Eötvös Természettudományos Tábor

Eötvös Természettudományos Tábor

Az ELTE Eötvös József Collegiuma és az ELTE Természettudományi Kara 2012 nyara óta rendezi meg az Eötvös Természettudományos Tábort minden év júliusának utolsó hetében Budapesten. A tábor célja az egyetemi természettudományos szakok népszerűsítése az érettségi előtt álló középiskolás diákok körében. A tábor szervezői arra vállalkoznak, hogy az érdeklődő diákoknak bemutassák az egyetemen folyó szakmai munkát, és hogy azt személyes élménnyé tegyék a számukra.

A tábor folyamán a diákok délelőttönként egy közös, majd egy kiscsoportos (a választott szekciónak megfelelő) előadáson vesznek részt. Ebéd után továbbra is szekciónkénti bontásban gyakorlati foglalkozások lesznek, melyeket többnyire az ELTE-n tartunk (pl. laborgyakorlat, Planetárium, Ásványtár). A vacsorát követően ismerkedős-játékos foglalkozások közül lehet választani.

A résztvevőket a 12 évfolyamos rendszerben tanulók közül a 10. és 11. évfolyam tanulói, és a 13 évfolyamos rendszerben tanulók közül a 11. és 12. évfolyam tanulói közül válogatjuk ki. A táborba való jelentkezéshez a pályázó diákoknak egy-egy esszétémát kellett kidolgozniuk a tábor szervezői által kiírt témákból, amelyek érintik a biológia, kémia, informatika, matematika, fizika és földrajz-földtudomány aktuális kérdéseit. A témakörök általában nem tartoztak a középiskolai törzsanyaghoz, a feldolgozásuk izgalmas kihívást, de egyáltalán nem leküzdhetetlen akadályt jelent az érdeklődő középiskolás diákok számára. Habár a tábor ismeretanyaga túlmutat a középiskolai tananyagon, nem kívánja azt messzemenően felülmúlni, inkább kontextusba helyezni és elmélyíteni a már meglevő ismereteket.

A tábor során különböző pedagógiai módszereket ötvözünk. Egyes, a saját területükön kiváló szakemberek által tartott előadások inkább az ismeretek frontális átadását szolgálják. Nagy hangsúlyt fektetünk a kiscsoportos műhelymunkára, amely során természettudományos készségeket (logikai gondolkodás, problémamegoldás, érvelési készségek) tudunk célzott módon fejleszteni. Ez utóbbiban erőteljesen építünk az ELTE TTK felsőbb éves hallgatóira, doktoranduszaira és fiatal kutatóira – és természetesen az ő tapasztalataikra.

I. Eötvös Természettudományos Tábor 2012
II. Eötvös Természettudományos Tábor 2013
III. Eötvös Természettudományos Tábor 2014
IV. Eötvös Természettudományos Tábor 2015  -  Programfüzet
V. Eötvös Természettudományos Tábor 2016  -  Programfüzet
VI. Eötvös Természettudományos Tábor 2017  -  Programfüzet
VII. Eötvös Természettudományos Tábor 2018  -  Programfüzet
VIII. Eötvös Természettudományos Tábor 2019  -  Programfüzet
IX. Eötvös Természettudományos Tábor 2022  -  Programfüzet
X. Eötvös Természettudományos Tábor 2023  -  Programfüzet

 

A tábor oldala itt érhető el.