Angol-Amerikai műhely

Angol-Amerikai műhely

Műhelyvezető: dr. Fejérvári Boldizsár

Műhelytitkár: Orendács Petra

Felvételizőknek

Az Angol-Amerikai Műhely szeretettel várja azon első, másod-és harmadéves anglisztika BA, MA és osztatlan tanárszakos hallgatókat, akik bővíteni szeretnék tudásukat az angol irodalom, kultúra, módszertan vagy nyelvészet területén. A kutatási tevékenységet támogatva évente kerül megrendezésre Black Friday Conference nevű hallgatói konferenciánk, amelynek keretében a műhelytagok prezentálhatják egymásnak eredményeiket. A Műhely emellett egy nagyon összetartó közösség is; szervezni szoktunk közös túrákat, kirándulásokat és karácsonyozásokat is, amik mindig nagyon jó hangulatban telnek.

A műhelyről

Az Angol-Amerikai Műhely célja, hogy az ELTE magas szintű tanulmányi munkát vállaló angol szakos Eötvös-collegista hallgatói (a továbbiakban: a műhelytagok) számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsa a szakmai fejlődéshez. Ezért:

  1. A műhelytagok kiscsoportos (legfeljebb 10 fős) szemináriumok keretében dolgoznak fel az oktatókkal különféle irodalmi, nyelvészeti, nyelv- és országismereti, valamint nyelvtanítás-módszertani témaköröket.
  2. Igyekszünk minél több hiánypótló kurzust meghirdetni.
  3. A műhelytagok tanulmányi és kutatómunkáját, valamint gyakorlótanítását órákon kívüli konzultációs lehetőségekkel is támogatjuk.
  4. Értékes szépirodalmi, szak- és kézikönyvgyűjtemény áll a műhelytagok és az oktatók rendelkezésére.
  5. A tág értelemben vett angol filológia műveléséhez felhasználjuk a legmodernebb elektronikus segédeszközöket is; folyamatosan frissítjük a magas színvonalú tanulmányi és kutatómunkát segítő internetes forrásgyűjteményünket.

Az alap- és törzsképzésbe illő szemináriumainkat (kevés kivételtől eltekintve) kizárólag műhelytagok számára hirdetjük meg. Szakszemináriumainkra – a hallgatói kvóta erejéig – az ELTE érdeklődő nem kollégista hallgatóinak jelentkezését is várjuk.

Az ELTE Angol – Amerikai Intézetével való szoros együttműködés eredményeképpen az Angol–Amerikai Műhely minden kurzusa kreditált. A kurzuskínálat összeállításánál a tagok speciális igényeit is igyekszünk figyelembe venni.

A műhely tagjai

Név Felvétel éve Szak Státusz
Bíró Beáta Ilona 2022 anglisztika BA II. bejáró
Erdei Judit 2019 angol nyelv és kultúra tanára, 
francia nyelv és kultúra tanára V. 
bentlakó
Farkas Márton 2020 anglisztika BA IV. bentlakó
Garai Luca 2016 Nyelvtudományi Doktori Iskola IV. 
(Angol nyelvészet doktori program)
bentlakó, senior
Grégász Dorottya 2018 fordító-tolmács MA I. (angol, francia) bejáró
Hainrikffy Sarolta 2022 anglisztika BA III. bejáró
Jakab Noémi Nelli 2021 angol nyelv és kultúra tanára,
olasz nyelv és kultúra tanára III.
bentlakó
Kálmán Lili 2023

angol nyelv és kultúra tanára,
spanyol nyelv és kultúra tanára I. 

bejáró
Kisdi Janka 2022 anglisztika BA II. bejáró
Mehlhoffer Hanna 2023 anglisztika BA I. bejáró
Németh Kristóf Marcell 2019 angol nyelv és kultúra tanára, 
történelem és állampolgári ismeretek tanára V. 
bentlakó
Orendács Petra 2020 anglisztika MA I. bentlakó
Pap Éva Dorottya 2023 anglisztika BA I. bejáró
Papp Júlia Eszter 2019 angol nyelv és kultúra tanára, 
történelem és állampolgári ismeretek tanára V.
bentlakó
Pintér Dóra Piroska 2023 anglisztika BA I. bejáró
Rácz Balázs György 2018 angol nyelv és kultúra tanára,
olasz nyelv és kultúra tanára VI.
bejáró
Rákóczy Krisztina 2020 Irodalomtudományi Doktori Iskola I. 
(A magyar és európai reneszánsz doktori program)
bentlakó, senior
Rémai Martin 2018 angol nyelv és kultúra tanára, 
földrajztanár VI.
bentlakó
Süle Dóra 2019 angol nyelv és kultúra tanára, 
történelem és állampolgári ismeretek tanára V.
bentlakó
Szabó Lilla Zsuzsánna 2019 angol nyelv és kultúra tanára, 
spanyol nyelv és kultúra tanára V. 
bejáró
Szász Eszter Sára 2023 anglisztika BA I. bentlakó
Vojtek Lili 2019 kommunikáció és médiatudomány MA II. bentlakó

Műhelyórák

2023/24/2

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG-216/z Tue/K 12:15–13:45 Fejérvári Boldizsár English literature from 1890 until the 1960s
2 BBN-ANG-312.92 Tue/K 14:15–15:45 Fejérvári Boldizsár Applied Literary Criticism: Literary Translation in Theory and Practice / Alkalmazott irodalomkritika: műfordítás elméletben és gyakorlatban
3 BBN-ANG-212/c Tue/K 9:30–11:00 Pikli Natália Medieval and Early Modern English literature / A középkor és a reneszánsz angol irodalma
4 BBN-ANGF17-216 Wed/Sz 12:00–13:30 Pikli Natália, Benczik Vera Icons on the Screen / Filmikonok
5 BBN-ANG-225.04 Tue/K 10:30–12:00 Fábián Annamária Love Poetry in Early Modern England / Kora modern (reneszánsz és barokk) angol szerelmi költészet
6 BBN-ANG-225-05 Thu/Cs 12:00–13:30 Fábián Annamária The Patient Text: Shakespeare Rewritten / A türelmes szöveg: Shakespeare átiratok
7 BBN-ANG-227.G2 Wed/Sz 16:30–18:00 Gyuris Kata African Childhoods on Page / Gyermekkor az afrikai irodalomban
8 BBN-ANG17-312.27 Tue/K 15:30–17:00 Gyuris Kata Introduction to Postcolonial Literature / Bevezetés a posztkoloniális irodalomba
9 OT-ANG17-390.16 Wed/Sz 10:30–12:00 Gárdos Bálint 20th Century Poems / 20. századi versek
10 OTGY/ANG-3/d Tue/K 16:00–16:45 Lázár Ildikó Subject-specific Teaching Support Seminar 2 / Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 2.
11 BMVD-200.660f/EC Thu/Cs 20:00–21:30 Fejérvári Boldizsár Research and Presentation Skills C1 / Kutatás és előadás angolul C1
12 BMVD-200/657zs/EC TBA Rákóczy Krisztina Reading Medieval English / Középkori angol szövegolvasás
13 BMVD-200.625j/EC   Rémai Martin, Süle Dóra English B2 / Angol nyelv B2
14 BMVD-200/659a/EC Tue/K 18:00–19:30 Garai Luca Tutorial seminar MA / Tutoriális szeminárium MA
15 BMVD-200-657z/EC Tue/K 18:00–19:30 Garai Luca Tutorial seminar OTAK / Tutoriális szeminárium OTAK
 

A korábbi kurzusok listája elérhető itt.

Eredmények

A Műhely eredményei elérhetők itt.