudomány aktuális kérdései

2015/2016. őszi félév:

 • A spanyol irodalom korszakai
 • Spanyolország történelmének és művelődéstörténetének fejezetei 1.
 • Az újlatin nyelvtudomány aktuális kérdései

2014/2015. tavaszi félév:

 • A spanyol kultúra fejezetei 2.
 • A modern és kortárs spanyol irodalom fordítása

2014/2015. őszi félév:

 • A spanyol kultúra fejezetei
 • Az Ibériai-félsziget irodalma spanyolul és magyarul

2013/2014. tavaszi félév: 

 • Akadémiai írás 2.
 • Spanyol-magyar kulturális összefüggések

2013/2014. őszi félév:

 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 3.
 • Spanyol szaknyelv a XXI. században

2012/2013. tavaszi félév:

 • A polgárháború utáni spanyol irodalom
 • Nyelvi kölcsönhatások az Ibériai-félszigeten

2012/2013. őszi félév:

 • Spanyol irodalom Magyarországon
 • Spanyolország történelmének és művelődéstörténetének fejezetei 2.

2011/2012. tavaszi félév

 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 3.
 • Akadémiai írás

2011/2012. őszi félév:

 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 3.
 • Spanyolországi nem spanyol nyelvek és kultúrák

2010/2011. tavaszi félév:

 • Modern és kortárs spanyol irodalomkritika
 • Spanyol-magyar irodalmi kapcsolatok

2010/2011. őszi félév:

 • A mai spanyol irodalomkritika előzményei 2.
 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 2.

2009/2010. tavaszi félév:

 • A mai spanyol irodalomkritika előzményei 1.
 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 1.

2009/2010. őszi félév:

 • Spanyolország történelmének és művelődéstörténetének fejezetei 1.
 • A modern és kortárs spanyol irodalom fordítása

Eredmények

ÚNKP

Név Év Téma
Horváth Levente 2023 Miguel de Unamuno történelemfelfogása és szépirodalmi szemlélete
Horváth Levente 2022 Miguel de Unamuno írásművészetének magyarországi recepciója és irodalmi szempontú értelmezési lehetőségei

Konferencia-részvételek

Konferencia Év Résztvevők
Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban 2021 Horváth Levente, Tóth Regina
II. Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban 2022 Babják Sára, Horváth Levente

A műhely által szervezett konferenciák

Konferencia neve Dátum
Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban – közös szervezés az Olasz Műhellyel és az Aurélien Sauvageot Francia Műhellyel 2021. november 19–20.
II. Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban – közös szervezés az Olasz Műhellyel és az Aurélien Sauvageot Francia Műhellyel 2022. november 11–12.
III. Romanisztikai találkozások az Eötvös Collegiumban / III. Encuentros de estudios románicos en Eötvös Collegium – a szervezésben részt vett Babják Sára (spanyolos főkoordinátor) és Horváth Levente  

Publikációk, kiadványok