NTP-SZKOLL-18-0012

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő LogóNemzeti Tehetség Program

Szakmai beszámoló
Szakkollégista tudományos és közéleti műhelykiadványok, utánpótlás-nevelés című
NTP-SZKOLL-18-0012 pályázatról
(a hivatalosan benyújtott beszámoló szöveghű másolata)

 

  1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

 

A szakkollégiumi műhelyek, a szakkollégisták munkájának eredményeit tartalmazó – a munkára ösztönzőleg visszaható – tudományos, szakmai, sorozatot folytató, illetve sorozatot teremtő kötetek, valamint időszakos és közéleti kiadványok megjelentetése. Két, a szakkollégiumi oktatási tevékenységen túlmutató európai horizontú tudományos kurzus nyilvános prezentációval. Tehetségtábor VII. a szakkollégiumba készülő diákoknak. A szakkollégiumi közös tanulmányokhoz kötődő kirándulás.

 

  1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 2000 karakter)

 

A 16 tervezett kiadvány az engedélyezett módosításokkal az ütemterveknek megfelelően 2018. november és 2019. június vége között valósult meg. Valamennyi kiadvány tartalmazza a támogató hivatalos grafikai logóját. A kiadványok közül tizenöthöz rendezvények is kapcsolódtak. Lásd: a beszámolót tartalmazó honlaphelyen is: http://honlap.eotvos.elte.hu/palyazati-beszamolo-ntp/ntp-szkoll-18-0012/

A kötelező pályázati elemeket jelentő fő programokat az előírásnak megfelelően a 2018/2019. tanév őszi (A későromantika és a századforduló zenéje) és tavaszi  (Audiovizuális eszközök a tudás elsajátításában) félévében valósítottuk meg. Az őszi kurzust különösen a német szakos szakkollégisták látogatták. Tartalmas, a tanári tevékenységet segítő szemináriumsorozatnak bizonyult a tavaszi kurzus is. A VII. Tehetségtábort 2019. január 21-26. között valósítottuk meg. Tehetséges, felvételi előtt álló középiskolások bentlakásos szakmai és szabadidős programon vettek részt. A 40 diák egy-egy plenáris előadást követően kiscsoportos foglalkozásokon dolgozott szakonkénti bontásban. A szabadidős programok a társadalmi problémákra tekintettel szerveződtek. 2019. április 27-én valósítottuk meg a tanulmányi kirándulást. A Collegiumban latint tanuló bölcsész és társadalomtudós szakkollégisták az irodalmi és nyelvi ismeretek mellett régészeti tárgyú (reáliák) emlékekkel is megismerkednek. Carnuntumban átfogó régészeti vezetésen vettünk részt majd a romkerten látványosságokat és a múzeumot is felkerestük.

 

  1. Ismertesse az őszi és a tavaszi félévben kötelezően megvalósított legalább 15-15 órás kurzusokat. (maximum 1500 karakter)

 

A későromantika és a századforduló zenéje: Vajon hova és meddig lehet még fejleszteni az érzelmek kifejezését a romantika első nagy generációjának, többek közt és főleg a késői Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann és Liszt szinte véglegesen és végletesen kiélezett zenei életművei után? Lehet-e tovább fokozni ezt, vagy új útra, utakra kell térniük az utánuk következő generációk komponistáinak, akik közül többen a megörökölt zenei nyelvet tovább fokozzák, míg mások szakítanak a romantikus hagyománnyal. Kurzusunkon elsősorban ezen kérdésekre kerestük a választ, amikor górcső alá vettük a későromantika és a századforduló több kiemelkedő zeneszerzőjének munkásságát, különös tekintettel a Hector Berlioz, Richard Wagner, Anton Bruckner és Johannes Brahms zeneművészete képviselte zenei nyelvek sajátosságait.

Az Audiovizuális eszközök a tudás elsajátításábancímű kurzus alkalmai során főként a rövidfilm műfajának segítségével vizsgáltuk, miképpen használhatók a modern kor audiovizuális eszközei az idegennyelv-oktatásban. Az általános bevezetést követően megvitattuk, hogyan katalogizálhatjuk a rövidfilmeket a felhasználás célja szerint (pl. dialógust használó vagy néma rövidfilmek), és eltérő műfajú alkotások vizsgálatával, ezekhez készített feladatokkal igazoltuk alkalmazhatóságukat. A kurzuson a hallgatók aktív résztvevőként használták a rendelkezésükre bocsátott rövidfilmeket, és a csoport tagjain „próbálhatták ki” a filmekhez szerkesztett oktatási anyagot.

 

  1. Ismertesse a tanévben megvalósított, a szakkollégium tagságán kívüli célcsoportot célzó, társadalmi felelősségvállalást elősegítő projektet. (maximum 1500 karakter)

 

Korábban, az Eötvös Konferencián kerekasztal beszélgetésre került sor, melynek témája a társadalmi kisebbségek helyzete Európában. A beszélgetésre a határon túli magyarlakta területekkel foglalkozó kutatókat, a témában jártas személyeket hívtunk meg. Fedinec Csilla (Tudományos főmunkatárs, MTA TK KI), Mészáros Tamás (Márton Áron Szakkollégium, szakmai igazgató), Szerbhorváth György (Tudományos segédmunkatárs, MTA TK KI) Benked László (EMMI, ösztöndíj referens). A beszélgetésen elhangzottakból tanulva, a szerzett tapasztalatokat felhasználtuk, és a 2019. január 21–26. között megrendezett Tehetségtáborban a diákokkal beszélgetéseket folytattunk a témáról. Az oktatásra összpontosítottunk: milyen helyzetben vannak a határon túli magyarok, milyen tanulmányi lehetőségeik vannak a szomszédos országokban és az anyaországban.

Az év folyamán hirdettük a különböző véradási lehetőségeket. Vannak collegistáink, akik többszörös véradók, illetve rendszeres plazmaadók. Véradások: az Országos Vérellátó Szolgálat Központja, az ELTE kampuszain szervezett véradások, illetve a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium.

A Collegium az adventi időszakban tartósélelmiszer-gyűjtést szervezett. Az ilyen gyűjtések általában nagyobb szerveződések részét szokták képezni, mint a HÖOK „Több lett? Maradhat!” kezdeményezése. A Collegium Társalgójában gyűlt heteken át a doboz és telt meg ajándékokkal, tartós élelmiszerrel, játékokkal, ruhával, amelyeket továbbítottunk az egyetemi kampuszon lévő nagyobb gyűjtőhelyre.

 

  1. Ismertesse a pályázatban vállalt és megvalósított (min.3) kiegészítő tevékenységeket. (maximum 3000 karakter)

 

Foglalkozás: a VII. Tehetségtábort a felvételiző középiskolásoknak szerveztük, akik foglalkozásokon ismerkedtek meg a szakkollégiumi munkával. A diákokat a Collegium megkeresésére tanáraik ajánlották. A tábor a mindenkori szakkollégisták társadalmi szerepvállalását is erősítette a tehetség-utánpótlás biztosításában. A 40 fős diákcsoport előadásokon és szakonként bontott foglalkozásokon, majd a hallgatói közösség támogatásával szabadidős programokon vett részt.

A kiadványok megjelentetése: nemcsak fontos publikációs lehetőséget biztosít, hanem ösztönzően hat a műhelymunkára is. A köteteket – a támogatott változtatásokkal a tervezettekhez képest nagyobb tétel-számban – a műhelyvezetők irányítása mellett a műhelyek tagsága és felkért szerzők készítették el. A kötetek többségükben sorozatok új egységei, részben sorozatindító kiadványok. A Történész műhely diákkonferencia-sorozatának újabb két kötete (Opuscula Historica II. és III.). Az Aurélien Sauvageot Francia műhely forrásgyűjteménye (Les Nouvelles Muses 1633. Recueil collectif de l’école malherbienne), és a poétikai tanulmányok versgyűjteménye (Promenades poétique). A Magyar műhely sorozatának újabb kötete (Magyar műhely – nyelvészeti tanulmánykötet: Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság). Az Orientalisztika műhely kötetei: Közel, s Távol VIII. és IX. A Germanisztika műhely konferencia-kötete (Zeichen setzen. Beiträge der Studententagung 2018 des Germanistischen Seminars am Eötvös-Collegium.). A Cathedra Magistrorum tudományos tanári működést kutató és fejlesztő sorozatának újabb kötete (Literatur és Rezeptive Mehrsprachigkeit). A műhelykötetek mellett az Ingenia Hungarica V. a Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia sorozatkötete. Az ECCE VII. a Collegium évkönyve. Az Adsumus XVII. az Eötvös Konferencia kötete. A Színháztudományi Konferencia előadásainak kötete a SzITU. GóJaláb (A mindenkori elsőéveseket könnyed stílusban eligazító, gyakorlati tudnivalókat tartalmazó közéleti kiadvány) és Felvételi kisokos (A mindenkori elsőéveseket könnyed stílusban eligazító, gyakorlati tudnivalókat tartalmazó közéleti kiadvány a felvételi lebonyolításának megkönnyítésére. Kiadja az Eötvös Collegium Választmánya).

A közösségi tevékenység: tanulmányi kirándulás során a „latinköteles” szakkollégisták önkéntes csoportja (szakmai vezetéssel) Carnuntumba látogatott.

 

 

  1. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)

 

A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul megvalósultak. A két kötelező kurzuson a hallgatók zenetörténeti és az oktatási, a tanári tevékenységet támogató ismereteket kaptak olyan előadóktól, akik tudományterületük elismert művelői, és akiket kivételes alkalom kínálkozott hallgatni. A társadalmi felelősségvállalásban tervezetteket a szakkollégisták elhivatottan teljesítették. A Tehetségtábor (VII.) hagyományos utánpótlás-kereső rendezvénye a Collegiumnak. Az előkészítés során sikerült elérni és meghívni azokat a végzős gimnazistákat, akik őszinte érdeklődést mutattak a Collegium iránt. A rendezvénysorozat során tovább erősödött bennük ez elkötelezettség, miként arról élménybeszámolóikban maguk is beszámolnak (http://honlap.eotvos.elte.hu/fooldal/rendezvenyek/tehetsegtabor/). A carnuntumi tanulmányi kirándulás nemcsak a sajátos Eötvös-collegiumi tanulmányokat (latin nyelv és a magyarországi latinság, Pannonia) egészítette ki, hanem a közös buszos utazásnak köszönhetően erős közösségformáló hatása is volt. A collegiumi kiadványok nemcsak a tudományos rendezvények során („összcollegiumi” konferenciák és kötetbemutatók, szakkollégiumi műhelykonferenciák, stb.), hanem hosszabb távon is betölthetik hivatásukat. Erősítik a szakkollégisták konferenciaszervezési-, előadói-, publikációs- és szerkesztői motiváltságát. A szakkollégistáktól összeállított kiadványok a közösség belső összetartó erejét szilárdítják meg. Az évkönyv a Collegium munkáját hivatott összegezni, így kívánja megnyerni a jövő szakkollégista nemzedékeit.

 

  1. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványokat! Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a “nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

 

TUDOMÁNYOS SZAKKIADVÁNYOK: Rezeptive Mehrsprachigkeit, Kontextualizáció és metapragmatika. SZAKKOLLÉGISTA TANULMÁNYKÖTETEK: „Közel, s Távol” VIII., „Közel, s Távol” IX., SzITU, Zeichen setzen, Literatur, Opuscula Historica II. és III., Ingenia Hungarica V. (A Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia kötete), Adsumus XVII. (Az Eötvös Konferencia tanulmánykötete). KOMMENTÁLT IRODALMI ANTOLÓGIA: Les Nouvelles Muses 1633. Recueil collectif de l’école malherbienne. Francia poétikai tanulmányok verseskötete: Promenades poétique. ÉVKÖNYV: ECCE VII. GÓLYÁKNAK: Gójaláb, Felvételi kisokos. Lásd: a beszámolót tartalmazó honlaphelyen is: http://honlap.eotvos.elte.hu/palyazati-beszamolo-ntp/ntp-szkoll-18-0012/

  1. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1500 karakter)

 

A pályázatban megvalósított program a kiadványok megvalósításának körében módosult a tervekhez képest. Ennek elsősorban személyi okai voltak, váratlanul jelentkező betegségeket, kötöttségeket nem lehetett pontosan előre látni. A kiadványok körében történő változásokra módosítási kérelmet nyújtottunk be, amelyet a kiíró támogatott. Összességében (részben megváltozott tartalommal) a tervezetteknek megfelelően 16 kiadványt valósítottunk meg a pályázat keretében a támogató logójának feltüntetésével.

 

A kurzusok prezentációit lásd itt: https://eotvos.elte.hu/prezentaciok

 

Kiadott köteteink:

– Tagungsband ‘zeichen setzen I’ (Freiräume II)
– Cathedra Magistrorum IV – Literatur
– Cathedra Magistrorum – Rezeptive Mehrsprachigkeit
– Opuscula historica II.
– Opuscula historica III.
– Ingenia Hungarica V.
– ECCE VII.
– SzITU
– Les Nouvelles Muses
– Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság
– “Közel, s Távol” VIII.
– “Közel, s Távol” IX.
– GóJaláb 2018
– Promenades poétiques
– Adsumus XVII.
– Felvételi kisokos