Alumni

Alumni

Az alumni (növendéki háló) nem önálló szervezet. Létrehozásakor arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint minden egykori collegistát bevonjunk ebbe a körbe, hogy a collegiumi közösségi tudatot egymás között erősítsük, az egykori növendékek jelentette szellemi hátországot, az abban szunnyadó támogatást a Collegium érdekében mozgósítsuk. Az alumni kezdeményezés célja, hogy az egykori collegistákat lazább vagy szorosabb (Baráti köri tagság előkészítése) formában közelebb vonja az alma materhez.


Életrajzi kislexikon az Eötvös Collegium újkori történetéből 1958–2010 (kézirat)

a gyűjtést megkezdte és előkészítette: Szabó András

regi_csoportkep_12010-túl a nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően az Eötvös Collegiumnak a magyar felsőoktatásban betöltött kiemelkedő szerepét is bizonyító életrajzi kislexikont kezdtünk összeállítani. Az 1958–2010 között végzett, az újkori Collegium tagjai között elvégzendő kutatásra és adatgyűjtésre Szabó Andrást, a Collegium egykori könyvtárosát kértük fel. Az adatgyűjtő közel négy évtizedig volt a Collegium munkatársa, személyes ismeretségi köre és rálátása az egykori növendékekre egyedülálló. A kiterjedt kutatómunka során jelentős számú egykori szakkollégistáról sikerült adatokat nyernünk, amely azon túl, hogy a felsőoktatási intézmények színvonalas működésében egyre fontosabb alumnus-háló kiépítésének kiindulópontja, fontos statisztikai kimutatást is jelent. Az életrajzi kislexikon a világháborút követően Keresztury Dezső igazgató kérésére, Tomasz Jenő aligazgatótól összeállított statisztika (amely a régi Collegium ötven évének növendéki adatait rögzítette) újkori hasonmása.

Több száz collegista anyagát sikerült összegyűjteni. A nevek között elenyésző számban azok az 1950 előtt végzett collegisták is szerepelnek, akik mindvégig figyelemmel kísérték az új Collegium életét, akik maguk is tevékeny részesei voltak annak a küzdelemnek, hogy a Collegiumban folyó szakmai munka megközelítse, optimális esetben utol is érje a régit. Japánban, Amerikában, a környező európai országokban élő volt collegistákat is igyekeztünk bevonni a gyűjtésbe. Az eddigi, összesített adatokat az alábbi statisztikába sűríthetjük:

Tudományos pálya (Bp.): 99 fő,
tudományos pálya ( vidék ): 9 fő;
egyetemi, főiskolai oktató ( Bp. ) 80 fő,
egyetemi, főiskolai oktató ( vidék ): 25 fő,
középiskolai tanár ( Bp. ): 29 fő - többen közülük vidéken kezdték a pályát,
középiskolai tanár ( vidék ): 38 fő,
középiskolai tanár az utódállamokban: 1 fő,
tudományos pálya az utódállamokban: 2 fő,
író, költő, szerkesztő ( Rádió, TV, írott sajtó ): 72 fő;
külföldön élők, tanári, tudományos, egyéb pályák: 39 fő,
diplomata pálya (előzőleg egyetemi oktató ): 10 fő,
minisztériumi munkatárs ( utóbb diplomata pálya ): 9 fő,
egyéb (számítógépes programozó, tolmács, turisztikai irodavezető, fordítóiroda vezetője, környezetvédelmi munkatárs, Allianz Biztosító aktuáriusa stb. ) 38 fő.

Tisztelettel kérem a Collegiumot, hogy minden egykori növendékünk csatlakozzon a folyamatos és megújított gyűjtésünkhöz, így bővítsük az alumnus-hálót. Kérem, hogy a kislexikon szócikkeinek műfajához igazodva (követendő minta: itt) küldjenek magukról rövid leírást a titkarsag@eotvos.elte.hu e-mail címre vagy hagyományos postai úton a Ménesi útra. Az adattár a postai és e-mail címeket is tartalmazza, utóbbit azonban a honlapon nem tesszük közzé.

Az Eötvös Collegium valamennyi tagjának és lakójának nevét (1895–2010) a Lustrum-kötetben közzétett Membra et Alumni fejezet tartalmazza, amelynek pdf változatát ide is feltöltöttük. A 2010-2013 közötti collegisták névsorát itt találják:
http://procollegio.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2020/03/Tags%C3%A1g-2010-2013.pdf

Köszönettel, Horváth László  

Letölthető anyagok:
Membra et Alumni (1895–2010) (PDF – kb. 835 kB)
Ha egyszerűen a linkre kattintva nem jelenik meg a dokumentum, akkor kérjük, kattintson rá jobb gombbal, majd válassza a „Hivatkozás mentése más néven” (vagy egy ennek megfelelő jelentésű) menüpontot.