Aurélien Sauvageot francia műhely

Aurélien Sauvageot francia műhely

Műhelyvezetők: Egedi-Kovács Emese

Műhelytitkár: Erdei Judit

A műhelyről

Az Eötvös József Collegium kivételes helyet foglal el, hiszen más – a 19. sz. végén zömmel német mintára kialakított – intézményekkel szemben a párizsi École Normale Supérieure képzési modelljét irányadónak tekintve a francia és franciás kultúra otthonává vált. Így aztán egészen a ’20-as évek végéig a magyar-francia szak volt a par excellence Eötvös-kollégista szak, jóllehet azok az értékek, melyeket a franciás irányultság jelentett és jelent a Collegium számára – a munka, a művészi lendület, a tiszta logika szeretete és a kritikai gondolkodás szabadsága melletti elköteleződés – az intézmény minden tagja számára szakterületétől függetlenül meghatározó.

A „régi” Collegiumban folytatott magas szintű francia nyelvi és irodalmi képzést olyan közismert személyiségek neve fémjelzi, mint Aurélien Sauvageot, Szegő (Gyergyai) Albert, Horváth János és Eckhardt Sándor.

A műhely 2011. december 5-én tudományos ülésszak keretében emlékezett meg egykori lektoráról, Aurélien Sauvageot-ról, és egyúttal felvette a nyelvész nevét, illetve emléktáblát avattunk, mely a “magyar kultúra francia nagykövetének” tevékenységét idézi.

Ma, mindamellett, hogy az MTA Eötvös könyvtárának és a Paepcke-gyűjtemény gazdag francia anyaga segíti az önálló munkát, a hallgatók a – hivatalosan az 1990-es évek elejétől működő – műhely keretében meghirdetett, az egyetemi BA és MA kurzuskínálatait kiegészítő órákon mélyíthetik el szaktudásukat. A meghívott hazai és külföldi vendégtanárok tematikus előadássorozatai lehetővé teszik a műhelymunka szerteágazó, irodalmi, történeti és nyelvészeti területeket tükröző működését és a hallgatók felkészültségének szélesebb körben történő megmérettetését is. A Francia műhelyben nyújtott képzés szervesen illeszkedik az Eötvös Collegium minőségi szakképzési struktúrájába, amely elsősorban a kiscsoportos és a tutoriális oktatás pedagógiai módszereire épül.

A műhelybe a Romanisztika alapszak, a Francia nyelv és kultúra tanárszak, a Francia nyelv és kultúra mesterszak, és a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék mesterszak (ha egyik választott nyelvük a francia) hallgatóinak jelentkezését várjuk, valamint az ELTE olyan növendékeit, akik magas szintű francia nyelvtudással rendelkeznek, és elmélyítenék azt irodalmi, nyelvészeti vagy civilizációs témákban.

A műhely tagjai

Név Felvétel éve Szak
Tóth Anna Gabriella 2023 Nemzetközi tanulmányok
Kovács Kevin 2023 Újlatin nyelvek és kultúrák - francia
Bien Jázmin 2023 Újlatin nyelvek és kultúrák - francia
Bónus Angéla Mária 2022 Francia nyelv és kultúra tanára, Angol nyelv és kultúra tanára
Erdei Judit 2019 Francia nyelv és kultúra tanára, Angol nyelv és kultúra tanára
Hargitai Dóra 2022 Újlatin nyelvek és kultúrák - francia
Fábián Blanka 2019 Művészettörténet mesterszak
Gyarmati Júlia 2022 Újlatin nyelvek és kultúrák - francia
Seres Gréta 2021 Újlatin nyelvek és kultúrák - francia
Tarnai Csillag 2018 Fordító – tolmács mesterszak (francia, angol)
Tombory Liza 2020 Jogász szak

1993–2022

Ablonczy Balázs, Arató Anna, Bálint Anna, Bauernhuber Enikő, Bednárik Anna, Bíró Fanni, Bodó Tünde, Bölcskey Lúcia, Csákó Judit, Cseh Viktória, Csikós Annamária, Csizmadia Kinga, Domonkos Adrienn Dunajcsik Mátyás, Éder Márton, Egedi-Kovács Emese, Éliás Lilla, Farkas Veronika, Farkasvölgyi Noémi, Fazekas Ida, Fedor Nikolett, Ferdinandy Fanni, Filyó Fanni, Förköli Gábor, Gábor Emma, Galac Ádám, Gárdos Attila, Gulyás Adrienn, Gyárfás Judit, Gyuris Kata, Harangi Mária, Hegedűs Klára, Horváth Janka Júlia, Ihárosi Hajnalka, Illés Klaudia, Illés Laura, Kálmán Eszter, Kállay Eszter, Katona Réka, Koncz Péter, Kovács Anna, Kovács Krisztina, Kovács Veronika, Kovács Zsolt, Kőbányai Ágnes, Králl Janka, Kresztyankó Annamária, Kun János Róbert, Lénárt Levente, Lipták-Pikó Judit, Lukács Edit Anna, Makádi Balázs, Markolt Judit, Márkos Éva, Márkus Virág, Mészáros Kata, Mészáros Lőrinc, Mosa Diána, Murger Lilla, Nagy Flóra, Nagy Fruzsina, Nyerges Eszter, Őszi Nóra, Patkós Júlia, Perlaki Anna Róza, Pócsy Eszter, Polgár Tibor, Rádi Krisztina, Rózsa Dániel, Simkovits Júlia, Somogyi Kinga, Szabó István, Szabó Marcell, Szatmári Zsófia Anna, Szívós Eszter, Sümegi Kinga, Tillinkó Zsanett, Tóth Anna, Tóth Henrietta, Tüskés Anna, Zadravecz Donát, Zahorán Eszter, Zsuga Sára Emese, Daróczi Jakab

Anyanyelvi lektorok

Ulrich Moreau, Camille Neufville, Coline Ferrato, Nils Renard, Morgan Morcel, Bérénice Soucail, Julie Minas, Joseph Brichet, Julie Minas

Műhelyórák

Félév Óra neve Rövid leírás
2021/22 ősz Francia civilizáció Kortárs színházi darabok olvasása, értelmezése. Egy projektünk is volt, melynek keretein belül kisfilmet forgattunk Gustave Flaubert L’Éducation Sentimentale című művének egyik részletéből.
2021/22 ősz Francia szókincsfejlesztés Francia kortárs filozófia.
2021/22 tavasz Francia civilizáció Kortárs filozófia, tudományos témákról való beszélgetés. Tagjaink kutatásukból is adtak elő.
2021/22 tavasz Francia szókincsfejlesztés Francia kortárs filozófia.
2022/23 ősz Francia civilizáció Francia költő- és írónők műveinek elemzése.
2022/23 ősz Francia szókincsfejlesztés Francia irodalom különböző korszakokból, stilisztika, írásgyakorlatok, elemzések.
2022/23 tavasz Francia civilizáció Mme de Lafayette La Princesse de Clèves című regényének több szempontból történő feldolgozása.
2022/23 tavasz Francia szókincsfejlesztés Irodalmi szövegek elemzése
2023/24 ősz Francia civilizáció A bevándorló hátterű fiatalok helyzete Franciaországban.
2023/24 ősz Kutatószeminárium Bevezetés a kutatás elméletébe és gyakorlatába (akadémiai íráskészség, hivatkozási rendszerek, francia akadémiai konvenciók, szakirodalmon keresése és feldolgozása, előadás konferencián stb.)
2023/24 ősz Bevezetés a romanisztikai kutatásokba (a Spanyol és Olasz Műhelyekkel közösen meghirdetve) Bevezetés az akadémiai és a collegiumi tudományos életbe, az újlatin nyelvekhez kapcsolódó szakterületek, akadémiai íráskészség és kutatásmódszertan.

Eredmények

ÚNKP

Név Év Téma
Tarnai Csillag 2018 Út a csillagokig – Szereplői magatartásformák és a belső szabadság elérése Ottlik Géza Iskola a határon című regényében
Tombory Liza 2020 Franciaország európai védelmi politikája a balti-orosz konfliktus tükrében 2017-től napjainkig
Erdei Judit 2022 Francia prepozíciók tanítása magyar anyanyelvűeknek kognitív nyelvészeti módszerekkel
Tarnai Csillag 2022

Az ember- és neveléskép alakváltozatai

Ottlik Géza Iskola a határon című regényének recepciójában

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Díjazottak Év
Erdei Judit 2021/22
Erdei Judit, Seres Gréta 2022/23
Tarnai Csillag 2019/20
Tarnai Csillag 2020/21
Tarnai Csillag 2021/22
Erdei Judit, Tarnai Csillag 2021/22
 

OTDK

Tarnai Csillag 35. OTDK különdíj

Egyéb díjak

Tarnai Csillag

„Points de rencontre” – A Francia Becsületrend és a Nemzeti Érdemrend magyar tagjainak Szövetsége Egyesület és az ELTE BTK FTT közös esszépályázatán elért különdíj

 

Konferencia-részvételek

Konferencia Év Résztvevők
ÚNKP 2021 2021 Tombory Liza
Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban 2021 Erdei Judit, Farkas Veronika, Filyó Fanni, Tarnai Csillag, Tombory Liza
II. Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban 2022 Erdei Judit, Hargitai Dóra, Tarnai Csillag

XXIV. Eötvös Konferencia

2023

Tarnai Csillag

Nemzetközi újlatin tudományos konferencia, Pécs

2023

Erdei Judit

36. OTDK

2023

Erdei Judit, Tarnai Csillag

International Conference on Childhood Studies

2023

Tarnai Csillag

III. Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban 

 

2023

Bónus Angéla, Erdei Judit, Hargitai Dóra

XXIII. Eötvös Konferencia

2022

Tarnai Csillag

X. Eötvözet Konferencia

2022

Tarnai Csillag

For Students By Students Conference

2022

Tarnai Csillag

II. Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban 

 

2022

Tarnai Csillag

35. OTDK

2021

Tarnai Csillag

Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban 

 

2021

Tarnai Csillag

RomKép 3. Konferencia

2021

Tarnai Csillag

For Students By Students Conference

2021

Tarnai Csillag

XXII. Eötvös Konferencia

2021

Tarnai Csillag

IV. Móra Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia

2021

Tarnai Csillag

IX. Eötvözet Konferencia

2020

Tarnai Csillag

XX. Eötvös Konferencia

2019

Tarnai Csillag

A műhely által szervezett konferenciák

Konferencia neve Dátum
Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban 2021. 11. 19–20.
II. Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban 2022. 11. 11–12.
III. Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban  2023. 10. 26-27.

Kapcsolatok

A megfogalmazott célok, valamint a tematikus konferenciák megvalósításában, tanulmánykötetek megjelentetésében a műhely együttműködik az ELTE Romanisztikai Intézetének Francia Tanszékével, a budapesti Francia Intézettel, az Egyetemközi Francia Központtal és az akadémiai intézetekkel is. Külön öröm számunkra, hogy a Collegium ad otthont az Udvari Irodalom Nemzetközi Társaság Magyar Tagozatának, mely számos szállal kötődik a Francia műhelyhez.

Nemcsak a műhely, hanem az egész Collegium szempontjából fontos megemlítenünk, hogy az École Normale Supérieure-rel mint anyaintézménnyel ápolt kapcsolat „kiállta az idők próbáját”: az ötvenes évek kényszerszünete utáni fokozatos kapcsolatfelvétel, s az egyre kiszélesedő együttműködés nyomán végül 1998-ban tudományos együttműködési egyezményt írt alá a két intézmény. Ezt a kapcsolatot erősítik az Erasmus-programban megvalósuló tanár- és diákcserék is, nem utolsósorban pedig az École-ból delegált francia anyanyelvi tanár jelenléte, aki a szakos órák mellett a – nem francia szakosoknak meghirdetett – nyelvórák egy részét is biztosítja.

Aktualitások, történeti bejegyzések

2022. november 11–12. 

           II. Romanisztikai Találkozások az Eötvös Collegiumban: az Eötvös Collegium Aurélien Sauvageot Francia műhelyének, Olasz műhelyének és Spanyol műhelyének multidiszciplináris romanisztikai konferenciája

2015. május 29. 

           Ádám Péter műfordító előadása: Műfordítás, irodalmi nyelv, hitelesség – A kis herceg magyarul öt fordításban

 

2014. október 15-17.

           Simone de Reyff (Université de Fribourg) tömbszemináriuma: L’oeuvre de Gabriel Guéret

 

2014. május 7-9.

           Simone de Reyff (Université de Fribourg) tömbszemináriuma: Dans le sillage de la Pléiade: le fils ingrat et le fils   soumis

 

2014. január 20-25.

Tehetségtábor középiskolás diákoknak

Szakmai bevezető órákat (országismereti, irodalmi szemináriumok és fordító műhely) tartanak a műhely vezetőtanárai és lektora.

2013. október 24.

Kettős kötetbemutató a Francia Intézetben

                                                 

Philippe de Rémi: A csokakezű királylány (La Manekine) — (Fordította:  Förköli Gábor, Gyuris Kata, Polgár Tibor és Vargyas Brigitta; előszó fordítása: Márkus Virág) és Jehan és Blonde (Fordította: Szabics Imre)

A kötetet bemutatta: Horváth Krisztina, az ELTE Francia Tanszékének vezetője.

Tableaux changeants (Szekesztette: Gyuris Kata)

A tanulmánykötetet bemutatta Szabics Imre, Vargyas Brigitta és a szerzők.

2013. szeptember 27.

Hervé Ferrage, a Budapesti Francia Intézet új igazgatójának látogatása a Collegiumban a Kutatók Éjszakája 2013 alkalmából

2013. augusztus 26 – szeptember 6.

B1 intenzív nyári nyelvkurzus

2013. június 14.

Marc Mézard, az École Normale Supérieure igazgatójának látogatása az ELTE Eötvös József Collegiumban, kettős könyvbemutató a Budapesti Francia Intézetben

Az ELTE Eötvös József Collegium 118 éves történetében először a legmagasabb szintű küldöttség érkezik az anyaintézményből, a párizsi École Normale Supérieure-ből a Ménesi út 11-13-ba. Marc Mézard igazgató 2013. június 14-én a nagykövetségi diplomáciai programokat követően Horváth László igazgatóval együtt keresi fel a „magyar École-t”, hogy az együttműködés további erősítésére közvetlen eszmecserét folytassanak.

A program zárásaképpen 18.00 órától a Budapesti Francia Intézet kettős kötetbemutatónak ad otthont: az Eötvös Collegium és a Francia Intézet közös gondozásában jelenik meg Aurélien Sauvageot Magyarországi életutam című műve. A Collegium Sauvageot (francia) műhelyének köszönhetően a tudományos feldolgozás után, önálló kötetekbe szerkesztve, a francia (Souvenirs de ma vie hongroise) és a magyar változatot egyaránt újra kiadják. A bemutatón részt vesz Roland Galharague, a Francia Köztársaság nagykövete és François Laquièze, a Budapesti Francia Intézet igazgatója is.

2013. május 13-15., délelőttönként 10-12 óra között:

Dominique Combe (ENS) tömbszemináriuma: L’écrivain devant la langue

Dominique Combe-ot az ELTE doctor et professor honoris causa címmel tüntette ki. Ennek alkalmából május 9-én, csütörtökön, 10.00 órakor, az A épület kari tanácstermében díszelőadást hallhatunk tőle, a tömbszemináriuméval rokon témában. Legyünk ott minél többen!

2013. május 8., 17.00 óra

Cseppentő István: A 18. századi francia festészet és Diderot művészetkritikai munkássága

(Az előadás magyarul hangzik el. Helyszín: Borzsák-könyvtár)

2013. március 7.

Márkus Virág és Lőrincz Nanetta beszámolója az ENS-ben eltöltött félévükről

2013. január 21-25.

Tehetségtábor középiskolás diákok számára

2012. december 8.

Romanisztikai konferencia

2012. december 6., 16.00 óra

Roland Galharague, Franciaország magyarországi nagykövete az ELTE Eötvös József Collegiumban

2012. november 26-29.

Bizánc és a Nyugat — Kelet és Nyugat találkozása, nemzetközi konferencia

2012. november 5., 18.00 óra

„Tanulni annyi, mint alkotni”

Robert Kaddouch, nemzetközi hírű tanulásmódszertani kutató a párizsi École Normale Supérieure-ön idén márciusban elhangzott előadása után most az ENS testvérintézményében, az Eötvös József Collegiumban mutatja be pedagógiai módszerének lényegét. Az általa kifejlesztett és számos kognitív kutatással alátámasztott módszereket különböző területeken dolgozó pedagógusok alkalmazhatják sikerrel (így például a nyelv-, matematika-, zene-, illetve tánctanításban is).

Az előadó jelenlegi kutatásairól is beszámol majd, melyeket a Sorbonne és más intézmények kutatóival együtt folytat (Université Paris Descartes, École Normale Supérieure, Neurospin).

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Helyszín: ELTE Eötvös József Collegium, Borzsák-könyvtár (földszint 19-es terem)

A találkozóról készült beszámoló itt olvasható.

2012. július 13., péntek

Kárpát-medencei nyári egyetem: Kétnyelvűség-többnyelvűség a középkori és reneszánsz olasz és francia kultúrában

9.30-10.45 Ludmann Ágnes: Fordítás és nyelvi sokszínűség régi olasz szövegekben
11-11.45 Falvay Dávid: Paleográfiai gyakorlat: olasz nyelvű kéziratok
14.00-14.45  Vargyas Brigitta: A többnyelvűség megjelenési formái Franciaországban

2012. július 9.

“Notre sentinelle avancée, Aurélien Sauvageot et le Collège Eötvös” – kötetbemutató a Francia Intézetben a franciatanároknak szervezett nyári egyetem keretében.

2012. március 23.

Műhelykonferencia: műhelyünk tagjai eddigi kutatási eredményeiket mutatták be az érdeklődő diákoknak és tanároknak.

2011. december 5.

Tanulmányi nap: a Collegium  Aurélien Sauvageot tudományos munkásságát méltató, illetve a magyar-francia kapcsolatok 20. századi történetét bemutató előadásokkal emlékezett meg jeles lektoráról.

Az ünnepélyes ülésszakot megelőzően a Collegium francia műhelye felvette egykori tanára nevét, és tiszteletünk jeleként emléktáblát avattunk, melyen a Himnusz kezdő sorait olvashatjuk Aurélien Sauvageot fordításában.

2011. július 15., péntek

Kárpát-medencei nyári egyetem: Francia országismeret és filológia

8.15-9.45 Vargyas Brigitta: Francia kulturális örökség az ezredfordulón

10.15-11.45  Szabics Imre: Egy középkori francia regény kiadása (Philippe de Rémi:  La Manekine)

2011. június 3-4.

Konferencia: Dialogues des cultures courtoises

2010. június 4-5.

Konferencia: Littérature et folklore dans le récit médiéval

június 4.: az Udvari Irodalom Nemzetközi Társaság magyar tagozatának (International Courtly Literature Society [ICLS], Hungarian Branch) alakuló ülése

 

A műhelytagok közreműködésével megjelent / műhelyhez kötődő kiadványok

Philippe de Rémi, A csonkakezű királylány (La Manekine), ford. Förköli Gábor, Gyuris Kata, Polgár Tibor, Vargyas Brigitta & Jehan és Blonde, ford. Szabics Imre, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2013.

Tableaux changeants, Anthologie des étudiants de l’Atelier d’Études françaises Aurélien Sauvageot du Collegium Eötvös József, éd. Kata Gyuris, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2013.

Aurélien Sauvageot, Souvenirs de ma vie hongroise / Magyarországi életutam, ford. Várady-Brenner Mária, szerk. Vargyas Brigitta, ELTE Eötvös József Collegium − Budapesti Francia Intézet, 2013.

Notre sentinelle avancéeAurélien Sauvageot et le Collège Eötvös, éd. László Horváth et Brigitta Vargyas, ELTE Eötvös József Collegium, 2012.

Dialogue des cultures courtoises, Actes du colloque international de Budapest, les 3-4 juin 2011, éd. Emese Egedi-Kovács, Collège Eötvös József ELTE, 2012.

Renaud de Beaujeu, A Szép Ismeretlen, trad. Imre Szabics, Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2012.

Littérature et folklore dans le récit médiéval, Actes du colloque international de Budapest, les 4-5 juin 2010, éd. Emese Egedi-Kovács, Collège Eötvös József ELTE, 2011.

ELTE Eötvös József Collegium, Brochure d’information, réd. Sára Zalán-Lipák, trad. Brigitta Vargyas, Budapest, 2010.

Valère Novarina, A cselekvő szó színháza (essais chosis de Valère Novarina), éd. Enikő Sepsi, Budapest, Ráció Kiadó, 2009.

Jean-Michel Maulpoix, Kékversek (Une histoire de bleu), traductions de L’Atelier d’études françaises du Collège Eötvös, éd. Enikő Sepsi, Budapest, Typotex, 2008.

Cours de poésie française moderne et contemporaine (anthologie annotée), éd. Enikő Sepsi et al., Budapest, Typotex, 2008.

A papagáj meséje (Középkori okszitán elbeszélések), trad. Imre Szabics, Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2008.

Kép és jelenlét. Yves Bonnefoy válogatott írásai, éd. Enikő Sepsi, Budapest, Argumentum, 2007.

Imre Szabics, De Peire Vidal a Bálint Balassi (Études sur les contacts poétiques franco-hongrois du Moyen Age et de la Renaissance),Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2003.

Világosság, numéros spéciaux, 2005/2-3, 2005/4.

Penser poétique. Etudes et traductions littéraires de la poésie française moderne et contemporaine, éd. Enikő Sepsi, Budapest, Argumentum − Collège Eötvös József, 2000.

Oktatók, hazai és külföldi meghívott előadóink

Ádám Péter, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Bárdos László, Bárdosi Vilmos, Beke László, Bengi László Bognár Róbert, Boros Gábor, Cseppentő István, Fáber Ildikó, Fodor Géza, Gellér Katalin, Geskó Judit, Gulyás Adrienn, Horváth Ágnes, Horváth Krisztina, Józan Ildikó, Karafiáth Judit, Király Nina, Kiss Gy. Csaba, Kiss Sándor, Kovács Ilona, Lator László, Lőrinszky Ildikó, Sepsi Enikő, Sújtó László, Szegedy-Maszák Mihály, Tverdota György, Ullmann Tamás

Alain Corbellari (Université de Lausanne), Alexa Piqueux (Paris IV – Sorbonne), Anne Delamaire (Université Rennes 2 – Haute Bretagne), Aurélie Houdebert (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle), Béatrice Didier (ENS, Paris VIII), Bénédicte Milland-Bove (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle), Bernard Le Calloc’h, Christine Ferlampin-Acher (Université Rennes 2 – Haute Bretagne), Claude Bourqui (Université de Fribourg), Déborah Lévy-Bertherat (ENS), Dominique Combe (ENS), Jean-François Le Gall (ENS), Jean-Michel Maulpoix (Ecole Normale Supérieure de Fontenay/ Saint-Cloud, Université de Paris VII, Paris X), Jean-Nicolas Illouz (Paris VIII), Jean-Paul Dubacq ( ENS, Diffusion des savoirs), Jérôme Thélot (Lyon 3, Centre de Recherche Jean Prévost), Laure Petit (ENS), Magali Cheynet (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle), Marwan Rashed (ENS), Michel Murat (ENS), Michelle Szkilnik (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle), Monique Trédé (ENS), Myriam Rolland-Perrin (Université de Nantes), Nathalie Koble (ENS), Paolo Odorico (École des hautes études en sciences sociales), Patrice Pavis (Paris VIII), Patrizia de Capitani (Grenoble III), Valère Novarina, Yves Bonnefoy (Collège de France)

Anyanyelvi lektorok a Collegiumban:

Alice Zeniter (ENS), Arnaud Prêtre (ENS), Aurélia Peyrical (ENS), Benjamin Landais (ENS), Camille Breton, Dorothée Kovácsházy, Florent Vitze, Guilaine Cazes,  Julie Duran (ENS), Lisa Malara, Marie-Laetitia Hélie (ENS), Marie-Pierre Harder (ENS), Marion Maussion, Melinda Vernay-Lekanov, Nadine Boussuge, Paul-Victor Desarbres (ENS), Pierre Belenfant (ENS), Sylvie Allouche (ENS), Yann-Gaël Amghar (ENS)