Aurélien Sauvageot francia műhely

Tiszteletbeli műhelyvezető: SZABICS IMRE
Műhelyvezető: KALMÁR ANIKÓ
műhelytitkár: TOMOR DÁVID

A műhelyről

Az Eötvös József Collegium kivételes helyet foglal el, hiszen más – a 19. sz. végén zömmel német mintára kialakított – intézményekkel szemben a párizsi École Normale Supérieure képzési modelljét irányadónak tekintve a francia és franciás kultúra otthonává vált. Így aztán egészen a ’20-as évek végéig a magyar-francia szak volt a par excellence Eötvös-kollégista szak, jóllehet azok az értékek, melyeket a franciás irányultság jelentett és jelent a Collegium számára – a munka, a művészi lendület, a tiszta logika szeretete és a kritikai gondolkodás szabadsága melletti elköteleződés – az intézmény minden tagja számára szakterületétől függetlenül meghatározó.

A „régi” Collegiumban folytatott magas szintű francia nyelvi és irodalmi képzést olyan közismert személyiségek neve fémjelzi, mint Aurélien Sauvageot, Szegő (Gyergyai) Albert, Horváth János és Eckhardt Sándor.

A műhely 2011. december 5-én tudományos ülésszak keretében emlékezett meg egykori lektoráról, Aurélien Sauvageot-ról, és egyúttal felvette a nyelvész nevét, illetve emléktáblát avattunk, mely a “magyar kultúra francia nagykövetének” tevékenységét idézi.

Ma, mindamellett, hogy az MTA Eötvös könyvtárának és a Paepcke-gyűjtemény gazdag francia anyaga segíti az önálló munkát, a hallgatók a – hivatalosan az 1990-es évek elejétől működő – műhely keretében meghirdetett, az egyetemi BA és MA kurzuskínálatait kiegészítő órákon mélyíthetik el szaktudásukat. A meghívott hazai és külföldi vendégtanárok tematikus előadássorozatai lehetővé teszik a műhelymunka szerteágazó, irodalmi, történeti és nyelvészeti területeket tükröző működését és a hallgatók felkészültségének szélesebb körben történő megmérettetését is. A Francia műhelyben nyújtott képzés szervesen illeszkedik az Eötvös Collegium minőségi szakképzési struktúrájába, amely elsősorban a kiscsoportos és a tutoriális oktatás pedagógiai módszereire épül.

A műhelybe a régi (kredites) rendszerű kifutó képzés francia szakos hallgatói, romanisztika alapszakos, francia szakiránnyal rendelkező hallgatók, a Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszak hallgatói (diszciplináris vagy tanári mesterszak), illetve a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék mesterszakos hallgatói (ha az egyik választott nyelvük a francia) jelentkezhetnek.

A műhely tagjai

Ballagó Júlia
Csizmadia Kinfa
Dezsényi Balázs
Éliás Lilla
Farkas Veronika
Kőbányai Ágnes
Galac Ádám
Horváth Janka Júlia
Králl Janka
Major Dóra
Mosa Diána
Nagy Flóra

1993-2015

Ablonczy Balázs, Arató Anna, Bálint Anna, Bauernhuber Enikő, Bednárik Anna, Bíró Fanni, Csákó Judit, Cseh Viktória, Csikós Annamária, Domonkos Adrienn Dunajcsik Mátyás, Éder Márton, Egedi-Kovács Emese, Farkasvölgyi Noémi, Fazekas Ida, Fedor Nikolett, Ferdinandy Fanni, Förköli Gábor, Gábor Emma, Gárdos Attila, Gulyás Adrienn, Gyárfás Judit, Gyuris Kata, Harangi Mária, Hegedűs Klára, Ihárosi Hajnalka, Illés Laura, Kálmán Eszter, Kállay Eszter, Katona Réka, Koncz Péter, Kovács Anna, Kovács Krisztina, Kovács Veronika, Kovács Zsolt, Králl Janka, Kresztyankó Annamária, Kun János Róbert, Lénárt Levente, Lipták-Pikó Judit, Lukács Edit Anna, Makádi Balázs, Markolt Judit, Márkos Éva, Márkus Virág, Mészáros Kata, Mészáros Lőrinc, Murger Lilla, Nagy Fruzsina, Őszi Nóra, Patkós Júlia, Perlaki Anna Róza, Pócsy Eszter, Polgár Tibor, Rádi Krisztina, Rózsa Dániel, Simkovits Júlia, Somogyi Kinga, Szabó István, Szabó Marcell, Szatmári Zsófia Anna, Szívós Eszter, Tillinkó Zsanett, Tóth Anna, Tóth Henrietta, Tüskés Anna, Zadravecz Donát, Zahorán Eszter, Zsuga Sára Emese

Aktuális órák (2014/2015. tavaszi félév)

Szabics Imre: Ófrancia szövegek poétikai elemzése (csütörtök 17:00-19:00, EJC 24)

Kalmár Anikó: Kutatásmódszertani szeminárium (előzetes egyeztetés alapján)

Kalmár Anikó: Francia szókincsfejlesztés (hétfő, 20:00-21:30)

Guilaine Cazes: Francia nyelv és civilizáció (szerda, 16:00-17:00 és csütörtök, 14:00-15:00)

Kapcsolatok

A megfogalmazott célok, valamint a tematikus konferenciák megvalósításában, tanulmánykötetek megjelentetésében a műhely együttműködik az ELTE Romanisztikai Intézetének Francia Tanszékével, a budapesti Francia Intézettel, az Egyetemközi Francia Központtal és az akadémiai intézetekkel is. Külön öröm számunkra, hogy a Collegium ad otthont az Udvari Irodalom Nemzetközi Társaság Magyar Tagozatának, mely számos szállal kötődik a Francia műhelyhez.

Nemcsak a műhely, hanem az egész Collegium szempontjából fontos megemlítenünk, hogy az École Normale Supérieure-rel mint anyaintézménnyel ápolt kapcsolat „kiállta az idők próbáját”: az ötvenes évek kényszerszünete utáni fokozatos kapcsolatfelvétel, s az egyre kiszélesedő együttműködés nyomán végül 1998-ban tudományos együttműködési egyezményt írt alá a két intézmény. Ezt a kapcsolatot erősítik az Erasmus-programban megvalósuló tanár- és diákcserék is, nem utolsósorban pedig az École-ból delegált francia anyanyelvi tanár jelenléte, aki a szakos órák mellett a – nem francia szakosoknak meghirdetett – nyelvórák egy részét is biztosítja.

Aktualitások, történeti bejegyzések

2015. május 29. 

           Ádám Péter műfordító előadása: Műfordítás, irodalmi nyelv, hitelesség – A kis herceg magyarul öt fordításban

 

2014. október 15-17.

           Simone de Reyff (Université de Fribourg) tömbszemináriuma: L’oeuvre de Gabriel Guéret

 

2014. május 7-9.

           Simone de Reyff (Université de Fribourg) tömbszemináriuma: Dans le sillage de la Pléiade: le fils ingrat et le fils   soumis

 

2014. január 20-25.

Tehetségtábor középiskolás diákoknak

Szakmai bevezető órákat (országismereti, irodalmi szemináriumok és fordító műhely) tartanak a műhely vezetőtanárai és lektora.

2013. október 24.

Kettős kötetbemutató a Francia Intézetben

                                                 

Philippe de Rémi: A csokakezű királylány (La Manekine) — (Fordította:  Förköli Gábor, Gyuris Kata, Polgár Tibor és Vargyas Brigitta; előszó fordítása: Márkus Virág) és Jehan és Blonde (Fordította: Szabics Imre)

A kötetet bemutatta: Horváth Krisztina, az ELTE Francia Tanszékének vezetője.

Tableaux changeants (Szekesztette: Gyuris Kata)

A tanulmánykötetet bemutatta Szabics Imre, Vargyas Brigitta és a szerzők.

2013. szeptember 27.

Hervé Ferrage, a Budapesti Francia Intézet új igazgatójának látogatása a Collegiumban a Kutatók Éjszakája 2013 alkalmából

2013. augusztus 26 – szeptember 6.

B1 intenzív nyári nyelvkurzus

2013. június 14.

Marc Mézard, az École Normale Supérieure igazgatójának látogatása az ELTE Eötvös József Collegiumban, kettős könyvbemutató a Budapesti Francia Intézetben

Az ELTE Eötvös József Collegium 118 éves történetében először a legmagasabb szintű küldöttség érkezik az anyaintézményből, a párizsi École Normale Supérieure-ből a Ménesi út 11-13-ba. Marc Mézard igazgató 2013. június 14-én a nagykövetségi diplomáciai programokat követően Horváth László igazgatóval együtt keresi fel a „magyar École-t”, hogy az együttműködés további erősítésére közvetlen eszmecserét folytassanak.

A program zárásaképpen 18.00 órától a Budapesti Francia Intézet kettős kötetbemutatónak ad otthont: az Eötvös Collegium és a Francia Intézet közös gondozásában jelenik meg Aurélien Sauvageot Magyarországi életutam című műve. A Collegium Sauvageot (francia) műhelyének köszönhetően a tudományos feldolgozás után, önálló kötetekbe szerkesztve, a francia (Souvenirs de ma vie hongroise) és a magyar változatot egyaránt újra kiadják. A bemutatón részt vesz Roland Galharague, a Francia Köztársaság nagykövete és François Laquièze, a Budapesti Francia Intézet igazgatója is.

2013. május 13-15., délelőttönként 10-12 óra között:

Dominique Combe (ENS) tömbszemináriuma: L’écrivain devant la langue

Dominique Combe-ot az ELTE doctor et professor honoris causa címmel tüntette ki. Ennek alkalmából május 9-én, csütörtökön, 10.00 órakor, az A épület kari tanácstermében díszelőadást hallhatunk tőle, a tömbszemináriuméval rokon témában. Legyünk ott minél többen!

2013. május 8., 17.00 óra

Cseppentő István: A 18. századi francia festészet és Diderot művészetkritikai munkássága

(Az előadás magyarul hangzik el. Helyszín: Borzsák-könyvtár)

2013. március 7.

Márkus Virág és Lőrincz Nanetta beszámolója az ENS-ben eltöltött félévükről

2013. január 21-25.

Tehetségtábor középiskolás diákok számára

2012. december 8.

Romanisztikai konferencia

2012. december 6., 16.00 óra

Roland Galharague, Franciaország magyarországi nagykövete az ELTE Eötvös József Collegiumban

2012. november 26-29.

Bizánc és a Nyugat — Kelet és Nyugat találkozása, nemzetközi konferencia

2012. november 5., 18.00 óra

„Tanulni annyi, mint alkotni”

Robert Kaddouch, nemzetközi hírű tanulásmódszertani kutató a párizsi École Normale Supérieure-ön idén márciusban elhangzott előadása után most az ENS testvérintézményében, az Eötvös József Collegiumban mutatja be pedagógiai módszerének lényegét. Az általa kifejlesztett és számos kognitív kutatással alátámasztott módszereket különböző területeken dolgozó pedagógusok alkalmazhatják sikerrel (így például a nyelv-, matematika-, zene-, illetve tánctanításban is).

Az előadó jelenlegi kutatásairól is beszámol majd, melyeket a Sorbonne és más intézmények kutatóival együtt folytat (Université Paris Descartes, École Normale Supérieure, Neurospin).

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Helyszín: ELTE Eötvös József Collegium, Borzsák-könyvtár (földszint 19-es terem)

A találkozóról készült beszámoló itt olvasható.

2012. július 13., péntek

Kárpát-medencei nyári egyetem: Kétnyelvűség-többnyelvűség a középkori és reneszánsz olasz és francia kultúrában

9.30-10.45 Ludmann Ágnes: Fordítás és nyelvi sokszínűség régi olasz szövegekben
11-11.45 Falvay Dávid: Paleográfiai gyakorlat: olasz nyelvű kéziratok
14.00-14.45  Vargyas Brigitta: A többnyelvűség megjelenési formái Franciaországban

2012. július 9.

“Notre sentinelle avancée, Aurélien Sauvageot et le Collège Eötvös” – kötetbemutató a Francia Intézetben a franciatanároknak szervezett nyári egyetem keretében.

2012. március 23.

Műhelykonferencia: műhelyünk tagjai eddigi kutatási eredményeiket mutatták be az érdeklődő diákoknak és tanároknak.

2011. december 5.

Tanulmányi nap: a Collegium  Aurélien Sauvageot tudományos munkásságát méltató, illetve a magyar-francia kapcsolatok 20. századi történetét bemutató előadásokkal emlékezett meg jeles lektoráról.

Az ünnepélyes ülésszakot megelőzően a Collegium francia műhelye felvette egykori tanára nevét, és tiszteletünk jeleként emléktáblát avattunk, melyen a Himnusz kezdő sorait olvashatjuk Aurélien Sauvageot fordításában.

2011. július 15., péntek

Kárpát-medencei nyári egyetem: Francia országismeret és filológia

8.15-9.45 Vargyas Brigitta: Francia kulturális örökség az ezredfordulón

10.15-11.45  Szabics Imre: Egy középkori francia regény kiadása (Philippe de Rémi:  La Manekine)

2011. június 3-4.

Konferencia: Dialogues des cultures courtoises

2010. június 4-5.

Konferencia: Littérature et folklore dans le récit médiéval

június 4.: az Udvari Irodalom Nemzetközi Társaság magyar tagozatának (International Courtly Literature Society [ICLS], Hungarian Branch) alakuló ülése

 

A műhelytagok közreműködésével megjelent / műhelyhez kötődő kiadványok

Philippe de Rémi, A csonkakezű királylány (La Manekine), ford. Förköli Gábor, Gyuris Kata, Polgár Tibor, Vargyas Brigitta & Jehan és Blonde, ford. Szabics Imre, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2013.

Tableaux changeants, Anthologie des étudiants de l’Atelier d’Études françaises Aurélien Sauvageot du Collegium Eötvös József, éd. Kata Gyuris, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2013.

Aurélien Sauvageot, Souvenirs de ma vie hongroise / Magyarországi életutam, ford. Várady-Brenner Mária, szerk. Vargyas Brigitta, ELTE Eötvös József Collegium − Budapesti Francia Intézet, 2013.

Notre sentinelle avancéeAurélien Sauvageot et le Collège Eötvös, éd. László Horváth et Brigitta Vargyas, ELTE Eötvös József Collegium, 2012.

Dialogue des cultures courtoises, Actes du colloque international de Budapest, les 3-4 juin 2011, éd. Emese Egedi-Kovács, Collège Eötvös József ELTE, 2012.

Renaud de Beaujeu, A Szép Ismeretlen, trad. Imre Szabics, Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2012.

Littérature et folklore dans le récit médiéval, Actes du colloque international de Budapest, les 4-5 juin 2010, éd. Emese Egedi-Kovács, Collège Eötvös József ELTE, 2011.

ELTE Eötvös József Collegium, Brochure d’information, réd. Sára Zalán-Lipák, trad. Brigitta Vargyas, Budapest, 2010.

Valère Novarina, A cselekvő szó színháza (essais chosis de Valère Novarina), éd. Enikő Sepsi, Budapest, Ráció Kiadó, 2009.

Jean-Michel Maulpoix, Kékversek (Une histoire de bleu), traductions de L’Atelier d’études françaises du Collège Eötvös, éd. Enikő Sepsi, Budapest, Typotex, 2008.

Cours de poésie française moderne et contemporaine (anthologie annotée), éd. Enikő Sepsi et al., Budapest, Typotex, 2008.

A papagáj meséje (Középkori okszitán elbeszélések), trad. Imre Szabics, Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2008.

Kép és jelenlét. Yves Bonnefoy válogatott írásai, éd. Enikő Sepsi, Budapest, Argumentum, 2007.

Imre Szabics, De Peire Vidal a Bálint Balassi (Études sur les contacts poétiques franco-hongrois du Moyen Age et de la Renaissance),Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2003.

Világosság, numéros spéciaux, 2005/2-3, 2005/4.

Penser poétique. Etudes et traductions littéraires de la poésie française moderne et contemporaine, éd. Enikő Sepsi, Budapest, Argumentum − Collège Eötvös József, 2000.

Oktatók, hazai és külföldi meghívott előadóink

Ádám Péter, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Bárdos László, Bárdosi Vilmos, Beke László, Bengi László Bognár Róbert, Boros Gábor, Cseppentő István, Fáber Ildikó, Fodor Géza, Gellér Katalin, Geskó Judit, Gulyás Adrienn, Horváth Ágnes, Horváth Krisztina, Józan Ildikó, Karafiáth Judit, Király Nina, Kiss Gy. Csaba, Kiss Sándor, Kovács Ilona, Lator László, Lőrinszky Ildikó, Sepsi Enikő, Sújtó László, Szegedy-Maszák Mihály, Tverdota György, Ullmann Tamás

Alain Corbellari (Université de Lausanne), Alexa Piqueux (Paris IV – Sorbonne), Anne Delamaire (Université Rennes 2 – Haute Bretagne), Aurélie Houdebert (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle), Béatrice Didier (ENS, Paris VIII), Bénédicte Milland-Bove (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle), Bernard Le Calloc’h, Christine Ferlampin-Acher (Université Rennes 2 – Haute Bretagne), Claude Bourqui (Université de Fribourg), Déborah Lévy-Bertherat (ENS), Dominique Combe (ENS), Jean-François Le Gall (ENS), Jean-Michel Maulpoix (Ecole Normale Supérieure de Fontenay/ Saint-Cloud, Université de Paris VII, Paris X), Jean-Nicolas Illouz (Paris VIII), Jean-Paul Dubacq ( ENS, Diffusion des savoirs), Jérôme Thélot (Lyon 3, Centre de Recherche Jean Prévost), Laure Petit (ENS), Magali Cheynet (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle), Marwan Rashed (ENS), Michel Murat (ENS), Michelle Szkilnik (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle), Monique Trédé (ENS), Myriam Rolland-Perrin (Université de Nantes), Nathalie Koble (ENS), Paolo Odorico (École des hautes études en sciences sociales), Patrice Pavis (Paris VIII), Patrizia de Capitani (Grenoble III), Valère Novarina, Yves Bonnefoy (Collège de France)

Anyanyelvi lektorok a Collegiumban:

Alice Zeniter (ENS), Arnaud Prêtre (ENS), Aurélia Peyrical (ENS), Benjamin Landais (ENS), Camille Breton, Dorothée Kovácsházy, Florent Vitze, Guilaine Cazes,  Julie Duran (ENS), Lisa Malara, Marie-Laetitia Hélie (ENS), Marie-Pierre Harder (ENS), Marion Maussion, Melinda Vernay-Lekanov, Nadine Boussuge, Paul-Victor Desarbres (ENS), Pierre Belenfant (ENS), Sylvie Allouche (ENS), Yann-Gaël Amghar (ENS)