Társadalomtudományi műhely

Műhelyvezető: Dudlák Tamás
Műhelytitkárok: Polgár Jónás, Gyenes Réka

A műhelyről

A Társadalomtudományi Műhely az Eötvös József Collegium egyik legfiatalabb, és az egyik legszínesebb programokat kínáló műhelye. Célja, hogy előremozdítsa az Egyetem kiemelkedő tehetségű és szorgalmú hallgatóinak elsősorban tudományos pályáját, de hozzásegíti egyéb karrierlehetőségekhez is. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyre szabott foglalkozásokra, az egyéni tehetség kibontakoztatására is. A Társadalomtudományi Műhely valódi sokszínűséget biztosít, hiszen a hallgatók a legkülönfélébb szakterületekről érkeznek, munkánk során pedig igyekszünk mindnyájuk számára kielégítő, későbbi elhelyezkedésük szempontjából hasznos, sőt piacképes képzést nyújtani.

Műhelyünk vezetője Dudlák Tamás, az ELTE BTK Orientalisztikai Intézetének tudományos munkatársa.

Kurzusaink magas színvonalát a hazai tudományos élet fiatal, ígéretes tehetségei biztosítják, akik a tanítási feladatok ellátása mellett a hallgatókkal való személyes, mester-tanítvány viszony kialakítására is törekszenek.

A műhelyben folyó munka az egyetemi képzést oly módon igyekszik kiegészíteni, hogy abban minden műhelytag megtalálja a maga érdeklődési területét, valamint célja olyan széleskörű tudást és műveltséget biztosítani, mely a későbbi karrier alapja lehet. A műhelyben olyan kompetenciákat is fejlesztünk, mint vitakészség, előadás, számítógép-kezelés. Konferenciáink, vitaestjeink során a hallgatók megtanulják, miként kell elvégezni egy-egy téma átfogó vizsgálatát, valamint szakmai programjaink során a kritikai elemző készségfejlesztés is fontos szerepet kap..

A műhelyéletet nemcsak a tanulás, hanem közös, nem szakmai jellegű programok szervezése is jelenti, mint színházlátogatás, múzeumlátogatás, ünnepi rendezvények, valamint egy vagy több napos műhelykirándulások. Ezek az alkalmak lehetővé teszik, hogy a műhelytagok közötti hosszú távú, jó kapcsolat ne csak a szakmában, de a magánéletben is kiteljesedhessen. Úgy gondoljuk, a magas színvonalú munka és a baráti légkör ötvözésével érhetjük el a legnagyobb sikereket az élet minden területén.

Műhelyünk szívesen látja a társadalomtudományok iránt érdeklődő hallgatókat, akik a Collegium támogató légkörében képzelik el szakmai fejlődésüket, s nem utolsó sorban szeretnék átélni mindazt, amit a collega-lét jelent, melyről bizton ígérhetjük, hogy egész életük legkedvesebb diákéveiként fogják emlegetni.

Számítunk Rátok!

A műhely Facebook-oldala

A műhely tagjai

Név Szak, évfolyam Felvétel éve
Balogh Szabolcs Sándor nemzetközi gazdálkodás BSc (angol) 2021
Daczi Anna nemzetközi tanulmányok BA (angol) 2023
Főglein Liza Kató nemzetközi tanulmányok BA (angol) 2022
Gózon Laura Zsófia nemzetközi tanulmányok BA (angol) 2023
Gyenes Réka kommunikáció és médiatudomány BA 2021
Kalmár Csenge Réka nemzetközi tanulmányok BA (angol) 2022
Nerpel Lili nemzetközi tanulmányok BA 2022
Polgár Jónás szociológia MA 2021
Remi Jázmin nemzetközi tanulmányok BA (angol) 2022
Szalay Sára nemzetközi tanulmányok BA 2020
Tamás Beáta Zsuzsa nemzetközi tanulmányok MA 2023
Tóth Anna Gabriella nemzetközi tanulmányok BA (angol) 2023
Varga János nemzetközi tanulmányok BA 2023

Kurzusok

2023/2024 tavasz

Adatelemzési módszerek a társadalomtudományokban Horváth Ágoston
Gyakorlati Diplomácia Alkonyi Aurél Zalán
Napjaink társadalmi problémái Raffael Sára

2023/2024 ősz

Identitás, medialitás, temporalitás a kortárs videóklipekben. Transzdiciplináris társadalomtudományi műhelyszeminárium Keskeny András
Demokratikus innovációk a jobb kormányzásért Oross Dániel
Társadalomtudományi kutatószeminárium Dudlák Tamás

2022/2023 tavasz

Médiaszociológia Polgár Jónás
Mi az a data science? – Felhasználási területek és etikai vonatkozások Marcsó Kristóf
Társadalomtudományi kutatószeminárium Dudlák Tamás

2022/2023 ősz

Társadalomtudományi műhelyszeminárium Nagy Attila
Társadalomtudományi kutatószeminárium Dudlák Tamás
Az "Egy Kína politika" átlakulása a 21. század geopolitikai fejleményei alapján Papp Zsanett Gréta

2021/2022 tavasz

Jelenkori függetlenségi törekvések és lehetséges megoldásaik Bozsonyi Károly
Hogyan működnek a mai társadalmak?  

2021/2022 ősz

A Nyugat-Balkán aktuális kérdései Ármás Julianna
Statisztikai modellek Bozsonyi Károly

2020/2021 tavasz

Kutatószeminárium 2. Bozsonyi Károly
Szociálpszichológia a digitális korban  

2020/2021 ősz

Napjaink társadalmi problémái Bozsonyi Károly
Vízdiplomácia Szálkai Kinga

2019/2020 tavasz

Vízdiplomácia Szálkai Kinga
Filmek elemzése társadalomtudományi szempontból IV. Bozsonyi Károly

2019/2020 ősz

Fiatalok a politikában Papházi Viktor
A reprezentáció politikája a társadalom tükrében  Bozsonyi Károly
Kutatószeminárium Bozsonyi Károly

2018/2019 tavasz

Társadalmi labirintusok – érzékenyítő program, kicsit másként Rabi Nikoletta, Repponi Felícia Laura
Szociolingvisztikai alapismeretek szociológus hallgatók számára Szabó Gergely
Problémák és lehetőségek a 21. század elején Bozsonyi Károly
Pénzügyi modellezés és derivatívaárazás Bondici László

2018/2019 ősz

Filmek elemzése társadalomtudományi szemszögből III. Bozsonyi Károly
Bevezetés a humánökológiába Tóth Ingrid
Hálózatkutatás matematikai módszerei Bozsonyi Károly

2017/2018 tavasz

A szíriai konfliktus és a Közel-Kelet regionális átrendeződése Dudlák Tamás
Nemzetközi viszonyok az "Új világrendben" Ármás Julianna
Referálószeminárium IV. Bozsonyi Károly

2014/2015 tavasz

Aktuális társadalomtudományi problémák – Kutatószeminárium Bozsonyi Károly
Globalization and Popular Culture Rik Adriaans
International Sanctions Abtin Salehi
Közösségi gazdaságtan Purczeld Eszter

2014/2015 ősz

Kutatószeminárium a Társadalomtudományi Műhely tagjainak Bozsonyi Károly
Statisztikai adatelemzés (SPSS) 2. Horváth Ágoston
Sociology of Gender and Sexuality Frank G. Karioris

2013/2014 tavasz

Nemzetközi válságok a hidegháború után Göncző Levente
Statisztikai adatelemzés (SPSS) Horváth Ágoston
A MapInfo használatának alapjai Csuta Virág Regina
A két világháború közötti budai elit – Kutatószeminárium Bozsonyi Károly

2013/2014 ősz

A (poszt)modern állapot Havrancsik Dániel
Konzultáció a Társadalomtudományi Műhely tagjainak Ditzendy Orsolya
Bevezetés a statisztikába Bozsonyi Károly
Bibliaismeret mindenkinek Ditzendy Orsolya

2012/2013 tavasz

Rendszerváltás kutatószeminárium Ditzendy Orsolya
A MapInfo használatának alapjai Csuta Virág Regina
Bibliaismeret mindenkinek Ditzendy Orsolya

2012/2013 ősz

Politika és etika Megadja Gábor
Magyarország társadalomtörténete 1945 után Ditzendy Orsolya
Bibliaismeret mindenkinek Ditzendy Orsolya

2011/2012 tavasz

Bibliaismeret és európai gondolkodás Ditzendy Orsolya
Számítógépes adatelemzés (SPSS) Bozsonyi Károly
Média kutatószeminárium
(Magyarország képe a nyugati sajtó tükrében)
Fenyves Katalin, Pelle János, Zirkuli Péter
Orál história és memória kutatószeminárium Csákó Mihály, Németh István

2011/2012 ősz

Megtalálni a szabadság rendjét –
Eszmék és hitek a politikai cselekvésben
Ditzendy Orsolya
Médiakutatási perspektívák Somfalvi Alíz
Statisztika Bozsonyi Károly

2010/2011 tavasz

A társadalomelmélet interdiszciplináris
megközelítései
Ditzendy Orsolya, Somfalvi Alíz

2010/2011 ősz

Médiaszociológia Somfalvi Alíz
Statisztikai adatok térbeli megjelenítése Rémai Dániel

Eredmények

2015

Dudlák Tamás az ELTE Alumni Alapítvány ösztöndíjasa lett a 2014/2015-ös tanévben.

2014

Horváth Ágoston (A fővárosi törvényhatósági bizottság vezető politikusai az 1920‒1945 közötti korszakban) és Szurovecz Illés (Új típusú újságírás a magyar online sajtóban) TDK-dolgozatait továbbküldték az OTDK-ra.

Dudlák Tamás kapta a Portus-vándordíjat (az Eötvös Collegium ballagó diákjának jár, aki a Collegisták szavazatai alapján a legtöbbet tette a Collegiumért)

2013

Göncző Levente Zoltán, a Műhely harmadéves, nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója I. helyezést ért el az OTDK Társadalomtudományi Szekciójának Nemzetközi tanulmányok szekciójában.

Dolgozata címe: Az ötnapos háború és a hideg béke időszaka.

Gratulálunk neki!

2012

Szurovecz Illés, a Műhely elsőéves, kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatója kapta meg a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesülettől az Év Írása-díjat az “Interjú” kategóriában. Gratulálunk neki!

2011

Budai Mihály Egon másodéves nemzetközi tanulmányok szakos hallgató a TáTK kari TDK konferencián 2. helyezést ért el.
Dolgozatának címe: A franciaországi kisebbségpolitika jelene és jövője: egy központosított európai állam az okcitán etnikai törekvések és a lisszaboni szerződés elvárásainak kereszttüzében

Gábriel Dóra (Panelmesék Gazdagréten), Gönző Levente Zoltán (Az ötnapos háború és a hideg béke időszaka – orosz-grúz kapcsolatok) dolgozatait pedig tovább küldték OTDK-ra.

Köztársasági Ösztöndíjasok:

  • 2014/2015: Tóth Rita, Szurovecz Illés
  • 2013/2014: Dudlák Tamás
  • 2012/2013: Budai Mihály Egon, Göncző Levente Zoltán
  • 2011/2012: Ditzendy Orsolya
  • 2010/2011: Laube Csilla, Somfalvi Alíz