Matematika–Fizika Műhely

Műhelyvezető: BURCSI PÉTER
Műhelytitkár: Török Tímea

 

A műhelyről

Bár az Eötvös József Collegium elsősorban bölcsész fellegvárként ismert, életének mindig is szerves részét képezték a természettudós (szakzsargonnal élve dögész) collegisták. A Collegiumba felvételt nyert matematikus és fizikus hallgatók szakmai tevékenységét a korábbi Természettudományi műhelyből 2003-ban önálló műhellyé alakuló Matematika–Fizika Műhely fogja össze, amely megalapítása óta az Eötvös József Collegium egyik legnépesebb műhelyét alkotja.

A collegiumi hagyományokkal és irányelvekkel összhangban a Matematika–Fizika Műhely egyik legfőbb feladatának a jövő nagy magyar matematikusainak, fizikusainak és nem utolsó sorban tudós-tanárainak képzését és gondozását tekinti. Ebben a szellemben szervezzük szakmai kurzusainkat, melyek az egyetemi tananyagon túlmutató, azt kiegészítő ismeretek megszerzésére adnak lehetőséget. Fontos célunk, hogy ezeken az órákon a matematika és a fizika aktuális kutatási témáival is megismerkedhessenek a résztvevők; ez később nagy segítséget jelenthet a saját kutatási téma kiválasztásához. Nagy hangsúlyt fektetünk a collegisták önálló kutatásának (TDK dolgozat, szakdolgozat) támogatására többek között előadási lehetőségek biztosításával, szakmai együttműködések megszervezésével (műhelyen belül, vagy akár a Collegium más műhelyének tagjaival, illetve egyetemi oktatókkal).

Azt gondoljuk, hogy a legnagyobb támogatást mégis elsősorban az jelenti, hogy a felvételt nyert collegisták egy a tanulmányaikban sikeres és a szakmai munkájuk iránt elkötelezett hallgatókból álló közösségbe kerülnek, ahol az egyetemi élet minden kérdésében hasznos tanácsokat gyűjthetnek, legyen szó akár témavezető/gyakorlatvezető választásról, adminisztrációs feladatról vagy arról, hogy hol lehet meginni egy jó sört. Ezekre a beszélgetésekre persze sor kerülhet spontán módon a folyosón vagy zuhanyzás közben, de közösségi programjainkkal külön is igyekszünk megteremteni erre a lehetőséget.

Műhelyünk szabályzata itt tekinthető meg.

 

A műhely tagjai

Név Szak Felvétel éve Státusz
Bärnkopf Anna Fizika–matematika tanári osztatlan IV. 2016 bejáró
Bécsy Bence Fizikus MSc II. 2014 bejáró
Berta Dénes Fizika BSc II. 2015 bentlakó
Boldizsár Bálint Fizika BSc II. 2016 bejáró
Bondici László PhD 2011 bentlakó
Bozóki Tamás Fizika MSc II. 2012 bentlakó
Fábián Erik Történelem–fizika tanári osztatlan I. 2017 bentlakó
Gula Miklós Fizika BSc III. 2015 bentlakó
Hegyi Anna Német–fizika tanári osztatlan III. 2015 bentlakó
Horicsányi Attila Fizikus MSc I. 2014 bentlakó
Kapás Kornél Fizikus MSc III. 2013 bejáró
Kecskés Boglárka Magyar–matematika tanári osztatlan IV. 2014 bentlakó
Kékesi Attila Biológia–fizika tanári osztatlan I. 2017 bentlakó
Keliger Dániel Matematika BSc II. 2016 bentlakó
Kormányos Hanna Rebeka Fizika BSc I. 2017 bentlakó
Major András Fizika BSc II. 2016 bentlakó
Nagy Gergely Matematika BSc III. 2015 bentlakó
Nagy Kartal Matematika BSc II. 2016 bentlakó
Németh Róbert Fizika BSc I. 2017 bejáró
Pintér Richárd Fizika–matematika tanári osztatlan IV. 2014 bejáró
Plaszkó Noel Fizika BSc II. 2016 bentlakó
Schefler Barna Matematika BSc I. 2017 bentlakó
Schefler Gergő Matematika BSc II. 2016 bentlakó
Seller Károly Fizikus MSc I. 2015 bejáró
Simon Viktória Történelem–matematika tanári osztatlan I. 2017 bentlakó
Szajbély Zsigmond Közgazdaságtan BA I. 2017 bentlakó
Szakács Lilli Kata Matematika BSc I. 2017 bejáró
Szlovicsák Béla Latin–matematika tanári osztatlan I. 2017 bentlakó
Török Tímea Magyar–matematika tanári osztatlan I. 2017 bentlakó
Tóth Zsuzsa Veronika Spanyol–matematika tanári osztatlan IV. 2014 bentlakó
Vass Máté Fizikus MSc I. 2015 bentlakó

 

Korábbi tagok (2008-tól)

Név Szak Felvétel éve
Hegyi Ádám Fizikus 2008
Horváth Péter Fizikus 2008
Gilyén András Matematikus 2008
Poór Márk Matematikus 2008
Tóth László Márton Matematikus 2008
Bokányi Eszter Fizikus 2009
Bencs Ferenc Matematikus 2009
Blázsik Zoltán Matematikus 2009
Estélyi István Matematikus 2009
Huszár Kristóf Matematikus 2009
Varga László Matematikus 2009
Wolosz János Matematikus 2009
Czank Tamás Fizikus 2010
Janosov Milán Fizikus 2010
Benyó Krisztián Matematikus 2010
Fonyó Dávid Matematikus 2010
Márkus Bence Matematikus 2010
Sárai Zoltán Matematikus 2010
Földvári Viktória Matematikus 2011
Laky Tibor Matematikus 2011
Galgóczi Gábor Fizikus 2012
Vona István Fizikus 2012
Szalkai Balázs Matematikus 2012
Koman Zsombor Fizikus 2013
Kovács Áron Fizikus 2013
Mezősi Máté Fizikus 2013
Tardos Jakab Matematikus 2013
Sisák Mária Anna Matematikus 2014

 

A Matematika–Fizika Műhely szakmai munkája

A műhely képzési programját igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az minél jobban megfeleljen valamennyi hallgató évfolyamonként és szakonként/szakirányonként gyakran nagyon eltérő igényének. Ebben a szellemben hirdetjük meg 2016 tavaszától Kutatószeminárium kurzusunkat, melynek teljesítése minden műhelytag számára kötelező, de a teljesítés módja sokszor személyenként is eltérő.

Első- és másodéves műhelytagok számára általában évfolyamonként és szakonként szervezzük a tanórákat, melyeket felsőbbéves collegisták és meghívott előadók tartanak. Ezekkel az órákkal egyrészt az aktuális egyetemi tananyag mélyebb megértését és kiegészítését, a később előkerülő tananyagok gondos megalapozását, másrészt a képzés során nem előkerülő témakörökbe történő betekintést kívánjuk lehetővé tenni. Érthető okokból az egyetemen a matematika és a fizika már megszilárdult, biztos ismeretei kerülnek bemutatására, mi azonban fontosnak tartjuk, hogy a collegiumi kurzusokon az aktuális kutatási témák (“hot topics”) is előkerüljenek. A munkát feladatmegoldó szemináriumok és önképző körök órái egészíthetik ki.

Felsőbb évfolyamokon a szakirányos specializáció és az ehhez kapcsolódó érdeklődésbeli eltérések miatt már évfolyamonként sem érdemes egységes órát szervezni. Ettől kezdve a műhelytagok egyedileg vállalnak valamilyen szakmai tevékenységet a Kutatószeminárium kurzus teljesítésére. Ilyen lehetőség például saját kutatási téma bemutatása, cikkfeldolgozás, illetve óratartás alsóbbévesek számára. Ez utóbbit különösen fontosnak tartjuk, mivel régi tapasztalatunk, hogy a megszerzett tudás akkor válik igazán sajátunkká, amikor képesek vagyunk azt mások számára is továbbadni. Alkalmanként plenáris előadásokat is szervezünk, melyekre a matematika és a fizika jeles magyar képviselőit hívjuk meg műhelyünkbe.

A műhelykurzus 2015/2016 tavaszi félévtől:

 • Kutatószeminárium (BMVD-200./EC): Burcsi Péter

A műhely által korábbi félévekben meghirdetett kurzusok

2013/2014 tavaszi félév:

 • Kvantum – számításelmélet (IKP-9228): Gilyén András

2013/2014 őszi félév:

 • Elemi számelméleti algoritmusok és alkalmazások (IKP-9218): Burcsi Péter

2012/2013 tavaszi félév:

 • Szimmetriák és csoportjaik (ff1n9f23): Bántay Péter

2012/2013 őszi félév:

 • Eötvös Collegiumi kutatószeminárium (ff1n9k41): Varga Dezső

2011/2012 tavaszi félév:

Nem került meghirdetésre kurzus.

2011/2012 őszi félév:

 • Eötvös collegiumi problémamegoldó szeminárium (mxxn9em1): Burcsi Péter
 • Fizikai versenyfeladatok kitűzése és megoldások elemzése (ff2n9k53): Varga Dezső

2010/2011 tavaszi félév:

 • Femtoszekundumos optika (ff2n9k52): Varga Dezső, Cserti József
 • Topologikus kombinatorika (mm1c9a45/ec): Csorba Péter

2010/2011 őszi félév:

 • Eötvös collegiumi kutatószeminárium (mm1c9o10/ec): Végh László, Burcsi Péter
 • Szisztematikus és statisztikus hibaforrások elemzése természettudományos mérésekben (ff1n9k37): Varga Dezső

2009/2010 tavaszi félév:

 • Algoritmikus játékelmélet (mxxn9017/EC1): Végh László
 • Fejezetek a modern fizikából (fffn9k51/1): Varga Dezső

2009/2010 őszi félév:

 • A matematikatudomány története (m5mn1toa/ec1): Deák Ervin
 • Amenábilis csoportok (mm1n9a27/ec1): Lippner Gábor
 • Digitális publikációs technikák (IKP-9159/1): Lócsi Levente

2008/2009 tavaszi félév:

 • A görög matematika (xxxm9818EC/1): Kutrovácz Gábor
 • Szimmetriák és csoportjaik (ff1n9f23/1): Bántay Péter

2008/2009 őszi félév:

 • Eötvös collegiumi problémamegoldó szeminárium (mxxn9em1/1): Burcsi Péter
 • Szisztematikus és statisztikus hibaforrások elemzése természettudományos mérésekben (ff1n9k37): Varga Dezső

2007/2008 tavaszi félév:

 • Bevezetés a fizikai kozmológiába (cf1n1b02/1): Hetesi Zsolt
 • Fejezetek a matematikából (mm1n9a24/1mmtn9a24/x1): Buczolich Zoltán, Mezei István

2007/2008 őszi félév:

 • Bölcselet és a világmindenség kutatása (cccn1s57/1): HetesiZsolt
 • Kombinatorikus geometria (mxxn9k32/1): Elekes György
 • Statisztikai módszerek a gépi tanulásban: bevezetés (IKP-9096/ea1): Szita István

2006/2007 tavaszi félév:

 • Az érzékelés biofizikája II. (fffn9b21/1): Horváth Gábor
 • Evolúciós játékelmélet (fffn9k28/1): Szabó György
 • Idegennyelvű tudománytörténet szeminárium (xxxn9036EC/1): Siklér Ferenc

2006/2007 őszi félév:

 • Az érzékelés biofizikája I. (fffn9b20): Horáth Gábor
 • Tudományfilozófia (xxxn9299EC/1): Szegedi Péter

2005/2006 tavaszi félév:

 • Bevezetés a csoport- és reprezentációelméletbe II. (eotvos001#2/ea1): Szabó Endre
 • Statisztikai módszerek a gépi tanulásban: bevezetés (IKP-9096/ea1): Szita István

2005/2006 őszi félév:

 • A kísérleti részecskefizika legújabb fejleményei (eotvos002/ea1): Siklér Ferenc
 • Bevezetés a csoport- és reprezentációelméletbe I. (eotvos001/ea1): Szabó Endre

A Matematika-Fizika Műhely eredményei

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, korábban: Köztársasági ösztöndíj:

Bécsy Bence 2015, 2016
Földvári Viktória 2015
Kapás Kornél 2015
Kovács Áron 2015
Benyó Krisztián 2014
Bodnár József 2009
Bokányi Eszter 2010, 2012, 2013
Fonyó Dávid 2013
Janosov Milán 2011, 2013, 2014
Nagy Dániel 2010, 2012, 2013
Nagy Gergely 2005, 2006
Strenner Balázs 2007, 2008, 2009
Szalkai Balázs 2010, 2012
Tóth László Márton 2010

Kar Kiváló Hallgatója díj:

Bécsy Bence 2015
Bozóki Tamás 2015
Földvári Viktória 2015
Kapás Kornél 2014, 2015
Benyó Krisztián 2014
Gilyén András 2012
Janosov Milán 2013
Mezei Tamás 2013
Nagy Dániel 2013
Szalkai Balázs 2012
Szőke Nóra 2013
Varga László 2013

Kari Tudományos Diákköri Konferencia:

Vass Máté 2016 I. helyezés
Horicsányi Attila 2016 III. helyezés
Horicsányi Attila 2015 III. helyezés
Földvári Viktória 2014 II. helyezés
Kapás Kornél 2014 II. helyezés
Kapás Kornél 2014 III. helyezés
Koman Zsombor 2014 III. helyezés
Kovács Áron 2014 I. helyezés

Országos Tudományos Diákköri Konferencia:

Vass Máté 2017 I. helyezés
Bozóki Tamás 2015 I. helyezés
Földvári Viktória 2015 III. helyezés
Galgóczi Gábor 2015 I. helyezés
Kovács Áron 2015 II. helyezés
Laczkó Zoltán 2015 II. helyezés
Bokányi Eszter 2013 II. helyezés
Janosov Milán 2013 dicséret
Nagy Dániel 2013 I. helyezés
Varga László 2013 III. helyezés

Külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak:

Benyó Krisztián 2014 ősz – 2015 tavasz Université Paris-Est, Marne-la-Valée; Párizs
Márkus Bence 2014 ősz – 2015 tavasz Vrije Universitet Amsterdam; Amszterdam
Bencs Ferenc 2014 tavasz Humboldt-Universität zu Berlin; Berlin
Bokányi Eszter 2014 tavasz Humboldt-Universität zu Berlin; Berlin
Estélyi István 2012 ősz – 2015 tavasz Univerza na Primorskem; Koper
Gilyén András 2012 ősz – 2013 tavasz University of Cambridge; Cambridge
Huszár Kristóf 2011 ősz Ruprecht-Karls-Universität; Heidelberg
Janosov Milán 2011 ősz Fraunhofer IISB; Erlangen
Huszár Kristóf 2011 tavasz Beloit College; Beloit

Ortvay Rudolf fizikai problémamegoldó verseny:

Koman Zsombor 2014 III. díj
Kovács Áron 2014 I. díj
Kovács Áron 2013 I. díj
Laczkó Zoltán 2013 II. díj
Vona István 2013 II. díj
Laczkó Zoltán 2012 III. díj
Pásztor Attila 2008 I. díj
Farkas Ádám László 2007 III. díj

Nyílthelyi Fifiqs Fiziqs Feladatok csapatverseny:

Berta Dénes, Bécsy Bence, Kapás Kornél 2017 1. helyezés
Bécsy Bence, Bozóki Tamás, Kapás Kornél, Mezősi Máté 2016 2. helyezés
Berta Dénes, Horicsányi Attila, Vass Máté 2016 3. helyezés
Bozóki Tamás, Galgóczi Gábor, Kapás Kornél, Laczkó Zoltán 2014 3. helyezés
Bozóki Tamás, Galgóczi Gábor, Kapás Kornél 2013 2. helyezés
Vona István 2013 3. helyezés
Gilyén András, Janosov Milán 2012 1. helyezés
Janosov Milán 2011 1. helyezés

International Mathematical Competition for University Students:

Nagy Dániel 2012 2. díj
Nagy Dániel 2011 1. díj
Nagy Dániel 2010 2. díj
Strenner Balázs 2008 1. díj
Strenner Balázs 2007 1. díj
Strenner Balázs 2006 1. díj

Schweitzer Miklós Emlékverseny:

Szalkai Balázs 2012 III. díj
Nagy Dániel 2012 II. díj
Strenner Balázs 2008 I. díj

További versenyeredmények:

Szalkai Balázs 2013 Ericcson C++ programozói verseny 1. hely
Bencs Ferenc 2011 Sapientia programozói csapatverseny I. helyezés
Szalkai Balázs 2011 Ericcson C++ programozói verseny 1. hely