Germanisztika műhely

Kedves leendő kollégánk!

Tisztelettel köszöntjük az Eötvös Collegium Germanisztika műhelyének honlapján.

Mint talán már értesült róla, a műhely a 2018/19. tanévre is várja minden olyan tehetséges, igényes szakmai munkában részt venni kívánó kolléga felvételi pályázatát, aki idén júliusban az ELTE BTK-n az alábbi szakok valamelyikére nyert felvételt:

 • BA Germanisztika, német szakirány
 • BA Germanisztika, német nemzetiségi szakirány
 • MA Német nyelv, irodalom és kultúra
 • MA Német nemzetiségi nyelv és irodalom
 • MA Fordító és tolmács (német B nyelvvel)
 • Osztatlan tanárképzés: német nyelv és kultúra tanára
 • Osztatlan tanárképzés: német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

Miért érdemes jelentkezni az EC Germanisztika műhelyébe?

 • Műhelyszemináriumainkon mindenekelőtt igyekszünk elmélyíteni az alap- és mesterszakos kurzusok keretében szerzett ismereteket.
 • Speciális témaköröket lefedő, az alap- és a mesterképzés kínálatában nem szereplő kurzusokat szervezünk.
 • Kutatási és publikációs lehetőségeket biztosítunk.
 • Egyedülálló „védőhálót” nyújtunk: ha tanulmányi segítségre volna szüksége, bizalommal fordulhat felsőbb éves műhelytársaihoz és a műhely egyetemi oktatókból álló tutori köréhez.

Részletes műhelyismertetőnk az alábbiakban olvasható.


A Germanisztika műhelyről

Az Eötvös Collegiumban működő Germanisztika műhely (Germanistisches Seminar) alapítója a Collegiumban 1980–1998 között oktató dr. Horváth Géza volt. A műhely létrejöttét Fritz Paepcke, a heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem professzorának vendégtanári tevékenysége alapozta meg. A műhelyben 1990 óta rendszeres oktatói munka folyik. Az utóbbi években a műhelyvezető, valamint főleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézete és a Károli Gáspár Református Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke oktatóinak közreműködésével félévente 3-5 irodalomtudományi, nyelvtudományi, műfordítói és egyéb kurzust indítunk, de lehetőségeink szerint más külsős ill. külföldi előadókat is meghívunk. Szakóráink rendszerét a felsőoktatásban 2006-tól élő, a régi típusú bölcsészképzéshez képest alapvetően új szerkezetű curriculumok kidolgozását megkövetelő bolognai rendszer bevezetését figyelembe véve és azt főleg hagyományos, de a filológusképzéshez véleményünk szerint nélkülözhetetlen tárgyakkal kiegészítve alakítottuk ki. Műhelyünk célja, hogy kis létszámú (optimális esetben 5-6, de legfeljebb 8-10 fős) csoportok oktatásának formájában, részben előre megtervezett tematika alapján az első évfolyamtól kezdve lehetőleg a mesterképzés befejezéséig végigkísérje a német szakos hallgatókat irodalom- és nyelvtudományi stúdiumaikon. A műhelymunka az alábbi részterületekből áll:

 1. A BA- és MA-képzések bizonyos alapozó és törzstanegységeinek lefedése, valamint a szakos stúdiumok során az azokban szerzett ismeretek elmélyítése a műhely keretein belül (így pl. a 2006/07-es tanévtől az alapozó képzésben részt vevők éves rendszerességgel végezhetnek nyelvtudományi alapozó szemináriumokat és 4-5 fős szemináriumok keretén belül a nyelvi készségek fejlesztését célzó stílusgyakorlatokat).
 2. A BA- és MA-képzések kínálatából esetlegesen hiányzó, főleg speciális témakörökhöz kapcsolódó órák megszervezése főleg az áttekintő német nyelvtörténet, az egyes német nyelvtörténeti korszakok nyelve, egyéb régi germán nyelvek nyelvemlékeinek tanulmányozása témaköreiben. Ezen túl a műhelyben zajlott már a többnyelvűség témakörét körüljáró előadássorozat, Dürrenmatt-szeminárium, az 1990-es évek német irodalmát elemző filmes és irodalmi szeminárium, a multimédiás szótárkészítés alapjaiba bevezető kurzus, európai zene- ill. művészettörténeti előadássorozat. Több mint egy évtizede a Collegium évente visszatérő vendége August Stahl professzor a Saarbrückeni Egyetemről, aki a német koraújkori filológia és a 19-20. századi német líra témaköreiben tart kurzusokat a Collegium, az ELTE Germanisztikai Intézete és a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói számára.
  A 2011-es évtől Feld-Knapp Ilona tanárnő vezetésével, a Germanisztika műhellyel szorosan együttműködik a CATHEDRA MAGISTRORUM tanárkutatási projekt is (ld. ott).
 3. Egyéb, a kötelező és választható tárgyakon kívüli időszakos tevékenységek, mint pl. oktatási segédanyagok összeállítása csoportmunkában, műfordítások készítése, műhelykonferenciák, tematikus filmklubok stb. 2010-ben jelent meg a műhely hosszú évek óta első saját szerkesztésű kötete is, mellyel egy a germán-német nyelvtörténet legfontosabb nyelvemlékeit tartalmazó olvasókönyv-, ill. az egyes nyelvtörténeti korszakok megismerését és filológiai tanulmányozását segítő munkatankönyv-sorozatot indítunk, ami elsősorban a hazai germanisztikai nyelvészeti oktatás jó minőségű, hozzáférhető segédanyagainak tárát hivatott bővíteni. 2011 óta szoros szakmai kapcsolatot tartunk fenn az ÖAW közép- és koraújkori kutatócsoportjának vezetőjével, dr. Christine Glaßnerrel (a tavalyi évben osztrák-magyar előadók részvételével indult paleográfiai konferenciasorozat mellett együttműködésünk egyik fő területe jelenleg Johannes Gerson Opusculum tripartitum-a XV. századi német kéziratainak kritikai szövegkiadása).
 4. A német nyelv magas szintű elsajátításának sajnálatos módon mind összeurópai szinten, mind pedig a hazai iskolarendszerben ill. az egyetemi képzésben részt vevők körében is visszaszorulóban levő igényét is a műhelymunka keretein belül igyekszünk megoldani: a Műhely felsőbb éves tagjai féléves-éves váltásban oktatják a Collegium és a Bolyai János Szakkollégium hallgatóit német nyelvre, ami a collegiumi nyelvtanár tartotta kis csoportos haladó és felsőfokú (ill. felsőfokú előkészítő) kurzusokon túl örvendetes módon mintegy kétévente új kezdő és középhaladó csoportok indítását is lehetővé teszi. A 2011-es évtől félévente anyanyelvi lektor-gyakornokot is fogad a műhely a Bécsi Egyetem végzős hallgatóinak személyében.

A 2017/2018 tavaszi félév kurzusai

Kód

Cím

Oktató

Időpont

Hely

BMVD-200.407/EC Német 2: Német nyelv kezdőknek (A1-A2) Sós Gabriella H, 19:30-21:00 ; Sze, 19:30-21:00 EC
BMVD-200.408/EC Német 4: Német nyelv félközéphaladóknak (A2-B1) Miskei Réka Sze, 19:30-21:00 ; Cs, 18:30-20:00 EC
BMVD-200.409/EC Német 6: Német nyelv középhaladóknak (B1-B2) Mónok Eszter, Szőke Máté H, 20:00-21:30 ; Cs, 20:00-21:30 EC
BMVD-200.410/EC Német 7: Középfokú nyelvvizsga-előkészítő (B2) Miskei Réka, Sós Gabriella Cs, 10:00-12:00 EC
BMVD-200.411/EC Német 8: Felsőfokú nyelvvizsga-előkészítő (C1) Sára Balázs Sze, 08:00-10:30 ; Cs, 19:30-21:00 EC
BMVD-200.412/EC Német stílusgyakorlatok Sára Balázs Sze, 19:00-20:30 EC
BMVD-200.413/EC Német szókincsfejlesztés Sára Balázs Sze, 20:30-22:00 EC
BMVD-200.414/EC Opusculum tripartitum – Kritikai szövegkiadás VI. Sára Balázs K, 20:00-21:30 EC
BMVD-200.415/EC Áttekintő német nyelvtörténet V. Sára Balázs Megbeszélés szerint EC
BMVD-200.416/EC A barokk zene és képzőművészet Dr. Dávid Gábor Csaba (ELTE) K, 18:00-20:00 EC
BMVD-200.417/EC Régi német irodalom. Bevezetés a sziléziai barokk irodalom poétikájába és lírájába Dr. Jónácsik László K, 18:00-20:00 EC
BMVD-200.418/EC Cathedra Magistrorum – tanárkutatás Dr. habil. Feld-Knapp Ilona (ELTE) Cs, 18:00-20:00 EC
BMVD-200.419/EC Bevezetés a német nyelvű közép- és koraújkori kéziratok paleográfiájába II. Dr. Nikolaus Czifra (ÖAW) Blokkosítva: 2016. június EC
BMVD-200.420/EC Országismereti szeminárium – Ausztria Vanessa Urbanz H, 20:00-21:30 EC
BMVD-200.421/EC FONAL-program: Német nyelvi szintfelmérő vizsga I. Sára Balázs    
BMVD-200.422/EC FONAL-program: Német nyelvi szintfelmérő vizsga II. Sára Balázs    
BMVD-200.423/EC FONAL-program: B2/C1-es próbavizsga német nyelvből Sára Balázs    

Tisztségviselők

Név

Tisztség

Sára Balázs Műhelyvezető. Szakterület: német grammatika és nyelvtörténet.
Vitályos Réka Műhelytitkár
Wilhelm Anna Műhelytitkár-helyettes
Miskei Réka Nyelvoktató
Sós Gabriella Nyelvoktató
Somogyi Dániel Műhelykönyvtáros

Műhelytagok

Név

Szak(ok)

Bartha Regina OT német és német nemzetiségi nyelv és kultúra, történelem
Galac Ádám BA Germanisztika, német (francia és ógörög minor)
Hegyi Anna OT német nyelv és kultúra, fizika
Kukri Márta Mária BA Germanisztika, német
Mándi Norbert Dominik OT német nyelv és kultúra, portugál nyelv és kultúra
Mónok Eszter OT német nyelv és kultúra, történelemtanár és állampolgári ismeretek
Muka Viktória BA Germanisztika, német nemzetiségi (néderlandisztika minor)
Somogyi Dániel OT német nyelv és kultúra, történelem és állampolgári ismeretek
Szedenik Hanna OT német nemzetiségi nyelv és kultúra, latin nyelv és kultúra
Szőke Máté BA Germanisztika, német (latin minor)
Tóth Dalma OT német és német nemzetiségi nyelv és kultúra, történelem
Varga Gábor OT német nyelv és kultúra, portugál nyelv és kultúra
Vitályos Réka BA Germanisztika, német (nyelvmentor minor)
Wilhelm Anna BA Germanisztika, német (nyelvmentor minor)

Alumni

Név

Szak(ok)

Dezsényi Balázs BA Anglisztika (francia minor)
Gazsó Barbara BA Germanisztika, német (szlovák minor)
Györki Tamás BA Germanisztika, német ; BA Szlavisztika, orosz; MA Ruszisztika ; MA Tanári
Farkas Anna német – latin – ógörög
Fejér Etelka BA Germanisztika, német
Göndöcs Gabriella BA Germanisztika, német
Ikvahidi István német – latin – ógörög
Imeli Brigitta BA Germanisztika, skandinavisztika
Kocziha Péter BA Germanisztika, német ; MA Fordító és tolmács (fordító szakirány); Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus szakirányú továbbképzés
Kovácsik Antal BA Germanisztika, német (történelem minor) ; MA Tanári
Kozma Judit német – magyar
Kókai Lénárd BA Germanisztika, német (ének-zene minor)
Melcher Zsanett BA Germanisztika, német (orosz minor) ; MA Tanári
Miskei Réka BA Germanisztika, német (angol minor) ; MA Tanári ; MA Fordító és tolmács (tolmács szakirány)
Németh Odette BA Germanisztika, német (magyar minor) ; MA Tanári; MA Fordító és tolmács (tolmács szakirány)
Németh Zsuzsanna német – japán ; MA Tanári
Oszuszky Ágnes BA Germanisztika, német (orosz minor)
Preisz Noémi német – művészettörténet
Rácz Katalin BA Germanisztika, német ; BA Germanisztika, skandinavisztika; MA Fordító és tolmács
Rácz Szilárd német
Rein-Hozleiter Éva német – matematika ; Germanisztikai nyelvtudomány PhD
Sedlák Nikolett BA Germanisztika, német ; BA Szlavisztika, orosz
Sós Gabriella MA Fordító és tolmács (tolmács szakirány)
Takács Diána BA Germanisztika, német
Tóth Dániel BA Germanisztika, német ; BA Germanisztika, néderlandisztika
Török Boglárka BA Germanisztika, német
Varga Zita MA Anglisztika
Varga Zoltán BA Germanisztika, német nemzetiségi (magyar mint idegen nyelv minor)
Zakariás Emese német – portugál ; Germanisztikai nyelvtudomány PhD
Zirnstein Zita BA Germanisztika, skandinavisztika ; MA Skandinavisztika

Dokumentumok

Curriculum

Műhelyszabályzat

Kurzusaink 2006-ig visszamenőleg

Kutatási tevékenység