Biológia–Kémia Műhely

Műhelyvezető: Dr. Illés Anett, Imrefi Ildikó
Műhelytitkár: Šiška Dávid

A Műhelyről

A Biológia-Kémia Műhely az Eötvös József Collegium egyik legfiatalabb műhelye, mely 2007-ben alakult meg. Ezt megelőzően a biológus és vegyész hallgatók a Collegium (azóta több önálló műhelyre különvált) Természettudományi Műhelye által szervezett kurzusokat látogatták.

A biológia és a kémia napjaink leggyorsabban fejlődő tudományterületei közé tartoznak, ezért nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy a Collegiumba felvételt nyert tehetséges hallgatók megismerkedjenek a két terület aktuális kérdéseivel és legújabb vívmányaival. A műhely másik fő célja továbbá a kollégisták önálló kutatómunkájának ösztönzése és támogatása. Ezért a műhelyben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Collegiumba bekerülő tehetséges diákok az öt év befejezése után versenyképes, céltudatos kutatókká (kutatójelöltekké) váljanak, akik jó eséllyel pályázhatnak a doktori képzésre. A műhelytagok nagy része már az egyetem évei alatt bekapcsolódik valamilyen kutatásba, például az ELTE TTK Biológiai vagy Kémiai Intézetének valamelyik tanszékén, a SE, illetve az ELKH (volt MTA) TTK vagy KOKI valamelyik kutatócsoportjában.

A Műhely fő célkitűzései közé tartozik a középiskolai tehetséggondozásban való aktív részvétel is. Ennek keretében az Eötvös Collegium természettudományos tagjai által szervezett Eötvös Természettudományos Tábor, valamint a Collegium által szervezett Tehetségtábor lebonyolításában is nagy szerep jut a műhelytagoknak. 2012 óta minden nyáron a Műhely szerves része az Eötvös Természettudományos Tábor szervezői csapatának. A Tábor fontos feladata olyan középiskolások elérése, akik még érettségi előtt állnak, de már elhivatottak a természettudományok iránt. Ezeknek a diákoknak nyújt betekintést a Tábor az egyetemen folyó kutatásokba, valamint bemutatja az egyetemi és az egyetem elvégzését követő lehetőségeket is. A Tehetségtábor keretein belül végzős középiskolások hallgathatnak előadásokat a biológia és kémia területéről, valamint az egyetem által biztosított lehetőségekről 2013 óta minden év januárjában.

A Műhely az előbb említett rendezvényei során nemcsak a kutatói beállítottságú, hanem a tanári ambíciókkal rendelkező műhelytagok is nagymértékben fejleszthetik képességeiket és együtt fejlődhetnek a középiskolásokkal, a Műhely pedig ezúton is hozzájárul a természettudományok iránt elhivatott kutatók és tudós-tanárok utánpótlásának biztosításához. A tanárszakos hallgatók a Collegium Tanárképzési Munkacsoportjának is tagjai.

A jelenleg érvényben lévő műhelyszabályzat itt érhető el.

Felvételizőknek

Kiket várunk a Biológia-Kémia műhelybe?

 • Elsősorban biológia vagy kémia alap-, mester- vagy osztatlan tanárszakos hallgatókat az ELTE-ről.
 • Másodsorban az ezen szakok határterületén tanulókat, akiket érdekel az élet vagy a vegyületek tudománya.

Miért jó választás a Biológia-Kémia műhely?

 • Mert a műhelyóráinkon érdekes előadásokat hallhatsz, elmerülhetsz a kémia és a biológia rejtelmeiben az egyetemi kurzusokon túlmutatóan is, fejlesztheted a „soft skilljeidet”, foglalkozhatsz szakcikkek olvasásával, feldolgozásával és kritikájával – csak hogy néhány példát említsünk.
 • Mert a műhelyóráinkat a tagokkal megbeszélve közösen alakítjuk ki úgy, hogy mindenki igényeinek megfeleljenek.
 • Mert bármikor bármelyik tagra számíthatsz tanulmányi vagy személyes ügyekben.
 • Mert egy szuper nyári tábor szervezésében is részt vehetsz, miközben nem csak szakmailag, de szociálisan is fejlődsz.
 • Mert egy nagyszerű közösség tagja lehetsz, akik a szakmai programok mellett rendszeresen kirándulnak, sütögetnek, játszanak vagy csak éppen beszélgetnek együtt.
 • (Mert életed legfinomabb bográcsban készült ételeit kóstolhatod meg hihetetlen, de igaz történetek hallgatása közben.)

A műhely szakmai vezetői

Dr. Illés Anett műhelyvezető

Imrefi Ildikó műhelyvezető

Prof. Dr. Hudecz Ferenc szakmai mentor

Kóczán György szakmai mentor

korábbi műhelyvezetők: Papp Diána (2007-2010), Hudecz Ferenc (2010-2016)

A műhely aktív tagjai a 2021/2022 tanév őszi félévében

Név

Képzés

Felvétel éve

Ajtai Boglárka

kémia-matematika osztatlan tanári

2019

Babcsányi István

kémia BSc

2021

Baji Boglárka Csenge

biológia BSc

2021

Bartos Violetta

biológia BSc

2019

Dömölki Borbála

vegyész MSc

2020

Fajka Lilla

kémia BSc

2021

Filipszki László

biológia-kémia osztatlan tanári

2016

Horony Zsófia

biológia BSc

2021

Kékesi Attila

biológia-fizika osztatlan tanári

2017

Kiss Csaba

biotechnológia MSc

2020

Malatinszky Adél Klára

fizika BSc

2020

Maloveczky Gyula

biológia BSc

2019

Nagy János

biológia BSc

2021

Rácz Dorottya Szilvia

biológia BSc

2020

Sebe Anna

kémia-matematika osztatlan tanári

2019

Šiška Dávid

vegyész MSc

2018

Soós Anita Zolna

biológia BSc

2021

Szebik Huba (senior)

biológus PhD

2014

Telek András (senior)

vegyész PhD

2016

Tóth Balázs

biológus MSc

2018

Zsignár-Nagy Barnabás

vegyész MSc

2021

Barabás Gergő (tiszteletbeli)

angol-kémia tanár

2014

 
Korábbi műhelytagok

2017-től kezdődően:

Baglyas Márton, Balogh Eszter, Bányai Vidor, Barabás Gergő, Buru Petra, Csorba Benjámin, Elekes Péter, Erdei Anna Laura, Fülöp Máté, Garamszegi Péter, Hegedüs Panna, Hudáky Márton, Illés Anett, Janosov Milán, Jóna Kristóf, Keresztes Fanni, Koczor Bálint, Kovács Gellért Gábor, Krausz Sarah Laura, Kukor Dániel, Lajer Panna, Marcsó Soma, Marosi Vanda, Németh Norbert, Pitlik László, Pusztai Árpád, Sályi Gergő, Samu Viktor, Szabó Lili, Szatmári Réka, Székely Eszter, Széles Aliz, Szemes András, Tamás Bálint, Telek András, Térmeg Anita, Zsilák Borbála

Korábbi félévek műhelyórái

a műhely által meghirdetett vagy befogadott collegiumi szemináriumok

Félév

Műhelyóra címe

Rövid leírás

2021 tavasz

A biológia és a kémia határterületei

(1) A tudománykommunikáció módszerei különböző előképzettséggel rendelkező csoportoknak (tematika: a hidrogén). (2) Beszélgetések volt műhelytagokkal tudományos pályájukról, kutatási témájukról, a kutatói életről és a külföldi lehetőségekről.

2020 ősz

Fejezetek a biológia és a kémia köréből

A COVID-19 járvány különböző aspektusainak feldolgozása (pl. statisztikai módszerek és járványmodellek, kommunikáció és dezinformáció a járvánnyal összefüggésben, a járvány hatása az emberi viselkedésre, a járvány hatása a közoktatásra).

2020 tavasz

Irodalomkutatási módszerek a természettudományban

Szakmai idegen nyelvi ismeretek és készségek fejlesztése szakmai témájú cikkek feldolgozásán keresztül.

2019 ősz

A biológia és a kémia határterületei

(1) A műhely korábban végzett tagjai által tartott előadásokon keresztül betekintés aktuális kutatási témákba. (2) Az egyetemi és tudományos életben szükséges ’soft skillek’ fejlesztése – előadókészség. (3) A kutatás világa – az egyetemi képzés során és azt követően. (4) Diszkusszió és kerekasztal az ELTE kutatóképzésének helyzetéről.

Tehetséggondozási formák a gyakorlatban (befogadott)

A 2019. évi Eötvös Természettudományos Tábor szervezése és lebonyolítása során szerzett gyakorlati tapasztalatok értékelése és a jövőbeli továbbfejlesztési lehetőségek vizsgálata. A kurzust a tábor főszervezője szervezte a tábor lebonyolításában résztvevő műhelyek tagjainak.

2019 tavasz

Természettudományos szakszövegolvasó szeminárium

(1) Angol nyelvű kritikai szakcikkolvasás csoportokban a kémia, az infraindividuális biológia és a szupraindividuális biológia területeiről. (2) OTDK résztvevők előadásainak meghallgatása és segítő véleményezése. (3) Az őszre tervezett kerekasztal-beszélgetés előkészítése az ELTE TTK aktuális kihívásairól és problémáiról. (4) A tanárszakos hallgatók részt vehettek a Tanárképzési Munkcsoport által szervezett (reál szakos) szakmódszertani szemináriumon, melynek alkalmait gyakorló középiskolai tanárok tartották.

2018 ősz

Irodalomkutatási módszerek a természettudományban

(1) Az egyetemi és tudományos életben szükséges ’soft skillek’ fejlesztése – tudományos cikkek kritikai olvasása, konferenciaelőadás készítése és tartása, kritika megfogalmazása. (2) Szakmai előadások a biológia, illetve a kémia területéhez kapcsolódóan.

Angol szaknyelv C1 (befogadott)

Szakmai idegen nyelvi ismeretek és készségek fejlesztése. A kurzust az Angol-Amerikai Műhely szervezte.

Tehetséggondozási formák 3. (befogadott)

A 2018. évi Eötvös Természettudományos Tábor szervezése és lebonyolítása során szerzett gyakorlati tapasztalatok értékelése és a jövőbeli továbbfejlesztési lehetőségek vizsgálata. A kurzust a tábor főszervezője szervezte a tábor lebonyolításában résztvevő műhelyek tagjainak.

2018 tavasz

Fejezetek a természettudományokból 4.

A kutatói és a tanári pályához nélkülözhetetlen készségek fejlesztése (szóbeli kommunikáció, szakmai szövegértés és íráskészség, időmenedzsment).

Természettudományos szakszöveg-olvasó szeminárium (angol nyelven)

Angol szaknyelvi kompetenciák fejlesztése szakcikkek feldolgozásán keresztül.

2017 ősz

Bevezetés a statisztikába

A kutatói pályához szükséges statisztikai alapismeretek gyakorlati alkalmazásokkal.

2017 tavasz

Fejezetek a természettudományokból 3.

A kutatói és a tanári pályához nélkülözhetetlen készségek fejlesztése.

Természettudományos szakszövegolvasó szeminárium (angol nyelven)

Angol szaknyelvi kompetenciák fejlesztése szakcikkek feldolgozásán keresztül.

Korábbi műhelyórák

Rendezvények a közelmúltban a műhely szervezésében vagy közreműködésével

2017-ig visszamenően

Jelentősebb eredmények és konferenciarészvételek

2018-ig visszamenően

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Név

Év

Barabás Gergő

2018, 2019

Csorba Benjámin

2018

Új Nemzeti Kiválóság Program

Név

Év

Szebik Huba

2019

Telek András

2018

Tóth Balázs

2018

Egyéb eredmények

Név

Eredmény

Barabás Gergő

ELTE TTK Szakmai Ösztöndíj (2018)

Fülöp Máté

ELTE TTK Tudományos Ösztöndíj (2018, 2019)

Imrefi Ildikó

ELTE TTK Kar Kiváló Hallgatója (2018), ELTE TTK Tudományos Ösztöndíj (2018)

Szebik Huba

ELTE TTK Tudományos Ösztöndíj (2019, 2020)

Zsilák Borbála

ELTE TTK Tudományos Ösztöndíj (2018)

2018 előtti jelentősebb eredmények

Konferenciarészvételek

Konferencia

Résztvevő műhelytag(ok)

OTDK (2021)

Tóth Balázs (I. helyezés)

XVII. Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry (2021)

Dömölki Borbála

XXI. Eötvös Konferencia (2020)

Kékesi Attila, Šiška Dávid

Magyar Bioinformatikai Társaság Bioinformatikai Konferenciája (2020)

Dankó Benedek

Magyar Mikrobiológiai Társaság 2020. Évi Nagygyűlése

Imrefi Ildikó

Fiatal Biotechnológusok Konferenciája (2020)

Imrefi Ildikó

kari TDK konferencia (2020)

Tóth Balázs (ÖKK különdíj), Szebik Huba

17. MITT konferencia (2020)

Szebik Huba

HUNDOC 2020 konferencia (2020)

Szebik Huba

II. De rerum natura – de Naturae rebus műhelykonferencia (2019)

Ajtai Boglárka, Barabás Gergő, Bartos Violetta, Dankó Benedek, Filipszki László, Fülöp Máté, Kékesi Attila, Lajer Panna, Maloveczky Gyula, Marcsó Soma, Sebe Anna, Šiška Dávid, Szebik Huba, Tamás Bálint, Tóth Balázs

kari TDK konferencia (2019)

Barabás Gergő, Csorba Benjámin, Szebik Huba, Telek András, Térmeg Anita, Zsilák Borbála

KOKI Intézeti napok (2019)

Szebik Huba

OTDK (2019)

Csorba Benjámin (Magyar Égéstudományi Bizottság díja – ezüst fokozat), Szebik Huba (II. helyezés), Telek András (részvétel), Térmeg Anita (részvétel), Zsilák Borbála (I. helyezés)

XX. Eötvös Konferencia (2019)

Csorba Benjámin, Fülöp Máté, Szebik Huba, Telek András, Térmeg Anita, Zsilák Borbála

Bolyai Konferencia (2019)

Csorba Benjámin, Fülöp Máté, Szebik Huba

ÚNKP Konferencia (2019)

Telek András

Szent-Györgyi Albert Konferencia (2019)

Csorba Benjámin

Power of Microbes (2019)

Imrefi Ildikó

6th ECBS/LS-EuChemS Madrid (2019)

Telek András

De rerum natura – de Naturae rebus műhelykonferencia (2018)

Barabás Gergő, Csorba Benjámin, Filipszki László, Fülöp Máté, Garamszegi Péter, Szebik Huba, Tamás Bálint, Telek András, Térmeg Anita, Zsilák Borbála

kari TDK konferencia (2018)

Barabás Gergő (továbbjutás), Csorba Benjámin (továbbjutás), Szebik Huba (2. hely, Bolyai különdíj, közönségdíj, továbbjutás), Telek András (Alkímia ma előadói díj, továbbjutás), Térmeg Anita (1. hely, továbbjutás), Zsilák Borbála

16. MITT konferencia (2019)

Szebik Huba (első- és társszerzős poszter)

FENS Meeting (2018)

Szebik Huba (társszerzős poszter)

FutureUp (2018)

Szebik Huba (társszerzős poszter)

II. Móra Interdiszciplináris Konferencia (2018)

Telek András

VII. Eötvözet Konferencia (2018)

Barabás Gergő, Telek András

XIX. Eötvös Konferencia (2018)

Fülöp Máté

Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (2018)

Imrefi Ildikó

V. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia (2018)

Zsilák Borbála

A műhelytagok néhány megjelent publikációja

2018-ig visszamenően

 • Rácz, D. (2021). Biológiai érdekességek. Bon-BOM. 10(5), 5-10.
 • Fábián, E., Kékesi, A., & Rajkai, T. (2021). Rezonanciakísérlet myDAQ eszközzel – a számítógéppel segített fizikatanítás lehetőségei a középiskolai tehetséggondozásban. FIZIKAI SZEMLE, 71(4), 122–125.
 • Bruzsik, B., Biro, L., Zelena, D., Sipos, E., Szebik, H., Sarosdi, K. R., Horvath, O., Farkas, I., Csillag, V., Finszter, C. K., Mikics, E., & Toth, M. (2021). Somatostatin neurons of the bed nucleus of stria terminalis enhance associative fear memory consolidation in mice. The Journal of Neuroscience, JN-RM-1944-20. https://doi.org/10.1523/jneurosci.1944-20.2020
 • Knapp, D. G.*, Imrefi, I.*, Boldpurev, E., Csíkos, S., Akhmetova, G., Nagy-Berek, P. J., Otgonsuren, B., Kovács, G. M. (2019). Root colonizing endophytic fungi of the dominant grass Stipa krylovii from a Mongolian steppe grassland. Frontiers in microbiology, 10, 2565.
 • Barabás Gergő: English Errors in a Hungarian Secondary-School Book – A Case Study, The Black Friday Proceedings, 137-144
 • Imrefi Ildikó: Fungal Planet decription sheets, Persoonia – molecular phylogeny and evolution of fungi (2019), 868-950
 • Lajer Panna: Comparing the effects of uncoated nanostructured surfaces on primary neurons and astrocytes, J Bomed Mater Res A. (2019 jún. 3.) doi: 10.1002/jbm.a.36743.
 • Lajer Panna: Modification of Glial Attachment by Surface Nanostructuring of SU-8 Thin Films in Proceedings 2018, 2(13), 1016;  https://doi.org/10.3390/proceedings2131016