Informatikai műhely

Informatikai műhely

Műhelyvezető: Lócsi Levente

Tiszteletbeli elnök: Lovász László

Műhelytitkár: Horcsin Bálint

A műhelyről

Csoportkép

Az Eötvös József Collegium nagymúltú hagyományainak, célkitűzéseinek megfelelően, a 2004-ben alapított Informatikai Műhely a tudós, önálló kutatásaikkal is kitűnő, hivatásukat szerető és szívvel-lélekkel végző informatikusok képzését tekinti feladatának.

Az Informatikai Műhely munkájának célja az informatika és az informatikával kapcsolatos szakú collegista hallgatók képzésének kiegészítése. A collegistáknak többet kell teljesíteniük nem collegista évfolyamtársaikhoz képest; a befogadó, motiváló légkör viszont nagyban megkönnyíti az eredményes munkát. A tagok gyakran vesznek részt és érnek el jó eredményeket a Tudományos Diákköri Konferenciákon (TDK), valamint sok órát tartanak az egyetemen. Nehéz úgy elvégezni a képzést, hogy ne tanítson valakit collegista.

A collegiumi rendszergazdák, akik az informatikai rendszereket és internetes hálózatot fejlesztik az épületben, jellemzően a műhely tagjai. Ezen keresztül sokat lehet tanulni szerverüzemeltetésről vagy az internetes hálózatok működéséről.

A collegiumi közösségi programokon túl a műhely minden évben közös karácsonyi programot, és kirándulást vagy sütögetést szervez. De egyébként is számíthatunk egymásra; mind szakmailag, mind emberileg.

Az Informatikai Műhely Műhelyszabályzata

A műhely tagjai

Név Szak Felvétel éve

Csertán András

programtervező informatikus MSc

2019

Kovács Gergely

programtervező informatikus MSc

2019

Kámán Rebeka Petra

programtervező informatikus MSc

2020

Noszály Áron

programtervező informatikus MSc

2020

Szabó Barbara Noémi

programtervező informatikus MSc

2020

Szente Péter

programtervező informatikus MSc

2020

Tompos Anna

matematika-informatika
szakos tanár

2021

Csimma Viktor

programtervező informatikus BSc

2021

Horcsin Bálint

programtervező informatikus BSc

2021

Biborka Ágnes

programtervező informatikus BSc

2022

Hegyi Tünde

programtervező informatikus MSc

2022

Márki-Zay János

programtervező informatikus BSc

2022

Szalay Gergő

programtervező informatikus MSc

2022

Szilveszter Máté

programtervező informatikus MSc

2022

Varga Norbert

programtervező informatikus BSc

2022

Varró Máté

programtervező informatikus BSc

2022

Bagladi Milán Zsolt

programtervező informatikus BSc

2023

Börzsönyi Réka

programtervező informatikus BSc

2023

Bertalan Dániel László

programtervező informatikus BSc

2023

Imolai Dávid

programtervező informatikus BSc

2023

Sárközi Gergely János

programtervező informatikus MSc

2022

Alumni

Ambrus Tamás, Árvai Zsófia, Balassi Márton, Benics Balázs, Bohák Ádám, Borbényi Áron András, Boros Attila Péter, Busa Máté, Czigola Gábor, Czirkos Angéla, Csatáry Andrea, Cséri Tamás, Dózsa Máté, Dudás Norbert, Eichhardt Iván, Englert Péter, Erdős Balázs, Erdős Bálint, Fehér Péter, Fogas Lívia Márta, Fonyó Viktória, Gansperger István, Gáspár József Dániel, Gévay Gábor, Gilián Zoltán, Hapák József, Hermann Gábor, Horváth Botond István, Horváth Gábor, Karikó Csongor, Kasler Lóránd, Katkó Dominik, Kenessei Zsombor, Kiss Ádám, Koczka Levente, Kocsis Ábel, Kocsis Zoltán, Koltai Márton, Koman Zsombor, Komáromi Mátyás Levente, Kósa Ruben Artúr, Kovács Gergely, Kovács Györgyi, Kovács Máté, Kovács Péter, Kozár Gábor, Köllő Hanna, Kőszegi Judit, Kruppai Gábor, Kürthy Gyula, Laki Balázs, Leitereg András, Leskó Dániel, Lócsi Levente, Luksa Norbert, Manninger Mátyás, Molnár László István, Molnár Melinda, Nádor István András, Nagy Domonkos Máté, Nagy Tamás, Nagy Vendel, Németh Bence, Novák Ádám, Ölvedi Tibor, Pál Tamás, Parragi Zsolt, Pitlik Mátyás, Poór Boldizsár, Poór Márk, Pőcze Barnabás, Sümegi Károly, Szabó Dávid, Szabó Tamás, Szécsi Péter, Szijjártó Beáta, Szita István, Szokoli Mátyás, Szolár Balázs, Sztupák Szilárd Zsolt, Tajti Roland, Tardos Tamás Gergő, Tóth Ádám, Tőkés Anna, Turi Zsolt, Tusa Viktor, Ungvári Gábor, Varga Balázs, Végh Zoltán

A műhely korábbi vezetői

  • Csörnyei Zoltán
  • Kozsik Tamás

Várható kurzuskínálat

Egyeztetés alatt – előfordulhat, hogy a lista változni fog.

Cím Leírás
Elsőéves kutatószeminárium Felsőéves collegisták tartanak két-három részes előadássorozatokat érdekes és újszerű, az egyetemen kevéssé érintett témákban.
Nyílt forráskódú szoftverfejlesztés haladóknak A résztvevők egy nyílt forráskódú applikáció fejlesztésébe kapcsolódnak be; eközben megismerik a közös fejlesztés eszközeit és egy hatékony webes keretrendszer alapjait.
Felsőbbéves kutatószeminárium A tagok saját projektjüket, kutatásukat mutatják be egymásnak, illetve néha neves vendégelőadókat is beszerveznek.

Korábbi félévek műhelyórái

a műhely által meghirdetett vagy befogadott collegiumi szemináriumok

Félév

Műhelyóra címe

Rövid leírás

2021/22/II.

Kaposi Ambrus: Modern elméletek az informatikában

A téma a lambda kalkulus volt, és ezt gyakorlatias módon, az Agda programozási nyelven keresztül vezette be.

Dr. Kozsik Tamás: Programozási nyelvek kutatószeminárium

Célja alapvetően az, hogy a felsőbbéves collegisták bemutassák egymásnak a saját kutatási témáikat egy-egy prezentáció formájában

Szente Péter, Tompos Anna: Programozási alapismeretek mindenkinek

Az alapvető cél a félévben az volt, hogy a már programozási ismeretekkel rendelkezők megtanuljanak tájékozódni dokumentációkban és könyvtárakban. Ehhez Java nyelven készítettünk grafikus felületű alkalmazásokat, mely során a hallgatók megismerhették a képkezelés és animáció alapjait is.

2021/22/I.

Katkó Dominik, Luksa Norbert: Nyílt forráskódú szoftverek fejlesztése haladóknak

A kurzus során a hallgatók egy demó projekten keresztül ismerték meg a nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésénél használt technológiákat. Ez magába foglalta a modern verziókövető rendszerek (például git) működését és a Collegium informatikai rendszerének is alapot adó Laravel keretrendszert.

Dr. Kozsik Tamás: Programozási nyelvek kutatószeminárium

Célja alapvetően az, hogy a felsőbbéves collegisták bemutassák egymásnak a saját kutatási témáikat egy-egy prezentáció formájában

A műhely tagjai: Programozási alapismeretek mindenkinek

Az alapvető cél, hogy informatikai eszközöket adjunk olyan problémák megoldására, amelyek saját kutatásaik során is előfordulhatnak. A kurzus elején a Python programozási nyelv elemeit és alapvető programozási paradigmákat ismertek meg. A kurzus második felében nagyobb méretű adathalmazok tárolásán, feldolgozásán és megjelenítésén volt a hangsúly.

2020/21/II.

Luksa Norbert: Modern elméletek az informatikában II.

Az előadásokon a következő témakörökről volt szó: Formális típusrendszerek. Elsőrendű típusos λ-kalkulus. Az altípus bevezetése. A Curry-típusrendszer. Másodrendű polimorfikus típusos λ-kalkulus. A rekurzív típus. A függő típusok. Magasabb rendű típusrendszerek. Az Fω-típusrendszer és a λ-kocka. Típus Az intuicionista logika és a típuselmélet. A Curry-Howard megfeleltetés.

Dr. Kozsik Tamás: Programozási nyelvek kutatószeminárium

Célja alapvetően az, hogy a felsőbbéves collegisták bemutassák egymásnak a saját kutatási témáikat egy-egy prezentáció formájában

Dr. Zimborás Zoltán: Kvantumszámítás-technika

A kvantuminformatika matematikai alapjaival (komplex lineáris algebra, unitér mátrixok, tenzorszorzás), klasszikus és kvantumos véletlen folyamatokkal, a mérés fogalmával, a Stern-Gerlach kísérlettel, Boole-kapukkal és kvantumkapukkal ismerkedtek meg.

Jelentősebb eredmények

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Félév

Nevek

2021/22/II.

Varga Balázs, Csertán András, Katkó Dominik, Noszály Áron

2021/22/I.

Varga Balázs, Csertán András, Katkó Dominik

2020/21/II.

Nagy Gergely, Poór Boldizsár, Varga Balázs

Új Nemzeti Kiválóság Program

Év

Név

2021.

Csimma Viktor: Gráfelméleti és optimalizációs problémák

2021.

Horcsin Bálint: Gráfalgoritmusok

2020.

Noszály Áron: Haladó algoritmusok

2020.

Szabó Barbara Noémi: Autonóm rendszerek tesztelése

2020.

Szente Péter: Momentum-alapú hatékony algoritmusok a képfeldolgozásban

Egyéb eredmények

Név

Elismerés

Nagy Gergely

Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri Ösztöndíj

Konferenciarészvételek

Konferencia

Név

35. OTDK

Nagy Gergely, Robusztus kvaternió Zernike,
Momentumok és alkalmazásuk színes képek elemzésére és felismerésére,
témavezető: Dr. Németh Zsolt,
első díj

35. OTDK

Nagy Gergely, Mészáros Áron Attila,
GreenErl - Erlang programok energiafogyasztásának mérése és energiatudatos refaktorálások,
témavezetők: Dr. Bozó István, Dr. Tóth Melinda,
harmadik díj

35. OTDK

Luksa Norbert,
Az egyszerű típuselmélet algebrai reprezentációi,
témavezető: Dr. Kaposi Ambrus,
harmadik díj

35. OTDK

Komáromi Mátyás,
Kódmegértés támogatása szoftverfüggőségek vizualizációjával,
témavezetők: Dr. Bozó István, Dr. Tóth Melinda,
harmadik díj

35. OTDK

Poór Boldizsár,
Refaktorálások tiszta funkcionális kódért,
témavezetők: Dr. Bozó István, Dr. Tóth Melinda,
különdíj

35. OTDK

Varga Balázs,
Konkurens Erlang programok elosztottá alakítása,
témavezetők: Dr. Bozó István, Dr. Tóth Melinda,
különdíj

A műhelytagok néhány megjelent publikációja

László NIKHÁZY, Áron NOSZÁLY, Bence DEÁK
Why You Should Know and Not Only Use Sorting Algorithms: Some Beautiful Problems
Olympiads in Informatics, 15, (2021) 53–74

B. Varga, M. Balassi, A. Kiss
Towards autoscaling of Apache Flink jobs
Acta Universitatis Sapientiae, Informatica, 13, 1 (2021) 39−59