Cathedra Magistrorum

Cathedra Magistrorum

Cathedra Magistrorum

Catherda Magistrorum

A CATHEDRA MAGISTRORUM jelentése Tanárakadémia. Ezzel a címmel indul útjára az Eötvös Collegiumban/EC-ben egy új kezdeményezés, mely a tanár szakos hallgatókat kívánja megerősíteni és támogatni abban az elhatározásukban, hogy tanárok legyenek, megtalálják és kialakítsák saját tanári profiljukat, felépítsék egyéni tanári tudásukat és gondolkodásmódjukat.

A CATHEDRA MAGISTRORUM szorosanilleszkedik az EC hagyományaihoz. 1895-ben Eötvös Loránd épp azzal a feladattal hívta életre az EC intézményét, hogy a színvonalas tanárképzés helyéül szolgáljon. A CATHEDRA MAGISTRORUM programja ezt a célkitűzést eleveníti fel és a tudóstanár utánpótlás képzéséhez kíván hozzájárulni középpontba állítva a tanárság és a tanulás kutatását.

Napjainkban a tanári pálya egy nagyon komplex és sokrétű hivatás, mely rengeteg innovációt igényel, a kitűzött célok megvalósítása önálló döntések meghozatalával és az ezekért vállalt felelősséggel párosul. Erre a nagy kihívást jelentő munkára egyszerű receptek alapján nem lehet felkészülni. Sokkal inkább szükséges az egyénre szabott szakmai öntudat, a biztos egyéni szakmai tudás és legfőképp a fejlett tanári gondolkodásmód, mely alapja a tanári cselekvéseknek.

A CATHEDRA MAGISTRORUM elsőként a német mint idegen nyelv szakos hallgatókat kívánja megszólítani, de a későbbiekben együttműködésre törekszik más tanár szakos hallgatókkal is.

A Tanárakadémia munkájában a kollégium mindazon hallgatói részt vehetnek, akik különleges elhivatottságot éreznek a tanári pálya iránt és nyitottak a tanárságot kutató tudományos munka végzésére. A program egy olyan műhelymunka keretében valósul meg, mely alkalmat ad a tanítás- és tanuláskutatás legújabb eredményeinek a megismerésére és idővel saját kutatómunka folytatására is. A műhelymunkában részt vesznek hazai és külföldi neves tudósok, szakemberek is.

A CATHEDRA MAGISTRORUM szakmai munkájának irányítója egy régi kollégista, Feldné Knapp Ilona tanárnő.

A CATHEDRA MAGISTRORUM programjával erősítheti az EC pozícióját és pozitív kisugárzását a tanárképzésben, továbbá hozzájárulhat hazánkban a tudóstanár eszményének újraélesztéséhez.

CATHEDRA MAGISTRORUM bedeutet Lehrerakademie. Unter diesem Motto wird derzeit eine neue Initiative im Eötvös Collegium (EC) der Eötvös Loránd Universität Budapest (http://honlap.eotvos.elte.hu) gestartet. Sie will angehende Lehrer in ihrer Entscheidung, Lehrer werden zu wollen und ihr eigenes Berufsprofil zu finden, unterstützen. Ziel ist es, einen Beitrag zum beruflichen Selbstverständnis angehender DaF-Lehrer zu leisten, für sie Wege zur Professionalisierung zu zeigen, ihnen bei der Herausbildung ihres individuellen Lehrer-Wissens und Lehrer-Denkens zu helfen.

CATHEDRA MAGISTRORUM fügt sich in das Profil des Collegiums ein, will der Grundidee der Gründer des Collegiums Rechnung tragen. Das EC wurde 1895 von Loránd Eötvös mit der Aufgabe der Ausrichtung einer niveauvollen Lehrerausbildung gegründet. Der Unterricht im EC stand unter dem Motto „Freiwillig dient der Geist“, dieser Gedanke prägte das Leben im EC in jedem Bereich.

Die CATHEDRA MAGISTRORUM greift die Grundidee neu auf und das Programm der Cathedra Magistrorum stellt deshalb ausgehend vom zeitgerechten Berufsprofil „Fremdsprachenlehrer“ die Wissenschaftsorientierung in den Mittelpunkt.

Die Teilnehmer der Lehrerakademie sind interne und externe Kollegiaten. Sie können im Rahmen von Werkstattarbeit einen Einblick in die Forschung des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen bekommen und mit der Zeit auch eigene Forschungen durchführen, neue Erkenntnisse gewinnen, Zusammenhänge verstehen, die ihren Horizont erweitern.

Die Werkstattarbeit wird von einer ehemaligen Kollegiatin, dr. Ilona Feld-Knapp geleitet. Zur Werkstattarbeit, die im Gebäude des Collegiums in bestimmten Zeitabständen regelmäßig stattfinden wird, werden auch namhafte in- und ausländische Experten, Wissenschaftler und andere eingeladen. Die Initiative wird durch das Österreichische Kulturforum Budapest tatkräftig unterstützt.

A Cathedra Magistrorum OTDK eredményei itt érhetőek el.