Gazdaságtudományi műhely

Gazdaságtudományi Műhely

Műhelyvezető: Bondici László

Műhelytitkár: Kaltenecker Bence, Szalay Réka

A MŰHELYRŐL

A 2020-ban alapított Gazdaságtudományi Műhely a Collegium nagy múltú hagyományainak, célkitűzéseinek megfelelően a széles látókörű, szakmailag kiemelkedő tudással rendelkező, elsősorban gazdálkodástudományi területen tanulmányokat folytató hallgatók tehetséggondozását tekinti feladatának. Nagy hangsúlyt fektetünk a collegisták önálló kutatásának (TDK dolgozat, szakdolgozat) támogatására többek között előadási lehetőségek biztosításával, valamint szakmai együttműködések megszervezésével (műhelyen belül, vagy akár a Collegium más műhelyének tagjaival, illetve egyetemi oktatókkal).

Véleményünk azonban, hogy a legnagyobb támogatást mégis elsősorban az jelenti, hogy a műhely tagjai egy, a tanulmányaikban sikeres és a szakmai munkájuk iránt elkötelezett hallgatói közösségbe kerülnek, ahol az egyetemi élet mindennapos kérdéseiben is hasznos tanácsokat gyűjthetnek, legyen szó akár a témavezető/gyakorlatvezető választásról, adminisztrációs feladatokról vagy a rendelkezésre álló szabadidő tartalmas eltöltéséről. Ezekre a beszélgetésekre persze sor kerülhet spontán módon is, de közösségi programjainkkal külön is igyekszünk megteremteni erre a lehetőséget. 

Műhelyünk szabályzata itt tekinthető meg.

A MŰHELY TAGJAI

Név Szak Felvétel éve
Schmél Boglárka Luca nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) BA 2022
Kaltenecker Bence Balázs Matematika alapszak 1. év 2023
Láng Kristóf Ágoston Pénzügy és számvitel alapszak 3. év 2023
Nébl Bálint Nemzetközi gazdálkodás alapszak (angol) 1. év 2023
Stix Erik Nemzetközi gazdálkodás alapszak (angol) 1. év 2023
Szűcs Bíbora Pénzügy és számvitel alapszak 1. év 2023
Zarándok Zília Napsugár Nemzetközi gazdálkodás alapszak 1. év 2023
Csóti Kristóf Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak 1. év 2022
Kormányos Domonkos László Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2. év 2022
Misovics-Kármán Fruzsina Pénzügy és számvitel alapszak (angol) 2. év 2022
Szalay Réka Kereskedelem és marketing alapszak 2. év 2022
Soós Kende Ádám Nemzetközi gazdálkodás alapszak (angol) 3. év 2022
Al-Hag Máté Amin Matematika alapszak 3. év 2021
Balogh Szabolcs Roland Nemzetközi gazdálkodás alapszak (angol) 3. év 2021
Espán Márton Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak 1. év 2021
Palasics Bence Gazdálkodás és menedzsment alapszak 3. év 2021
Szabó Botond Pénzügy és számvitel alapszak 3. év 2021
Kelemen Lajos Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak 1. év 2020
Sebe András László Gazdálkodás és menedzsment alapszak 4. év 2020

Alumni

Név Szak
István Adrienn Pénzügy mesterszak
Lekics László Pénzügy mesterszak
Sulan Ádám Matematika alapszak
Tamaska Dóra Nemzetközi gazdálkodás alapszak
Tóth Jenő Alkalmazott közgazdaságtan alapszak
Weiszmann Péter Miklós Pénzügy és számvitel alapszak 4. év
Monori Lilla Matematika alapszak
Morsiani Laura Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak
Pap Kincső Nemzetközi gazdálkodás alapszak
Borbély Dávid Márk Programtervező informatikus mesterszak
Vénusz Vilma Réka Nemzetközi gazdálkodás alapszak (angol)

A GAZDASÁGTUDOMÁNYI MŰHELY SZAKMAI MUNKÁJA

A műhely képzési programját igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az minél jobban megfeleljen valamennyi hallgató évfolyamonként és szakonként/szakirányonként gyakran nagyon eltérő igényének. A Műhely annak a felismerésnek a szellemében fogant, miszerint a XXI. századi gazdálkodástudományi képzésben feltétlenül szükséges a matematikai, módszertani eredmények átfogó ismerete, valamint az informatikai, szimulációs eszközök használatában való jártasság. Ezen szempontokat, elveket szem előtt tartva szervezzük szakmai kurzusainkat, melyek az egyetemi tananyagon túlmutató, azt kiegészítő ismeretek megszerzésére adnak lehetőséget.

A MŰHELY ÁLTAL MEGHIRDETETT KURZUSOK

2023/2024. őszi félév:
A gazdaságtudományok aktuális kérdései 1., BMVD-200.746.gk1/EC
Kvantitatív módszerek 1., BMVD-200.746.km1/EC

2022/2023. tavaszi félév: Féléves műhelybeszámoló
Feladatmegoldó szeminárium, BMVD-200.746j/EC
Kvantitatív módszerek, BMVD-200.746h/EC
Gazdaságtudományi kutatószeminárium, BMVD-200.746i/EC

2022/2023. őszi félév: Féléves műhelybeszámoló
Algoritmikus pénzügyek BMVD-200.746f/EC
A gazdaságtudományok aktuális kérdései 2. BMVD-200.746g/EC

2021/2022. tavaszi félév: Féléves műhelybeszámoló
A gazdaságtudományok aktuális kérdései BMVD-200.746e/EC
Eszközárazás és portfóliókezelés BMVD-200.746d/EC

2021/2022. őszi félév: Féléves műhelybeszámoló
Pénzügyi esettanulmányok BMVD-200.746c/EC

2020/2021. tavaszi félév: Féléves műhelybeszámoló
Pénzügyi modellezési módszerek BMVD-200.746b/EC

2020/2021. őszi félév: Féléves műhelybeszámoló
Pénzügyi modellezés és derivatívaárazás (BMVD-200.746a/EC)