Baráti kör

Baráti kör

Abarati_korz Eötvös József Collegium Baráti Köre egyesület formájában működik (székhelye a Collegium Ménesi úti épülete). Célja az Eötvös József Collegium egykori és mai diákjainak összefogása, a hagyományok ápolása, a Collegium hallgatóinak támogatása valamint ezen célok szellemében színvonalas rendezvények szervezése.


MEGHÍVÓ

Az Eötvös József Kollégium Baráti Köre (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út. 11-13.)

2015. február 7-én, szombaton, 14.30-kor tisztújító közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: Budapest, Ménesi út 11-13., földszinti társalgó.
Figyelemfelhívás: ha a közgyűlés nem határozatképes (a tagság fele és egy fő nincs jelen), megismételt közgyűlésre kerül sor.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2015. február 7. 15.30
A megismételt közgyűlés helye: Budapest, Ménesi út 11-13., földszinti társalgó.
A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok létszámára való tekintet nélkül határozatképes, a napirendi pontokban érvényes határozatokat hozhat.

Napirendi javaslat:

  1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének, két jegyzőkönyv-hitelesítőnek, a háromfős szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. (Nyílt, szótöbbséges szavazás.)
  2. Elnöki beszámoló
  3. A Baráti kör Alapszabályának módosítása. Elektronikus levelezési címmel rendelkező tagjainknak az anyagot mellékeljük, illetve elolvasható a Collégium honlapján. (Elfogadásához a közgyűlés tagjainak kétharmados szótöbbséges szavazata szükséges.)
  4. Tagsági díj megállapítása a 2015–2018-as évekre. Javasolt összeg: évi 2000 Ft. (Nyílt, szótöbbséges szavazás.)
  5. A Baráti kör elnökségének, választmányának, a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása.

(Titkos szavazás.)

A törvény értelmében a közgyűlésen a Baráti kör tagjai vehetnek részt.
Érkezéskor ennek megfelelő regisztrálást végzünk.

Budapest, 2015. január 22.

Tisztelettel:
Dr.Bertényi Iván, ügyvezető elnök

A Baráti kör Alapszabálya megtalálható itt. (A linkre kattintva letölthető)


Kedves Kollégista Társunk!

Hagyományos farsangi kollégiumi összejövetelünket, mely egyben a Baráti Kör éves közgyűlése, a megszokott időpontban, Böjtelő havának első szombatján, 2012. február 4-én tartjuk. A közgyűlés az Eötvös Collegium földszinti társalgójában 15.30-kor kezdődik a Baráti Kör ügyvezető elnökének és a Collegium igazgatójának tájékoztatójával.

A közgyűlés napirendi pontjai:
- a Baráti kör elnökének (képviselőjének) megválasztása,
- a 2012. évre érvényes tagsági díj megállapítása.

Amennyiben ebben az időpontban a közgyűlés határozatképtelen, 16 órára újabb közgyűlést hívunk össze. Felhívjuk a Baráti Kör tagjainak figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, és a meghívón szereplő napirendekben érvényes határozatot hozhat.

A hivatalos program után „Párok az Eötvös Collegiumból” címmel bemutatkozik:
Kozma Judit nyelvész - Horváth Péter fizikus
Géra Eleonóra történész-levéltáros - Siklér Ferenc fizikus

Ezúttal is értesítsetek minden általatok ismert volt kollégistát, hogy minél többen tudjanak rendezvényünkről. A vendéglátásról a megszokott magas színvonalon mai kollégisták gondoskodnak. Szeretettel várunk mindnyájatokat!

Bertényi Iván sk. ügyv. elnök

Ress Imre sk. ügyv. titkár

Kovács Mária sk. választmányi tag

Bándli Magdolna sk. választmányi tag

A személyi jövedelemadó 1%-a felajánlható az Eötvös Collegiumért Alapítványnak a következő azonosítási számon: 19022637-1-43

(Nyomtatható meghívó a csatolt fájlban)


Dr. Galántai Ambrus

megjelent: 2011. 12. 17., Napló - Gyászhír

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Suhai Pál: Bábeli adományok című irodalmi esszékötetének megjelenése alkalmából könyvbemutatót rendez. A szerzőt Szondi György, a Napkút Kiadó vezetője mutatja be, a beszélgetést Mátyus Aliz író vezeti. Művéből részleteket felolvas a szerző. A rendezvény helyszíne és időpontja:

Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapest, V. kerület Molnár u. 11.
2011. november 10. (csütörtök) 17:30.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Tisztelt Kollégium!

Megrendüléssel tudatjuk, hogy hajdani kollégistatársunk; Münnich Iván pszichológus, és híres agressziókutató elhunyt. Münnich Iván az újjáéledő Eötvös Kollégium egyik feledhetetlen alakja, lélekbúvára volt. A focicsapat oszlopos tagja, aki később a magyar válogatott focicsapat lelki egyensúlyát is igyekezett helyrehozni, orvosolni. A klinikai szakpszichológia és az agressziókutatás nemzetközileg elismert jeles szakembereként számos könyv és vitákat kavaró tanulmányok szerzője, a honi média rendszeres szereplője volt, aki álmait sem adta föl. 1996-ban pl. ő kezdeményezte a Szelídebb és Boldogabb Magyarországért mozgalmat. Collegium Baráti Körébe sűrű elfoglaltságai miatt sajnos ritkán tudott részt, venni.

Feleségének és fiának a Baráti Kör nevében őszinte együttérzésünket, részvétünket fejezzük ki.


Eötvös kollégisták voltak...

Szondi György a Bolgár Kulturális Intézetben

Harmincöt év mőfordítói múlt. Szondi György először készített válogatást abból a gazdagságból (több mint négyszáz bolgár szerzőt tolmácsolt eddig), amelynek mustráját a Vándorvirágok című kötetben nyújtja át most egybegyűjtve a magyar olvasónak.

A népdaloktól, majd Paiszij Hilendarszkitól a klasszikusokon át a mai kánontörő fiatalokig, a nonszenszig; versek, próza- és drámarészletek, gondolatok – a bemutatandó kötet egyfajta keresztmetszete a bolgár irodalomnak.

A könyvet értékeli:
Bognár Antal író, szerkesztő,
szemelvényeket olvasnak fel belőle – többen.

Az esten Szondi György is jelen lesz.
Kérdezheti: bárki. Felel: bárkinek.


Tisztelt Kollégium!

Megrendüléssel tudatjuk, hogy hajdani kollégistatársunk; Münnich Iván pszichológus, és híres agressziókutató elhunyt. Münnich Iván az újjáéledő Eötvös Kollégium egyik feledhetetlen alakja, lélekbúvára volt. A focicsapat oszlopos tagja, aki később a magyar válogatott focicsapat lelki egyensúlyát is igyekezett helyrehozni, orvosolni. A klinikai szakpszichológia és az agressziókutatás nemzetközileg elismert jeles szakembereként számos könyv és vitákat kavaró tanulmányok szerzője, a honi média rendszeres szereplője volt, aki álmait sem adta föl. 1996-ban pl. ő kezdeményezte a Szelídebb és Boldogabb Magyarországért mozgalmat. Collegium Baráti Körébe sűrű elfoglaltságai miatt sajnos ritkán tudott részt, venni.

Feleségének és fiának a Baráti Kör nevében őszinte együttérzésünket, részvétünket fejezzük ki. Eötvös kollégista üdvözlettel: Bakos István

Meghívó

Tauber Sándor temetése

Tauber Sándor, az Eötvös Collegium volt diákja és tanára 2010. október 15-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2010. október 28-án 12:30-kor lesz Farkasréten.