Találkozások

 

2016. november 18-19.


 

Program


 

A konferencia teljes program- és absztraktfüzete elérhető INNEN.


 

2016. november 18. - péntek:

9.00-9.15: Megnyitó  Laczkó Krisztina9.15-10.15: plenáris előadás  Tolcsvai Nagy Gábor: Miért legyen funkcionális a nyelvtan?

10.30-13.00: Nyelvtudomány és alkalmazási lehetőségei – szekcióvezető: Borbély Anna
10.30-11.00: Szabó Gergely: A nyelvi helyzetekről alkotott narratívák és önértelmezési stratégiák találkozása amerikai magyarokkal végzett interjúkban
11.00-11.30: Lakatos Aliz: Kétnyelvűség és nyelvi érintkezések a romániai magyar középiskolai anyanyelvi nevelésben
11.30-12.00: Koszta Nikolett: Egy tiszántúli város nyelvjárásának összehasonlító vizsgálata és attitűdjének változása a generációk tükrében
12.00-12.30: Havasi Zsuzsanna: „Boszorkány feleségivel edgyütt Házaspárok elleni boszorkányperek szociopragmatikai vizsgálata
12.30-13.00: Kaba Ariel: „Shamefur Dispray Az elképzelt szamuráj nyelve kultúra- és médiumközi perspektívában

13.00-14.00: ebédszünet
14.00-16.30: Leíró nyelvészet és funkcionalitás – szekcióvezető: Imrényi András
14.00-14.30: Haraszti Rajmund: Skandináv praktika a nyelvhasználatban – A rövid igeformák kialakulása a norvég nyelvben
14.30-15.00: Bass Judit: “Ezen besírtam! :D” A be igekötő kognitív szemantikai vizsgálata
15.00-15.30: Ballagó Júlia: Társas-személyközi viszonyok alakítása az egyetemi tanórákon
15.30-16.00: Fazekas Boglárka: „Apuka, tudom, hogy ezt most én mondom!” Metapragmatikai jelzések a L’art pour l’art társulat Besenyő család-jeleneteiben
16.00-16.30: Sitkei Dóra: Az ugratásról
16:50-19.20: Filológiai kalandozások – szekcióvezető: Kiss Farkas Gábor
16.50-17.20: Cser Nóra: A XIX. századi jövőábrázolások helye az irodalomtörténetben
17.20-17.50: Beszkid Judit: Orpheus, az elbeszélő hős
17.50-18.20: Kovács Péter: Cedrus ex Lybano – A Szent Imre legenda egy hasonlatának nyomában
18.20-18.50: Farkas Flóra: Tánc a tüzes karddal – Képhagyományozódás Paul Wann „Tractatulus de chorea, canconibus, instrumentis musicis” című prédikációjában
18.50-19.20: Sebestyén Ádám: A kevélység reprezentációi Bornemisza Péter egykötetes prédikációskönyvében

 


2016. november 19. – szombat:

9.00-10.00: plenáris előadás  Kulcsár-Szabó Zoltán: Nyelvkritika és lírai hagyomány Borbély Szilárdnál10.00-10.30: az Átjárások-áthallások kötet bemutatója – Lengyel Imre Zsolt

10.50-13.20: Elmélet és fordítás – szekcióvezető: Eisemann György
10.50-11.20: Zsupos Norbert: Az irodalmi szöveg transzcendenciája Gilles Deleuze filozófiájában
11.20-11.50: Bakk Ágnes Karolina: Egyéni élménytervezés és az előadóművészet kapcsolata
11.50-12.20: Benda Mihály: Írás és vizualitás Mallarmé Kockadobás című versében
12.20-12.50: Barna László: A prózafordító Szabó Lőrinc
12.50-13.20: Békefi Teodóra: Kosztolányi Itália-élménye(i)
10.50-13.20: Jelenlét és teatralitás – szekcióvezető: Lengyel Imre Zsolt
10.50-11.20: Fejes Richárd: Medialitás és interpretáció kölcsönhatása Danielewski House of Leaves című regényében
11.20-11.50: Gregor Lilla: Bodor Ádám (szöveg)világának átjárhatósága
11.50-12.20: Kész Orsolya: Bródy Sándor testábrázolásai és a modern magyar irodalmi szociográfia kezdetei
12.20-12.50: Bíró Árpád Levente: Az „új rajzú” bábszínház. A nagyváradi Állami Bábszínház a szakmaiság alakuló fórumain.
12.50-13.20: Muntag Vince: “Egy érdekes, izgató perc! Egy csattanó!”: A Játék a kastélyban műfajmegjelölésének nyomában
13.20-14.30: ebédszünet
14.30-17.00: Képtér – szekcióvezető: Eisemann György
14.30-15.00: Fazekas Júlia: Fizikai és szimbolikus tér összekapcsolódása a reformkori divatlapok sétálóinál
15.00-15.30: Kapus Erika: Jövök – nem egy, de száz alakban. Érintkezési pontok Czóbel Minka és M. C. Escher szubjektumábrázolásában
15.30-16.00: Santavecz Anita: Tudás és látás Ambrus Zoltán Midas király című regényében
16.00-16.30: Mosa Diána: A kanonizálás és a kultikus olvasat hatása az Iskola a határon szövegtestére – halhatatlanná tétel vagy rituális gyilkosság?
16.30-17.00: Magyary Anna: Ekphrasis és mítosz Nádas Péter Emlékiratok könyve című művében
14.30-17.00: Modern találkozások – szekcióvezető: Lengyel Imre Zsolt
14.30-15.00: Szemes Botond: A szellemi, a történeti és az anyagi találkozása
15.00-15.30: Lőrentz Éva Noémi: A trauma elbeszélése Dragomán György A fehér király és Máglya című műveiben
15.30-16.00: Papp Zsolt: Kiszolgátatottság! Szabadság? Csáth Géza.
16.00-16.30: Kukri Márta Mária: Reményeink – a csillag motívumának értelmezése Pilinszky János néhány versében
16.30-17.00: Kintli Borbála: Egy másik művészet

 

Publikációs Felhívás

A konferencia előadóinak szóló publikációs felhívás elérhető elérhető innen.

 

 


 

Felhívás


 

Az Eötvös Collegium Magyar műhelye Találkozások címmel konferenciát szervez olyan alap-, mester-, osztatlan tanári, valamint doktori képzésben résztvevő hallgatóknak, akik irodalomtudománnyal, kultúratudománnyal, nyelvtudománnyal, valamint ezek határterületeivel foglalkoznak.

A magyar nyelvű előadásokat a következő területekről várjuk:

irodalomelmélet – filológia – textológia, irodalom és interpretáció, irodalom mint a kultúrák találkozási területe (pl. színháztudomány, fordítástudomány stb.), valamint nyelvelmélet és nyelvfilozófia, leíró nyelvészet és funkcionalitás, nyelvtudomány és alkalmazási lehetőségei.


A konferencia időpontja: 2016. november 18–19.
Helyszíne: Eötvös József Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)
Plenáris előadók:
Prof. Dr. Tolcsvai Nagy Gábor

Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán

 

A konferencia célkitűzése egyrészt az, hogy az egyes diszciplínákban elmélyülő hallgatók találkozhassanak az övékhez hasonló tematikájú kutatásokkal, és ezáltal termékeny tudományos diskurzus alakulhasson ki közöttük. Ugyanakkor a konferencia nem titkolt célja, hogy párbeszédet teremtsen az egyes tudományszakok között, hiszen a felsorolt területek számos ponton érintkezhetnek, találkozhatnak, így tehát a konferencia kitűnő alkalom lehet akár új kutatási szempontok felvetésére, megtalálására is.

A beérkező absztraktok bírálatát az adott tudományterületen jártas, neves egyetemi oktatók végzik. Az előadások 20 percesek, amelyet 10 perc vita követ.

 

A jelentkezési határidő 2016. október 14. (PÉNTEK) éjfél.

A jelentkezéshez szükséges egy 2000-2500 karakter terjedelmű absztrakt, amelyet a jelentkezési űrlapon keresztül kell benyújtani.

 

Jelentkezni a jelentkezési űrlap kitöltésével lehet ide kattintva.

A konferencia szerkesztett és válogatott anyagából konferenciakötet megjelentetését tervezzük.

A konferencia résztvevőinek igény esetén a Collegiumban kedvezményes szálláslehetőséget biztosítunk.

 

További információ:

talalkozasok.konferencia@gmail.com levelezési címen.

A konferenciára szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

 

 


 

ÍZELÍTŐ A MAGYAR MŰHELY KORÁBBI KONFERENCIÁINAK ANYAGÁBÓL:

Átjárások–áthallások című hallgatói konferencia – 2014. november 7–8.

A konferencia válogatott előadásainak anyagából ÁTJÁRÁSOK–ÁTHALLÁSOK címmel konferenciakötet készült, melynek teljes tartalma innen érhető él.

A kötet adatai:
szerk. Hantó Réka–Melhardt Gergő–Muntag Vince–Varga Nóra, Budapest, Eötvös Collegium, 2016.

A konferenciáról készült fotók ide kattintva érhetők el.

 

Esztétika–Etika–Politika című hallgatói konferencia– 2012. november 3–4.

A konferencia válogatott előadásainak anyagából ESZTÉTIKA–ETIKA–POLITIKA címmel konferenciakötet készült, melynek teljes tartalma innen érhető él.

A kötet adatai:
szerk. Gyöngyösi Megyer–Inzsöl Kata, Budapest, Eötvös Collegium, 2013

Az Eötvös Collegium Magyar műhelyének tevékenységéről további információ honlapunkon, illetve facebook-oldalunkon olvasható.


 
talalkozasok