Alumni

Az alumni (növendéki háló) nem önálló szervezet. Létrehozásakor arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint minden egykori collegistát bevonjunk ebbe a körbe, hogy a collegiumi közösségi tudatot egymás között erősítsük, az egykori növendékek jelentette szellemi hátországot, az abban szunnyadó támogatást a Collegium érdekében mozgósítsuk. Az alumni kezdeményezés célja, hogy az egykori collegistákat lazább vagy szorosabb (Baráti köri tagság előkészítése) formában közelebb vonja az alma materhez.


Életrajzi kislexikon az Eötvös Collegium újkori történetéből 1958–2010

gyűjtötte és szerkesztette: Szabó András

regi_csoportkep_1A nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően az Eötvös Collegiumnak a magyar felsőoktatásban betöltött kiemelkedő szerepét is bizonyító életrajzi kislexikont állítottunk össze. Az 1958–2010 között végzett, az újkori Collegium tagjai között elvégzendő kutatásra és adatgyűjtésre Dr. Szabó Andrást, a Collegium egykori könyvtárosát kértük fel. Az adatgyűjtő közel négy évtizedig volt a Collegium munkatársa, személyes ismeretségi köre és rálátása az egykori növendékekre egyedülálló. A kiterjedt kutatómunka során jelentős számú egykori szakkollégistáról sikerült adatokat nyernünk, amely azon túl, hogy a felsőoktatási intézmények színvonalas működésében egyre fontosabb alumnus-háló kiépítésének kiindulópontja, fontos statisztikai kimutatást is jelent. Az életrajzi kislexikon a világháborút követően Keresztury Dezső igazgató kérésére, Tomasz Jenő aligazgatótól összeállított statisztika (amely a régi Collegium ötven évének növendéki adatait rögzítette) újkori hasonmása.

453 collegista anyagát sikerült összeállítani. A nevek között elenyésző számban azok az 1950 előtt végzett collegisták is szerepelnek, akik mindvégig figyelemmel kísérték az új Collegium életét, akik maguk is tevékeny részesei voltak annak a küzdelemnek, hogy a Collegiumban folyó szakmai munka megközelítse, optimális esetben utol is érje a régit. Japánban, Amerikában, a környező európai országokban élő volt collegistákat is bevontunk a gyűjtésbe. Az összesített adatokat az alábbi statisztikába sűríthetjük:

Tudományos pálya (Bp.): 99 fő,
tudományos pálya ( vidék ): 9 fő;
egyetemi, főiskolai oktató ( Bp. ) 80 fő,
egyetemi, főiskolai oktató ( vidék ): 25 fő,
középiskolai tanár ( Bp. ): 29 fő - többen közülük vidéken kezdték a pályát,
középiskolai tanár ( vidék ): 38 fő,
özépiskolai tanár az utódállamokban: 1 fő,
tudományos pálya az utódállamokban: 2 fő,
író, költő, szerkesztő ( Rádió, TV, írott sajtó ): 72 fő;
külföldön élők, tanári, tudományos, egyéb pályák: 39 fő,
diplomata pálya (előzőleg egyetemi oktató ): 10 fő,
minisztériumi munkatárs ( utóbb diplomata pálya ): 9 fő,
egyéb (számítógépes programozó, tolmács, turisztikai irodavezető, fordítóiroda vezetője, környezetvédelmi munkatárs, Allianz Biztosító aktuáriusa stb. ) 38 fő.

Tisztelettel kérem a Collegiumot, hogy minden egykori növendékünk csatlakozzon a gyűjtésünkhöz, így bővítsük folyamatosan az alumnus-hálót. Kérem, hogy a kislexikon szócikkeinek műfajához igazodva küldjenek magukról rövid leírást (illetve a már közzétettet egészítsék ki) a titkarsag@eotvos.elte.hu e-mail címre vagy hagyományos postai úton a Ménesi útra. Az adattár a postai és e-mail címeket is tartalmazza, utóbbit azonban a honlapon nem tesszük közzé.

Az Eötvös Collegium valamennyi tagjának és lakójának nevét (1895–2010) a Lustrum-kötetben közzétett Membra et Alumni fejezet tartalmazza, amelynek pdf változatát ide is feltöltöttük.

Köszönettel, Horváth László  

Letölthető anyagok:
Életrajzi kislexikon – 2012. május 21. (PDF – kb. 1 MB)
Membra et Alumni (1895–2010) (PDF – kb. 835 kB)
Ha egyszerűen a linkre kattintva nem jelenik meg valamely dokumentum, akkor kérjük, kattintson rá jobb gombbal, majd válassza a „Hivatkozás mentése más néven” (vagy egy ennek megfelelő jelentésű) menüpontot.