Történész műhely

Történész műhely

1984-ben alapított műhelyünk a történelemtudomány és az ahhoz kapcsolódó tudományszakok — úgymint a művészettörténet, a régészettudomány, a néprajztudomány, a levéltártudomány és a történeti muzeológia — területén végez oktatói és kutatómunkát. Kurzusaink és szakmai programjaink szervesen kiegészítik a műhelytagok egyetemi curriculumát: műhelyszemináriumainkon és a havi rendszerességgel tartott műhelyelőadásokon az ELTE oktatói és meghívott külső előadók segítségével igyekszünk tovább mélyíteni tagjainknak a rendes egyetemi tanulmányaik során elsajátított ismereteit. Támogatjuk és ösztönözzük tagjaink önálló kutatásait és tudományos diákköri munkáját, publikációs lehetőséget biztosítunk számukra a collegiumi konferenciákon, illetve kiadványokban.

Szívesen látjuk tagjaink sorában az ELTE valamennyi történelem, művészettörténet, régészet, néprajz, levéltár vagy történeti muzeológia szakos hallgatóját, aki kedvet és elhivatottságot érez ahhoz, hogy szakkollégiumi keretek között, valódi műhelymunkában is részt vállalva, de önálló kutatásokat is végezve készüljön fel tanári vagy kutatói pályájára.

A műhelyszabályzat itt érhető el.

A műhely Facebook-oldala itt található.

MŰHELYVEZETŐ: 

Fazekas István

Dr. Fazekas István, MTA doktora

egyetemi tanár, 

ELTE BTK Kora Újkori Történeti Tanszék

kutatási terület: kora újkori magyar katolikus egyháztörténet (katolikus megújulás), kora újkori társadalomtörténet és hivataltörténet

MŰHELYVEZETŐ-HELYETTES:  

Ternovácz Bálint

Dr. Ternovácz Bálint PhD

főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára

tudományos munkatárs, ELTE BTK Kora Újkori Tanszék

kutatási területe: középkori Észak-Balkán története (különösen az egyháztörténete), jezsuita iskoláztatás a kora újkori Nyugat-Magyarországon

 

GRADUÁLIS TAGJAINK

Név Szak Collegiumi felvétel éve Státusz
Ámik Ákos levéltár MA 2021 Bejáró
Bajai Kende történelem BA (iranisztika minor) 2022 Bejáró
Besztercei Márk történelem–latin OT 2022 Bejáró
Bognár Katica szabad bölcsészet BA (művészettörténet – színháztudomány) 2021 Bentlakó
Bókony Ádám történelem BA (levéltár specializáció) 2023 Bejáró
Csepregi Janka történelem BA (lengyel minor) 2020 Bejáró
Együd Benedek történelem BA 2023 Bentlakó
Erdélyi Kamilla Anna történelem MA 2019 Bentlakó
Erdélyszky-Kiss Kevin történelem MA 2020 Bentlakó
Göncz Zsófia történelem–földrajz OT 2020 Bentlakó
Horváth Levente történelem–spanyol OT 2019 Bejáró
Hosszú Kristóf történelem–földrajz OT 2019 Bentlakó
Jaczkó Sándor Gellért magyar–történelem OT 2021 Bejáró
Juhász Gergely Áron történelem BA (török minor) 2023 Bejáró
Kirchhof Gréta történelem MA 2019 Bejáró
Kiss-Komjáthy Andor történelem BA (levéltár specializáció) 2022 Bentlakó
Kováč Szilárd történelem MA 2021 Bejáró
Kréz Gellért történelem BA (levéltár specializáció) 2021 Bejáró
Kustár Lídia magyar–történelem OT 2022 Bentlakó
László István történelem MA 2021 Bejáró
Matolcsi Péter történelem BA (levéltár specializáció) 2022 Bejáró
Papp Júlia Eszter angol–történelem OT 2019 Bentlakó
Plangár Sándor Balázs német–történelem OT 2019 Bentlakó
Simon Viktória német–történelem OT 2017 Bentlakó
Süle Dóra angol–történelem OT 2019 Bentlakó
Szalai Bence történelem–ének OT 2020 Bentlakó
Szmodis Borbála történelem BA (levéltár specializáció) 2022 Bejáró
Varga Sára történelem–földrajz OT 2019 Bentlakó
Vas Miklós történelem BA (orosz minor) 2022 Bejáró

SENIOR TAGJAINK


Góczon Tamás
Marsi Attila
Porkoláb Anna
Selmeczi Péter Ferenc

KURZUSAINK A 2023/2024. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN

Kurzus címe Kurzuskód Oktató
Kora újkori magyar iratolvasás BMVD-200.801k/EC Rácz Balázs Viktor
Módszertani műhelyszeminárium 1. BMVD-200.277s/EC Fazekas István, Ternovácz Bálint
Német szakszövegolvasás történészeknek BMVD-200.801l/EC Plangár Sándor Balázs
Történelemtanári műhelyszeminárium BMVD-200.703h/EC Varga Virág

KURZUSAINK A MÚLT FÉLÉVBEN (2022/2023. TANÉV TAVASZI FÉLÉVE)

Kurzus címe Kurzuskód Oktató
Európa története a 20. század első felében BMVD-200.801h/EC Szeibert-Erdős András
Kollégiumtörténeti kutatószeminárium BMVD-200.801i/EC Fazekas István
Kora újkori magyar iratolvasás BMVD-200.801g/EC Rácz Balázs Viktor
Levéltári kutatásmódszertan BMVD-200.801f/EC Fazekas István
Módszertani műhelyszeminárium 2. BMVD-200.277r/EC Fazekas István, Ternovácz Bálint
Történelemtanári műhelyszeminárium BMVD-200.703g/EC Varga Virág
 

PROGRAMJAINK

Konferencia Clio műhelyében IX. Az ELTE Eötvös József Collegium Történész Műhelyének konferenciája

Időpont: 2023. március 3031.
Helyszín: Eötvös József Collegium

Program: elérhető itt 

Minden collegista és nem collegista érdeklődőt szeretettel várunk!