Társadalomtudományi műhely

Műhelyvezető: BOZSONYI KÁROLY
Műhelytitkár: Kökény Martina, Tóth Lilla

A műhelyről

A Társadalomtudományi Műhely az Eötvös József Collegium egyik legfiatalabb, és az egyik legszínesebb programokat kínáló műhelye. Célja, hogy előremozdítsa az Egyetem kiemelkedő tehetségű és szorgalmú hallgatóinak elsősorban tudományos pályáját, de hozzásegíti egyéb karrierlehetőségekhez is. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyre szabott foglalkozásokra, az egyéni tehetség kibontakoztatására is. A Társadalomtudományi Műhely valódi sokszínűséget biztosít, hiszen a hallgatók a legkülönfélébb szakterületekről érkeznek, munkánk során pedig igyekszünk mindnyájuk számára kielégítő, későbbi elhelyezkedésük szempontjából hasznos, sőt piacképes képzést nyújtani.

Műhelyünk vezetője Dr. Bozsonyi Károly, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyettese, a Társdalom-, és Kommunikációtudományi Intézet alapító tanszékvezető egyetemi docense.

Kurzusaink magas színvonalát a hazai tudományos élet fiatal, ígéretes tehetségei biztosítják, akik a tanítási feladatok ellátása mellett a hallgatókkal való személyes, mester-tanítvány viszony kialakítására is törekszenek.

A műhelyben folyó munka az egyetemi képzést oly módon igyekszik kiegészíteni, hogy abban minden műhelytag megtalálja a maga érdeklődési területét, valamint célja olyan széleskörű tudást és műveltséget biztosítani, mely a későbbi karrier alapja lehet. A műhelyben olyan kompetenciákat is fejlesztünk, mint vitakészség, előadás, számítógép-kezelés. Konferenciáink, vitaestjeink során a hallgatók megtanulják, miként kell elvégezni egy-egy téma átfogó vizsgálatát, valamint szakmai programjaink során a kritikai elemző készségfejlesztés is fontos szerepet kap..

A műhelyéletet nemcsak a tanulás, hanem közös, nem szakmai jellegű programok szervezése is jelenti, mint színházlátogatás, múzeumlátogatás, ünnepi rendezvények, valamint egy vagy több napos műhelykirándulások. Ezek az alkalmak lehetővé teszik, hogy a műhelytagok közötti hosszú távú, jó kapcsolat ne csak a szakmában, de a magánéletben is kiteljesedhessen. Úgy gondoljuk, a magas színvonalú munka és a baráti légkör ötvözésével érhetjük el a legnagyobb sikereket az élet minden területén.

Műhelyünk szívesen látja a társadalomtudományok iránt érdeklődő hallgatókat, akik a Collegium támogató légkörében képzelik el szakmai fejlődésüket, s nem utolsó sorban szeretnék átélni mindazt, amit a collega-lét jelent, melyről bizton ígérhetjük, hogy egész életük legkedvesebb diákéveiként fogják emlegetni.

Számítunk Rátok!

A Műhely Facebook-oldala

A műhely tagjai

Bartha Diána Gabriella

Bonifert Rita

Dudlák Tamás

Fazekas Gábor

Greczula Levente László

Kis Bálint

Kökény Martina

Mészáros Rebeka

Nagy Luca Sára

Papp Zsanett Gréta

Parragi Bálint

Sarnyai Benedek Máté

Szajbély Zsigmond

Toldi Viktória

Tóth Ingrid

Tóth Lilla

Kurzusok

2014/2015 tavasz

Aktuális társadalomtudományi problémák – Kutatószeminárium Bozsonyi Károly  
Globalization and Popular Culture Rik Adriaans  
International Sanctions Abtin Salehi  
Közösségi gazdaságtan Purczeld Eszter  

2014/2015 ősz

Kutatószeminárium a Társadalomtudományi Műhely tagjainak Bozsonyi Károly  
Statisztikai adatelemzés (SPSS) 2. Horváth Ágoston  
Sociology of Gender and Sexuality Frank G. Karioris  

2013/2014 tavasz

Nemzetközi válságok a hidegháború után Göncző Levente  
Statisztikai adatelemzés (SPSS) Horváth Ágoston  
A MapInfo használatának alapjai Csuta Virág Regina  
A két világháború közötti budai elit – Kutatószeminárium Bozsonyi Károly

2013/2014 ősz

A (poszt)modern állapot Havrancsik Dániel  
Konzultáció a Társadalomtudományi Műhely tagjainak Ditzendy Orsolya  
Bevezetés a statisztikába Bozsonyi Károly  
Bibliaismeret mindenkinek Ditzendy Orsolya

2012/2013 tavasz

Rendszerváltás kutatószeminárium Ditzendy Orsolya  
A MapInfo használatának alapjai Csuta Virág Regina  
Bibliaismeret mindenkinek Ditzendy Orsolya

2012/2013 ősz

Politika és etika Megadja Gábor  
Magyarország társadalomtörténete 1945 után Ditzendy Orsolya  
Bibliaismeret mindenkinek Ditzendy Orsolya

2011/2012 tavasz

Bibliaismeret és európai gondolkodás Ditzendy Orsolya Bibliaismeret …
Számítógépes adatelemzés (SPSS) Bozsonyi Károly  
Média kutatószeminárium
(Magyarország képe a nyugati sajtó tükrében)
Fenyves Katalin, Pelle János, Zirkuli Péter  
Orál história és memória kutatószeminárium Csákó Mihály, Németh István

2011/2012 ősz

Megtalálni a szabadság rendjét –
Eszmék és hitek a politikai cselekvésben
Ditzendy Orsolya Megtalálni …
Médiakutatási perspektívák Somfalvi Alíz  
Statisztika Bozsonyi Károly  

2010/2011 tavasz

A társadalomelmélet interdiszciplináris
megközelítései
Ditzendy Orsolya, Somfalvi Alíz

2010/2011 ősz

Médiaszociológia Somfalvi Alíz Hétfő, 19:00-21:00 EC 013 Médiaszociológia
Statisztikai adatok térbeli megjelenítése Rémai Dániel Csütörtök, 19:00-21:00 EC 013 Statisztikai adatok

Eredmények

2015

Dudlák Tamás az ELTE Alumni Alapítvány ösztöndíjasa lett a 2014/2015-ös tanévben.

2014

Horváth Ágoston (A fővárosi törvényhatósági bizottság vezető politikusai az 1920‒1945 közötti korszakban) és Szurovecz Illés (Új típusú újságírás a magyar online sajtóban) TDK-dolgozatait továbbküldték az OTDK-ra.

Dudlák Tamás kapta a Portus-vándordíjat (az Eötvös Collegium ballagó diákjának jár, aki a Collegisták szavazatai alapján a legtöbbet tette a Collegiumért)

2013

Göncző Levente Zoltán, a Műhely harmadéves, nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója I. helyezést ért el az OTDK Társadalomtudományi Szekciójának Nemzetközi tanulmányok szekciójában.

Dolgozata címe: Az ötnapos háború és a hideg béke időszaka.

Gratulálunk neki!

2012

Szurovecz Illés, a Műhely elsőéves, kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatója kapta meg a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesülettől az Év Írása-díjat az “Interjú” kategóriában. Gratulálunk neki!

2011

Budai Mihály Egon másodéves nemzetközi tanulmányok szakos hallgató a TáTK kari TDK konferencián 2. helyezést ért el.
Dolgozatának címe: A franciaországi kisebbségpolitika jelene és jövője: egy központosított európai állam az okcitán etnikai törekvések és a lisszaboni szerződés elvárásainak kereszttüzében

Gábriel Dóra (Panelmesék Gazdagréten), Gönző Levente Zoltán (Az ötnapos háború és a hideg béke időszaka – orosz-grúz kapcsolatok) dolgozatait pedig tovább küldték OTDK-ra.

Köztársasági Ösztöndíjasok:

  • 2014/2015: Tóth Rita, Szurovecz Illés
  • 2013/2014: Dudlák Tamás
  • 2012/2013: Budai Mihály Egon, Göncző Levente Zoltán
  • 2011/2012: Ditzendy Orsolya
  • 2010/2011: Laube Csilla, Somfalvi Alíz