NTP-SZKOLL-20-0032

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő LogóNemzeti Tehetség Program

Szakmai beszámoló
Szakkollégista tudományos és közéleti műhelykiadványok, utánpótlásnevelés című
NTP-SZKOLL-20-0032 pályázatról
(a hivatalosan benyújtott beszámoló szöveghű másolata)

 

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

Három, a szakkollégisták munkájának eredményeit tartalmazó – a munkára ösztönzőleg visszaható – tudományos, szakmai, sorozatot folytató kötet (Adsumus XVIII., Adsumus XIX., SZITU IV. című kiadványok) kiadása. Két, a szakkollégiumi oktatási tevékenységen túlmutató európai horizontú tudományos kurzus nyilvános prezentációval. A szakkollégiumi közös tanulmányokhoz kötődő kirándulás (Aquincum).

2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 2000 karakter)

A megítélt támogatási összegből a benyújtott pályázatban tervezett 24 kiadványból (az előzetesen engedélyezett módosítási kérelemnek megfelelően) arányosan hármat tudtunk megvalósítani: a XX. és a XXI. Eötvös Konferencián elhangzott előadásokból válogatott, átdolgozott tanulmányokat tartalmazó Adsumus XVIII. és XIX. című kötetek és a  IV. Színháztudományi Konferencia előadásaiból összeállított SZITU IV. tanulmánykötet kiadását, ezáltal a pályázat egy további szakmai tevékenységet is (részben) támogatni tudott: a szakkollégiumi tagok tudományos és közéleti publikációinak megjelentetését. A kötelező pályázati elemeket jelentő fő programokat az előírásnak megfelelően a 2020/2021. tanévben megvalósítottuk, a kötelező kurzusokat (LaTeX a bölcsészek szolgálatában) és (A filmtörténet olasz mérföldkövei) a tavaszi félévben szerveztük meg, a járványhelyzetre való tekintettel online formában. A kurzusokat különösen a Germanisztika, az Olasz és a Klasszika-filológia műhelyek szakkollégistái látogatták. 2021. június 8-án valósítottuk meg a tanulmányi kirándulást. A Collegiumban latint tanuló bölcsész és társadalomtudós szakkollégisták az irodalmi és nyelvi ismeretek mellett régészeti tárgyú (reáliák) emlékekkel is megismerkedtek. Aquincumban átfogó régészeti vezetésen vettek részt majd a romkert látványosságait és a múzeumot is felkeresték.

3. Ismertesse a kötelezően megvalósított legalább 15-15 órás kurzusokat! (maximum 1500 karakter)

A filmtörténet olasz mérföldkövei: Az Eötvös Collegium egyik fő oktatási-kutatási profiljához, vagyis a több szakmai műhelyben is végzett romanisztikai tanulmányokhoz és művészettörténeti kutatási tevékenységhez kapcsolódó kurzuson a szemeszter során a hallgatók az olasz filmtörténet kiemelkedő alkotásait vizsgálták meg – az anyag bősége miatt a teljesség igénye nélkül. A kurzusról készült prezentáció elérhető a Collegium honlapján. (Lásd https://eotvos.elte.hu/prezentaciok 2. tétel.)

LaTeX a bölcsészek szolgálatában: Az elsősorban a szövegszerkesztés és tipográfia iránt érdeklődő filológus hallgatók érdeklődésére számot tartó, tárgyánál fogva alapvetően gyakorlati kurzus általános célja az volt, hogy a LaTeX programmal ismerkedve médiatörténeti kontextusba helyezett szerkesztési, dokumentum-előkészítési, nyomdászati ismereteket adjon át, valamint a szövegtudomány fontosabb ismeretköreit, azaz a szövegismeret, textológia, textográfia és szövegkiadás területeit is behatóan érintse. A szemináriumról készült prezentáció elérhető a Collegium honlapján. (Lásd https://eotvos.elte.hu/prezentaciok 1. tétel.)

4. Ismertesse a tanévben megvalósított, a szakkollégium tagságán kívüli célcsoportot célzó, társadalmi felelősségvállalást elősegítő projektet! (maximum 1500 karakter)

A társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt keretében tervezett a IX. Tehetségtábor (2021. január 25-30.) megvalósítását a járványhelyzet nem tette lehetővé, és az elnyert pályázati összeg sem támogatta, így nem tudtuk megrendezni, a programot a következő évre halasztjuk. A társadalmi problémákra érzékeny, társadalmi felelősségvállalást ösztönző foglalkozásokat a XXI. Eötvös Konferencia keretében tartottunk. A XXI. Eötvös Konferencia programjában két nyilvános előadást, illetve kerekasztal-beszélgetést szerveztek a collegisták, nem csak szakkollégista hallgatóságnak: Munkácsy Béla: Megújuló energia és stratégiai tervezés avagy a hazai energiatervezési gyakorlat árnyoldalai (2020. szeptember 25. 14.00-15.00); Kugyela Tamás: Brexit, a beszélgetést Fejérvári Boldizsár vezette (2020. szeptember 26. 16.00-17.00), a programfüzet elérhető a konferencia honlapján: ek.eotvos.elte.hu.

5. Ismertesse a pályázatban vállalt és megvalósított (min.3) kiegészítő tevékenységeket! (maximum 3000 karakter)

A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok, foglalkozások szervezése tevékenységet a következő formában valósítottuk meg: a XXI. Eötvös Konferencia programjában két nyilvános előadást, illetve kerekasztal-beszélgetést szerveztek a collegisták, nem csak szakkollégista hallgatóságnak: Munkácsy Béla: Megújuló energia és stratégiai tervezés avagy a hazai energiatervezési gyakorlat árnyoldalai (2020. szeptember 25. 14.00-15.00); Kugyela Tamás: Brexit, a beszélgetést Fejérvári Boldizsár vezette (2020. szeptember 26. 16.00-17.00), a programfüzet elérhető a konferencia honlapján: ek.eotvos.elte.hu. A szakkollégista publikációk terén maradéktalanul sikerült megvalósítani a tervezett tevékenységeket. Bár a megítélt támogatás összege nem tette lehetővé a publikációk megjelentetését a tervezett szakkollégista kiadványokban, az összesen 20 vállalást más formában valósítottuk meg. Lásd az összegző kimutatás megfelelő helyein: https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/eredmenyek. A tervezett 24 kiadványt a megítélt támogatásból nem tudtuk megvalósítani, ezért a módosítási engedély alapján három kötetet terveztünk, amelyek elérhetőek a Collegium honlapján a kiadványok között: https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/kiadvanyok/kiadvanyok. A közösségi tevékenység: tanulmányi kirándulás során a „latinköteles” szakkollégisták önkéntes csoportja (szakmai vezetéssel) 2021. június 8-án Aquincumba látogatott és múzeumpedagógiai foglalkozással egybekötve megtekintette a romkertet és a múzeumot.

Mindhárom kötelezően választandó kiegészítő tevékenységnek maradéktalanul eleget tettünk. 

6.     Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)

A pályázatban megfogalmazott célok, a támogatás mértékének megfelelően (módosításokkal) maradéktalanul megvalósultak. A két kötelező kurzuson a hallgatók művészet- és filmtörténeti, valamint szövegszerkesztői, tipográfiai és filológiai ismereteket sajátítottak el olyan előadóktól, akik tudományterületük elismert művelői, és akiket kivételes alkalom kínálkozott hallgatni. A társadalmi felelősségvállalásban tervezetteket a szakkollégisták elhivatottan teljesítették. Az aquincumi tanulmányi kirándulás nemcsak a sajátos Eötvös-collegiumi tanulmányokat (latin nyelv és a magyarországi latinság, Pannonia) egészítette ki, hanem a közös élménynek köszönhetően közösségformáló hatása is volt. A collegiumi kiadványok és a szakkollégista publikációk nemcsak a tudományos rendezvények során („összcollegiumi” konferenciák és kötetbemutatók, szakkollégiumi műhelykonferenciák, stb.), hanem hosszabb távon is betölthetik hivatásukat. Erősítik a szakkollégisták konferenciaszervezési-, előadói-, publikációs- és szerkesztői motiváltságát.

8. Összegezze a pályázat kapcsán megvalósult rendezvényt, bemutatót, workshopot és az azokkal kapcsolatos tapasztalatokat (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével)! Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a "nem releváns" szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

nem releváns

9. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványokat! Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a "nem releváns" szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

Adsumus XVIII. A 2019. április 12-13-án megrendezett XX. Eötvös Konferencia tanulmánykötete. Szerkesztők: Farkas Vendel, Kazsimér Soma, Sinka Andor. A/5-ös méret, 292 oldal, 16 tanulmány.

Adsumus XIX. A 2020. szeptember 25-26-án megrendezett XXI. Eötvös Konferencia tanulmánykötete. Szerkesztők: Csigó Ábel, Rémai Martin. A/5-ös méret, 292 oldal, 15 tanulmány.

SZITU IV. A Collegiumban megrendezett színháztudományi konferenciasorozat újabb kötete, a 2019 novemberében megrendezett IV. Színháztudományi Konferencia előadásaiból válogatott és átdolgozott tanulmányokat tartalmaz, publikálásra felkért szerzőkkel. Szerkesztette és az előszót írta: Doma Petra. A/5-ös méret, 307 oldal, 13 tanulmány.

(A többi tervezett kiadvány nem releváns, támogatás híján nem vagy másként valósult meg.)

10. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1500 karakter)

A pályázatban megvalósított program a tervezetthez képest a megítélt támogatás mértékének megfelelően jelentősen változott. A szerződött és támogatott módosítási kérelmeknek megfelelő programelemeket azonban teljes mértékben megvalósítottuk.

A kurzusok prezentációi lásd itt:

https://eotvos.elte.hu/prezentaciok

Kiadott köteteink:

Adsumus XVIII.

Adsumus XIX.

SZITU kötet