NTP-SZKOLL-17-0025

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő LogóNemzeti Tehetség Program

Szakmai beszámoló
Szakkollégista tudományos és közéleti műhelykiadványok, utánpótlásneveléscímű
NTP-SZKOLL-17-0025 pályázatról
(a hivatalosan benyújtott beszámoló szöveghű másolata)

 

  1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

A szakkollégiumi műhelyek, a szakkollégisták munkájának eredményeit tartalmazó – a munkára ösztönzőleg visszaható – tudományos, szakmai, sorozatot folytató, illetve sorozatot teremtő kötetek, valamint időszakos és közéleti kiadványok megjelentetése. Két, a szakkollégiumi oktatási tevékenységen túlmutató európai horizontú tudományos kurzus nyilvános prezentációval. Tehetségtábor VI. a szakkollégiumba készülő diákoknak. A szakkollégiumi közös tanulmányokhoz kötődő kirándulás.

 

  1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)

Az 21 tervezett kiadvány az ütemterveknek megfelelően 2017. november és 2018. június vége között valósult meg. Valamennyi kiadvány tartalmazza a támogató hivatalos grafikai logóját. A kiadványok közül tizenöthöz rendezvények is kapcsolódtak. A kötelező pályázati elemeket jelentő fő programokat az előírásnak megfelelően a 2017/2018. tanév őszi (Az olasz filmművészet) és tavaszi  (A zeneirodalom romantikus mesterei) félévében valósítottuk meg. Az őszi kurzust különösen az olasz szakos szakkollégisták látogatták. Tartalmas, az európai horizontú műveltséget erősítő szemináriumsorozatnak bizonyult a tavaszi zenetörténet kurzus is. Az VI. Tehetségtábort 2018. január 22-27 között valósítottuk meg. Tehetséges, felvételi előtt álló középiskolások bentlakásos szakmai és szabadidős programon vettek részt. A 40 diák egy-egy plenáris előadást követően kiscsoportos foglalkozásokon dolgozott szakonkénti bontásban. A szabadidős programok a társadalmi problémákra tekintettel szerveződtek. 2018. április 28-án valósítottuk meg a tanulmányi kirándulást. A Collegiumban latint tanuló bölcsész és társadalomtudós szakkollégisták az irodalmi és nyelvi ismeretek mellett régészeti tárgyú (reáliák) emlékekkel is megismerkednek. Gorsiumban részt vettünk a Floralia ünnep első napján, ahol egyik kísérőnk a szakkollégista legionárius-hagyományőrző hallgatónk volt.

 

  1. Ismertesse az őszi és a tavaszi félévben kötelezően megvalósított legalább 15-15 órás kurzusokat. (maximum 1500 karakter)

Az olasz filmművészet kurzus során különböző filmek vizsgálatán keresztül nemcsak az eltérő műfajok és stílusok kerültek összehasonlításra, hanem azon rendezők és színészek is, akik a kezdetektől napjainkig meghatározták, alakították az olasz mozi történetét. A filmek megtekintésével és az azt követő elemzésének segítségével megvizsgáltuk a visszatérő üzeneteket és témákat, és megpróbáltuk meghatározni, milyen módon változott az olasz mozi az idők során. Minden filmet részletesen elemeztünk, így nemcsak a film megértése vált könnyebbé, hanem a filmekben rejlő szociális és kulturális értékeket is kiemeltük. A kurzus résztvevői az alapvető filmtörténeti ismereteken és filmélményeken túl számos történelmi, gazdasági, valamint az aktuális olasz életre vonatkozó ismeretekkel gazdagodtak. A zeneirodalom romantikus mesterei kurzus során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: Hol is kezdődik a (zenei) romantika? Nem voltak mindig is romantikus (zenei) tendenciák? Valóban „romantikus”-e Chopin, ha azt tartja magáról, hogy ő bizony nem az? Lehet-e Wagner után úgy írni szerelmi operát, hogy ne kísértsen ott a trisztáni örökség? A kurzus Beethoven, Schubert, Berlioz, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Wagner, Verdi, Bruckner, Smetana, Brahms, Muszorgszkij, Csajkovszkij és Dvořák művészetének bemutatása és elemzése révén kívánt választ keresni a fenti kérdéseken túl többek közt arra is, hogy a fenti komponisták műveiben mi a közös és mi a csak rájuk jellemző egyedi vonás.

 

  1. Ismertesse a pályázatban vállalt és megvalósított (min.3) kiegészítő tevékenységeket. (maximum 2000 karakter)

Foglalkozás: a VI. Tehetségtábort a felvételiző középiskolásoknak szerveztük, akik foglalkozásokon ismerkedtek meg a szakkollégiumi munkával. A diákokat a Collegium megkeresésére tanáraik ajánlották. A tábor a mindenkori szakkollégisták társadalmi szerepvállalását is erősítette a tehetség-utánpótlás biztosításában. A 40 fős diákcsoport előadásokon és szakonként bontott foglalkozásokon, majd a hallgatói közösség támogatásával szabadidős programokon vett részt.

A kiadványok megjelentetése: nemcsak fontos publikációs lehetőséget biztosít, hanem ösztönzően hat a műhelymunkára is. A köteteket a műhelyvezetők irányítása mellett a műhelyek tagsága és felkért szerzők készítették el. A kötetek többségükben sorozatok új egységei, részben sorozatindító kiadványok. A Klasszika-filológiai műhely diákkonferencia-sorozatának újabb két kötete (Amphidromia és Agón), forráskiadása és egyetemi segédkönyvei (Philostratos műve, Iuvenalis szatírái és az Ógörög nyelv- és gyakorlókönyv). Az EC Byzantium Központ újabb konferencia- (BuA V., Studia Hellenica II.) és antológia-kötetei (Magyar királylányok és királyfiak). A Magyar műhely sorozatának újabb kötetei (Találkozások és Juvenália). Az Orientalisztika műhely kötetei: Közel, s Távol VI. és VII. A Germanisztika műhely konferencia-kötete (Quelle und Deutung IV.). A Cathedra Magistrorum tudományos tanári működést kutató és fejlesztő sorozatának újabb kötete (Handreichungen). A Skandinavisztika és Szlavisztika műhelyek újabb kötetei (Sextonaar és a Kicsinyítés és Nagyítás). A Társadalomtudományi műhely kötete (A Társadalom tükrében). A műhelykötetek mellett az Ingenia Hungarica IV. a Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia sorozatkötete. Az ECCE VI. a Collegium évkönyve. Az Adsumus XVI. az Eötvös Konferencia kötete. A Színháztudományi Konferencia előadásainak kötete a SzITU.

A közösségi tevékenység: tanulmányi kirándulás során a „latinköteles” szakkollégisták önkéntes csoportja (szakmai vezetéssel) Gorsiumban a Floralia ünnepre látogatott.

 

  1. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)

A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul megvalósultak. A két kötelező kurzuson a hallgatók tudományos-népszerűsítő és zenetörténeti áttekintést kaptak olyan előadóktól, akik tudományterületük elismert művelői, és akiket kivételes alkalom kínálkozott hallgatni. A Tehetségtábor (VI.) hagyományos utánpótlás-kereső rendezvénye a Collegiumnak. Az előkészítés során sikerült elérni és meghívni azokat a végzős gimnazistákat, akik őszinte érdeklődést mutattak a Collegium iránt. A rendezvénysorozat során tovább erősödött bennük ez elkötelezettség, miként arról az Élet és Tudomány hasábjain maguk is beszámolnak (megjelenés alatt). A Gorsium-Floralia tanulmányi kirándulás nemcsak a sajátos Eötvös-collegiumi tanulmányokat (latin nyelv és a magyarországi latinság, Pannonia) egészítette ki, hanem a közös buszos utazásnak köszönhetően erős közösségformáló hatása is volt. A collegiumi kiadványok nemcsak a tudományos rendezvények során (nagy nemzetközi konferenciák és kötetbemutatók, szakkollégiumi műhelykonferenciák, stb.), hanem hosszabb távon is betölthetik hivatásukat. Erősítik a szakkollégisták konferenciaszervezési-, előadói-, publikációs- és szerkesztői motiváltságát. A szakkollégistáktól összeállított kiadványok a közösség belső összetartó erejét szilárdítják meg. Az évkönyv a Collegium munkáját hivatott összegezni, így kívánja megnyerni a jövő szakkollégista nemzedékeit.

 

  1. Összegezze a pályázat kapcsán megvalósult rendezvényt, bemutatót, workshopot és az azokkal kapcsolatos tapasztalatokat (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével). Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a “nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

A VI. Tehetségtábort 2018. január 22-27. között valósítottuk meg. A diákokat a Collegium megkeresésére tanáraik ajánlották, és a félévi jegyek lezárását követően az igazgatók engedték el. A tábor a mindenkori szakkollégisták (köztük korábbi tehetségtáborosok) társadalmi szerepvállalását is erősíti a tehetség-utánpótlás biztosításában. A 40 fős diákcsoport délelőttönként előadásokon majd szakonként bontott foglalkozásokon, később pedig a hallgatói közösség támogatásával szabadidős programokon vett részt. (Lásd http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Tehets%C3%A9gt%C3%A1bor-VI-%E2%80%93-ELTE-E%C3%B6tv%C3%B6s-J%C3%B3zsef-Collegium-Hannibal-ante-portas-teljes_program.pdf). A szakmai foglalkozásokat kiegészítő szabadidős programok a társadalmi problémákra tekintettel szerveződtek. A tábor az elmúlt évek adatai alapján igen kedvezően hat a majdani szakkollégista jelentkezők számára. Az idei tábor résztvevői között volt olyan, aki a biológia szakos műhelyfoglalkozások hatására döntötte el véglegesen, hogy a biológus szakot választja, és a Collegiumba jelentkezik. Jelentkezését a felvételire már be is adta.  

  1. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványokat! Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a “nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

TUDOMÁNYOS SZAKKIADVÁNYOK: „Közel, s Távol” VI., „Közel, s Távol” VII., SzITU, Quelle und Deutung I.IV, Handreichungen, Byzanz und das Abendland V., Studia Hellenica II., Ógörög nyelv- és gyakorlókönyv, Iuvenalis szatírái, Philostratos. SZAKKOLLÉGISTA TANULMÁNYKÖTETEK: Kicsinyítés és Nagyítás (Szlavisztika műhely-kiadvány), Sextonaar (Skandinavisztika műhely-kiadvány), Találkozások (Magyar műhely-kiadvány), Juvenália (Magyar műhely-kiadvány), A Társadalom tükrében (Társadalomtudományi műhely-kiadvány), Amphidromia (Klasszika-filológiai műhely-kiadvány), Agón (Klasszika-filológiai műhely-kiadvány), Ingenia Hungarica IV. (A Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia kötete.), Adsumus XVI. (Az Eötvös Konferencia tanulmánykötete.) KOMMENTÁLT IRODALMI ANTOLÓGIA: Magyar királylányok és királyfiak – középkori francia elbeszélések, antológia. ÉVKÖNYV: ECCE VI. Lásd: a beszámolót tartalmazó honlaphelyen is: http://honlap.eotvos.elte.hu/palyazati-beszamolo-ntp/ntp-szkoll-17-0025/.

 

  1. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter)

A program összességében a terveknek megfelelően valósult meg. Kisebb eltérések a 21 kiadvány tartalmában és terjedelmében jelentkeznek. A tervekhez képest ugyanis – a pontosan nem tervezhető emberi tényezők miatt – egyes kötetek bővebbek, mások pedig valamivel rövidebbek lettek. Hasonló okok miatt a klasszika-filológia és neogrecisztika, illetve a francia irodalmi területen a pályázatban foglaltak szellemiségéhez igazodva, ugyanakkor más tematikával jelentettünk meg köteteket. Studia Hellenica II (a konferencia-előadások helyett Horváth Endre, a neogrecisztika alapítójának írásai és bevezető nagy tanulmány); Magyar királylányok és királyfiak (francia áttekintő, heterogén antológia helyett a francia középkori stúdiumok nemrég elhunyt alakja előtt tisztelegve: Szabics Imre francia elbeszélői fordításai, antológia); Laonikos Chalkokondylés műve (történeti forrás helyett Philostratos: A szofisták életrajzai, irodalmi, történeti forrás).

A kurzusok prezentációit lásd itt: https://eotvos.elte.hu/prezentaciok 

Kiadott köteteink:

A fényképalbum megtekinthető az alábbi címen:

http://honlap.eotvos.elte.hu/palyazati-beszamolo-ntp/fenykepalbum/