Történész műhely

Műhelyvezető: KÖRMENDI TAMÁS
Műhelytitkár: TERNOVÁCZ BÁLINT

1984-ben alapított műhelyünk a történelemtudomány és az ahhoz kapcsolódó tudományszakok — úgymint a művészettörténet, a régészettudomány, a néprajztudomány, a levéltártudomány és a történeti muzeológia — területén végez oktatói és kutatómunkát. Kurzusaink és szakmai programjaink szervesen kiegészítik a műhelytagok egyetemi curriculumát: műhelyszemináriumainkon és a havi rendszerességgel tartott műhelyelőadásokon az ELTE oktatói és meghívott külső előadók segítségével igyekszünk tovább mélyíteni tagjainknak a rendes egyetemi tanulmányaik során elsajátított ismereteit. Támogatjuk és ösztönözzük tagjaink önálló kutatásait és tudományos diákköri munkáját, publikációs lehetőséget biztosítunk számukra a collegiumi konferenciákon, illetve kiadványokban.

Szívesen látjuk tagjaink sorában az ELTE valamennyi történelem, művészettörténet, régészet, néprajz, levéltár vagy történeti muzeológia szakos hallgatóját, aki kedvet és elhivatottságot érez ahhoz, hogy szakkollégiumi keretek között, valódi műhelymunkában is részt vállalva, de önálló kutatásokat is végezve készüljön fel tanári vagy kutatói pályájára.

A műhelyszabályzat itt érhető el.

A műhely tagjai:

Bachusz Dóra

Bodonyi Orsolya

Czeti István

Erdős András

Mónok Eszter

Pusztai Ferenc

Somogyi Dániel

Szabó Gergely

Taschek Zoltán

Ternovácz Adél

Tomor Dávid

Varga Virág

Körmendi Tamás

Boda Attila

Csurgai Anna

Kósa-Grimm Kristóf

Ternovácz Bálint

Veres Kristóf György

Kurzusaink a 2014/2015. tanév őszi félévében

BBN-TÖR-131/EC Bevezetés a levéltári és muzeológiai ismeretekbe(előadás, heti 2 óra) Nagy László G. adj.,
Körmendi Tamás adj.
BBN-TÖR-151/EC
OT-TÖR-151/EC
Bevezetés a történeti kutatás módszereibe és segédleteibe (szeminárium, heti 2 óra) Körmendi Tamás adj.
BBN-TÖR-205o1/EC
OT-TÖR-205o1/EC
Politikai technikák és politikai gondolkodás a res publicában (szeminárium, heti 2 óra) Hegyi W. György adj.
BBN-TÖR-205o2/EC
OT-TÖR-205o2/EC
Királyok, törvényhozók, türannoszok az archaikus Hellászban (szeminárium, heti 2 óra) Hegyi W. György adj.
BBN-TÖR-212/EC Árpád-kori forrásgyakorlat
(szeminárium, heti 2 óra)
Körmendi Tamás adj.
BBN-TÖR-222:1/2/EC Bevezetés a középkori nyugati történelem forrásaiba és szakirodalmába
(szeminárium, heti 2 óra)
Molnár Péter adj.
BBN-TÖR-223:1/2/EC A Frank Birodalom széttagolódása és a hatalomgyakorlás Karoling modelljei (IX–XI. század) (szeminárium, heti 2 óra) Molnár Péter adj.
BBN-TÖR-273:3/EC A Kádár-korszak Magyarországon 1957–1989
(szeminárium, heti 2 óra)
Szerencsés Károly adj.
BBN-TÖR-292:14/EC A középkorkutatás segédtudományai
(szeminárium, heti 2 óra)
Körmendi Tamás adj.
BBN-TSP-201/EC Latin oklevélolvasás
(szeminárium, heti 2 óra)
Körmendi Tamás adj.
BBN-TSP-218/4/EC A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája
(szeminárium, heti 2 óra)
Varga Zsuzsanna doc., Csatári Bence mb. ea.
BBV-200.230/EC BMVD-200.230/EC Levéltárak Romániában
(tömbösített szeminárium)
Nagy Róbert adj. (BBTE)
BBV-200.231/EC BMVD-200.231/EC Szakbibliográfiai műhelyszeminárium
(szeminárium, heti 2 óra)
Körmendi Tamás adj.


Collegiumi kurzusaink nyitottak az Eötvös Collegium valamennyi tagja számára,
az egyetemen meghirdetett kurzusaink pedig az ELTE valamennyi polgára számára.

Korábbi kurzusaink

 

2013/2014. tavaszi félév:

 

BBN-TÖR11-111/1/EC Történeti földrajz
(szeminárium, heti 2 óra)
Körmendi Tamás adj.
BBN-TÖR-292/1/EC A középkorkutatás segédtudományai
(szeminárium, heti 2 óra)
Körmendi Tamás adj.
BBV-200.169/EC
BMVD-200.169/EC
Műhelymunka a Collegium levéltárában
(szeminárium, heti 2 óra)
Körmendi Tamás adj.

Programjaink

Konferencia Clio Műhelyében I. Az ELTE Eötvös József Collegium Történész Műhelyének konferenciája

A konferencia programja : itt érhető el

Időpont: 2015. február 27., 08:45-19:35
Helyszín: Eötvös József Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)

Minden collegista és nem collegista érdeklődőt szeretettel várunk!

Korábbi programjaink

  1. október 22. – Zeidler Miklós egyetemi docens (ELTE BTK Új-és Jelenkori Történeti Tanszék) előadása a Történész műhelyben: A magyar revíziós külpolitika a két világháború között
  1. szeptember 23. – Neumann Tibor tudományos munkatárs (MTA BTK TTI) előadása a Történész műhelyben: A Szapolyai család története2014. szeptember 5. – a Történész műhely tanulmányi kirándulása Esztergomban (Bazilika, Vármúzeum, Keresztény Múzeum)
  1. május 13. – Hermann Róbert főtanácsos (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) előadása a Történész műhelyben: A Görgei-életrajz problémái2014. április 26. – a XV. Eötvös-konferencia történeti szekciója; szekcióelnök: Erdődy Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék), az ELTE külügyi rektorhelyettese; a szekció programja: [PDF] 2014. április 24. (csütörtök) – Szerencsés Károly egyetemi docens (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) előadása a Történész műhelyben: Választás és népakarat a 20. századi Magyarországon