Olasz műhely

Műhelyvezető/Tutore: LUDMANN ÁGNES (ludmannagi@gmail.com)
A Filológiai Kabinet vezetője: FALVAY DÁVID (dfalvay@yahoo.com)
Műhelytitkár/Segretario scientifico: FERÓ ZSÓFIA
Anyanyelvi lektor: 
Partner intézmények/Istituzioni partner: COLLEGIO SUPERIORE (Bologna), SCUOLA NORMALE SUPERIORE (Pisa)

A műhelyről

A magyar-olasz kapcsolatok, köztük az Eötvös Collegium és a pisai Scuola Normale együttműködése igen gazdag múltra tekintenek vissza. A 2009-ben megtalapított Olasz műhely célja az italianisztika és az olasz filológia iránti érdeklődés erősítése. Segíti azokat a hallgatókat, akik elmélyülten kívánnak foglalkozni Itália történetével, irodalmával, nyelveivel, valamint a művészettörténettel. A legfőbb cél, hogy a legkiválóbb tanárok együttműködésével a műhely olyan oktatási-kutatási központtá váljék Magyarországon, ahol a legtehetségesebb hallgatók kiemelkedő szakmai színvonalú képzésben részesülnek, kutatási lehetőségekhez jutnak, és ahol a doktoranduszok és a fiatal kutatók is csatlakozhatnak a munkához. Fontos szempont továbbá, hogy a tehetséges magyar diák ne kerüljön hátrányba az élvonalban tanuló olasz és más országbeli fiatal kutatókkal szemben: a műhely törekszik arra, hogy határozottan és lényegre törően egészítse ki az egyetemi képzést.

A képzés kiegészítő jellegét két elv együttes alkalmazása biztosítja:

  • az órák kis létszámú szemináriumi keretek között kívánják a hallgatókkal megismertetni az egyetemi oktatásból kiszoruló témákat és tudományterületeket: latin és olasz paleográfia, kodikológia, középkori humanisztikus és modern filológia, szövegkritikai kiadás elmélete és gyakorlata, Dante- és Petrarca-tanulmányok, könyvtörténet, urbanisztika és tájkultúra (város és vidék, modern gazdaság és régi hagyományok, stb.), zenetörténet, stb.;
  • a műhely óraadásra felkért oktatói az Eötvös Collegiumhoz kötődő kiváló tudósok, magyarok és olaszok egyaránt, akikkel az egyetemi képzés során a hallgatók különböző okok miatt kevéssé találkozhatnak.

A nemzetközi kapcsolatok területén az elsődleges cél az Eötvös Collegium olasz kapcsolatainak erősítése. Ezek közül kiemelendő a pisai Scuola Normale Superiorével való, a kiválósági hálózaton belüli együttműködés, illetve a bolognai tudományegyetemmel való Erasmus-kapcsolat: ezeknek köszönhetően az érdeklődő és tanulmányi eredményüket tekintve kiemelkedő collegistáknak lehetősége nyílik arra, hogy elsőrangú olasz kutatóközpontokban tanulhassanak.

A műhely tagjai

Balássy Fanni osztatlan tanárképzés I. év/anno

Balga Nóra mesterképzés/laurea magistrale III. év/anno

Békefi Teodóra osztatlan tanárképzés III. év/anno

Béres Csenge alapképzés/laurea triennale III. év/anno

Burkus Dóra alapképzés/laurea triennale III. év/anno – a félévet az Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna intézményben tölti Erasmus ösztöndíjjal

Cséby Flóra Hanna alapképzés/laurea triennale III. év/anno

Cservég Viola alapképzés/laurea triennale IV. év/anno

Csomár Tünde alapképzés/laurea triennale III. év/anno

Feró Dóra Zsófia alapképzés/laurea triennale II. év/anno

Hári Kata mesterképzés/laurea magistrale I. év/anno (bentlakó/residente)

Heim Fanni Alexandra alapképzés/laurea triennale IV. év/anno (bentlakó/residente)

Horváth Zsófia alapképzés/laurea triennale III. év/anno  – a félévet az Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna intézményben tölti Erasmus ösztöndíjjal

Medvegy Tímea alapképzés/laurea triennale III. év/anno

Szemere Ditta mesterképzés/laurea magistrale III. év/anno

AKTUÁLIS KURZUSKÍNÁLAT

2017/2018. tanév, őszi félév / Anno Accademico 2017/2018, Primo semestre

Kurzusok az Olasz Műhely hallgatói részére/Corsi per i membri della Classe di Studi Italiani

BMVD-200/694/EC Olasz nyelvi gyakorlatok C1/Esercitazioni di lingua italiana  (heti egyszer másfél óra/ 2 lezioni a settimana)
Időpont/Orariomegbeszélés alatt/in definizione
oktató/docente: Ludmann Ágnes

BMVD-200/695/EC Tematikus szókincsfejlesztés/Sviluppo di lessico (heti egyszer másfél óra/ 2 lezioni a settimana)
Időpont/Orariomegbeszélés alatt/in definizione
oktató/docente: Ludmann Ágnes

BMVD-200/696/EC  Klasszikus eredetű közmondások a magyar és az újlatin nyelvekben/Proverbi di origine classica nelle lingue neolatine e nella lingua ungherese
Időpont/Orariotömbösített kurzus, 2017. november 13-i héten
oktató/docente: Renzo Tosi (Alma Mater Studiorum, Unibo), Ludmann Ágnes

Kurzusok a Collegium ALFONS programjában olaszul tanuló hallgatói részére/Corsi per gli studenti di lingua italiana in base al programma ALFONS del Collegio

BMVD-200/691/EC Olasz kezdő 1./ Italiano per principianti 1.
Időpont/Orariomegbeszélés alatt/in definizione
oktatók/docenti: Ludmann Ágnes, Békefi Teodóra közreműködésével

BMVD-200/692/EC Olasz félközéphaladó 3 / Italiano per il livello semiintermedio 3
Időpont/Orariomegbeszélés alatt/in definizione
oktatók/docenti: Balga Nóra és Szemere Ditta

BMVD-200/693/EC Olasz középhaladó 5 / Italiano intermedio 5
Időpont/Orariomegbeszélés alatt/in definizione
oktató/docente: Ludmann Ágnes

Minden collegista számára elérhető kurzus/Corso per tutti i membri del Collegio

BMVD-200/697/EC Az olasz filmművészet
Időpont/Orarioszerdánként 17:30-20:00, szeptember 20-i indulással
oktató/docente: Michele Sità, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa (michele.sita@btk.ppke.hu)

ALUMNI

Barta Viola
Csejtei Dóra
Czakó Viktória
Farkas-Németh Anna
Fridl Viktória
Hunyadvári Zoltán
Huszthy Viola
Kerber Balázs
Nagy-Mihály Ágnes
Palkó Réka
Pálóczy Emese
Simon Gergely
Tetzel Barbara
Varga Fruzsina Sára
Vörös Anna

KORÁBBI KURZUSKÍNÁLAT

2014/2015. tanév, őszi félév / Anno Accademico 2014/2015, Primo semestre

Kurzusok az Olasz Műhely hallgatói részére/Corsi per i membri della Classe di Studi Italiani

BBV-200.206/EC és BMVD-200.206/EC Olasz nyelvi gyakorlatok/Esercitazioni di lingua italiana  (heti kétszer másfél óra/ 4 lezioni a settimana)
Időpont/Orario: Kedd/Martedí 19:00-20:30 sala 015. terem; Csütörtök/Giovedí 20:30-22:00 sala 016. terem
oktató/docente: Haris Avdic Pejicic

BBV-200.208/EC és BMVD-200.208/EC OTDK előkészítő/ Corso di preparazione per OTDK (heti egyszer másfél óra / 2 lezioni a settimana)
Időpont/Orario:
oktató/docente: Ludmann Ágnes

BBV-200.207/EC és BMVD-200.207/EC Olasz kortárs irodalmi tanulmányok és fordítószeminárium / Studi sulla letteratura italiana moderna e contemporanea e workshop di traduzione letteraria (megbeszélés alatt / in definizione!)
Időpont/Orario:
oktató/docente: Ludmann Ágnes

Kurzusok a Collegium olaszul tanuló hallgatói részére/Corsi per gli studenti di lingua italiana del Collegio

BBV-200.201/EC és BMVD-200.201/EC Olasz kezdő 1/a / Italiano per principianti 1/a
Időpont/Orario: Hétfő/Lunedí 19:30-21:00 sala 015. terem; Csütörtök/Giovedí 20:00-21:30 sala 015. terem
oktatók/docenti: Balga Nóra és Ludmann Ágnes

BBV-200.203/EC és BMVD-200.203/EC Olasz félközéphaladó 3 / Italiano per il livello semiintermedio 3
Időpont/Orario: Hétfő/Lunedí 18:30-20:00 sala 011. terem; Csütörtök/Giovedí 07:00-08:30 sala 011. terem
oktató/docente: Ludmann Ágnes

BBV-200.204/EC és BMVD-200.204/EC Olasz középhaladó 5 / Italiano intermedio 5
Időpont/Orario: Hétfő/Lunedí 20:00-21:30 sala 016. terem; Csütörtök/Giovedí 16:00-17:30 sala 011. terem
oktató/docente: Haris Avdic Pejicic és Ludmann Ágnes

BBV-200.205/EC és BMVD-200.205/EC Olasz B2 és C1 nyelvvizsgafelkészítő/Corso di preparazione per gli esami di lingua B2 e C1
Időpont/Orario: Hétfő/Lunedí 20:00-21:30 sala 016. terem; Csütörtök/Giovedí 08:30-10:00 sala 015. terem
oktatók/docenti: Haris Avdic Pejicic és Ludmann Ágnes

BBV-200.209/EC és BMVD-200.209/EC Mi és Európa/Noi e l’Europa
a Budapesti Olasz Kultúrintézet szemináriumsorozata, részletes program szeptember és október hónapokra:
Jelentkezési lap a mindenki levlistán elérhető.

1. alkalom: 2014. szeptember 17. szerda 18.00 óra L’Italia socio fondatore: privilegi e responsabilità

2. alkalom: 2014. október 1. szerda 18.00 óra Cultura e culture: le tante facce dell’Europa

3. alkalom: 2014. október 29. szerda 18.00 óra L’Europa e l’economia: dai vantaggi ai vincoli