Filozófia műhely

Műhelyvezető: Schmal Dániel
Műhelytitkár: Szántó Rita

A műhelyről

A Filozófia műhely 1995-ben indult Borbély Gábor vezetésével. Több év átmeneti időszak után 2002-ben alakult újra Boros Gábor irányításával, 2002. decembere óta pedig Faragó Szabó István a műhelyvezető. A műhely tagjai elsősorban a Collegium filozófia szakos hallgatói, mellettük azonban nyitottak vagyunk az összes jelenlegi és korábbi bölcsész, társadalomtudományi és TTK-s hallgató felé is. Fő célunk az egyetemi filozófiai képzést kiegészítő, különböző specializációk irányába mutató műhelymunka végzése. Emellett a Collegium hallgatói számára a nem-szakos filozófiai képzést is biztosítjuk. További fontos célkitűzésünk előadó- és vitaestek szervezése a Collegium keretein belül; publikációk, tanulmánykötetek közzététele.

Talán a legfontosabb vívmány, hogy az elmúlt években a szakma kiválóságai közül — és nem csupán az ELTE-n oktató szaktekintélyektől számos elismerő visszajelzés érkezett a műhely tagjainak kiváló vitakészségéről és felkészültségéről, és egyben szándékukat is jelezték, hogy szívesen visszatérnének újabb közös alkalmakra.

Csak ízelítőül néhány jelentősebb név: Kelemen János, Ludassy Mária, Steiger Kornél, Weiss János, Boros Gábor, Borbély Gábor, Rédei Miklós, Kendeffy Gábor; a fiatal, de már most is tekintélyesnek számító kutatók/tanárok közül Demeter Tamás, Schmal Dániel, Szabó Zsigmond, Ullmann Tamás, Olay Csaba, Mekis Péter, Ciszter Kálmán. Ami a kapcsolatépítést illeti: a Fenomenológiai műhely és az Eötvös Collegium Filozófia műhelye rendszeres együttműködési kapcsolatot alakított ki.

A tagok szerény számánál és érdeklődésük diszciplinárisan szerteágazó voltánál fogva nem célszerű az egyetemi órákkal párhuzamos kurzusokat szervezni a műhelytagok számára, hanem, a látszólagos hátrányból előnyt kovácsolva, a mindenkori változó igényeknek megfelelően kerül sor az órák összeállítására.

A műhely tutoriális rendszere a bolognai rendszer következtében fellépő egyenetlenségeket kompenzálja. A legképzetebb és pedagógiai vénával is megáldott műhelytagok szisztematikusan foglalkoznak az újonnan felvettek felkészítésével: a rendszeres összejövetelek alkalmával mindegyikük lehetőséget kap arra, hogy bemutassa kutatási területét, elért eredményeit.

A műhelyszabályzatot itt érheti el.
A műhely elérhetősége: ecfilozofia@gmail.com.

A műhely tagjai

A táblázatban a nevekre kattintva olvasható a tagok bemutatkozása.

 

Név

Szak, évfolyam

Státusz

Dombrovszki Áron  Filozófiatudományi Doktori Iskola (Analitikus filozófia program) I. bejáró
Erdős Gergely Erik pszichológia BA II. bejáró
Farkas Vendel  szabad bölcsészet, BA II. bentlakó
Kovács Dániel Attila  filozófia MA II. bejáró
Koós István  szabad bölcsészet, BA II. bejáró
Kőrösi Ákos matematiks BSc I. bentlakó
Pigler Donát István matematika BSc I. bejáró
Szántó Rita Filozófiatudományi Doktori Iskola (Fenomenológia program) II. bejáró
Törteli Anett művészettörténet (esztétika minor) BA III. bentlakó
Ujváry Szilvia Réka matematika BSc I. bejáró
Váncza Kristóf filozófia BA III. bejáró
Voloncs Attila magyar BA I. bentlakó
Zágorhidi Czigány Domonkos filozófia BA III. bentlakó

 

Kimagasló eredmények (2005-től)

OTDK-helyezések

 

Hallgató

OTDK

Dolgozat címe

Témavezető

Helyezés

Gulyás Péter XVII. OTDK (2005) Idő és interszubjektivitás Heideggernél és Lévinasnál Ullmann Tamás I. helyezés
Veres Máté XXVIII. OTDK (2007) Egy lehetséges történet. Az akadémiai szkepticizmus platóni öröksége Lautner Péter I. helyezés
Méder Zsombor Zoltán XXVIII. OTDK (2007) Elgondolás és elképzelés – Berekely győzedelmes argumentumáról Faragó-Szabó István különdíj
Farkas Tamás XIX. OTDK (2009) Descartes és a test-lélek együttműködés. A karteziánus dualizmus végső erőpróbája Faragó-Szabó István különdíj
Fazakas István XXX. OTDK (2011) Semmi és Gondolkodás. Heidegger Timaiosz hivatkozásainak analízise Ullmann Tamás II. helyezés
Hangai Attila XXX. OTDK (2011) A phantasia Arisztotelésznél a Parva Naturalia alapján , intencionális állapotok és fiziológiai folyamatok Bene László I. helyezés
Szívós Eszter XXX. OTDK (2011) A locke-i azonosságkoncepció értelmezésének problémái Faragó-Szabó István II. helyezés
Tóth Olivér István XXXI. OTDK (2013)

A „természet megfigyelése” fejezet helye A szellem fenomenológiájában

Csikós Ella III. helyezés
Takó Ferenc XXXI. OTDK (2013) A hasonlóság tanítói, a tanítók hasonlósága Várnai András II. helyezés
Corsano Dániel XXXI. OTDK (2013) A kép – nyelv vagy játék? Tőzsér János III. helyezés
Kapelner Zsolt XXXI. OTDK (2013) Egy még radikálisabb fordítás Forrai Gábor II. helyezés
Gyöngyösi Megyer XXXII. OTDK (2015) Tapasztalati szegénység és történeti emlékezet Walter Benjaminnál Olay Csaba, Somlyó Bálint I. helyezés
Tasnádi Gábor XXXII. OTDK (2015) Kant inkompatibilis kompatibilizmusa II. helyezés
Ádám Zsófia Katalin XXXII. OTDK (2015) Teremtett világok – teista modális realizmus Tőzsér János III. helyezés
Véber Virág XXXII. OTDK (2015) A morális szerencse problémája – Érvek az ellenőrzés elvének feladása mellett Orthmayr Imre különdíj
Kovács Dániel Attila XXXIII. OTDK (2017) A tudatosság két fajtája Plótinosz filozófiájában Bene László I. helyezés
Váncza Kristóf XXXIII. OTDK (2017) Don Juan és Dionüszosz Ullmann Tamás II. helyezés

 

Köztársasági ösztöndíjak

 

Év Hallgató
2012-2013 Gyöngyösi Megyer
  Kapelner Zsolt
  Szívós Eszter
  Tóth Olivér István
2011-2012 Gyöngyösi Megyer
  Szilvay Máté
  Szívós Eszter
  Takó Ferenc
2010-2011 Farkas Tamás
  Szilvay Máté
  Tóth Olivér István
2009-2010 Tóth Olivér István
2008-2009 Lakatos Márk
  Veres Máté
2007-2008 Veres Máté

 

Külföldi ösztöndíjak

 

Hallgató Szemeszter(ek) Fogadóintézmény Ösztöndíj neve
Szívós Eszter 2012 tavasz Universität zu Köln Erasmus
Veres Máté 2009 tavasz École Normale Supérieure Erasmus
Erdélyi Mátyás 2009 ősz Panthéon-Sorbonne Erasmus
Tamási Katalin 2009 ősz/tavasz Universitetet i Tromso Erasmus
Méder Zsombor Zoltán 2006 tavasz University of Liverpool Erasmus
Gyulyás Péter 2006 tavasz Panthéon-Sorbonne Erasmus

 

 

A műhely korábbi tagjai

 

Név Szak
Ádám Zsófia Katalin magyar
Badacsonyi András filozófia
Bálint Boldizsár Péter filozófia, jog
Ballagó Márton magyar
Barcsi Esztella magyar
Corsano Dániel filozófia
Cziszter Kálmán filozófia, ógörög, matematika
Csordás Dávid filozófia, angol
Csordás Domonkos indológia
Danka Ágnes filozófia
Darida Veronika filozófia, összehasonlító irodalomelmélet
Egyed Veronika filozófia, skandinavisztika, magyar
Éder Márton filozófia, közgazdaságtan
Erdélyi Mátyás filozófia, francia, közgazdaságtan
Farkas Tamás filozófia, történelem
Fazakas István filozófia
Ferentzi Eszter filozófia, pszichológia, filmelmélet
Forgács Nóra Kinga filozófia, magyar, filmelmélet
Gosztonyi Katalin filozófia, magyar, matematika
Guba Ágoston filozófia, klasszika-filológia
Gulyás Péter filozófia, magyar
Gyöngyösi Megyer filozófia, magyar
Győrfi Kata esztétika
Hangai Attila filozófia, klasszika-filológia
Horváth Mária Ilona filozófia
Kapelner Zsolt filozófia
Kele Fodor Ákos filozófia, esztétika
Képes Diána filozófia
Kintli Borbála filozófia, esztétika
Kiss Kata Dóra filozófia, esztétika
Kovács Zsolt filozófia, francia, politikaelmélet
Kováts Bálint filozófia
Lajos Mátyás matematika
Lakatos Márk filozófia, angol, jog
Lukács Edit Anna filozófia, francia, német
Madarasi Nóra Gréta filozófia, ukrán
Mátyás Noémi filozófia
Méder Zsombor Zoltán filozófia, gazdaságmatematika
Mészáros Lőrinc filozófia, francia, gyógypedagógia
Mészáros Zoltán Dániel filozófia
Móray Gergely filozófia
Müller Henriette Annemarie filozófia
Oláh János filozófia, vallástudomány
Orova Róza Blanka gyógypedagógia
Pap Péter András filozófia, kínai
Regényi Júlia filozófia
Rémai Dániel társadalmi tanulmányok
Romsics Bence filozófia, fizika
Sebők Attila filozófia, angol
Szarka Alexandra filozófia, szociális munkás
Szilvay Máté filozófia, olasz, vallástudomány
Szívós Eszter filozófia, pszichológia
Takács Orsolya filozófia
Takó Ferenc filozófia, japán
Tamási Katalin filozófia, elméleti nyelvészet, angol
Tasnádi Gábor filozófia
Tóth Olivér István filozófia
Véber Virág filozófia
Végh László filozófia, matematika
Veres Máté filozófia, esztétika
Visi Tamás filozófia, történelem, hebraisztika
Vitályos Réka germanisztika
Zergi Nóra filozófia, latin, ógörög
Zsellér Anna filozófia, német, magyar