Gazdálkodástudományi Műhely

MŰHELYVEZETŐ: BONDICI LÁSZLÓ
MŰHELYTITKÁR: TÓTH JENŐ

A MŰHELYRŐL

A 2020-ban alapított Gazdálkodástudományi Műhely a Collegium nagy múltú hagyományainak, célkitűzéseinek megfelelően a széles látókörű, szakmailag kiemelkedő tudással rendelkező, elsősorban gazdálkodástudományi területen tanulmányokat folytató hallgatók tehetséggondozását tekinti feladatának. Nagy hangsúlyt fektetünk a collegisták önálló kutatásának (TDK dolgozat, szakdolgozat) támogatására többek között előadási lehetőségek biztosításával, valamint szakmai együttműködések megszervezésével (műhelyen belül, vagy akár a Collegium más műhelyének tagjaival, illetve egyetemi oktatókkal).

Véleményünk azonban, hogy a legnagyobb támogatást mégis elsősorban az jelenti, hogy a műhely tagjai egy, a tanulmányaikban sikeres és a szakmai munkájuk iránt elkötelezett hallgatói közösségbe kerülnek, ahol az egyetemi élet mindennapos kérdéseiben is hasznos tanácsokat gyűjthetnek, legyen szó akár a témavezető/gyakorlatvezető választásról, adminisztrációs feladatokról vagy a rendelkezésre álló szabadidő tartalmas eltöltéséről. Ezekre a beszélgetésekre persze sor kerülhet spontán módon is, de közösségi programjainkkal külön is igyekszünk megteremteni erre a lehetőséget. 

Műhelyünk szabályzata hamarosan itt <link> tekinthető meg.

A MŰHELY TAGJAI

István Adrienn Pénzügy mesterszak 2. év 2020
Kelemen Lajos Matematika alapszak 1. év 2020
Lekics László Pénzügy mesterszak 1. év 2020
Sebe András László Gazdálkodás és menedzsment alapszak 1. év 2020
Sulan Ádám Matematika alapszak 2. év 2020
Tamaska Dóra Nemzetközi gazdálkodás alapszak 3. év 2020
Tóth Jenő Alkalmazott közgazdaságtan alapszak 2. év 2020
Weiszmann Péter Miklós Pénzügy és számvitel alapszak 2. év 2020

A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MŰHELY SZAKMAI MUNKÁJA

A műhely képzési programját igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az minél jobban megfeleljen valamennyi hallgató évfolyamonként és szakonként/szakirányonként gyakran nagyon eltérő igényének. A Műhely annak a felismerésnek a szellemében fogant, miszerint a XXI. századi gazdálkodástudományi képzésben feltétlenül szükséges a matematikai, módszertani eredmények átfogó ismerete, valamint az informatikai, szimulációs eszközök használatában való jártasság. Ezen szempontokat, elveket szem előtt tartva szervezzük szakmai kurzusainkat, melyek az egyetemi tananyagon túlmutató, azt kiegészítő ismeretek megszerzésére adnak lehetőséget.

A MŰHELY ÁLTAL MEGHIRDETETT KURZUSOK

2020/2021 őszi félév:
Pénzügyi modellezés és derivatívaárazás (BMVD-200.746a/EC)