Filozófia műhely

Filozófia műhely

Műhelyvezető: Schmal Dániel

Kabinetvezetők: Márton Miklós, Szántó Rita

Műhelytitkár: Csigó Ábel

A műhelyről

A Filozófia műhely 1995-ben indult Borbély Gábor vezetésével. Több év átmeneti időszak után 2002-ben alakult újra, és húsz éven keresztül Faragó Szabó István volt a műhelyvezető. A műhely tagjai elsősorban a Collegium filozófia szakos hallgatói, mellettük azonban nyitottak vagyunk az összes jelenlegi és korábbi bölcsész, társadalomtudományi és TTK-s hallgató felé is. Fő célunk az egyetemi filozófiai képzést kiegészítő, különböző specializációk irányába mutató műhelymunka végzése. Emellett a Collegium más műhelyeinek hallgatói számára is lehetővé tesszük a filozófiai tematikájú órák látogatását. További fontos célkitűzésünk előadó- és vitaestek szervezése a Collegium keretein belül; publikációk, tanulmánykötetek közzététele.

Az elmúlt években a szakma kiválóságai közül — és nem csupán az ELTE-n oktató szakemberekről van itt szó – sokan tartottak a műhelyben kurzust. Ezeken gyakran a filozófia szakos egyetemi képzés keretében kevéssé tárgyalt témák kerültek terítékre, nem egy alkalommal az oktató kurrens kutatásainak eredményeit osztottam meg a műhelytagokkal. A kurzusok kiválasztása elsősorban a hallgatók igényei, érdeklődése mentán történik. Az itt tanító kollégáktól az évek során számos elismerő visszajelzés érkezett a műhely tagjainak kiváló vitakészségéről és felkészültségéről, és egyben szándékukat is jelezték, hogy szívesen visszatérnének újabb közös alkalmakra.

A meghirdetett kurzusokon kívül a műhelymunka másik fontos pillére a műhelydolgozatok hallgatók általi évenként elkészítése, és ezeknek a rendszeres műhelygyűlések alkalmával történő közös elemzése, megvitatása. E rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a minden műhelytag bemutassa kutatási területét, elért eredményeit, és visszajelzéseket, tanácsokat kapjon a további kutatómunkához.

A műhelytagok kutatási eredményeiket rendszeresen mutatják be konferenciákon, többek között a Collegium által szervezett Eötvös Konferencián, melyen a részvétel másodévtől felfelé kötelező. Ezek a konferenciák kiváló gyakorlási lehetőséget biztosítanak a minden második évben megrendezett OTDK-n (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) történő szerepléshez, amelyen a műhelytagok rendszeresen kiváló eredményeket érnek el.

A műhely tutoriális rendszere a bolognai rendszer következtében fellépő egyenetlenségeket kompenzálja. A felsőbb éves műhelytagok szisztematikusan foglalkoznak az újonnan felvettek felkészítésével.

A tudományos kutatómunka mellett a műhelytagok a tudományszervezéshez szükséges tapasztalatokra is szert tehetnek, elsősorban a műhely által kétévente széles szakmai nyilvánosság számára megrendezett konferenciák előkészítése során. Például a 2015-ben „Arról, hogy mi…(On what it is..)” című metafilozófiai konferenciánk nemzetközivé nőtte ki magát.

Műhelyünkbe várjuk az egyetem szabadbölcsészet/filozófia szakos vagy minoros, BA vagy MA hallgatóit, továbbá azokat a nem filozófia szakos, de filozófia iránt érdeklődő hallgatókat, akik szívesen részt vennének a műhely munkájában. A frissen érettségizettek jelentkezését is örömmel fogadjuk.

A felvételi felhívás itt érhető el.

A műhelyszabályzatot itt érheti el.

A műhely elérhetősége: ecfilozofia@gmail.com.

A műhely tagjai

Név Szak, évfolyam Felvétel éve Státusz
Blaskovics Ákos elméleti nyelvészet BA III. 2020 bejáró
Cserr Lilla kommunikáció és média BA I. 2022 bejáró
Csigó Ábel Filozófia MA II. 2018 bentlakó
Gáspár Márton filozófia MA II. 2020 bentlakó
Gulyás Ábel Történelem BA II. 2021 bejáró
Hajdu Ágnes filmelmélet és filmtörténet-esztétika BA III. 2021 bejáró
Havadtői Emese Filozófia MA II. 2021 bejáró
Hervai Kinga szabad bölcsészet BA I. 2022 bejáró
Héthelyi Máté szabad bölcsészet BA II. 2021 bejáró
Karácsony Dávid művészettörténet-esztétika-irodalomtudomány BA III. 2019 bejáró
Lengyel Rita pszichológia BA III. 2020 bejáró
Misovics-Kármán Fruzsina pénzügy-számvitel BA I. 2022 bejáró
Németh Zsófia művészettörténet MA I. 2020 bejáró
Pigler Donát Matematika MSc II. 2018 bejáró
Rinkács Viktor esztétika MA I. 2019 bejáró
Róna Virág Olívia esztétika-francia BA III. 2020 bejáró
Solymosi Máté szabad bölcsészet BA II. 2021 bejáró
Szakál Jázmin szabad bölcsészet BA I. 2022 bejáró
Urbán Vince szabad bölcsészet BA I. 2022 bejáró

Alumni

Név

Szak

Ádám Zsófia Katalin

Magyar

Corsano Dániel

Filozófia

Cziszter Kálmán

filozófia, ógörög, matematika

Darida Veronika

filozófia, összehasonlító irodalomelmélet

Dombrovszki Áron

filozófia

Farkas Tamás

filozófia, történelem

Farkas Vendel

filozófia

Fazakas István

Filozófia

Gosztonyi Katalin

filozófia, magyar, matematika

Guba Ágoston

filozófia, klasszika-filológia

Gulyás Péter

filozófia, magyar

Gyöngyösi Megyer

filozófia, magyar

Győrfi Kata

Esztétika

Hangai Attila

filozófia, klasszika-filológia

Kapelner Zsolt

Filozófia

Kele Fodor Ákos

filozófia, esztétika

Kintli Borbála

filozófia, esztétika

Kiss Kata Dóra

filozófia, esztétika

Méder Zsombor Zoltán

filozófia, gazdaságmatematika

Mészáros Lőrinc

filozófia, francia, gyógypedagógia

Szarka Alexandra

filozófia, szociális munkás

Szántó Rita

Filozófia

Szilvay Máté

filozófia, olasz, vallástudomány

Szívós Eszter

filozófia, pszichológia

Takó Ferenc

filozófia, japán

Tamási Katalin

filozófia, elméleti nyelvészet, angol

Tasnádi Gábor

Filozófia

Tóth Olivér István

Filozófia

Váncza Kristóf

Filozófia

Véber Virág

Filozófia

Veres Máté

filozófia, esztétika

Visi Tamás

filozófia, történelem, hebraisztika

Zágorhidi Czigány Domonkos

filozófia

Zsellér Anna

filozófia, német, magyar

Végh László

filozófia

Csordás Dávid

filozófia

Romsics Bence

filozófia