Történész műhely

Történész műhely

1984-ben alapított műhelyünk a történelemtudomány és az ahhoz kapcsolódó tudományszakok — úgymint a művészettörténet, a régészettudomány, a néprajztudomány, a levéltártudomány és a történeti muzeológia — területén végez oktatói és kutatómunkát. Kurzusaink és szakmai programjaink szervesen kiegészítik a műhelytagok egyetemi curriculumát: műhelyszemináriumainkon és a havi rendszerességgel tartott műhelyelőadásokon az ELTE oktatói és meghívott külső előadók segítségével igyekszünk tovább mélyíteni tagjainknak a rendes egyetemi tanulmányaik során elsajátított ismereteit. Támogatjuk és ösztönözzük tagjaink önálló kutatásait és tudományos diákköri munkáját, publikációs lehetőséget biztosítunk számukra a collegiumi konferenciákon, illetve kiadványokban.

Szívesen látjuk tagjaink sorában az ELTE valamennyi történelem, művészettörténet, régészet, néprajz, levéltár vagy történeti muzeológia szakos hallgatóját, aki kedvet és elhivatottságot érez ahhoz, hogy szakkollégiumi keretek között, valódi műhelymunkában is részt vállalva, de önálló kutatásokat is végezve készüljön fel tanári vagy kutatói pályájára.

A műhelyszabályzat itt érhető el.

MŰHELYVEZETŐ: 

Fazekas István

Dr. Fazekas István, MTA doktora

habilitált egyetemi docens, 

ELTE BTK Kora Újkori Történeti Tanszék

kutatási terület: kora újkori magyar katolikus egyháztörténet (katolikus megújulás), kora újkori társadalomtörténet és hivataltörténet

MŰHELYVEZETŐ-HELYETTES:  

Ternovácz Bálint

Dr. Ternovácz Bálint PhD

főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára

tudományos munkatárs, ELTE BTK Kora Újkori Tanszék

kutatási területe: középkori Észak-Balkán története (különösen az egyháztörténete), jezsuita iskoláztatás a kora újkori Nyugat-Magyarországon

 

GRADUÁLIS TAGJAINK

SENIOR TAGJAINK

KURZUSAINK A 2020/2021. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN

kurzus címe

kurzuskód

oktató

Albánia és a Nyugat-Balkán

BMVD-200.277h/EC

Erdős András Patrik

A kora újkori jogtörténet forrásai - iratolvasási szeminárium

BMVD-200.277j/EC

Rácz Balázs Viktor

Latin iratolvasás

BMVD-200.277i/EC

Faragó Dávid

Történeti kutatás és adatvizualizáció

BMVD-200.801/EC

Ternovácz Bálint

Történelemtanári műhelyszeminárium

BMVD-200.703c/EC

Varga Virág

 

PROGRAMJAINK

Konferencia Clio Műhelyében V. Az ELTE Eötvös József Collegium Történész Műhelyének konferenciája

Időpont: 2021. március 19-20.
Helyszín: MS Teams (link)

Program hamarosan!

Minden collegista és nem collegista érdeklődőt szeretettel várunk!