Alumni

Alumni

Az alumni (növendéki háló) nem önálló szervezet. Létrehozásakor arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint minden egykori collegistát bevonjunk ebbe a körbe, hogy a collegiumi közösségi tudatot egymás között erősítsük, az egykori növendékek jelentette szellemi hátországot, az abban szunnyadó támogatást a Collegium érdekében mozgósítsuk. Az alumni kezdeményezés célja, hogy az egykori collegistákat lazább vagy szorosabb (Baráti köri tagság előkészítése) formában közelebb vonja az alma materhez.

A folyamatosan bővülő alumni-adattár az alábbi linken érhető el.


Életrajzi kislexikon az Eötvös Collegium újkori történetéből 1958–2010 (kézirat)

a gyűjtést megkezdte és előkészítette: Szabó András

regi_csoportkep_12010-túl a nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően az Eötvös Collegiumnak a magyar felsőoktatásban betöltött kiemelkedő szerepét is bizonyító életrajzi kislexikont kezdtünk összeállítani. Az 1958–2010 között végzett, az újkori Collegium tagjai között elvégzendő kutatásra és adatgyűjtésre Szabó Andrást, a Collegium egykori könyvtárosát kértük fel. Az adatgyűjtő közel négy évtizedig volt a Collegium munkatársa, személyes ismeretségi köre és rálátása az egykori növendékekre egyedülálló. A kiterjedt kutatómunka során jelentős számú egykori szakkollégistáról sikerült adatokat nyernünk, amely azon túl, hogy a felsőoktatási intézmények színvonalas működésében egyre fontosabb alumnus-háló kiépítésének kiindulópontja, fontos statisztikai kimutatást is jelent. Az életrajzi kislexikon a világháborút követően Keresztury Dezső igazgató kérésére, Tomasz Jenő aligazgatótól összeállított statisztika (amely a régi Collegium ötven évének növendéki adatait rögzítette) újkori hasonmása.

Több száz collegista anyagát sikerült összegyűjteni. A nevek között elenyésző számban azok az 1950 előtt végzett collegisták is szerepelnek, akik mindvégig figyelemmel kísérték az új Collegium életét, akik maguk is tevékeny részesei voltak annak a küzdelemnek, hogy a Collegiumban folyó szakmai munka megközelítse, optimális esetben utol is érje a régit. Japánban, Amerikában, a környező európai országokban élő volt collegistákat is igyekeztünk bevonni a gyűjtésbe. Az eddigi, összesített adatokat az alábbi statisztikába sűríthetjük:

Tudományos pálya (Bp.): 99 fő,
tudományos pálya ( vidék ): 9 fő;
egyetemi, főiskolai oktató ( Bp. ) 80 fő,
egyetemi, főiskolai oktató ( vidék ): 25 fő,
középiskolai tanár ( Bp. ): 29 fő - többen közülük vidéken kezdték a pályát,
középiskolai tanár ( vidék ): 38 fő,
középiskolai tanár az utódállamokban: 1 fő,
tudományos pálya az utódállamokban: 2 fő,
író, költő, szerkesztő ( Rádió, TV, írott sajtó ): 72 fő;
külföldön élők, tanári, tudományos, egyéb pályák: 39 fő,
diplomata pálya (előzőleg egyetemi oktató ): 10 fő,
minisztériumi munkatárs ( utóbb diplomata pálya ): 9 fő,
egyéb (számítógépes programozó, tolmács, turisztikai irodavezető, fordítóiroda vezetője, környezetvédelmi munkatárs, Allianz Biztosító aktuáriusa stb. ) 38 fő.

Tisztelettel kérem a Collegiumot, hogy minden egykori növendékünk csatlakozzon a folyamatos és megújított gyűjtésünkhöz, így bővítsük az alumnus-hálót. Kérem, hogy a kislexikon szócikkeinek műfajához igazodva (követendő minta: itt) küldjenek magukról rövid leírást a titkarsag@eotvos.elte.hu e-mail címre vagy hagyományos postai úton a Ménesi útra. Az adattár a postai és e-mail címeket is tartalmazza, utóbbit azonban a honlapon nem tesszük közzé.

Az Eötvös Collegium valamennyi tagjának és lakójának nevét (1895–2010) a Lustrum-kötetben közzétett Membra et Alumni fejezet tartalmazza, amelynek pdf változatát ide is feltöltöttük. A 2010-2013 közötti collegisták névsorát itt találják:
http://procollegio.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2020/03/Tags%C3%A1g-2010-2013.pdf

Köszönettel, Horváth László  

Letölthető anyagok:
Membra et Alumni (1895–2010) (PDF – kb. 835 kB)
Ha egyszerűen a linkre kattintva nem jelenik meg a dokumentum, akkor kérjük, kattintson rá jobb gombbal, majd válassza a „Hivatkozás mentése más néven” (vagy egy ennek megfelelő jelentésű) menüpontot.