Vekerdi József Orientalisztika műhely

Vekerdi József Orientalisztika műhely

Műhelyvezető: Takó Ferenc

Műhelytitkár: Kelemen Luca Lilla

Kabinetvezetők

A műhely kabinet-struktúrája folyamatosan bővül.

Arabisztika: Dr. IVÁNYI TAMÁS, egyetemi docens

Assziriológia: Dr. DEZSŐ TAMÁS, habilitált egyetemi docens

Indológia: Dr. BANGHA IMRE, egyetemi docens

Japanológia: Dr. DOMA PETRA, egyetemi adjunktus

Koreanisztika: Dr. MECSI BEATRIX, habilitált egyetemi docens

Mongolisztika: Dr. BIRTALAN ÁGNES, habilitált egyetemi docens

Sinológia: DR. HORVÁTH ALÍZ, egyetemi adjunktus

A műhelyről

Történelmi „keleti kapcsolatai”, illetve a keleti kultúrák iránt egyre növekvő hazai érdeklődés nyomán a Collegium 2009-ben megalapította az Orientalisztika Műhelyt, melynek későbbi névadója, Vekerdi József (1927–2015) nyelvész, indológus, a magyar Kelet-kutatás meghatározó alakja, 2009-től haláláig műhelyünk tiszteletbeli elnöke volt.

Ami a múltat illeti, olyan hírességek laktak a Collegium falai között, mint Tokunaga Yasumoto, a japán hungarológia úttörője (1912–2003), aki 1940-től 1942-ig tartózkodott Budapesten, tanulmányai alatt pedig collegiumi szobatársai Lőrincze Lajos és Király István voltak. A híres turkológus, Németh Gyula ugyancsak collegista volt, és feltétlenül meg kell említeni Ligeti Lajos nevét is.

A keleti nyelvek erősödő népszerűsége napjainkban nem magyar sajátosság: a politikai és gazdasági erővonalak átrendeződése az elmúlt évtizedekben egyre több fiatal figyelmét fordította az arab világ és a közép-keleti térség, Belső-Ázsia, illetve Kelet-Ázsia felé. Közülük egyre többen vélik úgy, hogy a jövőben ezen kultúrák és nyelvek ismerete növekvő jelentőséggel bír majd, és egyre többen igyekeznek elmélyülni ezek kutatásában.

A műhely legfőbb célja, hogy olyan oktatási-kutatási központtá fejlődjön, ahol a keleti kultúrákhoz kötődő szakok legtehetségesebb hallgatói kiemelkedő szakmai színvonalú képzésben részesülhetnek, illetve kutatási lehetőségekhez juthatnak.

A Műhelyszabályzat innen érhető el.

A műhely jelenlegi tagjai

Név felvétel éve szak
Dobó Ajsa 2021 keleti nyelvek és kultúrák, koreai szakirány BA
Kelemen Luca Lilla 2021 szabad bölcsészet, művészettörténet szakirány BA
Nényei Klára Éva 2022 keleti nyelvek és kultúrák, japán szakirány BA
Novakovics Dóra 2020 keleti nyelvek és kultúrák, kínai szakirány BA
Schmél Boglárka Luca 2022 nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) BA
Zsifkovits Zoltán 2021 keleti nyelvek és kultúrák, kínai szakirány BA
Bajai Kende Bese 2023 történelem BA
Juhász Gergely Áron 2023 történelem BA
Kuroli Veronika 2023 keleti nyelvek és kultúrák hebraisztika szakirány BA
Novotny Bernadett 2023 keleti nyelvek és kultúrák japán szakirány BA
Tulok Orsolya Anna 2023 keleti nyelvek és kultúrák japán szakirány BA

Alumni

Agócs Helga ,Almády Bertalan, Bán Kornélia, Bőti Bence, Csarnó Helga, Csendom Andrea, Csontos Eszter, Drobina Dalma, Dudlák Tamás, Fehér Olívia, Forrai-Karajz Júlia, Geszler Attila, Göncző Levente, Herczegh Viktória Laura, Hevesi Krisztina, Jámbor Aliz, Kiss Renáta Lilla, Kmeczkó Sára, Kovács Bence, Lakatos Krisztina, Lengyel Anna Zoé, lllyés Viktória, Marót Csenge, Mátyus Sándor, Mayer Andrea, Mihály Judit, Muszka Katalin, Nagy Péter, Pintér Anna Krisztina, Rácz Eszter, Sándor Angelika, Sára Soma, Szabó Adrienn, Szabó Enikő, Szabó Anna, Szabó Luca, Szánthó Hanna, Szenci András, Takács Dániel, Takó Ferenc, Tamás Bence, Tamics Rita, Tarnai Csillag, Tolnai Marcián, Turcsán Balázs

Műhelyórák

 • Orientalisztika-előadás: Műhelyünkben minden félévben más-más meghívott előadó tart kurzust a saját tudományterületéhez kapcsolódóan, elsősorban módszertani fókusszal annak érdekében, hogy az előadások a műhely minden tagja számára hasznos ismereteket nyújtsanak szakterülettől függetlenül.
 • Orientalisztikai kutatószeminárium: A műhelyben zajló szakmai munka kabinetrendszerben működik: a hallgatók a szakterületükhöz kapcsolódó kabinetvezető segítségével folytatnak egyéni kutatást, erről az őszi félévben kiselőadás, a tavasziban pedig tanulmány formájában adnak számot.
 • Tudományos írás: A tavaszi félévben a hallgatók szó-, illetve írásbeli tudományos szövegalkotás technikáit, sajátosságait, speciális követelményeit tekintik át.

A műhely által meghirdetett vagy befogadott szemináriumok

Félév Oktató Cím
2023/2024 I. félév Vér Ádám Halotti kultusz és temetési rituálék
2022/2023 II. félév Farkas György Hogyan nézzünk kelet-ázsiai filmeket?
2022/2023 I. félév Dr. Pintér Anna Lexikográfia, listák és tudományos gondolkodás ókori és keleti kultúrákban
2021/2022 II. félév Dr. Kiss Mónika Bevezetés a japán művészettörténetbe
2021/2022 I. félév Dr. Pintér Anna A szakrális királyság
2020/2021 II. félév Dr. Csibra Zsuzsanna Kelet–Nyugat kölcsönhatások a művészetekben
2020/2021 I. félév Dudlák Tamás A kortárs és a történelmi iszlám világ
2019/2020 II. félév Vér Ádám Eksztatikus vallási élmények
2019/2020 I. félév Szabó Balázs Japán történelem és harcművészet
2018/2019 II. félév Vér Ádám Reintegrációs rituálék
2018/2019 I. félév Dudlák Tamás
Doma Petra
[Történeti és politikai kérdések a Közel-Keleten]
Kelet-ázsiai színház
2017/2018. II. félév Dr. Birtalan Ágnes Terepkutatás és filológia 2.
2017/2018. I. félév Vér Ádám Triumphus
2016/2017. I. félév Vér Ádám Halotti rítusok
2015/2016. I. félév Tátrai Szilárd Nyelvészet, pragmatika
2014/2015 II. félév Dr. Hasznos Andrea Olvasmányok Egyiptomról II.
Graeco-Coptica
Dr. Birtalan Ágnes Metaforák a mongol irodalomban
Terepkutatás és filológia
2014/2015 I. félév Dr. Hasznos Andrea Olvasmányok Egyiptomról
2011-2014 Dr. Hasznos Andrea Kopt papiruszok olvasása

Eredmények

OTDK

Név OTDK Tagozat Helyezés
Zsifkovits Zoltán XXXVI. OTDK (2023) Humán Tudományi Szekció; Orientalisztika I. Tagozat különdíj
Pintér Anna XXXII. OTDK (2015.) Humán Tudományi Szekció, Klasszika-filológia tagozat II. helyezés
Sándor Angelika XXX. OTDK (2013.) Humán Tudományi Szekció, Orientalisztika tagozat II. helyezés
Takó Ferenc XXX. OTDK (2013) Társadalomtudományi Szekció, Filozófia I. tagozat II. helyezés

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban: Köztársasági Ösztöndíj)

2021/2022 Tarnai Csillag
2020/2021
2019/2020
2015/2016 Hevesi Krisztina
2014/2015 Almády Bertalan
2012/2013 Dudlák Tamás, Sándor Angelika
2011/2012 Jámbor Aliz, Muszka Katalin, Takó Ferenc
2009/2010 Takó Ferenc
2008/2009 Takó Ferenc

ELTE BTK HÖK Tudományos Ösztöndíj Pályázat (TÖP)

2012/2013 Dudlák Tamás
2011/2012 Dudlák Tamás, Sándor Angelika, Takó Ferenc
2010/2011 Takó Ferenc

Egyéb ösztöndíjak, versenyeredmények

2021/2022 Ézsiás Zsófia Huayu Enrichment Ösztöndíj
2020/2021 Novakovics Dóra Kínai Állami Ösztöndíj
Kiss Renáta Lilla MTA TK PTI Alkotói pályázat 2.helyezés
2019/2020 Tarnai Csillag Beloit Ösztöndíj
Bán Kornélia Stipendium Hungaricum Ösztöndíj
2018/2019 Kmeczkó Sára Tempus Közalapítvány Campus Mundi Ösztöndíj
2018/2019 Tarnai Csillag „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
2017/2018 Tamics Rita Konfuciusz Ösztöndíj
Csontos Eszter Tempus Közalapítvány Campus Mundi Ösztöndíj
2017/2018 Bán Kornélia Erasmus+ Kreditmobilitási Ösztöndíj
Tamics Rita Chinese Bridge kínai nyelvi vetélkedő magyarországi fordulója 3. helyezést
2015/2016 Kormos Rita 22. Japán Szónokverseny, közép kategória 1. helyezés
Agócs Helga Chinese Bridge kínai nyelvi vetélkedő magyarországi fordulója 3. helyezést
2014/2015 Almády Bertalan Toshiba Nemzetközi Alapítvány Ösztöndíj (TIFO)
Jordán Gyula Esszéíró Verseny 1. helyezés
Öveges Ösztöndíj (Tata város)
Beloit Ösztöndíj
Kormos Rita Szent Imre Ösztöndíj
Heiwa Nakajima Alapítvány Ösztöndíj
2013/2014 Drobina Dalma Erasmus Ösztöndíj

A műhely által szervezett konferenciák

Konferencia neve Dátum Részt vevő műhelytagok
I. Kelet Felé Konferencia 2023. március 30–31–április 1. Zsifkovits Zoltán
X. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia / “Near and Far” Conference on Oriental and East Asian Studies 10. 2019. március 05-08. Pintér Anna Krisztina
IX. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia 2018. március 1–4. Pintér Anna Krisztina, Szűcs Bernadett,
VIII. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia 2017. március 3–5 Bán Kornélia, Kmeczkó Sára, Kormos Rita, Mohácsi Eszter Enikő, Szűcs Bernadett, Takó Ferenc
VII. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia 2016. március 3–5 Bán Kornélia, Csordás Domonkos és Szűcs Bernadett
VI. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia 2015. március 6–8 Bán Kornélia, Csordás Domonkos, Hevesi Krisztina, Pintér Anna, Takó Ferenc
V. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia 2014. március 6–9 Herczegh Viktória, Pintér Anna, Göncző Levente és Takó Ferenc
IV. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia 2013. március 1-3. Dudlák Tamás, Hevesi Krisztina, Herczeg Viktória Laura, Csarnó Helga, Almády Bertalan, Takó Ferenc, Kovács Bence Miklós, Sándor Angelika és Mihály Judit
III. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia 2012. március 1–2. Hevesi Krisztina, Takács Dániel, Jámbor Aliz Laura, Muszka Katalin, Sándor Angelika, Takó Ferenc
II. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia 2010. november 26–27 Dudlák Tamás, Takács Dániel, Jámbor Aliz Laura, Muszka Katalin és Takó Ferenc
I. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia 2009. november 27. Csendom Andrea, Dudlák Tamás, Muszka Katalin, Takó Ferenc

A Műhely rendszeresen szervez szekciót az Eötvös Konferencia keretében:

XXIV. Eötvös Konferencia 2023. május 5–6. Kelemen Luca Lilla
XXIII. Eötvös Konferencia 2022. április 23–24. Dobó Ajsa és Zsifkovits Zoltán
XX. Eötvös Konferencia 2019. április 12-13 Csordás Domonkos, Nagy Bendek, Szalay Zsuzsanna
XIX. Eötvös Konferencia 2018. április 20–21 Tamics Rita és Pap Péter András
XVIII. Eötvös Konferencia 2017. március 3-5. Szűcs Bernadett, Tamics Rita és Pap Péter András
XVII. Eötvös Konferencia 2016. április 22–24. Szűcs Bernadett
XVI. Eötvös Konferencia 2015. április 24–26. Csordás Domonkos
XV. Eötvös Konferencia Orientalisztika szekció 2014. április 25–27. Csarnó Helga Gabriella és Herczegh Viktória Laura
XIV. Eötvös Konferencia Orientalisztika szekció 2013. május 3. Hevesi Krisztina, Muszka Katalin, Sándor Angelika és Takó Ferenc

Egyéb konferenciarészvételek (feltöltés alatt)

Előadó Dátum Konferencia Cím
Tarnai Csillag 2021. november 19. Romanisztikai találkozások az Eötvös Collegiumban multidiszciplináris romanisztikai konferencia Explorer la France et le Japon à travers la poétique du corps et de l’espace – Perception de l’Autre dans un contexte interculturel
2019. május 10. VII. Juvenália konferencia Reflektált létezés a narrációban – Szeredy Dani hallgató jelenléte Ottlik Géza Iskola a határon című regényében
Pintér Anna Krisztina 2018. április 28. Interdiszciplináris Vallástudományi Hallgatói Konferencia, ELTE Vallástudományi Központ Dumuzi és Gestinanna
Hevesi Krisztina 2015. szemptember 15 – 19. 5th International Congress for Young Egyptologists (Vienna, Austria) Three Spells of the Coptic Medico-magical Text K 11088 from the Papyrus Museum of Vienna
Takó Ferenc 2015. április 11. „Tavaszi Szél” doktorandusz konferencia a DOSz szervezésében „Political Theory and the History of Political Thought in Maruyama Masao’s Writings"
2015. február 15. „Arról, hogy mi…” – az Eötvös Collegium Filozófia Műhely jubileumi konferenciája „»Ahogy mi szívesen képzeljük…« - Max Weber és az egyetemes"
2014. november 8. Max Weber emlékkonferencia, ELTE BTK Filozófia Intézet Egy ok és más semmi. Rejtett kereszthivatkozások a weberi életműben
2014. szeptember 26. „Monadológia” Leibniz-konferencia, ELTE BTK Filozófia Intézet Leibniz Kína-interpretációja
2014. április 25. Inoue Enryō és a Meiji-kori Japán, a Tōyō Egyetem és az ELTE BTK Japán tanszék konferenciája „Mi új a megújulásban? Maruyama Masao a Meiji-restaurációról” (丸山真男は明治維新の「新」をどう観たか)
2014. március 21. „Tavaszi Szél” doktorandusz konferencia a DOSz szervezésében „Széljegyzetek egy antikritika margójára"
2014. január 31. „Ütközéspontok” filozófiai konferencia a DOSz szervezésében „A tények és a teória: Vita A protestáns etikáról és a Világvallások gazdasági etikája"
2013. május 10. II. Eötvözet Konferencia, Eötvös Loránd Kollégium, Szeged „Európa Kínái – Kína-recepció és Európa-kritika a XVIII., a XIX. és a XX. században"
2013. május 2. Tóth Olivér Istvánnal „Kierkegaard 200” országos konferencia „Dixit insipiens” A Filozófiai morzsák „Propositio”-jának értelmezési nehézségei
2012 Én – Nyelv – Valóság filozófiai konferencia „»A lélek szavai« – Gondolatok Herder Kína-képéhez"
2012 ELTE Összakkollégiumi Konferencia „»A dao fonala« – Adalékok az európai Kína-kép kialakulásának történetéhez"
2011 „Megtalált szavak” ELTE Összakkollégiumi Konferencia
2010 „»Az ész láncolata« – A keleti filozófia hegeli megítéléséről" Eötvös Collegium Filozófia Műhely, 15 éves jubileumi konferencia

Publikációk (feltöltés alatt)

A publikációkat arra az időszakra vonatkozóan tüntetjük fel, amelyben a szerző a Műhely tagja volt.

Almády Bertalan

 • „A konfucianizmus újjászületése a modern Kínában” In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” III. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból; Budapest, Eötvös Collegium, 2014, 169–178. Elérés

Bán Kornélia

 • „A könyv szerepe az Edo-kori társadalom átalakulásában” In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” III. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból; Budapest, Eötvös Collegium, 2014, 125–154. Elérés
 • „Lakodalom Mongóliában régen és ma” In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” V. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból; Budapest, Eötvös Collegium, 2016, 147–166. Elérés

Csedom Andrea

 • „A könyv szerepe az Edo-kori társadalom átalakulásában” In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” III. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2014, 125–154. Elérés
 • „A Japánban élő koreai kisebbség, a zainichi „probléma”. Félreértések a koreai betelepülések kapcsán és napjaink generációs problémái”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol II.” – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Eötvös Collegium, Budapest, 2012, 347–357. Elérés
 • „Orientalizmus – A kelet tudományos megközelítése”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” I. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2011, 11–24. Elérés

Dudlák Tamás

 • „Vigasztalan esetlegesség? Max Weber és Hannah Arendt a kauzalitásról”, Magyar Filozófia Szemle, LIX/1, 147–164. Elérés
 • „Mohamed próféta elküldése – Ibn Hišām tudósítása alapján”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” III. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2014, 13–28. Elérés
 • „Orientalizmus – A kelet tudományos megközelítése?”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” I. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2011, 11–24. Elérés

Hevesi Krisztina

 • „A Hórusz-táblák szimbolikája”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” V. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2016, 243–256. Elérés
 • „Az EA 10016/1-es papirusz és párhuzamainak szerepe a deir el-medinei szatirikus alkotások között”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” III. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2014, 13–28. Elérés
 • „Mereruka vezír masztabájának mozgásábrázolásai. A 13-as kamra reliefjei”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” II. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2012, 9–26. Elérés

Jámbor Aliz Laura

 • „Vigasztalan esetlegesség? Max Weber és Hannah Arendt a kauzalitásról”, Magyar Filozófia Szemle, LIX/1, 147–164. Elérés
 • „III. Mereszanh sírja és környezete”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” II. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2012, 27–46.
 • „Kafka a tengerparton”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” I. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2011, 178–190.

Kmeczkó Sára

 • „Vigasztalan esetlegesség? Max Weber és Hannah Arendt a kauzalitásról”, Magyar Filozófia Szemle, LIX/1, 147–164. Elérés
 • „T. E. Lawrence és a mekkai emír együttműködése az arab felkelés kezdetén”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol VIII.” – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Eötvös Collegium, Budapest, 2019, 213–224. Elérés

Mohácsi Eszter Enikő

 • „Vigasztalan esetlegesség? Max Weber és Hannah Arendt a kauzalitásról”, Magyar Filozófia Szemle, LIX/1, 147–164. Elérés
 • „A koreai háború traumájának feldolgozási kísérletei a koreai irodalomban”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol VIII.” – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Eötvös Collegium, Budapest, 2019, 71–84. Elérés

Muszka Katalin

 • „Vigasztalan esetlegesség? Max Weber és Hannah Arendt a kauzalitásról”, Magyar Filozófia Szemle, LIX/1, 147–164. Elérés
 • „Koryo Saram: A Közép-Ázsiába deportált koreaiak története”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol II.” – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Eötvös Collegium, Budapest, 2012, 337–346. Elérés
 • „Ban Zhao (Kína első női történésze)”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” I. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2011, 203–209. Elérés

Pintér Anna

 • „On some graphic puns in Dumuzi’s dream: the numun-plant and the singing crab”. In: Nouvelles Assyriologiques Breves et Utilitaires, 2020, 2, no. 42 pp. 94–96. 
 • „A beszédszituációk változásai az Inana leszállása az alvilágba című mítoszban”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” IX. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2018, 11–21. Elérés
 • „The Coptic Medico-magical Text K 11088 from the Papyrus Collection of the Austrian National Library”. In: Journal of Coptic Studies, 2017, 55–83.
 • „A gonosz Mezopotámiában”. In: Balatoni, Balázs; Gyarmati, Sándor (szerk.): „Eötvözet IV. : Az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium IV. közös konferencia”, Szeged, SZTE Eötvös Loránd Kollégium, 2015, 174 p. pp. 109–132., 24 p. Elérés
 • „Mit jelent Mezopotámiában városnak lenni?: Sumer hasonlatok, metaforák, epithetonok és vallástörténeti vonatkozásuk”. In: Ókor – Folyóirat az antik kultúráról, 2015, 14: 2 pp. 14–122., 9 p. Elérés

Sándor Angelika

 • „Vigasztalan esetlegesség? Max Weber és Hannah Arendt a kauzalitásról”, Magyar Filozófia Szemle, LIX/1, 147–164. Elérés
 • „Amit az udvariasságelmélet nem tud”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” II. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2012, 143–150. Elérés

Takács Dániel

 • „Vigasztalan esetlegesség? Max Weber és Hannah Arendt a kauzalitásról”, Magyar Filozófia Szemle, LIX/1, 147–164. Elérés
 • „III. Mereszanh sírja és környezete”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” II. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2012, 27–46. Elérés
 • „A thébai nyugati part műemlékvidéke”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” I. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2011, 25–36. Elérés

Takó Ferenc

 • „A mozdulatlan elmozdítása. John Stuart Mill Kína-képéről”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” IV. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2016, 229–248. Elérés
 • Boros Gábor – Takó F.: „A kínai kapcsolat a 17. század természetes teológiájában”. Kelemen János (szerk.): Normák, cselekvés, társadalom. Orthmayr Imre hatvanadik születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014, 17–28.
 • „Kína-képek a XVIII. század Európájában”. In: Horváth László – Kádár Gyöngyvér (szerk.): ECCE Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő III. (2012/2013), Eötvös Collegium, Budapest, 2014, 179–199. Elérés
 • „Max Weber konfucianizmus-interpretációja és helye az európai Kína-recepció történetében”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” III. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2014, 297–312. Elérés
 • „A hasonlóság tanítói és a tanítók hasonlósága”, Elpis Filozófiai Folyóirat, 2014/1, 161–183. Elérés
 • „Az amerikai demokrácia és a kínai despotizmus. Tocqueville Kína-képének alakulástörténetéről”, Holmi, 2014/4, 402–429. Elérés
 • „Leibniz Kínája”. In: Gellérfi Gergő – Hajdú Attila (szerk.): Eötvözet II. Az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium II. közös bölcsészkonferenciáján elhangzott előadások. Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Kollégiuma, Szeged, 2013, 136–149. Elérés
 • „Érvek, technikák, autoritások: Matteo Ricci Tianzhu shiyijének érvelési módszeréről”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” II. – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Budapest, Eötvös Collegium, 2013, 255–270. Elérés
 • „A lélek szava. Herder Kína-képéhez”, Elpis filozófiai folyóirat, 2012/2, 53–65. Elérés
 • „Catena – Chaîne – Verkettung. Kína-értelmezések univerzális rendszerekben Athanasius Kirchertől Hegelig”, Első Század, XI/3, 2012, 1–31. Elérés
 • „Pár-beszéd – Gondolatok az interkulturális filozófiáról”, Első Század, XI/2, 2012, 495–524. Elérés
 • „»Az ész láncolata« – A keleti filozófia hegeli megítéléséről”. In: Takó F. – Tóth Olivér István (szerk.): …de van benne rendszer – Tanulmányok az Eötvös Collegium 15 éves Filozófia Műhelynek tiszteletére, Eötvös Collegium, Budapest, 2012, 115–137.
 • „A daozható dao”. In: Takó F. (szerk.): „Közel, s Távol” – Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, Eötvös Collegium, Budapest, 2011, 191–202. Elérés