Biológia–Kémia Műhely

Műhelyvezető: Illés Anett
Műhelytitkár: Szemes András

 

A Műhelyről

A Biológia-Kémia Műhely az Eötvös József Collegium egyik legfiatalabb műhelye, mely 2007. június 9-én alakult meg. Ezt megelőzően a biológus és vegyész hallgatók a Collegium Természettudományi Műhelye által szervezett kurzusokat látogatták.

A Természettudományi Műhely hivatalosan 1996-ban alakult meg, mely összefogta a Collegium valamennyi TTK-s hallgatóját. A szakmai munkában fontos szerepet kapott a műhelytagok saját kutatási témájának bemutatása és megvitatása a műhelyen belül. A műhelyben a TTK-s szakok igen széles spektruma volt jelen, így felmerült az igény az egy-egy szakterületre koncentráló kurzusok indítására: így 2002-ben a műhelyen belül csoportok alakultak.

A biológus és vegyész hallgatók szakmai munkája a Biológia–Kémia csoportban folytatódott tovább, melynek vezetője Kóczán György volt. A kurzusok megszervezését egészen a műhely megalakulásáig a collegisták vállalták magukra. Több témakörben rendeztek előadássorozatokat, amelyekre nemzetközileg is elismert hazai kutatókat hívtak el. 2004-től megkezdődött a TTK-s csoportok átalakulása, és műhelyi rangra emelkedése.

A Biológia–Kémia Műhely a hallgatók kezdeményezésére alakult meg 2007-ben. Az első műhelyvezető Papp Diána, volt Eötvös collegista, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója lett. 2010-ben jelentősen megváltozott a műhely felépítése, a műhelyvezető prof. Hudecz Ferenc Rektor Úr lett. A műhely szakmai életének szervezésében a vezető tanár is részt vesz, mely tisztséget 2010-2014 között Rovó Petra (vegyész), majd 2014-2016 között Illés Anett (biológus) töltötte be. Hudecz Tanár Úr leköszönésével ismét változott a műhely felépítése, 2016-tól Illés Anett, a SE doktorandusz hallgatója lett a Műhely vezetője.

 

Célkitűzések

A biológia és a kémia napjaink leggyorsabban fejlődő tudományterületei közé tartoznak. Ezért nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy a Collegiumba felvételt nyert tehetséges hallgatók megismerkedjenek a két terület aktuális kérdéseivel és legújabb vívmányaival. A műhely másik fő célja továbbá a kollégisták önálló kutatómunkájának ösztönzése és támogatása. Ezért a műhelyben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Collegiumba bekerülő tehetséges diákok az öt év befejezése után versenyképes, céltudatos kutatókká (kutatójelöltekké) váljanak, akik jó eséllyel pályázhatnak a doktori képzésre.

A Műhely fő célkitűzései közé tartozik a középiskolai tehetséggondozásban való aktív részvétel is. Ennek keretében az Eötvös Collegium természettudományos tagjai által szervezett Eötvös Természettudományos Tábor, valamint a Collegium által szervezett Tehetségtábor lebonyolításában is nagy szerep jut a műhelytagoknak. 2012 óta minden nyáron a Műhely szerves része az Eötvös Természettudományos Tábor szervezői csapatának. A Tábor fontos feladata olyan középiskolások elérése, akik még érettségi előtt állnak, de már elhivatottak a természettudományok iránt. Ezeknek a diákoknak nyújt betekintést a Tábor az egyetemen folyó kutatásokba, valamint bemutatja az egyetemi és az egyetem elvégzését követő lehetőségeket is. A Tehetségtábor keretein belül végzős középiskolások hallgathatnak előadásokat a biológia és kémia területéről, valamint az egyetem által biztosított lehetőségekről 2013 óta minden év januárjában. A két táboron felül a Műhely három évig vett részt az Eötvös József Tanulmányi Verseny biológia és kémia feladatainak összeállításában és értékelésében.

A Műhely az előbb említett rendezvényei során nemcsak a kutatói beállítottságú, hanem a tanári ambíciókkal rendelkező műhelytagok is nagymértékben fejleszthetik képességeiket és együtt fejlődhetnek a középiskolásokkal, a Műhely pedig ezúton is hozzájárul a természettudományok iránt elhivatott kutatók és tudós-tanárok utánpótlásának biztosításához.

 

A jelenleg érvényben lévő műhelyszabályzat itt érhető el.

A Műhely jelenlegi tagjai

Név Képzés Felvétel éve
Baglyas Márton Kémia BSc I.

2016

Bányai Vidor Biológia BSc I.

2016

Barabás Gergő Osztatlan angol-kémia szakos tanár III.

2014

Csorba Benjámin Kémia BSc I.

2016

Elekes Péter Vegyész MSc II.

2015

Erdei Anna Laura PhD (senior)

2015

Filipszki László Osztatlan biológia-fizika szakos tanár I.

2016

Fülöp Máté Biológia BSc III.

2014

Garamszegi Péter Biológia BSc I.

2016

Hegedüs Panna Biológus MSc I.

2012

Hudáky Márton Kémia BSc II.

2015

Illés Anett PhD (senior)

2009

Imrefi Ildikó Biológus MSc I.

2012

Janosov Milán PhD (senior)

2013

Koczor Bálint PhD (senior)

2010

Krausz Sarah Laura PhD (senior)

2011

Kukor Dániel Biológia BSc II.

2015

Lajer Panna Biológia BSc II.

2015

Marosi Vanda Biológia BSc III.

2014

Pitlik László Osztatlan kémia-matematika szakos tanár IV.

2012

Pusztai Árpád Kémia BSc I.

2016

Sályi Gergő Kémia BSc IV.

2014

Samu Viktor Vegyész MSc II.

2012

Szabó Lili Biológia BSc IV.

2013

Szebik Huba Biológia BSc III.

2014

Székely Eszter Vegyész MSc I.

2013

Szemes András Kémia BSc II.

2015

Tamás Bálint Biológia BSc I.

2016

Telek András Kémia BSc I.

2016

Térmeg Anita Kémia BSc I.

2016

Zsilák Borbála Biológia BSc III.

2015

Korábbi félévek műhelyórái

2016 tavasz:

Fejezetek a természettudományokból
Természettudományos szakszövegolvasó szeminárium (angol nyelven)

2015 ősz:

Gyógyszerkémia
Általános kémiai számolási gyakorlat biológusoknak
Angol tudományos nyelvhasználat (az Angol–Amerikai Műhely szervezésében)

2015 tavasz:

Neuroscience
Tudományos szakcikkek elemzése (Nature folyóirat)

2014 ősz:

Spektroszkópiai módszerek
Általános kémiai számolási gyakorlat
Angol kommunikációfejlesztés (az Angol–Amerikai Műhely szervezésében)

2014 tavasz:

Globális problémák – olvasószeminárium
Fizikai kémiai számolási gyakorlat biológusoknak
Tudományos íráskészség (az Angol–Amerikai Műhely szervezésében)

2013 ősz:

Biostatisztika

2013 tavasz:

Journal club (Nature)

2012 ősz:

Az alvás idegrendszeri alapjai

2012 tavasz:

A modern kémia problémái

2011 ősz:

Szintetikus kémiai biológia

2011 tavasz:

Nobel-díjasok az elmúlt két évtizedben

2010 ősz:

Nagyműszerek a kémiában

2010 tavasz:

Fémtartalmú szerves vegyületek

 

Köztársasági ösztöndíj

Név Év
Batki Júlia 2013
Janosov Milán 2013, 2014
Koczor Bálint 2013, 2014
Pitlik László 2014, 2015
Samu Viktor 2015

 

ELTE TTK Kar Kiváló Hallgatója

Név Év
Benedek Veronika 2014
Erdei Anna Laura 2013
Janosov Milán 2015, 2016
Koczor Bálint 2015
Krausz Sarah Laura 2015
Pitlik László 2015
Samu Viktor 2016

 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Név Eredmény
Batki Júlia 1. hely, Pro Scientia Aranyérem (2013)
Erdei Anna Laura részvétel (2013)
Ferenc Katalin Terézia tagozat különdíj (2013)
Jánosi Barbara 3. hely (2015)
Janosov Milán részvétel (2013), szekció különdíj és tagozat különdíj (2015)
Koczor Bálint 3. hely (2013)
Krausz Sarah Laura részvétel (2015)
Samu Viktor részvétel (2015)

 

Tudományos Diákköri Konferencia (ELTE TTK házi forduló)

Név Eredmény
Batki Júlia 2. hely (2012)
Erdei Anna Laura 2. hely (2012)
Jánosi Barbara részvétel (2014)
Janosov Milán dicséret (2014)
Koczor Bálint 3. hely (2012)
Krausz Sarah Laura 2. hely (2014)
Samu Viktor részvétel (2014)
Székely Eszter 4. hely (2015)

 

Külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak

Név Eredmény
Bartha Zsuzsanna Erasmus félév, Tartu (2013)
Batki Júlia Vienna Biocenter nyári egyetem, Bécs (2013)
Elekes Péter Erasmus szakmai gyakorlat, Leuven (2016)
Ferenc Katalin Terézia Amgen Scholars Karolinska Institutet nyári kutatóprogram, Stockholm (2014)
Jánosi Barbara DAAD  nyári egyetemi ösztöndíj, München (2014)
Koczor Bálint Campus Hungary tanulmányutak, Zürich, München (2014)
Krausz Sarah Laura Erasmus félév, München (2015)
Marosi Vanda Amgen Scholars Ludwig-Maximilians University nyári kutatóprogram, München (2016)
Szabó Lili Amgen Scholars Pasteur Institute nyári kutatóprogram, Párizs (2016)