Lustrum Kötet

Ezen az oldalon elérhető az Eötvös Collegium épületének százéves évfordulójára kiadott Lustrum kötet teljes tartalma. Az írásokat a címekre kattintva lehet megtekinteni.

Előszó 8
Laudationes externorum 9
René Roudaut 11
François Laquièze 14
Monique Canto-Sperber 15
Salvatore Ettorre 16
Andrea Ferrara 18
Chiara Faraggiana di Sarzana 21
P. J. Rhodes 23
Herwig Maehler 24
Chris Carey 26
Mike Edwards 28
Shawn Gillen 29
Nikolaus Hamm 32
Elisabeth Kornfeind 34
Leonore Peer 36
Christian Gastgeber 38
Hermann Harrauer 42
Herbert Bannert 45
Jana Grusková 46
Christine Glaßner 47
August Stahl 48
Javier Pérez Bazo 50
Alicia Gómez-Navarro 52
Laudationes Hungarorum 57
Réthelyi Miklós 59
Hoffmann Rózsa 61
Dux László 65
Mezey Barna 67
Szepessy Tibor 70
Hiller István 73
Keszei Ernő 74
Dezső Tamás 76
Kozma László 77
Soós Anna 79
Pintér Károly 82
Kátai Zoltán 84
Körmendy Mariann 85
Karsai György 87
Kincses János 90
Rectores 93
Conspectus 95
Gerevich Tibor: Az Eötvös Collegium története – Bartoniek Géza (1854–1930) 96
Kiss Jenő: Gombocz Zoltán életéről és munkásságáról 103
Markó Veronika: Szabó Miklós 113
Nagy János: Keresztury Dezső 126
Pál Zoltán: Lutter Tibor 132
Szijártó István: A világra nyitott ablak 136
Vekerdy József 145
Bertényi Iván: Igazgatói működésem az Eötvös József Collegiumban (1993–1996) 147
Bollók János 149
Takács László 154
Historica • Res gestae 161
Gángó Gábor: Eötvös József és barátai egyetemi éveiről, különös tekintettel a politikatudományi képzésre 163
Garai Imre: A magyar középiskolai tanári szakma kialakulása 176
Tóth Magdolna: „A budai parti ígéretföldje” 203
Kovácsik Antal: Az Eötvös Collegium Ménesi úti épületének felavatása a korabeli sajtó tükrében 211
Markó Veronika: Hogyan lett az Eötvös József Collegium
könyvtárából az Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtára?
220
Szojka Emese: Fülep Lajos néprajzi gyűjteménye 236
Kucsman Árpád: Kémikusok a régi Eötvös Collegiumban 272
Győri Róbert: A múlttal való tudományos leszámolás – Eötvös collegista geográfusok az 1950-es években 288
Czirfusz Márton: Helyek és pozíciók újraírása –
Wallner Ernő, Lettrich Edit és a hazai szociálgeográfiai iskola viszonya Mendöl Tibor örökségéhez
312
Tóth Károly: Művészettörténészek az Eötvös Collegiumban (1896–1950) 328
Ritoók Zsigmond: Klasszika-filológia az Eötvös Collegiumban 345
Kucsman Árpád – Liptay György: Eötvös-kollégisták a Fasori Gimnázium tanári karában 348
Kapitány Adrienn: Az 1950-es évek a Kollégium történetében 365
Marafkó László: Nagyhatalmak ugratása, avagy groteszk lapok az Eötvös Kollégium félmúltjából 378
Dénes Iván Zoltán: Diákmozgalom Budapesten 1969-ben 383
Bakos István: Emlékeim a kollégista Kilencekről 401
ifj. Arató György: „Szabadság a jelszavunk” Március 15-e az Eötvös Kollégiumban, 1955–1984 410
Szabics Imre: Az Eötvös József Collegium és az École Normale Supérieure 419
Nemes Tibor: Az Eötvös Collegium és
az École Normale Supérieure közötti közvetlen kapcsolatok újraélesztése a 80-as években
428
Bubnó Hedvig: Összefoglaló a collegiumi spanyol nyelvoktatásról, 1992–2010 432
Historica • Magistri 435
Korompay H. János: Horváth János és az Eötvös Collegium 437
Móser Zoltán: Ha a szellem napvilága ragyog 456
Farkas Zoltán et alii: Czebe Gyula élete dokumentumokban 463
Szakály Sándor: Szurmay Lajos, tábornok az Eötvös Collegiumból 553
Szávai János: Gyergyai Albert és az Eötvös Collegium 563
Ress Imre: Hugo Kleinmayr és a germanisztikai oktatás megalapozása az Eötvös Collegiumban 570
Kiss Jenő: Zsirai Miklós 579
Keszthelyi Lajos: Bay Zoltán 596
Pál Zoltán: Keresztury Dezső igazgatósága az állambiztonsági megfigyelések tükrében 599
Keszthelyi Lajos: Faragó Péter 612
Farkas Zoltán: Gyóni Mátyás 617
Papp István: Kettős ügynök – Nagy Péter, Szabó Dezső és az állambiztonság 625
Balogh Elemér: Szász Imre versus Brusznyai Árpád 638
Bottyán Gergely: Antal László és a mai magyar nyelvtudomány 643
Dörnyei Sándor: Emlékezés Tomasz úrra 648
Ifj. Tomasz Jenő: Tomasz úr és az Eötvös Collegium 653
Memorabilia 683
„Felújítani azt, ami érdemes” – Beszélgetés Elekfi Lászlóval 685
Tóth Gábor: Az idő sodrában 709
Lekli Béla: Az Eötvös Kollégium az 1956 utáni években 836
Gereben Ferenc: Egyetemi évek (1962–1967) 838
Kósa László: Az Eötvös Kollégiumban éltem én is (1963–1967) 861
Bakos István: Az Eötvös Kollégium autonómiatörekvései és Baráti Körének megalakítása 889
Galántai Ambrus: Szubjektív történelem 899
Studia Germanica 923
Balázs Sára: “Freiwillig dient der Geist”: Germanistik
in der Veranstaltungsreihe des Lustrum Saeculare Collegii
925
Eve-Marie Kallen: Dezső Keresztury als Kulturvermittler und Pädagoge und das Eötvös-Collegium 928
August Stahl: „Schluszstück”. Rilkes Sicht und Deutung des Todes 944
Frank Baron: Die Entstehung des Faust-Mythos im 16. Jahrhundert 962
Christine Glaßner: Zur handschriftlichen Überlieferung der Visiones Georgii 967
András F. Balogh: Schlacht der Stereotype in der Vngrischen Schlacht des Jacob Vogel 975
Ilona Feld-Knapp Cathedra Magistrorum – Lehrerforschung.
Lehrer-Denken und Lehrer-Wissen” Interkulturalitätin Márton Kalász’ Lyrik
982
Géza Horváth: Elmar Tophoven, der Begründer des Europäischen Übersetzer-Kollegiums 997
Anita Czeglédy: „Schutzmarke: der Steg.” Interkulturalitätin Márton Kalász’ Lyrik 1006
Studia Slavica 1021
Katalin Kroó: Slawistik in der Veranstaltungsreihe des Lustrum Saeculare Collegii 1023
Urs Heftrich: Lew Tolstoi und Anton Tschechow: Zum Doppeljubiläum 2010 1025
Bettina Kaibach: Raum für Nostalgie:
Steppe und Prärie in Anton Čechovs Step’ und Willa Cathers My Ántonia
1032
Wolf Schmid: Eventfulness and Context 1052
Studia Classica 1065
Tamás Mészáros: Klassische Philologie in der Veranstaltungsreihe des Lustrum Saeculare Collegii 1067
Mike Edwards: The Application of Criticism to Textual Criticism 1069
Herwig Maehler: Pindar und die Tyrannen 1076
P. J. Rhodes: The Erxadieis inscription 1084
Artes 1093
Teleki Pál, a Collegium kurátora (1920–1941) 1095
Epikus és komikus collegiumi enumeráció 1935-ből – Közreadja: Takács László 1100
Farkas Zsuzsa: Fotótörténeti adalékok az Eötvös Collegium archív fotóiról 1119
Süle Ágnes Katalin: Az Eötvös Collegium épülete 1137
Havas László: Hadrianus mint Pseudo-Alexandros? 1146
Sántháné Gedeon Mária: Kultúraközi kommunikáció: magyarságkép az angol mint lingua franca tükrében 1156
Csuday Csaba: Az irodalom: „negatívan élni” 1161
Szlukovényi Katalin: Kollégisták, költők, korszakok: szépirodalmi hagyományok az Eötvös Collegiumban 1165
Versek 1171
Membra et alumni 1179
Pro patria defuncti 1211
Tartalomjegyzék 1215
Appendix – Mellékletek jegyzéke 1221