Spanyol műhely

Műhelyvezető: FAIX DÓRA
Műhelytitkár: Hauber Kitti

A műhelyről

A 2009-ben megalapított Spanyol műhely az Eötvös Collegium spanyol szakos diákjainak képzését egészíti ki. Tagjai számára olyan – az egyetemi órák közé illeszkedő, illetve azokon felüli – szemináriumokon és rendezvényeken biztosítja a részvételt, amelyek célja a diákok érdeklődésének felkeltése, nyelvi és tárgyi ismereteik elmélyítése, végül, de nem utolsósorban, az önálló kutatómunkára való nevelés, valamint a publikálásra való felkészítés. A műhely másik meghatározó mozzanata az interdiszciplinaritás: az irodalmi párhuzamok vizsgálata mellett a tematika része a modern és a kortárs spanyol művészeti háttér, illetve a különböző művészeti ágakban (zene, fotográfia, festészet, stb.) megnyilvánuló párhuzamok, jelenlétek is.

Az órák kis létszámú szemináriumi keretek között, az Eötvös Collegiumban vagy külső helyszínen (például múzeumban, a Cervantes Intézetben, egyéb kulturális intézményben) zajlanak, az óraadásra felkért oktatók pedig az Eötvös Collegium szellemiségét képviselő kiváló szakemberek (tanárok, tudósok, fordítók, stb.), akikkel az egyetemi képzés során a hallgatók különböző okok miatt valószínűleg nem találkozhatnak. A műhelyfoglalkozások mellett kiemelkedő szerepet tölt be az önálló kutatómunka, a témákra való egyéni felkészülés, valamint a külső helyszínekre szervezett események megvitatása, elemzése, a foglalkozás eredményeinek leírása. A műhely egyes, elsősorban tanárszakos hallgatói emellett oktatói tevékenységet is folytatnak a Collegium A.L.F.O.N.S.O. elnevezésű nyelvtanulási programja keretében.

A műhely tagjai

Bartha Diána Gabriella Szociológia MA
Fazekas Boglárka Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program (PhD)
Gaál Zoltán Kristóf Romanisztika doktori program (PhD)
Hauber Kitti Magyar nyelv és irodalom MA
Hentes Beatrix Romanisztika (spanyol) BA
Horváth Levente Történelemtanár, spanyol nyelv és kultúra tanára OT
Lápossy Rita Romanisztika (spanyol) BA
Óvári Kitti Angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT
Sinka Andor Dénes Angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT
Szabó Ákos Angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT
Szabó Lilla Zsuzsánna Angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT
Szántó Hanna Magdolna Angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT
Tóth Regina Petra  Angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT
Tóth Zsuzsa Veronika Matematikatanár, spanyol nyelv és kultúra tanára OT
Vezekényi Fanni Angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT

Korábbi tagok

 • Almás Zsófia
 • Baglyosi Leona
 • Bálint Zsuzsa
 • Bátyai Attila
 • Fazekas Gábor
 • Hajdú Anna
 • Kasuba Ágnes Rebeka
 • Kolak Fatma
 • Lovass Edina
 • Nagy Vilmos
 • Sum Viktória
 • Varju Kata

Kurzusaink

2019/2020. őszi félév:

 • Modernkori „hősök” hispán kontextusban 2.
 • Prezentációs technikák

2018/2019. tavaszi félév:

 • Modernkori „hősök” hispán kontextusban
 • Spanyol nyelvű szövegek saját élmény alapú olvasatai

2018/2019. őszi félév:

 • Spanyol civilizációs terepgyakorlat
 • Új irodalmi jelenségek a spanyol irodalomban

2017/2018. tavaszi félév:

 • Spanyol civilizációs terepgyakorlat
 • Irodalomolvasás és -értelmezés a 21. században

2017/2018. őszi félév:

 • Spanyol civilizációs terepgyakorlat
 • Modern és kortárs spanyol irodalomkritika 1.
 • Magyar irodalom a mai spanyol könyvpiacon 1.

2016/2017. tavaszi félév:

 • A spanyol nyelvtudomány aktuális kérdései
 • Spanyol-magyar párhuzamok

2016/2017. őszi félév:

 • Modern, ill. kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 2.
 • A mai spanyol irodalomkritika előzményei 2.

2015/2016. tavaszi félév:

 • Spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata
 • Magyar irodalom a mai spanyol könyvpiacon
 • Az újlatin nyelvtudomány aktuális kérdései

2015/2016. őszi félév:

 • A spanyol irodalom korszakai
 • Spanyolország történelmének és művelődéstörténetének fejezetei 1.
 • Az újlatin nyelvtudomány aktuális kérdései

2014/2015. tavaszi félév:

 • A spanyol kultúra fejezetei 2.
 • A modern és kortárs spanyol irodalom fordítása

2014/2015. őszi félév:

 • A spanyol kultúra fejezetei
 • Az Ibériai-félsziget irodalma spanyolul és magyarul

2013/2014. tavaszi félév: 

 • Akadémiai írás 2.
 • Spanyol-magyar kulturális összefüggések

2013/2014. őszi félév:

 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 3.
 • Spanyol szaknyelv a XXI. században

2012/2013. tavaszi félév:

 • A polgárháború utáni spanyol irodalom
 • Nyelvi kölcsönhatások az Ibériai-félszigeten

2012/2013. őszi félév:

 • Spanyol irodalom Magyarországon
 • Spanyolország történelmének és művelődéstörténetének fejezetei 2.

2011/2012. tavaszi félév

 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 3.
 • Akadémiai írás

2011/2012. őszi félév:

 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 3.
 • Spanyolországi nem spanyol nyelvek és kultúrák

2010/2011. tavaszi félév:

 • Modern és kortárs spanyol irodalomkritika
 • Spanyol-magyar irodalmi kapcsolatok

2010/2011. őszi félév:

 • A mai spanyol irodalomkritika előzményei 2.
 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 2.

2009/2010. tavaszi félév:

 • A mai spanyol irodalomkritika előzményei 1.
 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 1.

2009/2010. őszi félév:

 • Spanyolország történelmének és művelődéstörténetének fejezetei 1.
 • A modern és kortárs spanyol irodalom fordítása